refleksi jurnal epic

Click here to load reader

Post on 11-Aug-2015

190 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

KAEDAH KAJIAN a. Rujukan Saya menggunakan beberapa kaedah dalam kajian ini dengan menjalankan rujukan melalui internet, surat khabar, majalah, dan buku- buku yang berkaitan. Saya juga telah mengunjungi rumah-rumah jiran saya yang berbangsa Cina bagi mendapat maklumat tentang sambutan Tahun Baru Cina. b. Temuramah Saya telah menjalankan satu temu ramah. Saya telah menemuramah Encik Lim Koh Wien yang beralamat di Taman Mutiara Rini, Skudai, Johor Bahru. Sebelum kaedah ini dijalankan, kami terlebih dahulu telah menyusun soalan yang bakal dikemukakan kepada respondan kami ini. Kaedah ini dilakukan untuk memperoleh maklumat berkaitan latar belakang, sejarah serta sambutan Tahun Baru Cina. Kaedah ini dilakukan sekitar rumah jiran saya yang berbangsa Cina. Kaedahini dipilih bertujuan melihat keadaan dan suasana sambutan Tahun Baru Cina.d . P e n y e l i d i k a n Saya telah menjalankan penyelidikan di perpustakaan sekolah, melayari lamanweb sesawang yang berkaitan Tahun Baru Cina dan merujuk majalah yang berkaitan. Semua dapatan maklumat ini saya analisis agar ia bersesuaian dengan kajian yang akan dijalankan. Perayaan Tradisi Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Cina, seperti Hari Natal bagi orang barat. Tahun Baru Cina adalah hari pertama bulan satu bagi Imlek C i n a , t e t a p i a k t i v i t i perayaan Tahun Baru Cina bukanlah pada hari itu sahaja, b i a s a n y a aktiviti perayaan Tahun Baru Cina berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Tahun Baru Cina juga secara umumnya dipanggil Guonian. Tahun Baru Cina bukan sahaja diraikan oleh kaum Cina di merata dunia, malah turut dirayakan oleh bangsa Korea, Vietnam, Mongol dan Miao yang dipengaruhi oleh negara China dari s e g i k e b u d a y a a n d a n k e a g a m a a n , m a k a t u r u t m e n g g u n a k a n k a l e n d a r q a m a r i C i n a . D i C h i n a , bukan sahaja etnik Han yang merayakan Tahun Baru Cina, etnik yang lain, termasuk etnik Manzu,

Mongol,

Yaozu,

Zhuangzu,

Baizu,

Gaoshan,

Hezhe,

Hani

Daur,

Dongzu, Lizu danlain-lainnya juga mempunyai adat resam untuk merayakan Tahun Baru Cina. Di negara China, perayaan Tahun Baru Cina lebihkurang akan berlarutan selama setengah bulan, selepas merayakan hari Cap Gohmei yang jatuh pada 15 haribulan bulan satu Imlek baru perayaan Tahun Baru Cina selesai. Tujuan sambutan Tahun Baru Cina diadakan adalah untuk menyambut tahun baru dalam kalendar qamari Cina. Kalendar qamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Namun, jika menurut pandangan orang China, Tahun B a r u C i n a m e r u p a k a n p e r a y a a n u n t u k m e n y a m b u t m u s i m bunga. Musim bunga datang, pemandangan berubah, dan penanaman padi dimulakan, orang China dengan pelbagai cara yang bahagia untuk merayakan perayaan tradisional yang paling meriah dalam sepanjang tahun. Latar Belakang Menurut riwayat asal usul Tahun Baru Cina, Nian adalah sejenis binatang bayangan yang membawa nasib buruk. Semasa Nian tiba, semua tumbuhan mati; semasa Nian p e r g i , t u m b u h a n h i d u p l a g i d a n bunga berkembang. Jadi orang China dengan mercun menakutkan dan mengusir Nian, itulah asal usul adat resam menyala mercun sempena Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina telah mempunyai sejarah yang lama, itu berasal daripada kegiatan memuja dewa dan nenek moyang sempena hujung tahun dan permulaan tahun baru di China pada zaman kuno. Tahun Cina dipanggil Yuanri, Yuandan atau Tahun Baru pada zaman kuno. Selepas revolusi 1911, kerajaan pada waktu itu secara rasmi menetapkan hari pertama bulan satu Imlek sebagai Tahun Baru Cina. Menurut sarjana, Tahun Baru Cina sekurang-kurangnya mempunyai sejarah selama seribu tahun. Sekarang, sebahagian adat resam yang bercorak takhayul termasuk memuja dewa langit telah secara beransur-ansur tidak diamalkan lagi, sedangkan adat resam yang baik termasuk menempel kuplet, menempel lukisan tahun baru, menempel tulisan Perkataanbahagia, mengukus kuih tahun baru, memasak Jiaozi, menyala mercun, tidak tidur padamalam sebelum Tahun Baru Cina dan saling mengucapkan selamat Tahun Baru Cina masih sangat popular di kebanyakan tempat di China,

khususnya di desa dan sebahagian pekan dan bandar yang kecil.Sebagai tradisi, ang pau atau sampul merah diedarkan sepanjang sambutan Tahun B a r u Cina, oleh pasangan suami isteri atau orang tua kepada mudam u d i y a n g b e l u m berkahwin. Amalan orang Melayu ketika Hari Raya Aidilfitri iaitu mengedarkan sampul duit r a y a k e p a d a k a n a k - k a n a k s e p a n j a n g sambutan Hari Raya Aidilfitri diadaptasi atau digunapakai d a r i p a d a amalan orang Cina. Orang China sangat mementingkan makanan dan pakaian waktu merayakan Tahun Baru Cina, biasanya makanan dan pakaian yang bermacam-macam telah disediakan sebelum mereka merayakan sambutan Tahun Baru Cina. Semasa Tahun Baru Cina datang, orang China memakai baju yang paling cantik, dan sediakan kuih-kuih, manisan dan makanan ringan, untuk menjamu tetamu di rumah pada bila-bila masa. Persiapan Sambutan Perayaan Sebelum merayakan Tahun Baru Cina, rakyat telah menempel kertas merah yang d i t u l i s s e l a m a t t a h u n b a r u d e n g a n b e r u s bulu di sebelah kedua-dua daun pintu, atau menempel bermacam-macam lukisan adat resam yang melambangkan bahagia di daun pintu, jendela atau dinding, mengharapkan kedatangan nasib baik pada tahun yang akan datang. Ini t e l a h merayakan menjadi Baru cara yang di paling desa biasa untuk Tahun Cina dan sebahagian

bandar dan pekan. Kuplet dan gambar Tahun Baru Cina sudah m e m p u n y a i sejarah yang lama, dan juga untuk mengusir hantu dan mendapat nasib baik pada zaman kunosama seperti menyala mercun, dan beransur-ansur menjadi adat resam Tahun Baru Cina.Malam sebelum Tahun Baru Cina adalah waktu yang paling penting dalam perayaan T a h u n Baru Cina, malam itu secara umumnya juga dipanggil Chuxi. Pada malam itu,anggota keluarga berkumpul, makan bersama-sama, dan tidak tidur s e p a n j a n g m a l a m . Apabila fajar menyingsing pada keesokan harinya, tahun baru sudah bermula, orang China akan memakai baju baru, mengucapkan selamat tahun baru dan panjang umur kepada orang tua dalam keluarga itu, kemudian menziarahi saudara m a r a d a n s a h a b a t h a n d a i , u n t u k s a l i n g mengucapkan selamat

tahun baru. Dalam beberapa hari kemudian, orang China akan bergembira dalam suasana perayaan yang bahagia dan harmoni. Sempena Tahun Baru Cina, rakyat China juga menggantung tanglong merah yang ditempel tulisan perkataan nasib baik atau gambar dewa kekayaan di depan pintu, untuk menunjukan hasrat baik orang China. Biasanya perkataan Nasib baik mesti ditempel secara t e r b a l i k , sebutan perkataan terbalik sama d e n g a n p e r k a t a a n d a t a n g d a l a m b a h a s a Mandarin, maksudnya ialah nasib baik datang. P a d a h a r i t e r a k h i r p e r a y a a n T a h u n B a r u C i n a ialah hari yang diraikan sebagai Yunxio ji, atau Chap Goh Mei dalambahasa Hokkien, versi Cina bagi Hari Valentine. Tngyun, bebolapulut manis dalam sup, dimakan pada hari ini.Tngyun ialah sejenis makanan Cina yang diperbuat daripada tepung pulut. Tepung pulut ini dicampur dengan sedikit air untuk membentuk bebola, kemudian dimasak dan dihidangkan dalam air yang mendidih. Tangyuan bolehlah sama ada berisi atau tanpa isi. Orang Cina mempunyai banyak amalan yang dikatakan membawa tuah baik pada Tahun Baru Cina, antaranya ialah membuka semua pintu dan tingkap dianggap seperti menjemput masuk tuah baik pada tahun baru. Seterusnya ialah gula-gula d a n m a n i s a n d i h i d a n g d a n dimakan untuk "memaniskan" nasib sepanjang tahun bagi pemakannya. Selain itu, setiap sudut di rumah wajib dibersihkan sebelum hari tahun baru agar mudah menerima tuah bagi tahun yang menjelang. Ada juga sesetengah orang yang percaya bahawa apa yang berlaku p a d a h a r i p e r t a m a s a m b u t a n T a h u n Baru Cina mencerminkan peristiwa yang bakal berlangsung sepanjang tahun. Tambahan pula, jika seseorang memakai selipar baru yangd i b e l i s e b e l u m T a h u n B a r u C i n a , s e o l a h - o l a h d i a m e m i j a k k e p a l a o r a n g y a n g b e r g o s i p tentang pemakainya. Kesan Perayaan Tahun Eropah, Baru Cina sama seperti Hari Natal di untuk anggota keluarga berkumpul. Orang yang

tinggal di tempat lain tidak kira orang dewasa atau kanak-kanak

dengan

sedaya

upaya

berkumpul

dengan keluarganya

pada

h a r i p e r a y a a n i t u . S a m b u t a n Tahun Baru Cina merapatkan lagi hubungan silaturrahim yang sedia ada. Perayaan Tahun Baru Cina juga dapat memupuk perpaduan antara kaum di Malaysia. K a u m - k a u m lain yang tidak menyambut Tahun Baru Cina selalunya akan melawat atau dijemput hadir ke rumah rakan atau jiran mereka yang menyambut Tahun Baru Cina. Selain itu, Tahun Baru Cina juga akan memberi kesan kepada industri pelancongan negara kita. Para pelancong yang datang untuk bercuti di Malaysia dapat melihat pelbagai perayaan tradisi yang disambut oleh kaumkaum yang terdapat di Malaysia. Tambahan pula, perayaan Tahun Baru Cina memberi peluang perniagaan kepada para peniaga untuk menjual alat-alat yang diperlukan untuk persiapan sambutan Tahun Baru Cina s e p e r t i m e r c u n , tanglung, sampul merah ataupun angpau termasuklah juga b a h a n - b a h a n makanan yang digunakan ketika perayaan ini. RUMUSAN Saya amat bersyukur kerana telah menyelesaikan Kerja Kursus Sejarah dalam tempoh masa yang telah diberikan. Ketika menjalankan kerja kursus ini, banyak pengetahuan, pengajaran dan nilai yang telah saya pelajari. S e l e p a s menjalankan Kerja Kursus Sejarah Tahun Baru Cina, s a y a r a s a a m a t bersyukur sebagai seorang warganegara Malaysia kerana pelbagai perayaan tradisi kaum y a n g t e r d a p a t d i n e g a r a yang tercinta ini. Ketika menjalankan kerja kursus