reformasi politik peranan ulama

Click here to load reader

Post on 22-Jan-2017

93 views

Category:

Leadership & Management

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Reformasi Dalam Politik Islam Dan Masyarakat: Peranan Ulama dan Cendikiawan

 • Reformasi Politik Islam dan Masyarakat

  Hidup bermasyarakat dalam era kini berkait dengan berbagai hubungan kepentingan , tanggungjawab, hak dan peranan yang wajar dilakukan untuk kelangsungan dan kebahagiaan hidup peribadi, keluarga, lingkungan, bangsa dan negara. Permasalahan yang dihadapi juga rencam dan pelbagai. Meskipun masalah, darjat tanggungjawab dan kewajiban itu tidaklah sama. Tanggungjawab umpamanya- bermula dalam lingkungan diri, keluarga, kampung, negeri, sterusnya negara, rantau dan dunia. Sebab itu sebagai rakyat dan warga negara tidak boleh sesiapapun bersikap acuh tak acuh, sambil lewa dan pathetic terhadap perlaksanaan peranan yang dituntut oleh agama, negara mahupun lingkungan.

 • Rasulullah Bersabda: .) 5690Sesiapa yang mengabai dan tidak membantu orang muslim yang diceroboh kehormatan dan maruahnya nescaya Allah akan biarkan dia tatkala dia memerlukan pertolonganNya. Siapa yang menolong orang muslim lain ketika kehormatannya diceroboh, maruahnya dijatuhkan nescaya Allah akan menolongnya di tempat dia memerlukan pertolongan.

 • Sabdanya lagi:Dalam sebuah hadith lain berstatus Dhaif:" , , Siapa yang sibuk di siang hari hanya sekadar mengejar dunia maka dia tidak berkaitan dengan Allah sedikitpun. Siapa yang tidak bertaqwa kepada Allah pun begitu juga statusnya. Bukanlah dari kalangan muslimin orang yang tidak prihatin tentang nasib dan masa depan mereka

 • Umat Islam -umpamanya - diberi martabat oleh Allah Sebagai umat yang terbaik diketengahkan untuk orang ramai adalah kerana peranan dan sifat mereka yang peduli lingkungan, melaksanakan Amr Ma'ruf dan Nahi Anil Munkar.( Ali Imran 110)

  Sudah pasti antara peranan tersebut ialah mereformasi diri, keluarga , masyarakat dan pemerintahan atau politik. Ini termasuklah dalam bidang pendidikan, dakwah, pentadbiran, perundangan, informasi, ekonomi, budaya dan sebagainya.

 • Maksud Reformasi

  Dalam bahasa Arab reformasi disebut sebagai " Al Islah" yang bermaksud usaha memperbaiki kerosakan, "al Fasad" keburukan dan kejahatan. Usaha dan kesungguhan membuat peralihan dari situasi yang memburuk keperingkat sebelumnya yang lebih baik dengan mengikis kesilapan kesalahan dengan segala perkara yang menjadi penyebab kepada keburukan berkenaan. Atau ia ditarifkan sebagai suatu peralihan dari situasi yang baik kepada yang lebih baik selaras dengan tuntutan zaman. Ia adalah suatu upaya dan proses yang berkesinambungan dalam kehidupan sesuatu masyarakat. Lebih jauh definisinya akan lebih bercambah dan bercapah apabila dihubungkaitkan dengan bidang dan ruang yang lebih khusus dan terperinci.

 • " Reformasi juga bererti perubahan dengan melihat kepada keperluan masa depan, menekankan kembali kepada bentuk asal , berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktik yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial dan tentu saja termasuk dalam bidang pendidikan.."

 • Allah BerfirmanAllah berfirman dalam surah Al Maidah ayat 39: : Siapa yang bertaubah selepas melakukan kezalimandan dan dia berbuat Islah pemulihan Allah akan menerima taubatnya . Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang . Dalam ayat Ali Imran ayat 89: Kecuali mereka yang bertaubat selepas itu dan memulihkan serta berbuat baik maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (terhadap mereka)

 • Rasulullah Bersabda:Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda: Tidak ada suatu perbuatan yang paling baik dilakukan oleh seseorang anak Adam selain dari sembahyang, islah atau memulihkan hubungan sesama kaum kerabat dan berakhlak dengan tata-kelakuan yang baik. Reformasi juga bermakna Transformasi daripada keadaan kini di mana wujud hubungan tiga segi yang tidak seimbang antara ketiga-tiga sektor (kerajaan, perniagaan dan masyarakat sivil), kepada keadaan baru di mana wujud hubungan sinergi antara tiga bulatan (ketiga-tiga sektor itu) yang berinterface pada kedudukan yang adil

 • Pra Syarat Reformasi" 1. penegakan hukum ( Law Enforcment) yang selain menjamin hak warga negara untuk ikut menetukan "warna" kehidupan sosial-politik yang baru, juga memastikan bahawa setiap warganegara mematuhi undang undang dan peraturan yang berlakuyang disepakati bersama, agar hak setiap warga negara tidak terganggu oleh penggunaan hak yang sama oleh warga negara lain.

 • 2. Predictability, yakni kejelasan pola berfikir dan pola bertindak para agen reformasi tidak kehilangan arah, sehingga warganegara dapat berinisiatif, mengambil langkah-langkah pembaharuan tanpa terlepas dari keseluruhan konteks gerakan dan arah reformasi.

  3. Transparency, yakni keterbukaaan mekanisme politik, sehingga warga negara faham terhadap masalah yang dihadapi, alternatif untuk mengatasinya, serta alasan-alasan mengapa satu alternatif dipilih oleh para tokoh reformasi.

 • 4.Accountabiliti, yakni kepercayaan warga negara, bahawa tokoh reformasi benar-benar mengambil keputusan atau inisiatif yang sejalan dengan arah yang dikehendaki bersama.

  5.Rationaliti, yakni keharusan bagi seluruh komponen reformis untuk lebih mengutamakan akal sihat daripada perasaan dalam bertindak"

 • Terdapat berbagai jenis reformasi , cabang dan arasnya yang berbeza. Ada reformasi tarbiah dan pendidikan, reformasi pentadbiran dan pengurusan, reformasi teknologi, reformasi sosial, reformasi penyiaran, informasi dan komunikasi, puncaknya ialah reformasi politik ; parti dan kepemimpinan negara dan lain-lain.Dalam konteks ini kita hanya memfokuskan kajian kita tentang reformasi politik dan dakwah.

 • Kaitan Islah atau Reformasi Dengan Amr Maruf dan Nahi Anil MunkarReformasi berkait rapat dengan kewajiban menyuruh yang baik dan mencegah yang munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul seperti yang ditegaskan dal firmanNya: )Surah Ali Imran 110)Kalian adalah sebaik umat yang ditampilkan kepada orang ramai kerana kalian menyuruh yang baik mencegah yang mungkar serta kalian beriman kepada Allah . Andainya Ahlul Kitab itu beriman kepada Allah alangkah baik pulangannya kepada mereka. Antara mereka ada yang beriman namun kebanyakkannya fasiq (derhaka)

 • Allah Berfirman

  )Surah Ali Imran 104)Biarlah ada segolongan dari kalangan kalian yang mengajak ke arah kebaikan, menyuruh berbuat baik mencegah perkara yang munkar. Mereka itu kelak adalah orang yang Berjaya. 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada sanak-saudara dan melarang kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia mengajar kamu agar kamu beringat.

 • Sambungan Maksud Ayat 91. Laksanakanlah perjanjian kamu dengan Allah. Janganlah pula kamu mencabuli sumpah sesudah kamu mengukuhkannya dengan menyebut nama Allah sedangkan kamu telah pun menjadikan-Nya sebagai penjamin sumpah kamu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. (Surah Al Nahl 90-91)

 • Rasulullah Bersabda:Rasulullah bersabda : "Kalian wajib menyuruh yang baik mencegah perkara munkar. Kalau tidak hampir-hampir Allah akan menurunkan hukumanNya kepada kamu . Kelak apabila kamu berdoa minta dijauhkan hukuman itu daripada kamu maka doa kamu itu tidak akan diperkenankan" "Orang ramai kalau melihat kemunkaran tapi tidak bingkas merubahnya , hampir hampir Allah akan menurunkan hukumanNya kepada mereka semua.

 • Maksud Reformasi PolitikMaksud Reformasi Politik dan Masyarakat Menelusuri kajian dan tulisan dalam bidang ini kita menemui beberapa perkataan kunci yang sering dihubungkaitkan dengan reformasi dan islah. Antaranya ialah perkataan al Nahdhah, kebangkitan, al Tanwir pencerahan, al Tajdid, pembaharuan, Al Umran wa Al Tamir, pemakmuran, al Tahauwul Al Demokrati atau democratization, Al Tanmiah Al Siasiah, Pembangunan Politik dan al Hukmu Al Soleh pemerintahan yang baik atau Good Governence dan sebagainya

 • 3 KelompokDari sudut teori dan konsep semua istilah istilah itu berakar dan bertunjang kepada istilah Islah . Perkara ini dihuraikan dengan panjang lebar oleh Sdr Isra Imran Ahmad Abdul Kapi dalam buku beliau bertajuk: Daurul Qadah Fi Al Islah Al Siasi. Bahagian yang menarik ialah apabila beliau mempericikan maksud Islah sebagai pendemokrasian . Di peringkat awal beliau menegaskan pendirian umat Islam mengenai demokrasi terbahagi kepada tiga kelompok:1.Traditionalist Islamist : Umumnya mereka adalah yang menamakan diri mereka sebagai golongan Salafi atau Ahlu Sunnah Wal Jamaah atas dakwaan mereka paling banyak berpegang kepada peninggalan leluhur Sahabah dan Tabiin.( Mereka menolak Demokrasi)

 • 3 Kelompok2.Modernist Islamist. Biasanya mereka menganggap diri mereka sebagai golongan yang berfahaman Wasati atau modernist Salafi.(Golonga