refleksi jurnal epic

of 31/31
KAEDAH KAJIAN a. Rujukan Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini dengan menjalankan rujukan melalui internet, surat khabar, majalah, dan buku- buku yang berkaitan. Saya juga telah mengunjungi rumah-rumah jiran saya yang berbangsa Cina bagi mendapat maklumat tentang sambutan Tahun Baru Cina. b. Temuramah Saya telah menjalankan satu temu ramah. Saya telah menemuramah Encik Lim Koh Wien yang beralamat di Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor Bahru. Sebelum kaedah ini dijalankan,kami terlebih dahulu telah menyusun soalan yang bakal dikemukakan kepada respondan kami ini. Kaedah ini dilakukan untuk memperoleh maklumat berkaitan latar belakang, sejarah serta sambutan Tahun Baru Cina. Kaedah ini dilakukan sekitar rumah jiran saya yang berbangsa Cina. Kaedahini dipilih bertujuan melihat keadaan dan suasana sambutan Tahun Baru Cina.d . P e n y e l i d i k a n Saya telah menjalankan penyelidikan di perpustakaan sekolah, melayari lamanweb sesawang yang berkaitan Tahun Baru Cina dan merujuk majalah yang berkaitan. Semua dapatan maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang akan dijalankan. Perayaan Tradisi

Post on 11-Aug-2015

204 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAEDAH KAJIAN a. Rujukan Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini dengan menjalankan rujukan melalui internet, surat khabar, majalah, dan buku- buku yang berkaitan. Saya juga telah mengunjungi rumah-rumah jiran saya yang berbangsa Cina bagi mendapat maklumat tentang sambutan Tahun Baru Cina. b. Temuramah Saya telah menjalankan satu temu ramah. Saya telah menemuramah Encik Lim Koh Wien yang beralamat di Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor Bahru. Sebelum kaedah ini dijalankan, kami terlebih dahulu telah menyusun soalan yang bakal dikemukakan kepada respondan kami ini. Kaedah ini dilakukan untuk memperoleh maklumat berkaitan latar belakang, sejarah serta sambutan Tahun Baru Cina. Kaedah ini dilakukan sekitar rumah jiran saya yang berbangsa Cina. Kaedahini dipilih bertujuan melihat keadaan dan suasana sambutan Tahun Baru Cina.d . P e n y e l i d i k a n Saya telah menjalankan penyelidikan di perpustakaan sekolah, melayari lamanweb sesawang yang berkaitan Tahun Baru Cina dan merujuk majalah yang berkaitan. Semua dapatan maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang akan dijalankan. Perayaan Tradisi Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Cina, seperti Hari Natal bagi orang barat. Tahun Baru Cina adalah hari pertama bulan satu bagi Imlek C i n a , t e t a p i a k t i v i t i perayaan Tahun Baru Cina bukanlah pada hari itu sahaja, b i a s a n y a aktiviti perayaan Tahun Baru Cina berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Tahun Baru Cina juga secara umumnya dipanggil Guonian. Tahun Baru Cina bukan sahaja diraikan oleh kaum Cina di merata dunia, malah turut dirayakan oleh bangsa Korea, Vietnam, Mongol dan Miao yang dipengaruhi oleh negara China dari s e g i k e b u d a y a a n d a n k e a g a m a a n , m a k a t u r u t m e n g g u n a k a n k a l e n d a r q a m a r i C i n a . D i C h i n a , bukan sahaja etnik Han yang merayakan Tahun Baru Cina, etnik yang lain, termasuk etnik Manzu,

Mongol,

Yaozu,

Zhuangzu,

Baizu,

Gaoshan,

Hezhe,

Hani

Daur,

Dongzu, Lizu danlain-lainnya juga mempunyai adat resam untuk merayakan Tahun Baru Cina. Di negara China, perayaan Tahun Baru Cina lebihkurang akan berlarutan selama setengah bulan, selepas merayakan hari Cap Gohmei yang jatuh pada 15 haribulan bulan satu Imlek baru perayaan Tahun Baru Cina selesai. Tujuan sambutan Tahun Baru Cina diadakan adalah untuk menyambut tahun baru dalam kalendar qamari Cina. Kalendar qamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Namun, jika menurut pandangan orang China, Tahun B a r u C i n a m e r u p a k a n p e r a y a a n u n t u k m e n y a m b u t m u s i m bunga. Musim bunga datang, pemandangan berubah, dan penanaman padi dimulakan, orang China dengan pelbagai cara yang bahagia untuk merayakan perayaan tradisional yang paling meriah dalam sepanjang tahun. Latar Belakang Menurut riwayat asal usul Tahun Baru Cina, Nian adalah sejenis binatang bayangan yang membawa nasib buruk. Semasa Nian tiba, semua tumbuhan mati; semasa Nian p e r g i , t u m b u h a n h i d u p l a g i d a n bunga berkembang. Jadi orang China dengan mercun menakutkan dan mengusir Nian, itulah asal usul adat resam menyala mercun sempena Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina telah mempunyai sejarah yang lama, itu berasal daripada kegiatan memuja dewa dan nenek moyang sempena hujung tahun dan permulaan tahun baru di China pada zaman kuno. Tahun Cina dipanggil Yuanri, Yuandan atau Tahun Baru pada zaman kuno. Selepas revolusi 1911, kerajaan pada waktu itu secara rasmi menetapkan hari pertama bulan satu Imlek sebagai Tahun Baru Cina. Menurut sarjana, Tahun Baru Cina sekurang-kurangnya mempunyai sejarah selama seribu tahun. Sekarang, sebahagian adat resam yang bercorak takhayul termasuk memuja dewa langit telah secara beransur-ansur tidak diamalkan lagi, sedangkan adat resam yang baik termasuk menempel kuplet, menempel lukisan tahun baru, menempel tulisan Perkataanbahagia, mengukus kuih tahun baru, memasak Jiaozi, menyala mercun, tidak tidur padamalam sebelum Tahun Baru Cina dan saling mengucapkan selamat Tahun Baru Cina masih sangat popular di kebanyakan tempat di China,

khususnya di desa dan sebahagian pekan dan bandar yang kecil.Sebagai tradisi, ang pau atau sampul merah diedarkan sepanjang sambutan Tahun B a r u Cina, oleh pasangan suami isteri atau orang tua kepada mudam u d i y a n g b e l u m berkahwin. Amalan orang Melayu ketika Hari Raya Aidilfitri iaitu mengedarkan sampul duit r a y a k e p a d a k a n a k - k a n a k s e p a n j a n g sambutan Hari Raya Aidilfitri diadaptasi atau digunapakai d a r i p a d a amalan orang Cina. Orang China sangat mementingkan makanan dan pakaian waktu merayakan Tahun Baru Cina, biasanya makanan dan pakaian yang bermacam-macam telah disediakan sebelum mereka merayakan sambutan Tahun Baru Cina. Semasa Tahun Baru Cina datang, orang China memakai baju yang paling cantik, dan sediakan kuih-kuih, manisan dan makanan ringan, untuk menjamu tetamu di rumah pada bila-bila masa. Persiapan Sambutan Perayaan Sebelum merayakan Tahun Baru Cina, rakyat telah menempel kertas merah yang d i t u l i s s e l a m a t t a h u n b a r u d e n g a n b e r u s bulu di sebelah kedua-dua daun pintu, atau menempel bermacam-macam lukisan adat resam yang melambangkan bahagia di daun pintu, jendela atau dinding, mengharapkan kedatangan nasib baik pada tahun yang akan datang. Ini t e l a h merayakan menjadi Baru cara yang di paling desa biasa untuk Tahun Cina dan sebahagian

bandar dan pekan. Kuplet dan gambar Tahun Baru Cina sudah m e m p u n y a i sejarah yang lama, dan juga untuk mengusir hantu dan mendapat nasib baik pada zaman kunosama seperti menyala mercun, dan beransur-ansur menjadi adat resam Tahun Baru Cina.Malam sebelum Tahun Baru Cina adalah waktu yang paling penting dalam perayaan T a h u n Baru Cina, malam itu secara umumnya juga dipanggil Chuxi. Pada malam itu,anggota keluarga berkumpul, makan bersama-sama, dan tidak tidur s e p a n j a n g m a l a m . Apabila fajar menyingsing pada keesokan harinya, tahun baru sudah bermula, orang China akan memakai baju baru, mengucapkan selamat tahun baru dan panjang umur kepada orang tua dalam keluarga itu, kemudian menziarahi saudara m a r a d a n s a h a b a t h a n d a i , u n t u k s a l i n g mengucapkan selamat

tahun baru. Dalam beberapa hari kemudian, orang China akan bergembira dalam suasana perayaan yang bahagia dan harmoni. Sempena Tahun Baru Cina, rakyat China juga menggantung tanglong merah yang ditempel tulisan perkataan nasib baik atau gambar dewa kekayaan di depan pintu, untuk menunjukan hasrat baik orang China. Biasanya perkataan Nasib baik mesti ditempel secara t e r b a l i k , sebutan perkataan terbalik sama d e n g a n p e r k a t a a n d a t a n g d a l a m b a h a s a Mandarin, maksudnya ialah nasib baik datang. P a d a h a r i t e r a k h i r p e r a y a a n T a h u n B a r u C i n a ialah hari yang diraikan sebagai Yunxio ji, atau Chap Goh Mei dalambahasa Hokkien, versi Cina bagi Hari Valentine. Tngyun, bebolapulut manis dalam sup, dimakan pada hari ini.Tngyun ialah sejenis makanan Cina yang diperbuat daripada tepung pulut. Tepung pulut ini dicampur dengan sedikit air untuk membentuk bebola, kemudian dimasak dan dihidangkan dalam air yang mendidih. Tangyuan bolehlah sama ada berisi atau tanpa isi. Orang Cina mempunyai banyak amalan yang dikatakan membawa tuah baik pada Tahun Baru Cina, antaranya ialah membuka semua pintu dan tingkap dianggap seperti menjemput masuk tuah baik pada tahun baru. Seterusnya ialah gula-gula d a n m a n i s a n d i h i d a n g d a n dimakan untuk "memaniskan" nasib sepanjang tahun bagi pemakannya. Selain itu, setiap sudut di rumah wajib dibersihkan sebelum hari tahun baru agar mudah menerima tuah bagi tahun yang menjelang. Ada juga sesetengah orang yang percaya bahawa apa yang berlaku p a d a h a r i p e r t a m a s a m b u t a n T a h u n Baru Cina mencerminkan peristiwa yang bakal berlangsung sepanjang tahun. Tambahan pula, jika seseorang memakai selipar baru yangd i b e l i s e b e l u m T a h u n B a r u C i n a , s e o l a h - o l a h d i a m e m i j a k k e p a l a o r a n g y a n g b e r g o s i p tentang pemakainya. Kesan Perayaan Tahun Eropah, Baru Cina sama seperti Hari Natal di untuk anggota keluarga berkumpul. Orang yang

tinggal di tempat lain tidak kira orang dewasa atau kanak-kanak

dengan

sedaya

upaya

berkumpul

dengan keluarganya

pada

h a r i p e r a y a a n i t u . S a m b u t a n Tahun Baru Cina merapatkan lagi hubungan silaturrahim yang sedia ada. Perayaan Tahun Baru Cina juga dapat memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia. K a u m - k a u m lain yang tidak menyambut Tahun Baru Cina selalunya akan melawat atau dijemput hadir ke rumah rakan atau jiran mereka yang menyambut Tahun Baru Cina. Selain itu, Tahun Baru Cina juga akan memberi kesan kepada industri pelancongan negara kita. Para pelancong yang datang untuk bercuti di Malaysia dapat melihat pelbagai perayaan tradisi yang disambut oleh kaumkaum yang terdapat di Malaysia. Tambahan pula, perayaan Tahun Baru Cina memberi peluang perniagaan kepada para peniaga untuk menjual alat-alat yang diperlukan untuk persiapan sambutan Tahun Baru Cina s e p e r t i m e r c u n , tanglung, sampul merah ataupun angpau termasuklah juga b a h a n - b a h a n makanan yang digunakan ketika perayaan ini. RUMUSAN Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh masa yang telah diberikan. Ketika menjalankan kerja kursus ini, banyak pengetahuan, pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. S e l e p a s menjalankan Kerja Kursus Sejarah Tahun Baru Cina, s a y a r a s a a m a t bersyukur sebagai seorang warganegara Malaysia kerana pelbagai perayaan tradisi kaum y a n g t e r d a p a t d i n e g a r a yang tercinta ini. Ketika menjalankan kerja kursus ini, b a n y a k pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. Selain itu, saya juga telah mempelajari tentang keistimewaan dan keunikan perayaan tradisi ini yang dapat menarik minat ramai pelancong asing untuk datang ke negara kita. Selepas melakukan kerja kursus ini, saya juga dapat menguasai kemahiran yang membuat serta penyeledikan dapat itu, saya juga dengan dapat tatacara kemahiran nilai betul meningkatkan

berkomunikasi. Disamping

menghayati

kesabaran, ketabahan, kejujuran,memupuk semangat patriotisme dan kerjasama antara rakan - rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan kerja kursus ini dengan sempurna. Nilai kerjasama telah membuatkan saya bersama rakanrakan berganding bahu untuk mencari maklumat tentang kerja kursus ini.

KESAN KEPADA NEGARA Sambutan perayaan tradisi pelbagai kaum dapat m e m p e r k u k u h d a n m e n g e k a l k a n perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia melalui beberapa aspek. Antaranya ialah dengan m e n g a n j u r k a n rumah terbuka kerana Rumah Terbuka beberapa bagi suku sesuatu kaum di perayaan mampu mengabungkan

b a w a h s a t u b u m b u n g . S e b a g a i c o n t o h , R u m a h Terbuka Hari Raya Aidilfitri yang diadakan oleh pemimpin sesuatu kawasan akan menjadi tumpuan rakyat berbilang bangsa. Media masa juga memainkan peranan dalam memperkukuh dan mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia kerana media masa adalah salah satu sumber informasi y a n g terkini dan berguna untuk masyarakat. Media masa j u g a m e r u p a k a n w a d a h penyampaian maklumat yang berkesan kepada masyarakat. Pihak media hendaklah sentiasa peka kepada keadaan di sekeliling agar maklumat dapat disampaikan dengan serta merta dengan berkesan. Tidaklah masyarakat menjadi seperti katak di bawah tempurung yang tidak mengetahui perkembangan di sekelilingnya. Setiap sambutan perayaan perlulah mendapat liputan meluas daripada media. Seterusnya dengan pertunjukkan kesenian sesuatu kaum kerana kesenian sesuatu kaum kini bukan sahaja menjadi tumpuan kaum tersebut sahaja malahan turut menjadi tumpuan suku kaum lain. Sebagai contoh, Perayaan Tahun Baru Cina akan menarik pelbagai kaum untuk turut memeriahkannya kerana unsur kesenian Tahun Baru Cina iaitu Tarian Singa menjadi kegemaran suku kaum lain. Akhir kata, sambutan perayaan pelbagai kaum di Malaysia dapat merealisasikan impian P e r d a n a M e n t e r i k i t a d a l a m m e m a c u k o n s e p 1 M a l a y s i a . J e l a s m e l a l u i p e l b a g a i perayaan, perpaduan di kalangan rakyat Malaysia dapat ditingkatkan. RUJUKAN 1 . I n t e r n e t : - Sambutan Tahun Baru Cina http://pmr.penerangan.gov.my/index.php? option=com_content&view=article&id=5745:sambutan-tahun-barucina&catid=322:kebudayaan-di-malaysia2 . O r a n g S u m b e r : - Encik Lim Koh Wien, 47 tahun, Taman Bunga Negara, Seksyen 27, 40400 ShahAlam,

Selangor.3 . A k h b a r : - M i n g g u a n 2010, halaman 14, 15

Malaysia,

14

Februari

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan pertolonganNya, dapat saya menyiapkan Kerja Kursus Sejarah yang bertajuk Perayaan Tahun Baru Cina. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi keperluan Kerja Kursus SejarahTingkatan 3 2010. Melalui kajian ini saya berharap dapat mengetahui dengan lebih mendalam mengenai sejarah perayaan yang saya pilih iaitu Tahun Baru Cina. Selain itu, saya juga berharap melalui kajian ini saya dapat menambahkan lagi pengetahuan saya mengenai sejarah yang terdapat di dalam Tahun Baru Cina. Sememangnya masyarakat Malaysia kaya dengan sejarahnya tersendiri. Ia juga dapat memupuk perasaan bangga terhadap tanah air kita. Kajian ini juga dapat menyedarkan rakyat Malaysia betapa pentingnya perayaan di negara kita kerana ia dapat memupuk semangat kekitaan di kalangan rakyat Malaysia. Dengan membuat kajian ini, saya dapat mengambil iktibar daripada peristiwa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas perayaan Tahun Baru Cina ini. Antaranya sifat kerjasama, kekeluargaan dan semangat persaudaraan. Saya juga dapat menanamkan semangat patriotisma di dalam diri saya juga di kalangan generasi muda melalui kajian ini. Sekian. KAEDAH KAJIAN Saya telah menggunakan beberapa kaedah untuk menjalankan kajian ini. Antaranya ialah seperti berikut:1)BUKU ILMIAH Saya telah merujuk dan menganalisa maklumat dari buku-buku ilmiah dan ensiklopedia yang berkaitan di perpustakaan yang berhampiran bagi mendapatkan maklumat mengenai perayaan yang telah saya pilih. 2)INTERNET Saya telah menganalisa media cetak iaitu Wikipedia bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai perayaan yang telah saya pilih untuk mendapatkan fahaman yang jelas mengenainya. 3)ORANG SUMBER

Saya telah menemubual seorang wanita bangsa Cina iaitu Chua LooYen bagi mendapatkan maklumat berkaitan perayaan Tahun Baru Cina. 4)MAJALAH Saya 2010. HASIL KAJIAN 1)PERAYAAN TRADISI Perayaan Musim Bunga atau Tahun Baru Lunar adalah satu perayaan utama masyarakat Cina di Malaysia dan di seluruh dunia. Malah, perayaan ini juga disambut oleh penduduk di Vietnam dan Korea. Perayaan Tahun Baru diraikan dengan penuh meriah. Setiap rumah dihias dan dipenuhi dengan pelbagai hiasan yang melambangkan keamanan, kemakmuran dan keberuntungan. Limau-limau mandarin (dipanggil 'kam' dalam Bahasa Kantonis yang memberi maksud 'emas') adalah satu kemestian pada musim perayaan ini kerana warna keemasannya melambangkan limpahan kekayaan. Demikian juga dengan'pomelo' (dikenali sebagai bolok dalam Bahasa Kantonis. Lok membawa maksud ('kemakmuran'), kek Tahun Baru atau Niangao (dalam Bahasa Mandarin) atau nenkul (Bahasa Kantonis) yang melambangkan 'peningkatan sepanjang tahun'. Kesemuanya dipastikan cukup bekalannya sehingga pada hari ke-15 perayaan. Di antara perhiasan yang terkenal adalah 'kuplet musim bunga' atau Chunlian. Kuplet ini sangat unik bentuknya dan berupaya menceriakan lagi suasana perayaan. la adalah suatu cara tradisi untuk melepaskan tahun yang telah berlalu serta menerima dan mengalu-alukan tahun yang baru menjelma. Perhiasan lain adalah perkataan-perkataan Cina yang melambangkan tuah, musim bunga atau keamanan yang ditulis dalam bentuk kaligrafi pada kertas merah. Selain itu, bunga-bungaan dan tanglung berwarna merah juga adalah sangat penting dalam mewujudkan suasana perayaan Tahun Baru. Dalam perayaan Tahun Baru, 'makan besar' menjadi satu acara yang penting termasuklah jenis makanan yang dihidangkan seperti ikan (melambangkan 'lebihan'), 'fatt choy' (kekayaan) dan sebagainya. Di kalangan rakyat Malaysia, 'Yee Sang' ('ikan hidup' yang melambangkan tahun yang penuh bertenaga dan memberi keuntungan) telah diperkenalkan sebagai satuacara tradisi. Di antara yang dihidangkan termasuklah mi, ikan mentah dan beberapa jenis pembuka selera yang lain. Ramuan ini dicampur dan telah merujuk beberapa majalah iaitu JURNAL: IMPRESI KEHIDUPAN keluaran 14 Februari 2010 dan MASAKAN CINA edisi 15 Februari

digaulkan oleh tetamu yang mengelilingi meja. Acara menggaulkan 'Yee Sang' ini menjadi simbol tahun yang dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang akan mendatangkan pulangan yang baik. 2)LATAR BELAKANG Sejarah Tahun Baru Cina bermula beribu-ribu tahun dahulu, di mana seekor makhluk ganas yang bernama Nian telah membuat huru-hara di Tanah Besar China. Ini membuatkan manusia hidup dalam ketakutan dan kesengsaraan. Mereka mencari ikhtiar unutk menewaskan makhluk ini. Akhirnya mereka berjaya menakutkan makhluk ini dengan melemparkan reben merah ke udara, meletupkan mercun dan membakar bunga api siang dan malam. Perayaan Tahun Baru Cina adalah menandakan permulaan tahun baru bagi kalendar masyarakat Cina. Bersama-sama dengan warna merah, tanglung, mercun dan pakaian cheongsam , ia menjadi simbol tradisi kemeriahan masyarakat Cina. Perayaan yang bersamaan dengan permulaan kepada musim bunga di China adalah permulaan kepada bulan baru dan zodiak baru. Seperti yang kita ketahui, terdapat 12 ekor binatang yang menjadi simbol tahunan kepada orang Buddha. Lagenda meriwayatkan, bahawa suatu masa dahulu Buddha telah menjemput semua binatang untuk mengadapnya, tetapi cuma 12 binatang sahaja yang telah hadir. Sebagai penghargaan dari Buddha, kesemua binatang ini diberi penghormatan menjadi zodiak yang mulia bagi masyarakat Cina Buddha. Binatangbinatang itu ialah anjing, khinzir, tikus, monyet, harimau, kambing, ayam, kuda, ular, naga, lembu dan arnab. Kononnya dikatakan bahawa mereka yang lahir dalam tahuntahun ini akan mewarisi sifat dan untung nasib binatang tersebut. Di Malaysia, telah diisytiharkan bahawa dua hari pertama bagi Tahun Baru Cina adalah cuti umum. Namun hari kelima belas bagi perayaan ini iaitu hari Chap Goh Mei tidak kurang pentingnya. Ia adalah hari terakhir bagi bulan penuh, menandakan penutup bagi perayaan ini. Sambutan bagi Tahun Baru bermula sebulan sebelum itu. Orang ramai mula membeli belah, terutama baju baru, perhiasan rumah, dan hidangan wajib Tahun Baru Cina seperti kuih bulan dan limau mandarin. Menjelang semakin hampir hari Tahun Baru Cina, rumah-rumah akan dihias indah, bertemakan merah dengan tulisan kaligrafi Cina yang mendoakan kemakmuran dan kekayaan ditahun hadapan. Di malam Tahun Baru, kaum keluarga samada dekat atau jauh akan berkumpul di rumah ibu bapa untuk upacara makan besar. Ini simbol eratnya ikatan kekeluargaan yang menjadi tunjang mesyarakat harmoni. Hidangan makan malam Tahun Baru Cina ini

biasanya adalah tradisi turun temurun seperti itik panggang, khinzir, tiram berkicap, dan sayuranprosperity yang dimakan bersama arak. Selesai makan, semua ahli keluarga akan berdoa dan menjalankan upacara shuo sui,yang dipercayaai akan memanjangkan umur seseorang. Bagi yang tua, kemudian malam tahun baru akan dihabiskan dengan bermain mah jong sebagai hiburan untuk merapatkan hubungan antara ahli keluarga. Tepat detik tengah malam, mercun dan bunga api akan dibakar, menandakan sambutan Tahun Baru bermula. Apabila hari siang, lilin upacara akan dibakar, pakaian baru yang berwarna merah akan memeriahkan suasana, disamping ucapan Kong Hee Fatt Choy akan diucapkan sesama penganut. Ia membawa maksud semoga tahun ini akan membawa kebaikan. Tetamu mula berkunjung membawa limau mandarin, yang bermaksud kekayaan manakala tradisi memberi ang pow diteruskan kepada kanak-kanak dan orang yang belum berkahwin. Ia bersamaan dengan memberi duit raya di kalangan umat Islam di masa hari Raya terdapat juga tradisi larangan di masa Tahun Baru Cina ini. Adalah dipercayaai sepanjang15 hari sambutan perayaan tidak dibenarkan sesiapa pun membuka perniagaan, atau ia akan ditimpa kerugian. Tidak dibenarkan juga menyapu sampah di rumah kerana ia akan menghalau keluar tuah dari ahli rumah. Tarian singa juga dipersembahkan, sebagai tanda memuliakan haiwan ini yang membantu menumpaskan rasaksa jahat. Di hari ketujuh sambutan Tahun Baru, yang juga dipercayai hari kelahiran manusia, masyarakat Kantonis akan menyediakan sejenis hidangan yang dinamakan yee sang. Ia kaya dengan herba dan menjadi simbol kehidupan, murah rezeki, dan panjang umur. Masyarakat Hokkien pula menyambut hari kelapan dengan bersembahyang kepada TianGong, iaitu Dewa Syurga.Manakala hari terakhir iaitu ke-15, mereka akan mengadakan perarakan Chinggay, terutama di Pulau Pinang. 3)PERSIAPAN SAMBUTAN PERAYAAN 3.1) Sebelum perayaan pada hari-hari sebelum Tahun Baru, keluarga-keluarga Cina membersihkan rumah mereka secara menyeluruh, kerana mereka percaya bahawa pembersihan ini menghalau nasib malang dan musibah yang menimpa pada tahun yang berlalu serta menyediakan rumah mereka untuk menjemput nasib baik. Penyapu dan pengumpul habuk disimpan pada malam sebelum Tahun Baru dan hari pertama agar nasib baik itu tidak boleh disapu keluar. Ada orang yang mengecat rumah, pintu dan sisi tingkap dengan warna merah. Rumah dihiasi potongan kertas yang ditulis pepatah mengucap kebahagiaan dan kemakmuran dalam bahasa Cina.

Acara terbesar pada malam Tahun Baru Cina ialah jamuan pertemuan semula. Hidangan yang terdiri daripada ikan terdapat di atas meja makan untuk tujuan paparansempena jamuan ini. Di China utara, adalah juga menjadi adat untuk memakan ladu untuk jamuan ini. Ladu melambangkan kemewahan kerana bentuknya berupa tongkol emas Cina. Ang pau bagi ahli terdekat dalam keluarga kadang-kadang diberi sewaktu jamuan pertemuan semula. Paket ini sering mengandungi duit dalam bilangan nombor tertentu yang mencerminkan tuah dan kehormatan. 3.2) Semasa perayaan Hari pertama adalah hari bagi mengundang dewa-dewi dari kayangan dan bumi. Kebanyakan orang yang meraikannya, terutamanya penganut agama Buddha, menghindari diri daripada memakan daging pada hari ini kerana adalah dipercayai bahawa ini memastikan mereka akan lanjut usia. Yang paling penting, hari pertama Tahun Baru Cina merupakan masa apabila keluarga Cina menziarahi orang tua mereka dan ahli keluarga paling senior dalam seluruh keluarga mereka, biasanya ibu bapa, datuk nenek atau moyang. Terdapat juga keluarga yang mengundang tarian singa sebagai upacara simbolik untuk menyambut tahun baru sambil menghalau puaka dan musibah dari rumah. Perayaan Tahun Baru Cina, hari ke lapan, di pinggir kota Vancouver, Kanada Hari kedua Tahun Baru Cina atau hari "membuka tahun" (Cina Tradisional: ,Cina Ringkas: , ki nin menyaksikan anak perempuan yang telah kahwin untuk menziarahi ibu bapa kandung mereka. Menurut tradisi, anak perempuan yang telahkahwin mungkin tidak banyak berpeluang menziarahi keluarga kandung sendiri. Hari ketiga perayaan ini dipercayai ramai sebagai hari yang tidak sesuai untuk menziarahi saudara mara atas kepercayaan berikut: Hari ini dikenali sebagai "mulut merah" (ch ku), yang bermaksud bahawa adalah amat mudah untuk terlibat dalam pergaduhan, maka hari ini tidak sesuai untuk ziarahmenziarahi, sebaliknya berdiam di rumah sahaja.

Keluarga yang mengalami kematian ahli terdekat dalam jangka masa tiga tahun lalu tidak akan menziarahi rumah sesiapa sebagai tanda penghormatan kepada si mati. Hari ketiga Tahun Baru wajar dijadikan hari menziarahi kubur. Hari ketujuh dikenali sebagai hari jadi orang ramai (, pinyin:rn r , yan yat ), iaitu hari yang mana usia setiap orang ditambah lagi setahun menurut pengiraan kalendar qamari Cina.Inilah harinya bila saladikan mentah lambung, yee sang, dimakan. Kaum sekeluarga berkumpul untuk melambung salad berwarna-warni dan menyampaikan hajat bagi menambahkan kekayaan dan kemakmuran. ini merupakan adat resam yang terutamanya diamalkan oleh kaum Cina di rantau Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura, tetapi jarang diamalkan oleh kaum Cina di merata dunia selain rantau tersebut. Hari kesembilan tahun baru merupakan hari bagi kaum Cina untuk menyembah Maharaja Jed di Kayangan (tin gng ) di tokong agama Tao. Tambahan pula, hari ini dianggap sebagai "tahun baru" suku kaum Hokkien. Apabila tibanya tengah malam pada hari kelapan tahun baru, suku Hokkien menyembahkan doa syukur kepada Maharaja tersebut. Penyembahan ini termasuk tebu kerana tebu pernah digunakan untuk melindungi suku Hokkien dari ancaman penghapusan beberapa generasi lalu. Teh dituang sebagai adat bagi menghormati orang ternama. 3.3) Selepas perayaan Chap Goh Mei disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Chap Goh Mei disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran, di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraikan Chap Goh Mei. Chap Goh Mei juga dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi kuil untuk berdoa agar mendapat pasanganyang secocok. Terdapat juga amalan melontar buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapat pasangan. Buah limau yang basah membawa pesanan agar mereka mendapat pasangan yang sesuai.

Persembahan kebudayaan Cina akan diadakan pada waktu malam bagi menandakan perayaan Chap Goh Mei seperti perarakan tanglung, tarian naga atau singa, opera Cina, dan mengimbang bendera besar "Chingay". 3.4) Peraturan, Amalan Sampingan, Pantang Larang3.4.1)

Peraturan dan Amalan Sampingan Ang pau Secara tradisi,ang pauatau sampul merah (Cina Tradisional: ,Cina Ringkas: , pinyin: hng bo , bahasa Hokkien(POJ): ng-pau ; bahasa Hakka: hung bao ; , atau , bahasa Kantonis: lai shi atau lai see ) diedarkan sepanjang sambutan Tahun Baru Cina, oleh pasangan suami isteri atau orang tua kepada muda-mudi yang belum berkahwin. Adalah satukebiasaan untuk orang dewasa memberi sampul merah ini kepada kanak-kanak.Sampul merah ini sentiasa mengandungi wang, sama ada dua ataupun seratus ringgit. Jumlahwang dalam angpau sepatutnya bermula (bukan berakhir) dengan angka genap, kerana angkaganjil dikaitkan dengan wang tunai yang ditukarkan dalam upacara pengebumian ( , b jn ).Oleh sebab angka 4dianggap membawa sial,kerana perkataan untuk empat sama bunyinyadenganmati, maka wang dalam angpau tidak boleh berjumlah 4 ringgit.

Sementara itu, angka 8dianggap bertuah (kerana sama bunyinya dengan "kaya"), maka 8 ringgit selalu didapati dalamangpau. Kadang-kala syiling coklat dimasukkan dalam angpau. Pasar Tahun Baru Pasar khas didirikan menjelang Tahun Baru untuk menjual barangan Tahun Baru. Pasar ini biasanya berbentuk pasar terbuka dan menampilkan barangan bunga, mainan, pakaian dansebagainya kepada para pembeli untuk membeli hadiah untuk kunjungan tahun baru atau sebagaihiasan rumah.

Bunga api Pada zaman silam, batang buluh yang berisi serbuk meriam dan dibakar untuk menghasilkanletupan kecil pernah digunakan di China untuk mengusir puaka. Pada zaman moden pula, kaedahini berubah menjadi penggunaanmercunpada musim perayaan. Mercun biasanya diikat pada tali panjang berlakur yang digantung. Setiap batang mercun digulungkan dalam kertas merah keranawarna merah itu bertuah, dan berisi serbuk merian dalam terasnya. Apabila dibakar, mercunmelepaskan bunyi meletup-letup yang kuat. Oleh sebab mercun biasanya berangkai dalam bilangan ratusan, mercun menghasilkan letupan memekakkan yang dipercayai boleh mengusir roh-roh jahat. Penyalaan mercun juga melambangkan peristiwa yang ria dan menjadi satu aspek penting dalam sambutan Tahun Baru Cina. Larangan mercun

Meskipun penggunaan mercun adalah sebahagian amalan tradisi dalam sambutan tahun baru,namun selama ini telah menyaksikan kejadian yang memilukan. Setiap tahun adanya laporanmengenai pengguna mercun hilang penglihatan, anggota badan, atau menderita akibatkecederaan serius yang lain, terutamanya pada musim perayaan. Maka, kerajaan-kerajaan dan pihak-pihak berkuasa akhirnya menguatkuasakan undang-undang yang mengharamkansepenuhnya penggunaan mercun untuk tujuan peribadi, terutamanya atas sebab-sebabkeselamatan. Tanah Besar China: Mercun diharamkan di kebanyakan kawasan bandar, namunBeijing menarik balik larangannya pada tahun2006setelah sedekad, dan

undang-undangnyatidak selalu dikuatukasakan. Di kawasan luar bandar pula, mercun masih digemari ramaidan lorong-lorong selalu diliputi warna merah bangkai mercun. Hong Kong: Bunga api diharamkan atas sebab-sebab keselamatan. Namun begitu,kerajaan kolonial sebelum tahun 1997 dan kerajaan SAR selepas itu juga mengadakan pertunjukan bunga apa diPelabuhan Victoriapada hari kedua Tahun Baru Cina.Pertunjukan seumpamanya juga diadakan di bandaraya-bandaraya dalam dan luar China. Singapura: Pengharaman separa dikenakan terhadap mercun pada Mac 1970 setelah berlakunya kebakaran yang meragut enam nyawa dan mencederakan 68 orang lain. Inidilanjutkan menjadi larangan penuh pada tahun 1972, selepas berlakunya letupan yangmengorbankan nyawa dua orang serta satu serangan terhadap dua orang polis yang cubamenghalang sekumpulan orang daripada membakar mercun pada Februari 1972.Bagaimanapun, pada tahun 2003,kerajaanmembenarkan mercun dilepaskan pada musim perayaan. Ketika kegiatan menyala mercun diKreta Ayer , tepat pada waktu malam hari pertama Tahun Baru Cina, mercun dilepaskan dalam keadaan terkawal olehLembagaPelancongan Singapura. Peristiwa-peristiwa lain yang membenarkan mercun ditentukan oleh lembaga pelancongan atau pertubuhan kerajaan lain. Namun begitu, mercun tidak boleh dijual secara komersial. Malaysia: Mercun juga dilarang atas sebab-sebab yang sama dengan Singapura.Bagaimanapun, kebanyakan orang Malaysia berupaya menyeludup mercun dariThailand untuk memenuhi kehendak diri mereka. Indonesia: Mercun dan bunga api dilarang penggunaanya di khalayak awam ketika TahunBaru Cina, terutamanya di kawasan-kawasan yang kebanyakan penduduknya bukankaum Cina agar menghindari apa-apa pertelingkahan antara kaum, kecuali di beberapakawasan metropolitan sepertiJakartaandMedan,di mana tahap toleransi sosial antarakaum cukup memuaskan.

Amerika Syarikat: Pada tahun 2007,Bandaraya New York menarik balik laranganmercun setelah sedekad, agar membenarkan pertunjukan 300,000 batang mercun dibakar di Chatham Square, Chinatown. Pakaian Pemakaian yang melebihkan warna merah sering dipakai sepanjang Tahun Baru Cina keranadipercayai warna merah akan menakutkan roh jahat dan nasib malang. Tambahan, orang yangmemakai baju baru dari kepala hingga kaki pula melambangkan permulaan baru pada tahun baru. Shou Sui Shou Sui (Cina Tradisional: ,Cina Ringkas: ) berlangsung apabila ahli keluarga berkumpul bersama pada malam selepas makan malam bersama dan mengenangkan tahun yangtelah berlalu sementara menyambut tahun yang akan tiba. Sesetengahnya percaya bahawa anak-anak yang Shou Sui akan memanjangkan usia ibu bapa. Simbol Sepanjang 15 hari Tahun Baru Cina, orang akan mula melihat pantang larang atau kepercayaan budaya tradisional dengan maksudnya yang boleh mengelirukan orang yang tidak menyambutnya. terdapat sebab yang menerangkan semuanya, bukan sekadar hiasan, yang berputarkan warna merah. Pada satu-satu masa, emas merupakan warna pendamping bagi sebabyang sangat jelas. Satu sebab baik dan biasa bagi poster merah berbentuk berlian denganaksara ( f ), atau "tuah" yang dipamerkan sekitar rumah dan pintu. Tanda ini sering kelihatantergantung terbalik, memandangkan perkataan Cina ( do

), atau "terbalik", berbunyi samadengan ( do ), atau "tiba". Maka, f do melambangkan ketibaan tuah, kegembiraan dankemakmuran. Balik kampung Waktu Tahun Baru Cina juga menyaksikan penghijrahan manusia bermusim yang terbesar,apabila warga luar bandar yang bekerja di kawasan bandar China, serta juga orang Cina seberanglaut di seluruh dunia pulang ke kampung halaman untuk berjamuan bersama sanak saudara padamalam tahun Baru. Tempoh ini dipanggil "Chunyun" (Cina Tradisional: ,Cina Ringkas: ) dan boleh disamakan dengan fenomena " balik kampung" sewaktu masyarakat MelayumenyambutAidilfitri.MasyarakatCina Malaysiatidak terkecuali daripada balik kampung, makatimbulnya keperluan mengetatkan kawalan keselamatan jalan raya khususnya untuk perayaan iniseperti mana yang dijalankan ketika Aidilfitri. Rumah terbuka Ketika menyambut perayaan utama di Malaysia,rumah terbukadiadakan oleh golongan pembesar negeri untuk menjemput rakyat berbilang kaum dan agama, dan juga pelancong asing, beraya bersama-sama. Tahun Baru Cina tidak terkecuali, dan rumah terbuka perayaan inidianjurkan oleh pembesar kaum Cina. 3.4.2) Pantang Larang Tuah baik Membuka pintu dan tingkap dianggap menjemput masuk tuah pada tahun baru. Membiarkan lampu menyala semalaman dipercayai menghalau hantu dan puaka pembawa musibah yang mampu mempengaruhi nasib sekeluarga sepanjang tahun.

Gula-gula dan manisan dimakan untuk "memaniskan" nasib sepanjang tahun bagi pemakannya. Pembersihan rumah di setiap sudut wajib dilangsungkan sebelum hari tahun baru agar mudah menerima tuah bagi tahun yang menjelang. Ada orang yang percaya bahawa apa yang berlaku pada hari pertama mencerminkan peristiwa yang akan berlangsung sepanjang tahun. Maka, orang Asia mengambilkesempatan untuk ber judipada hari pertama ini bagi menaruh harapan untuk menambahkekayaan. Memakai selipar baru yang dibeli sebelum tahun baru bermaksud memijak orang yang bergosip tentang pemakainya. Nasib Malang ("Tuah buruk") Membeli kasut baru dianggap pembawa malang bagi sesetengah orang Cina kerana perkataan bahasa Kantonisbagi "kasut" sama bunyinya dengan perkataan "kasar" atau"sukar". Membeli seluar baru juga dipandang sebagai pembawa malang kerana perkataanKantonis bagi "seluar" sama bunyinya dengan "pahit". (Namun ada yang menganggapnya sebagai positif, kerana perkataan bagi "seluar" dalam dialek itu juga sama bunyinyadengan "kaya".) Menggunting rambut juga ditegah kerana perkataan bagi rambut sama bunyinya denganhasil. Maka menggunting rambut juga dipandang sebagai "memotong hasil dalam bahasaKantonis". Mencuci rambut juga dianggap sebagai mencuci keluar kekayaan (namun perihalkebersihan sering telah mengatasi tradisi ini.)

Menyapu lantai juga dilarang pada hari pertama kerana ini akan menyapu keluar tuah bagi tahun baru. Perbualan mengenai kematian juga kurang sesuai bagi beberapa hari terawal Tahun BaruCina kerana ini turut dianggap tidak bagus. Membeli buku juga membawa malang kerana perkataan sesetengah dialek Cina bagi"buku" sebunyi dengan perkataan bagi "kalah".1) Kesan Perayaan4.1) Kesan Kekeluargaan Melalui perayaan ini, seseorang itu dapat mengeratkan hubungannya dengan keluargadengan cara makan beramai-ramai. Apabila melakukan acara ini, seseorang itu akan berasa sangat hampir dengan keluarganya terutama jika mereka sentiasa berjauhan dengan keluarga. Di samping itu, sanak saudara yang duduk berjauhan juga akan kembali berkumpul.Mereka akan mencuci rumah. Ini menunjukkan bahawa semangat kerjasama di dalamsesebuah keluarga itu wujud dan kesannya amat ketara. Selain itu, segala hutang-piutangakan dibayar dan dikutip agar mereka tidak sentiasa dikelilingi hutang sepanjang tahun.Golongan muda pula akan melawat golongan tua bagi menunjukkan rasa hormat merekaterhadap golongan tua.4.2) Kesan Perpaduan Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum. Terdapat pelbagai perayaan diMalaysia. Masyarakat Malaysia yang sememangnya mempunyai perasaan ingin tahuterhadap sesuatu itu akan mewujudkan perpaduan melalui perayaan yang terdapat dinegara ini. Contohnya seorang remaja Melayu bersama keluarganya mengunjungisahabatnya yang berbangsa Cina serta membawa buah tangan untuk diberikan kepadakeluarga sahabatnya itu. Ini akan mengeratkan lagi hubungan mereka sesama kaum.4.3)