rekod ladang

Download rekod ladang

Post on 10-Nov-2015

282 views

Category:

Documents

56 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rekod ladang

TRANSCRIPT

 • PERINGKAT TINDAKAN PELAKSANAAN DOKUMEN

  MyGAP YANG BERKAITAN PENGUSAHA PEMBIMBING URUSETIA

  PEGAWAI AUDIT/PEMERIKSA

  Penyediaan Rekod Ladang

  Sentiasa ; 1. Mengisi dan

  mengemaskini rekod MyGAP

  2. Melampirkan resit yang berkaitan

  3. Mematuhi standard MyGAP berpandukan Pelan Tindakan

  Membimbing dan memastikan ; Pengusaha melengkapkan rekod MyGAP berdasarkan Pelan Tindakan untuk Mematuhi Standard MyGAP

  MyGAP 4 (1-13)

  MyGAP 6-1

  Prosedur Pelaksanaan Pensijilan MyGAP

  - Rekod Ladang

 • REKOD LADANG

  DAN PANDUAN MENGISI REKOD LADANG

  MyGAP

  (MALAYSIAN GOOD AGRICULTURAL PRACTICE)

  BAHAGIAN KAWALAN KUALITI TANAMAN JABATAN PERTANIAN

  PUTRAJAYA

  MyGAP 4

 • SENARAI KANDUNGAN

  BIL. PERKARA RUJUKAN

  1. REKOD PEMULIHARAAN DAN RAWATAN TANAH / SUBSTRAT MyGAP 4-1

  2. REKOD PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TANAMAN MyGAP 4-2

  3. REKOD RAWATAN BENIH MyGAP 4-3

  4. REKOD PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN BAJA, SUBSTRAT* DAN BAHAN BERKAITAN** MyGAP 4-4

  5. REKOD PENGAWASAN PEROSAK MyGAP 4-5

  6. REKOD KAWALAN PEROSAK TANPA BAHAN KIMIA MyGAP 4-6

  7. REKOD PEMBELIAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / BAHAN KIMIA MyGAP 4-7

  8. REKOD PENGGUNAAN RACUN MAKHLUK PEROSAK / BAHAN KIMIA MyGAP 4-8

  9. REKOD PEMBELIAN DAN PENYELENGGARAAN PERALATAN / JENTERA LADANG MyGAP 4-9

  10. REKOD PENGAIRAN MyGAP 4-10

  11. REKOD HASIL & RAWATAN PASCA TUAI MyGAP 4-11

  12. REKOD PELUPUSAN SISA LADANG MyGAP 4-12

  13. REKOD PEKERJA MyGAP 4-13

 • No. MyGAP.

  TARIKH [1]

  MASALAH TANAH /

  SUBSTRAT [2]

  KAEDAH PEMULIHARAAN

  / RAWATAN [3]

  NAMA BAHAN / PERALATAN

  [4]

  KUANTITI BAHAN /

  PERALATAN [5]

  TEMPOH DILARANG MENANAM

  [6]

  BLOK / LOKASI

  [7]

  NAMA PEKERJA

  [8]

  MyGAP 4-1

  REKOD PEMULIHARAAN DAN RAWATAN TANAH / SUBSTRAT

 • PANDUAN MENGISI REKOD MyGAP 4-1 1. TARIKH: Tarikh pemuliharaan dan rawatan tanah / substrat dijalankan. 2. MASALAH TANAH / SUBSTRAT Hakisan, tanah padat, tanah kurang subur, tanah bercerun, tanah mudah kering, penggunaan semula substrat. 3. KAEDAH PEMULIHARAAN / RAWATAN

  Menggemburkan tanah, Pembajakan secara minimum, Penambahan bahan organik, Penggunaan Indigenous Mikroorganisma (IMO/EM), Sungkupan, Tanaman Padat, Tanaman Penutup Bumi, Tanaman pusingan/giliran, Tanaman Selingan, Penambahan Top Soil, Penampan Angin, Tanaman Berjalur, Tanaman Mengikut Kontur danTanaman Penutup Bumi, Pewasapan, Semburan, Rawatan Air Panas dan Lain-Lain.

  4. NAMA BAHAN / PERALATAN

  Namakan bahan atau peralatan seperti traktor, cangkul, kapur, mikroorganisma dan lain-lain. 5. KUANTITI BAHAN / PERALATAN

  Nyatakan jumlah bahan atau peralatan yang digunakan. Contohnya kapur 5 kg, traktor 2 buah. 6. TEMPOH DILARANG MENANAM Nyatakan tempoh larangan menanam mengikut jenis bahan atau tanaman yang digunakan jika berkaitan. 7. BLOK / LOKASI Nyatakan nombor blok/lokasi atau sebagainya jika rawatan fumigasi yang diberi mengikut blok.

  8. NAMA PEKERJA Nyatakan nama pekerja yang terlibat dalam aktiviti pemuliharaan / rawatan tanah / substrat.

 • No. MyGAP.

  TARIKH [1]

  JENIS VARIETI /

  POKOK INDUK/ BAHAN

  TANAMAN [2]

  BERDAFTAR DENGAN AKTA

  PVBT [3]

  PEMBELIAN [4]

  PENGGUNAAN [5] NAMA PEMBEKAL

  BENIH/PEKERJA [6]

  YA TIDAK KUANTITI HARGA/ UNIT KUANTITI

  BLOK / LUAS

  (HEKTAR)

  KAEDAH

  MyGAP 4-2

  REKOD PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN BAHAN TANAMAN

 • PANDUAN MENGISI REKOD MyGAP 4-2

  1. Tarikh:

  Tarikh bahan tanaman dibeli dan ditanam di ladang.

  2. Jenis Varieti /Pokok Induk/Bahan Tanaman: Varieti / bahan tanaman yang ditanam pada tarikh tersebut seperti, benih tembikai, benih sawi dan lain-lain. Pokok Induk merujuk kepada pokok penanti bagi cantuman, contohnya pokok induk bagi mangga adalah mangga telur/mangga kampung.

  3. Berdaftar dengan Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan (PVBT): Nyatakan Ya jika berdaftar dan Tidak jika bahan tanaman / varieti tersebut tidak berdaftar.

  4. Pembelian: Kuantiti Nyatakan jumlah biji benih yang dibeli. Harga/Unit - Nyatakan harga bagi setiap unit bahan tanaman yang dibeli.

  5. Penggunaan: Kuantiti Nyatakan jumlah biji benih yang digunakan untuk penanaman. Blok/luas (hektar) Nyatakan senarai keluasan setiap blok untuk penanaman. Kaedah Nyatakan kaedah penanaman yang digunakan (tabur, semai, tanam terus).

  6. Nama Pembekal Benih/Pekerja: Nyatakan nama syarikat pembekal benih contohnya MARDI, Jabatan Pertanian dan lain-lain atau nama pekerja yang melakukan penanaman.

 • No. MyGAP.

  TARIKH (1)

  SEBAB (2)

  KAEDAH (3)

  BAHAN (4)

  SUKATAN (5)

  NAMA PEKERJA (6)

  MyGAP 4-3

  REKOD RAWATAN BENIH

 • PANDUAN MENGISI REKOD MyGAP 4-3 1. Tarikh:

  Tarikh rawatan dijalankan.

  2. Sebab: Nyatakan sebab dijalankan rawatan tersebut.

  3. Kaedah: Nyatakan kaedah rawatan yang dilakukan terhadap tanaman seperti rawatan air panas, membasuh, mengering, rawatan racun kulat, dan rawatan-rawatan lain.

  4. Bahan: Nyatakan jenis bahan / racun yang digunakan.

  5. Sukatan Bahan: Nyatakan sukatan kuantiti/kepekatan/suhu bahan rawatan yang digunakan seperti bahan kimia, air panas dan lain-lain.

  6. Nama Pekerja: Nyatakan nama pekerja yang menjalankan aktiviti rawatan tersebut.

 • No. MyGAP.

  TARIKH BELI

  /GUNA [1]

  JENIS BAHAN [2]

  FORMULASI [3]

  PEMBELIAN PENGGUNAAN BAKI BAHAN

  [12] KUANTITI [4]

  HARGA (RM) [5]

  NAMA PEMBEKAL

  [6]

  KUANTITI [7]

  CARA APLIKASI

  [8]

  LOKASI / BLOK

  [9]

  KELUASAN [10]

  NAMA PEKERJA [11]

  11-J

  BCAP HELANG 12: 12: 17: 2 50 BEG RM4,000 AH TONG

  n

  BAJA C AP A YAM 15:17:03 3 BEG RM150 UN TONG

  12-J

  un

  BENIH S AY UR BENDI TB 100 GRAM RM10

  TALAK UN TONG

  13Jun

  BAJA C AP H ELANG 20 BEG TABUR A DAN B 5 HA

  AZIZ

  MyGAP 4-4

  REKOD PEMBELIAN DAN PENGGUNAAN BAJA, SUBSTRAT* DAN BAHAN BERKAITAN**

 • PANDUAN MENGISI REKOD MyGAP 4-4 1. Tarikh Beli/Guna Tarikh pembelian & penggunaan baja, substrat dan bahan berkaitan mengikut resit atau invois jika ada. 2. Jenis Bahan Nyatakan jenis bahan seperti NPK Blue, baja organik, cocopeat. 3. Formulasi Formulasi nutrien N : P2O5 : K2O:MgO seperti 12:12:17:2 MgO, 15:15:15. Kaedah penyediaan seperti kompos, bokashi dan lain-lain. 4. Kuantiti (Pembelian) Nyatakan kuantiti baja, substrat dan bahan-bahan berkaitan yang dibeli. 5. Harga (RM) Nyatakan harga bahan yang dibeli mengikut invois. 6. Nama Pembekal

  Nama pembekal di mana baja, substrat dan bahan-bahan berkaitan yang dibeli. 7. Kuantiti (Penggunaan) Kuantiti yang digunakan dalam kg atau liter. 8. Cara Aplikasi Cara aplikasi seperti tabur, poket, sembur, suntik atau lain-lain. 9. Lokasi/Blok Nyatakan nombor blok/lokasi atau sebagainya jika pembajaan diberi mengikut blok. 10. Keluasan Nyatakan keluasan (ha) atau bilangan pokok atau bilangan batas atau bilangan bongkah. 11. Nama Pekerja Nyatakan nama pekerja yang menjalankan aktiviti membaja. 12. Baki Bahan Baki Bahan semasa *Substrat - Bahan bukan tanah seperti cocopeat, habuk kayu dan lain-lain **Bahan-bahan berkaitan - Bahan-bahan yang berkaitan dengan baja dan substrat seperti kapur, hormon, tahi ayam, IMO, habuk kayu dll.

 • No. MyGAP.

  TARIKH (1)

  CARA PENGAWASAN

  (2)

  LOKASI / BLOK (3)

  NAMA PEROSAK (4)

  BIL. PEROSAK

  (5)

  NAMA PEKERJA (6)

  NAMA PEGAWAI PEMBIMBING

  YANG MENGESAHKAN

  (7)

  MyGAP 4-5

  REKOD PENGAWASAN PEROSAK

 • PANDUAN MENGISI REKOD MyGAP 4-5 1. Tarikh:

  Tarikh masa pengawasan dijalankan.

  2. Cara Pengawasan Kaedah / cara pengawasan yang dijalankan termasuk: perangkap lampu, yellow sticker / blue sticker.

  3. Lokasi/Blok: Nyatakan lokasi/blok di mana pengawasan perosak dijalankan pada tarikh tersebut.

  4. Nama perosak: Nama perosak boleh dalam bentuk saintifik atau nama biasa. Sebagai contoh Spodoptera litura atau ulat ratus.

  5. Bilangan Perosak: Bilangan perosak yang dapat dikenalpasti.

  6.

  Nama Pekerja: Nama pekerja yang menjalankan pengawasan.

  7.

  Nama Pegawai Pembimbing Yang Mengesahkan: Nama Pegawai yang mengesahkan pengawasan. Sila nyatakan nama dan juga perkerjaannya jika orang dari luar. Contoh Ahmad Bin Abu, Pegawai Pertanian Daerah Padang Terap. *Pengawasan Pengawasan perosak perlu dijalankan bagi mengenalpasti jenis perosak dan juga peratusan kerosakan sebelum penggunaan racun perosak.

 • No. MyGAP.

  TARIKH (1)

  LOKASI/BLOK (2)

  JENIS KAWALAN (3)

  TUJUAN KAWALAN (4)

  NAMA PEKERJA (5)

  MyGAP 4-6

  REKOD KAWALAN PEROSAK