refleksi kerja kursus moral keseluruhan

3
REFLEKSI KERJA KURSUS MORAL KESELURUHAN Syukur Alhamdulillah, berkat doa dan izin-Nya maka dapatlah saya siapkan kerja kursus untuk Subjek Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (BMM3105). Di ruang ini juga, tidak saya lupakan pensyarah yang membimbing, memberi tunjuk ajar dan sentiasa bersabar dengan tingkah laku anak didik beliau yang penuh dengan kepelbagaian karenah masing-masing. Sering kita dengar dan lihat murid-murid mengatakan bahawa antara mata pelajaran yang paling membosankan di kelas ialah Bahasa Melayu. Benarkah kenyataan ini?. Pandangan saya, kenyataan ini adalah tidak benar sama sekali. Melalui pengetahuan dan pengalaman saya semasa menjadi murid di sekolah dahulu, yang sebenarnya menjadi faktor kepada ketidakminatan murid itu dalam sesuatu mata pelajaran adalah melalui bagaimana sesuatu perancangan dan pelaksanaan seseorang guru itu di dalam kelas. Di samping itu, sesuatu mata pelajaran itu akan menjadi tidak menarik jika bahan dan juga cara gaya tersebut menyampaikan tidak menarik serta tidak dapat mengawal kelas dengan baik. Selain itu, sesuai dengan peredaran semasa yang penuh cabaran teknologi kini, murid- murid sebenarnya lebih suka dan tertarik jika pengajaran seseorang guru itu dapat diaplikasikan menggunakan teknologi semasa dan lebih mencabar. Oleh itu, kursus ini banyak memberi manfaat dan kelebihan kepada saya untuk digunakan sebagai

Upload: chika-tobby

Post on 30-Jun-2015

387 views

Category:

Data & Analytics


0 download

DESCRIPTION

notes

TRANSCRIPT

Page 1: Refleksi kerja kursus moral keseluruhan

REFLEKSI KERJA KURSUS MORAL KESELURUHAN

Syukur Alhamdulillah, berkat doa dan izin-Nya maka dapatlah saya siapkan

kerja kursus untuk Subjek Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

Berbantukan Komputer (BMM3105). Di ruang ini juga, tidak saya lupakan pensyarah

yang membimbing, memberi tunjuk ajar dan sentiasa bersabar dengan tingkah laku

anak didik beliau yang penuh dengan kepelbagaian karenah masing-masing.

Sering kita dengar dan lihat murid-murid mengatakan bahawa antara mata

pelajaran yang paling membosankan di kelas ialah Bahasa Melayu. Benarkah

kenyataan ini?. Pandangan saya, kenyataan ini adalah tidak benar sama sekali.

Melalui pengetahuan dan pengalaman saya semasa menjadi murid di sekolah

dahulu, yang sebenarnya menjadi faktor kepada ketidakminatan murid itu dalam

sesuatu mata pelajaran adalah melalui bagaimana sesuatu perancangan dan

pelaksanaan seseorang guru itu di dalam kelas. Di samping itu, sesuatu mata

pelajaran itu akan menjadi tidak menarik jika bahan dan juga cara gaya tersebut

menyampaikan tidak menarik serta tidak dapat mengawal kelas dengan baik. Selain

itu, sesuai dengan peredaran semasa yang penuh cabaran teknologi kini, murid-

murid sebenarnya lebih suka dan tertarik jika pengajaran seseorang guru itu dapat

diaplikasikan menggunakan teknologi semasa dan lebih mencabar. Oleh itu, kursus

ini banyak memberi manfaat dan kelebihan kepada saya untuk digunakan sebagai

bahan pengajaran dan pembelajaran semasa di sekolah nanti. InsyaAllah.

Sepanjang saya melaksanakan dan membina laman web ini, banyak pengalaman

dan ilmu serta kemahiran baru yang dapat saya peroleh dan timba. Saya sedar

bahawa sebagai seorang bakal pendidik, pengalaman dan ilmu haruslah ditimba dan

dicari sebanyak mungkin sebagai persediaan dan bekalan untuk dibawa ke alam

pekerjaan yang sebenar nanti. Oleh itu, melalui kursus ini secara tidak langsung

saya dapat mengumpul dan menyimpan sebanyak bahan yang boleh sebagai

simpanan dan bekalan saya nanti untuk dijadikan sebagai bahan bantu pengajaran.

Di samping itu, saya sedar bahawa sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran di

dalam kelas memerlukan perancangan dan pelaksanaan yang pelbagai, menarik

Page 2: Refleksi kerja kursus moral keseluruhan

serta menyeronokkan murid. Melalui kursus ini, secara langsung saya dapat belajar

bagaimana untuk membina bahan yang menarik untuk dilaksanakan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran, misalnya menghasilkan video yang menarik sesuai

dengan tajuk dan tema yang hendak di ajar oleh guru tersebut. oleh itu, peluang dan

ruang sepanjang kursus ini dilaksanakan akan saya manfaatkan sebanyak yang

mungkin.

Sebagai seorang bakal guru, salah satu kemahiran yang perlu dimahiri dan dipelajari

ialah kemahiran membina dan mengaplikasikan laman web. Saya sedar bahawa

segala maklumat masa kini boleh diakses ataupun dicari menggunakan hujung jari

sahaja, bermaksud maklumat yang ingin kita capai sungguh mudah dan senang

dicapai melalui akses internet. Dengan itu, melalui kursus ini saya dapat belajar

bagaimana membina laman sesawang pengajaran dan pembelajaran untuk murid

khususnya untuk subjek Bahasa Melayu (Major saya) di samping dapat memuat naik

dan turun bahan yang disalurkan. Kesannya, pengajaran dan pembelajaran itu akan

menjadi lebih mudah di samping dapat mempertingkatkan kemahiran murid dalam

menggunakan Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Secara tuntasnya, dapatlah saya simpulkan bahawa kursus ini memberi ruang serta

peluang kepada saya untuk menimba sebanyak mungkin kemahiran teknologi

maklumat untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran khususnya

dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Selain itu, kursus ini juga dapat

meningkatkan kemahiran yang dapat membantu serta mempermudahkan proses

penyampaian pengajaran di dalam kelas kelak. Akhir kata, segala ilmu pengetahuan,

kemahiran dan pengalaman yang dimiliki  dapat terus dikembangkan dan digunakan

semaksimum yang mungkin serta diaplikasikan di sekolah nanti. InsyaAllah, sekian.