reformasi politik peranan ulama

of 35 /35
Reformasi Dalam Reformasi Dalam Politik Islam Dan Politik Islam Dan Masyarakat Masyarakat : Peranan Ulama dan Cendikiawan

Author: abdul-ghani

Post on 22-Jan-2017

103 views

Category:

Leadership & Management


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Reformasi politik peranan ulama

Reformasi Dalam Reformasi Dalam Politik Islam Dan Politik Islam Dan

MasyarakatMasyarakat: Peranan Ulama dan Cendikiawan

Page 2: Reformasi politik peranan ulama

Reformasi Politik Islam Reformasi Politik Islam dan dan

Masyarakat Masyarakat Hidup bermasyarakat dalam era kini berkait dengan berbagai hubungan kepentingan , tanggungjawab, hak dan peranan yang wajar dilakukan untuk kelangsungan dan kebahagiaan hidup peribadi, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Permasalahan yang dihadapi juga rencam dan pelbagai. Meskipun masalah, darjat tanggungjawab dan kewajiban itu tidaklah sama. Tanggungjawab – umpamanya- bermula dalam lingkungan diri, keluarga, kampung, negeri, sterusnya negara, rantau dan dunia. Sebab itu sebagai rakyat dan warga negara tidak boleh sesiapapun bersikap acuh tak acuh, sambil lewa dan ‘pathetic’ terhadap perlaksanaan peranan yang dituntut oleh agama, negara mahupun lingkungan.

Page 3: Reformasi politik peranan ulama

Rasulullah Bersabda:Rasulullah Bersabda:ما من امرئG يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك Gفيه من حرمته إال خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحدينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إال نصره الله في موطن يحب فيه نص[رته.( رواه أحمد وأبو داود وحسنه

5690العالمة األلباني في صحيح الجامع حديث رقم

Sesiapa yang mengabai dan tidak membantu orang muslim yang diceroboh kehormatan dan maruahnya nescaya Allah akan biarkan dia tatkala dia memerlukan pertolonganNya. Siapa yang menolong orang muslim lain ketika kehormatannya diceroboh, maruahnya dijatuhkan nescaya Allah akan menolongnya di tempat dia memerlukan pertolongan.

Page 4: Reformasi politik peranan ulama

Sabdanya lagi:Sabdanya lagi:Dalam sebuah hadith lain berstatus Dha’if:

من أصبح و الدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء , و من لم يتق الله فليس "

من الله في شيء , و من لم يهتم للمسلمين عامة فليس منهم

Siapa yang sibuk di siang hari hanya sekadar mengejar dunia maka dia tidak berkaitan dengan Allah sedikitpun. Siapa yang tidak bertaqwa kepada Allah pun begitu juga statusnya. Bukanlah dari kalangan muslimin orang yang tidak prihatin tentang nasib dan masa depan mereka

Page 5: Reformasi politik peranan ulama

كنتم خير امة اخرجت للناسكنتم خير امة اخرجت للناسUmat Islam -umpamanya - diberi martabat oleh Allah Sebagai umat yang terbaik diketengahkan untuk orang ramai adalah kerana peranan dan sifat mereka yang peduli lingkungan, melaksanakan Amr Ma'ruf dan Nahi Anil Munkar.) Ali Imran 110)

Sudah pasti antara peranan tersebut ialah mereformasi diri, keluarga , masyarakat dan pemerintahan atau politik. Ini termasuklah dalam bidang pendidikan, dakwah, pentadbiran, perundangan, informasi, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Page 6: Reformasi politik peranan ulama

Maksud ReformasiMaksud ReformasiDalam bahasa Arab reformasi disebut sebagai " Al Islah" yang bermaksud usaha memperbaiki kerosakan, "al Fasad" keburukan dan kejahatan. Usaha dan kesungguhan membuat peralihan dari situasi yang memburuk keperingkat sebelumnya yang lebih baik dengan mengikis kesilapan kesalahan dengan segala perkara yang menjadi penyebab kepada keburukan berkenaan. Atau ia dita’rifkan sebagai suatu peralihan dari situasi yang baik kepada yang lebih baik selaras dengan tuntutan zaman. Ia adalah suatu upaya dan proses yang berkesinambungan dalam kehidupan sesuatu masyarakat. Lebih jauh definisinya akan lebih bercambah dan bercapah apabila dihubungkaitkan dengan bidang dan ruang yang lebih khusus dan terperinci.

Page 7: Reformasi politik peranan ulama

" Reformasi juga bererti perubahan dengan melihat kepada keperluan masa depan, menekankan kembali kepada bentuk asal , berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial dan tentu saja termasuk dalam bidang pendidikan.."

Page 8: Reformasi politik peranan ulama

Allah BerfirmanAllah BerfirmanAllah berfirman dalam surah Al Maidah ayat 39:

حيم ه غفور ر ه يتوب عليه إن الل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الل

:

Siapa yang bertaubah selepas melakukan kezalimandan dan dia berbuat “Islah” pemulihan Allah akan menerima taubatnya . Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang .

Dalam ayat Ali Imran ayat 89:

حيم ه غفور ر ذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الل ال إال

Kecuali mereka yang bertaubat selepas itu dan memulihkan serta berbuat baik maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang )terhadap mereka)

Page 9: Reformasi politik peranan ulama

Rasulullah Bersabda:Rasulullah Bersabda:Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda:

ما عمل ابن أدم شيئا افضل من الصالة واصالح ذات البين وخلق حسن

Tidak ada suatu perbuatan yang paling baik dilakukan oleh seseorang anak Adam selain dari sembahyang, islah atau memulihkan hubungan sesama kaum kerabat dan berakhlak dengan tata-kelakuan yang baik.

Reformasi juga bermakna “Transformasi daripada keadaan kini di mana wujud hubungan tiga segi yang tidak seimbang antara ketiga-tiga sektor )kerajaan, perniagaan dan masyarakat sivil), kepada keadaan baru di mana wujud hubungan sinergi antara tiga bulatan )ketiga-tiga sektor itu) yang berinterface pada kedudukan yang adil”

Page 10: Reformasi politik peranan ulama

Pra Syarat ReformasiPra Syarat Reformasi" 1. penegakan hukum ) Law Enforcment) yang selain menjamin hak warga negara untuk ikut menetukan "warna" kehidupan sosial-politik yang baru, juga memastikan bahawa setiap warganegara mematuhi undang undang dan peraturan yang berlaku

yang disepakati bersama, agar hak setiap warga negara tidak terganggu oleh penggunaan hak yang sama oleh warga negara lain.

Page 11: Reformasi politik peranan ulama

2. Predictability, yakni kejelasan pola berfikir dan pola bertindak para agen reformasi tidak kehilangan arah, sehingga warganegara dapat berinisiatif, mengambil langkah-langkah pembaharuan tanpa terlepas dari keseluruhan konteks gerakan dan arah reformasi.

3. Transparency, yakni keterbukaaan mekanisme politik, sehingga warga negara faham terhadap masalah yang dihadapi, alternatif untuk mengatasinya, serta alasan-alasan mengapa satu alternatif dipilih oleh para tokoh reformasi.

Page 12: Reformasi politik peranan ulama

4.Accountabiliti, yakni kepercayaan warga negara, bahawa tokoh reformasi benar-benar mengambil keputusan atau inisiatif yang sejalan dengan arah yang dikehendaki bersama.

5.Rationaliti, yakni keharusan bagi seluruh komponen reformis untuk lebih mengutamakan akal sihat daripada perasaan dalam bertindak"

Page 13: Reformasi politik peranan ulama

Terdapat berbagai jenis reformasi , cabang dan arasnya yang berbeza. Ada reformasi tarbiah dan pendidikan, reformasi pentadbiran dan pengurusan, reformasi teknologi, reformasi sosial, reformasi penyiaran, informasi dan komunikasi, puncaknya ialah reformasi politik ; parti dan kepemimpinan negara dan lain-lain.

Dalam konteks ini kita hanya memfokuskan kajian kita tentang reformasi politik dan dakwah.

Page 14: Reformasi politik peranan ulama

Kaitan Islah atau Kaitan Islah atau Reformasi Dengan Reformasi Dengan

Amr Ma’ruf dan Nahi Amr Ma’ruf dan Nahi ‘Anil Munkar‘Anil Munkar

Reformasi berkait rapat dengan kewajiban menyuruh yang baik dan mencegah yang munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul seperti yang ditegaskan dal firmanNya:

ه ولو اس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل كنتم خير أمةG أخرجت للنهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آمن أهل الكتاب لكان خيرا ل

)Surah Ali Imran 110)

Kalian adalah sebaik umat yang ditampilkan kepada orang ramai kerana kalian menyuruh yang baik mencegah yang mungkar serta kalian beriman kepada Allah . Andainya Ahlul Kitab itu beriman kepada Allah alangkah baik pulangannya kepada mereka. Antara mereka ada yang beriman namun kebanyakkannya fasiq )derhaka)

Page 15: Reformasi politik peranan ulama

Allah BerfirmanAllah Berfirmanولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

)Surah Ali Imran 104)

Biarlah ada segolongan dari kalangan kalian yang mengajak ke arah kebaikan, menyuruh berbuat baik mencegah perkara yang munkar. Mereka itu kelak adalah orang yang Berjaya.

رون كم تذك ه يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعل إن الل

ه يعلم ما تفعلون ه عليكم كفيال إن الل م وال تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الل ه إذا عاهدت وأوفوا بعهد الل

90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada sanak-saudara dan melarang kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia mengajar kamu agar kamu beringat.

Page 16: Reformasi politik peranan ulama

Sambungan Maksud Sambungan Maksud AyatAyat

91. Laksanakanlah perjanjian kamu dengan Allah. Janganlah pula kamu mencabuli sumpah sesudah kamu mengukuhkannya dengan menyebut nama Allah sedangkan kamu telah pun menjadikan-Nya sebagai penjamin sumpah kamu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan.

)Surah Al Nahl 90-91)

Page 17: Reformasi politik peranan ulama

Rasulullah Bersabda:Rasulullah Bersabda:Rasulullah bersabda :

لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه "فال يستجاب لكم

Kalian wajib menyuruh yang baik mencegah perkara munkar. Kalau tidak hampir-hampir Allah akan menurunkan hukumanNya kepada kamu . Kelak apabila kamu berdoa minta dijauhkan hukuman itu daripada kamu maka doa kamu itu tidak akan diperkenankan

،"إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده"

Orang ramai kalau melihat kemunkaran tapi tidak bingkas merubahnya , hampir hampir Allah akan menurunkan hukumanNya kepada mereka semua.

Page 18: Reformasi politik peranan ulama

Maksud Reformasi Maksud Reformasi PolitikPolitik

Maksud Reformasi Politik dan Masyarakat

Menelusuri kajian dan tulisan dalam bidang ini kita menemui beberapa perkataan kunci yang sering dihubungkaitkan dengan reformasi dan islah. Antaranya ialah perkataan al Nahdhah, kebangkitan, al Tanwir pencerahan, al Tajdid, pembaharuan, Al ‘Umran wa Al Ta’mir, pemakmuran, al Tahauwul Al Demokrati atau democratization, Al Tanmiah Al Siasiah, Pembangunan Politik dan al Hukmu Al Soleh pemerintahan yang baik atau “Good Governence” dan sebagainya

Page 19: Reformasi politik peranan ulama

3 Kelompok3 KelompokDari sudut teori dan konsep semua istilah istilah itu berakar dan bertunjang kepada istilah Islah . Perkara ini dihuraikan dengan panjang lebar oleh Sdr Isra’ Imran Ahmad Abdul Kapi dalam buku beliau bertajuk: Daurul Qadah Fi Al Islah Al Siasi. Bahagian yang menarik ialah apabila beliau mempericikan maksud Islah sebagai pendemokrasian . Di peringkat awal beliau menegaskan pendirian umat Islam mengenai demokrasi terbahagi kepada tiga kelompok:

1.Traditionalist Islamist : Umumnya mereka adalah yang menamakan diri mereka sebagai golongan Salafi atau Ahlu Sunnah Wal Jamaah atas dakwaan mereka paling banyak berpegang kepada peninggalan leluhur Sahabah dan Tabi’in.) Mereka menolak Demokrasi)

Page 20: Reformasi politik peranan ulama

3 Kelompok3 Kelompok2.Modernist Islamist. Biasanya mereka menganggap diri mereka sebagai golongan yang berfahaman Wasati atau modernist Salafi.)Golongan ini menerima pakai demokrasi dengan pengubahsuaian dan menolak aspek yang bercanggah dengan syara’)

3.Secularist. Lumrahnya mereka menganggap diri mereka sebagai golongan mendapat pencerahan “Tanwiriyun” dan berkemajuan. Tapi golongan ini dianggap oleh dua kelompok di atas sebagai terkeluar daripada Islam kerana mereka beriman dengan sebahagian kitab Allah dan kufur dengan sebahagian yang lain..”) Golongan ini menerima Demokrasi tanpa reservation)

Page 21: Reformasi politik peranan ulama

Demokrasi dan IslamDemokrasi dan Islam

Page 22: Reformasi politik peranan ulama

Terdapat kesepakatan antara activist Islam yang menerima pakai demokrasi berpaksikan Islam dalam perkara-perkara berikut::

1. Keengganan untuk menganggap sama antara Islam dan demokrasi Barat. Islam adalah system keyakinan yang menyeluruh . Manakala Democracy falsafah politik yang sekular dan system pemerintahan . Lebih-lebih lagi dampak pemerintahan demokrasi lahir dalam berbagai bentuk dan ragam ; baik dalam aliran, struktur mahupun perlaksanaannya.

Page 23: Reformasi politik peranan ulama

2.Keperluan mengislamisasi konsep demokrasi . Pokoknya harus di bezakan antara penerimaannya secara memyeluruh tanpa berhikmah dan kemudian dihubungkaitkan dengan Islam , dan satu lagi ialah dengan pembinaan serta pembangunan konsep demokrasi itu selaras menurut nas nas Islam tanpa mengabai dan menyingkarkan mana-mana nilai atau ajarannya.

Page 24: Reformasi politik peranan ulama

3.Penerimaan pluralisme politik “Political Pluralism. Dengan demikian bolehlah dikatakan bahawa konsep Islah Islam tidak sedikitpun bercanggah dengan demokrasi dalam pengertian pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Malah lebih lanjut, rakyat dituntut mengawasi dan meminta pertanggungjawaban sang penguasa, disamping memastikan kelayakkan pemilihannya sebagai pemimpin menurut kriteria yang sepatutnya. Oleh itu bolehlah dianggap bahawa reformasi politik dan pendemokrasian adalah ibarat dua wajah duit syiling yang satu.

Page 25: Reformasi politik peranan ulama

Dr Munir Muhammad Al Ghadhban menegaskan:

Demokrasi sebagai cara pemerintahan umumnya harus dan boleh diterimapakai dikalangan umat Islam.””Pilihanraya dalam berbagai bentuk dan perringkatnya adalah instrument yang diperlukan dalam pemerinthan berasaskan “Syura”.”Prinsip pemisahan kuasa adalah prinsip sejajar dengan Islam yang malah telah melindungi kebebasan majlis perundangan yang dianggota oleh ulama umat tanpa campur tangan penguasa. Inilah juga yang menjamin perlaksaan yang adil oleh hakim hakim umat dalam melaksanakan syariat Allah.”

Page 26: Reformasi politik peranan ulama

Lebih jauh beliau menegaskan: “Kita menerima sistem demokrasi kerana ia menampilkan kebebasan untuk untuksemua warga sesuai dengan dengan penerimaan Rasulullah terhadap konsep “Al ijarah”.Kita berusaha untuk menegakkan sistem demokrasi dengan orang lain untuk mengelakkan sistem diktatur dan pemerintahan kuku besi. Ini sejajar dengan rayuan perlindungan Rasulullah daripada kabilah-kabilah Arab di peringkat awal dakwah agar melindungi baginda sehinggalah baginda boleh menyampaikan dakwahnya. Dalam masa yang sama baginda tidak memaksa atau memastikan sasaran dakwahnya beriman serta menganut agama Allah.”

Page 27: Reformasi politik peranan ulama

Pendapat Al Pendapat Al QaradhawiQaradhawi

Menurut Al Qaradhawi: Instrumen dan jaminan pemantauan dalam system demokrasi lebih memungkinkan rakyat merealisasi prinsip dan dasar politik yang dibawa oleh Islam. Dengan kaaedah dan instrument demokrasi mereka dapat mengawal sikap sewenang-wenang pemerintah dalam bertindak dan mengurus negara. Umpamanya prinsip syura ,nasihat, Amr Ma’ruf Nahi ‘Anil Munkar, kaedah tidak patuh bila diperintah untuk berbuat kejahatan dan maksiat, menentang sifat “Kufran Bawwahan”, Mengubah yang munkar dengan kekuasaan apabila berdaya dan berkuasa, Dalam konteks ini jelas kelebihan system perwakilan di mana wakil rakyat boleh menampilkan undi tidak percaya terhadap mana mana kerajaan yang menyalahi perlembagaan, di samping kuasa media massa yang bebas , kuasa pembangkang atau oposisi dan desakan massa rakyat.”

Page 28: Reformasi politik peranan ulama

Dr Al Fatih Abdullah Dr Al Fatih Abdullah Abdul Salam ketika Abdul Salam ketika

memperincikan memperincikan beberapa pecahan beberapa pecahan

golongan yang golongan yang membenarkan membenarkan berbilang parti berbilang parti mengatakanmengatakan

Kumpulan ketiga berpendapat bahawa kebenaran itu pada hakikat dan tabiatnya satu dan tidak berbilang. Tapi boleh dikatakan bahawa dari segi kewujudan amalinya ia berbilang dan berbagai. Tidak ada percanggahan di sini. Justeru setiap Mujtahid berhak untuk berijtihad demi meraih dan menyingkap kebenaran. Dia boleh menepatinya dan boleh juga sebaliknya. Dari sini juga boleh disimpulakan keharusan berbilang jamaah atau kelompok. Bahawa tidak ada mana-mana kumpulan boleh mendakwa bahawa kumpulannya sahaja yang benar dan yang lain salah apabila kita mengguna pakai kaedah usul ini. Pendapat yang terakhir ini adalah pilihan kita yang lebih hampir kepada kebenaran.

Page 29: Reformasi politik peranan ulama

Dari sudut lain perakuan ulama dan fuqaha baik pada zaman dulu mahupun sekarang tentang keabsahan mazahib dan aliran perundangan dalam Islam adalah merupakan pengiktirafan terhadap hak berijtihad dan berbeda pendapat dalam Islam. Kalau berbeda atau berbilang mazab pun boleh maka sudah tentu lebih boleh lagi berbilangnya parti politik. Pandangan ini merupakan pegangan kebanyakan ulama yang membolehkan berbilang parti. Mereka mengatakan umat berhak untuk mempunyai pelbagai visi dan versi pendapat. Kalau dalam fiqh ibadat boleh berbagai mazhab begitulah dalam bidang Fiqh Siasi atau politik. Lebih jauh para fuqaha itu menegaskan umat sejak dulu sudah menerima perbedaan dalam perkara ranting dan tidak dalam perkara asas dan usul.

Page 30: Reformasi politik peranan ulama

Perbedaan Kumpulan Perbedaan Kumpulan Politik ) Kalangan Politik ) Kalangan

Islamist)Perbedaan Islamist)Perbedaan RantingRanting

Dalam hubungan ini perbedaan kumpulan politik adalah perbedaan dalam soal furu’ atau ranting oleh itu ia adalah dibolehkan. Secara ilmiahnya kita dapati ramai yang membolehkan berbilang parti politik ini adalah beranggapan bahawa perkara ini adalah masalah ranting. Sebab itu perbedaan dalam perkara furu’ adalah dibenarkan dalam syariat Islam.

Asas berbilang parti dalam Islam kalau dilihat dari sudut hak asasi dan kemanusiaan maka kita dapati kebebasan adalah suatu nilai penting dan komitmen lazim negara; di mana Islam menjamin perkara tersebut bagi setiap umatnya. Hubungan ubudiah, ibadah seseorang dengan Allah berkait rapat dengan upaya kebebasannya. Penyembahan dan ubudiah kepada Allah merasionalize serta membijaksanakan amalan kebebasannya. Kebebasan itu pula dilindungi oleh azam kental yang berlandaskan khasyah atau takut kepada Allah dan bukan takut kepada manusia.

Page 31: Reformasi politik peranan ulama

Kalau kebebasan akidah dalam Islam merupakan asas penting yang dilindungi berlandaskan kaedah syara’ yang ditegaskan oleh ayat Al Quran )Al Baqarah 256) :

ال إكراه في الدين

Tidak ada paksaan untuk menganut sesuatu agama , maka adakah munasabah Islam mengongkong umatnya dalam berfikir dan melakar wawasan pandangan politik dan kemasyarakatan mereka. Pasti tidak. Bak kata seorang pemikir Kontemperori: Kebebasan politik dalam istilah yang difahami masa kini tidak kain dari asas umum yang diperakui oleh Islam ; iaitu kebebasan manusia kerana kemanusiaannya. Seandainya Islam memperakukan kepelbagaian berfikir berlandaskan ayat ال إكراه فيالدين

maka sudah pasti ia memperakukan kepelbagaian parti dan politik.

Page 32: Reformasi politik peranan ulama

erana perkara yang pertama di atas adalah asas manakala yang kedua adalah ranting. Jelas juga bahawa segala cabang kebebasan termasuk kebebasan untuk berpersatuan, berparti merupakan hak yang dilindungi oleh perlebagaan dan undang-undang. Berjamaah, berpersatuan atau berparti dengan tujuan meraih manfaat atau sebaliknya menentang keburukan. Negara tidak berhak untuk menghalang rakyatnya berpersatuan atau berparti. Pendek kata ia hak civil yang memperjuang berbagai matlamat yang halal dengan gaya pengurusan masing-masing.

Page 33: Reformasi politik peranan ulama

Konsep “Good Governance”

Pengertian Reformasi juga dihubungkaitkan dengan konsep “Good Governance”

Atau pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini perlu diiangat bahawa pemerintahan lebih luas dari kerajaan; justeru ia merangkum seluruh jentera negara yang rasmi seperti kuasa excutive, perundangan, kehakiman, jabatan setiausaha negara atau pentadbiran kerajaan, termasuk komponen mayarakat madani dan sector swasta.

Istilah “Good Governance” ini telah digunakan sejak dua dekad yang lalu oleh Biro dan Institusi UN untuk mengungkapkan penilaian terhadap pencapaian pengurusan sesebuah penguasa politik dalam mengurus masyarakat; samaada mengarah kepada pengembangan, pembangunan dan kemajuan atau sebaliknya.

Page 34: Reformasi politik peranan ulama

Umumnya pengurusan negara dan masyarakat melalui pemerintahan yang baik ini berkaitan dengan tiga dimensi yang saling berhubungan:

Dimensi politik; berkaitan dengan hakikat sebenar kuasa politik itu dan sampai di mana keabsahan mandate kuasa mereka

Seterusnya dimensi teknikal; berkaitan dengan daya pengurusan am, keupayaan dan keberkesanannya.

Dimensi sosio-ekonomi; yang berkaitan dengan sifat struktur masyarakat madani; peringkat ‘empowerment’ dan kebebasannya dari jentera negara dari satu sudut dan bentuk atau sifat polisi umum dalam bidang ekonomi dan sosial serta pengaruhnya di kalangan rakyat; samaada menambah kualiti hidup atau sebaliknya kefakiran serta hubungkaitnya dengan ekonomi luar dan masyarakat lain dari satu sudut yang lain .

Page 35: Reformasi politik peranan ulama