rekod transit pbs tahun 1 umum

Author: prakash76

Post on 13-Oct-2015

71 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Contoh rekod

TRANSCRIPT

PANDUANBORANG REKOD TRANSIT UNTUK LAPORAN PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI TAHUN 11. Borang transit ini mudah, ringkas dan digunakan bersama-sama Dokumen Standard Prestasi.2. Borang ini menjadi borang transit untuk pengisian pencapaian di dalam SPPBS. Kod adalah sama dengan SPPBS.3. Nombor Mykid, nama murid dan tarikh pelaksanaan pentaksiran akan dicatatkan di dalam ruangan yang disediakan.4. Borang ini perlu dicetak dan diisi dengan pen. Borang ini disimpan di dalam fail guru untuk pengisian dan semakan.5. Semua bahan evidens dan instrumen perlu direkod dan disimpan oleh guru di dalam fail yang disediakan.6. Berikut adalah rumusan untuk jumlah deskriptor dan evidens.DISIPLIN ILMUBANDDESKRIPTOREVIDENSCADANGAN INSTRUMENBAHASA MALAYSIA6213232BAHASA INGGERIS6293030MATEMATIK6192828DUNIA SAINS & TEKNOLOGI6284747TMK6204141BAHASA ARAB6253838PENDIDIKAN ISLAM6566868DUNIA MUZIK6165555DUNIA SENI VISUAL6284141PENDIDIKAN JASMANI6122323PENDIDIKAN KESIHATAN6273838PENDIDIKAN MORAL6849292Contoh Hasil Cetak Rekod Transit Dengan Menggunakan Kaedah Setting Print Area

rekod evidensREKOD DAN CATATAN PELAKSANAAN PBS MENGIKUT DOKUMEN STANDARD PRESTASI TAHUN 1NAMA GURU : KELAS : MATAPELAJARAN :BILEVIDENSTARIKHINSTRUMEN12345678910****sila lihat email file rekod B.Arab****rekod evidens ini digunakan untuk mencatatkan bahan atau instrumen yang dibuat berasaskan evidens di dalam Dokumen Standard Prestasi.****tujuannya adalah untuk memudahkan rujukan, rekod dan pemantauan.

BMRekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Malaysia Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1DL1E1B1DL1E2B1DB1E1BIDB1E2B1DB1E3B1DT1E1B2 DL1E1B2 DL1E2B2 DB1E1B2 DB1E2B2 DT1E1B2 DT1E2B3 DL1E1B3 DB1E1B3 DB1E2B3 DT1E1B4DL1E1B4DL1E2B4DL1E3B4DL2E1B4DB1E1B4DT1E1B5DL1E1B5DB1E1B5DB1E2B5DT1E1B5 DT1E2B6DL1E1B6DL2E1B6DB1E1B6DT1E1B6DT2E11234567891011121314151617181920212223242526

BIRekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Inggeris Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1DL1E1B1DB2 E1B1DB3 E1B1DB4 E1B1DB5 E1B1DT6 E1B2DL1E1B2DB2E1B2DB3E1B2DT4E1B3DL1E1B3DL2E1B3DB3E1B3DB4E1B3DB4E2B3DB5E1B3DT6E1B4 DL1 E1B4 DB2 E1B4 DB3 E1B4 DT4 E1B5 DL1 E1B5 DB2 E1B5 DT3 E1B5 DT4 E1B5 DT5 E1B6 DL1 E1B6 DL2 E1B6 DB3 E1B6 DT4 E11234567891011121314151617181920212223242526

MTRekod Transit SPPBS Untuk Matematik Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D2E1B1D2E2B1D2E3B1D3E1B1D3E2B1D4E1B1D5E1B1D6E1B2D1E1B2D2E1B2D3E1B2D4E1B2D5E1B3D1E1B3D1E2B3D2E1B3D3E1B3D3E2B3D4E1B3D5E1B4D1E1B4D1E2B5D1E1B5D1E2B6D1E1B6D1E2B6D1E312345678910111213141516171819202122232425

DSTRekod Transit SPPBS Untuk Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D2E1B1D3E1B1D4E1B1D5E1B2D1E1B2D2E1B2D3E1B2D4E1B2D5E1B2D5E2B2D5E3B2D5E4B2D5E5B3D1E1B3D2E1B3D2E2B3D2E3B3D3E1B3D4E1B3D4E2B3D4E3B3D4E4B3D4E5B3D5E1B4D1E1B4D2E1B4D3E1B4D4E1B4D4E2B4D4E3B4D4E4B4D4E5B4D5E1B5D1E1B5D2E1B5D3E1B5D4E1B5D5E1B5D6E1B5D7E1B6D1E1B6D1E2B6D1E3B6D1E4B6D1E5B6D1E612345678910111213141516171819202122232425

BARekod Transit SPPBS Untuk Bahasa Arab Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1DL1E1B1DB1E1B1DB1E2B1DT1E1B1DT1E2B2DL1E1B2DL2E1B2DB1E1B2DB2E1B2DB2E2B2DB3E1B2DT1E1B2DT1E2B3DL1E1B3DL1E2B3DL1E2B3DL2E1B3DL2E2B3DB1E1B3DB2E1B3DB2E2B3DT1E1B3DT2E1B4DL1E1B4DL1E2B4DB1E1B4DT1E1B5DL1E1B5DL1E2B5DL2E1B5DL2E1B5DB1E1B5DB1E2B5DT1E1B5DT1E2B6DL1E1B6DL1E2B6DL1E3B6DB1E1B6DT1E11234567891011121314151617181920212223242526

PIRekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Islam Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D2E1B1D2E2B1D3E1B1D3E2B1D4E1B1D4E2B1D5E1B1D6E1B1D7E1B1D8E1B1D9E1B1D10E1B1D11E1B1D11E2B2D1E1B2D2E1B2D3E1B2D4E1B2D5E1B2D5E2B2D6E1B2D7E1B2D8E1B2D9E1B2D10E1B2D11E1B2D12E1B3D1E1B3D2E1B3D3E1B3D4E1B3D5E1B3D6E1B3D7E1B3D8E1B3D9E1B3D10E1B3D10E2B3D10E3B3D11E1B4D1E1B4D2E1B4D3E1B4D4E1B4D5E1B4D6E1B4D6E2B4D7E1B4D7E2B4D7E3B4D8E1B5D1E1B5D2E1B5D3E1B5D4E1B5D5E1B5D6E1B5D6E2B5D7E1B6D1E1B6D2E1B6D3E1B6D4E1B6D5E1B6D6E1B6D6E2B6D7E112345678910111213141516171819202122232425

DMRekod Transit SPPBS Untuk Dunia Muzik Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D2E1B2D1E1B2D1E2B2D2E1B3D1E1B3D1E2B3D1E3B3D1E4B3D1E5B3D1E6B3D2E1B3D2E2B3D2E3B3D3E1B4D1E1B4D1E2B4D1E3B4D1E4B4D1E5B4D1E6B4D2E1B4D2E2B4D2E3B4D2E4B4D2E5B4D3E1B5D1E1B5D1E2B5D1E3B5D1E4B5D1E5B5D1E6B5D2E1B5D2E2B5D2E3B5D2E4B5D2E5B5D3E1B6D1E1B6D1E2B6D1E3B6D1E4B6D1E5B6D1E6B6D1E7B6D1E8B6D2E1B6D2E2B6D2E3B6D2E4B6D2E5B6D2E6B6D2E7B6D3E112345678910111213141516171819202122232425

DSVRekod Transit SPPBS Untuk Dunia Seni Visual Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D1E2B1D1E3B1D1E4B1D1E5B1D2E1B1D2E2B1D2E3B1D2E4B1D3E1B2D1E1B2D1E2B2D1E3B2D1E4B2D1E5B2D1E6B2D1E7B2D1E8B2D2E1B2D2E2B2D2E3B2D2E4B2D2E5B2D2E6B2D3E1B3D1E1B3D1E2B3D1E3B3D1E4B3D1E5B3D1E6B3D1E7B3D1E8B3D2E1B3D2E2B3D2E3B3D3E1B3D4E1B3D4E2B3D4E3B3D4E4B4D1E1B4D1E2B4D1E3B4D1E4B4D2E1B4D2E2B4D3E1B4D3E2B4D3E3B4D3E4B4D4E1B5D1E1B5D1E2B5D1E3B5D1E4B5D2E1B5D2E2B5D2E3B5D2E4B5D2E5B5D2E6B5D2E7B5D2E8B5D3E1B5D4E1B5D5E1B5D6E1B5D6E2B6D1E1B6D1E2B6D2E1B6D2E2B6D2E3B6D3E1B6D4E1B6D5E1B6D6E1B6D7E1B6D7E2B6D8E112345678910111213141516171819202122232425

PJRekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Jasmani Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D2E1B2D1E1B2D1E2B2D1E3B2D2E1B2D2E2B2D2E3B3D1E1B3D1E2B3D2E1B3D2E2B4D1E1B4D1E2B4D2E1B4D2E2B4D2E3B4D2E4B4D2E5B5D1E1B5D2E1B6D1E1B6D1E2B6D2E112345678910111213141516171819202122232425

PKRekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Kesihatan Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D2E1B1D3E1B1D4E1B1D5E1B2D1E1B2D1E2B2D1E3B2D2E1B2D3E1B2D4E1B2D4E2B3D1E1B3D1E2B3D1E3B3D2E1B3D2E2B3D2E3B3D3E1B3D4E1B3D4E2B3D5E1B3D6E1B4D1E1B4D2E1B4D3E1B4D3E2B4D4E1B5D1E1B5D2E1B5D2E2B5D3E1B5D4E1B6D1E1B6D1E2B6D2E1B6D2E212345678910111213141516171819202122232425

PMRekod Transit SPPBS Untuk Pendidikan Moral Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D1E2B1D2E1B1D3E1B1D4E1B1D5E1B1D6E1B1D7E1B1D8E1B1D9E1B1D9E2B1D10E1B1D11E1B1D12E1B1D13E1B1D14E1B2D1E1B2D1E2B2D2E1B2D2E2B2D3E1B2D4E1B2D5E1B2D6E1B2D7E1B2D8E1B2D9E1B2D9E2B2D10E1B2D11E1B2D12E1B2D13E1B2D14E1B3D1E1B3D1E2B3D2E1B3D3E1B3D4E1B3D5E1B3D6E1B3D7E1B3D8E1B3D9E1B3D10E1B3D11E1B3D12E1B3D13E1B3D14E1B4D1E1B4D1E2B4D2E1B4D3E1B4D4E1B4D5E1B4D6E1B4D7E1B4D8E1B4D9E1B4D10E1B4D11E1B4D12E1B4D13E1B4D14E1B5D1E1B5D1E2B5D2E1B5D3E1B5D4E1B5D5E1B5D6E1B5D7E1B5D8E1B5D9E1B5D10E1B5D11E1B5D12E1B5D13E1B5D14E1B6D1E1B6D1E2B6D2E1B6D3E1B6D4E1B6D5E1B6D6E1B6D7E1B6D8E1B6D9E1B6D10E1B6D11E1B6D12E1B6D13E1B6D14E112345678910111213141516171819202122232425

TMKRekod Transit SPPBS Untuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi Tahun 1BILSIJIL LAHIR/MYKIDNAMABAND 1BAND 2BAND 3BAND 4BAND 5BAND 6B1D1E1B1D1E2B1D2E1B1D2E2B1D3E1B1D3E2B2D1E1B3D1E1B3D1E2B3D2E1B3D2E2B3D3E1B3D3E2B3D3E3B3D4E1B3D4E2B4D1E1B4D1E2B4D1E3B4D2E1B4D3E1B4D3E2B4D4E1B4D4E2B4D4E3B4D4E4B4D5E1B4D5E2B4D6E1B4D6E2B5D1E1B5D1E2B5D2E1B5D2E2B5D3E1B5D3E2B6D1E1B6D2E1B6D2E2B6D3E1B6D3E212345678910111213141516171819202122232425