rc tingkatan5

Author: agy-roziani

Post on 06-Apr-2018

225 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  1/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  1

  Pendidikankesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a- Saringan Kesihatan.i. Ujian tekanan darahii. Ujian air kencingiii. Ujian Elektrocardiogram (E.C.G.)

  Diharap pelajar dapat :1. Menyatakan jenis-jenis pemeriksaan/ ujian

  dalam saringan2. Menyatakan faedah membuat ujian saringan

  kesihatan

  1. Menggunakan rujukan pelbagaimedia berkaitan ujian saringankesihatan

  2. Membuat Poster3. Menyediakan Folio

  PendidikanJasmani

  . Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.a- Daya Tahan Kardiovaskular.

  i. Cadangan Aktiviti,- Long-slow distance run (LSD)

  ii. Kaedah latihan- Prinsip dan Prosedur latihan

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular2. Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular

  3. Sentiasa menjaga keselamatan diri

  1. Melakukan aktiviti daya tahankardiovaskularLong-slowdistance run (LSD)

  2. Membincangkan aspek-aspekkeselamatan

  2

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  a - Balapan.i. Acara Lari Berhalangan;

  - Teknik larian,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan lari berhalangan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat

  2. Menyatakan teknik lakuan lari berhalangan

  3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira dalam acara lari berhalangan

  1. Melakukan kemahiran asasdalam acara lari berhalangan

  2. Membincangkan aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam acara lari

  berhalangan

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  a - Balapan.i. Acara Lari Berhalangan;

  - Teknik lompat halangan,ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan lari berhalangan dengan tekniklakuan yang betul dan selamat

  2. Mengenalpasti tahap ansur maju yangdiperlukan dalam acara lari berhalangan

  3. Menghuraikan undang-undang dan peraturanlari berhalangan

  4. Menyatakan otot-otot utama yang digunakandalam acara lari berhalangan

  5. Melakukan langkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalam acara lari berhalangan

  1. Membincangkan tentangundang-undang dan peraturanasas dalam acara lariberhalangan

  2. Membincangkan kesalahan

  utama yang dilakukan dalamacara lari berhalangan

  3. Menamakan otot-otot yang

  terlibat dalam acara lariberhalangan

  1

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  2/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  3

  Pendidikankesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  a- Saringan Kesihatan.i. Ujian mengesan kanserpayu dara

  i i. Uj ian pap smear

  1. Menyatakan faedahmelakukan saringan kesihatan2. Mengenalpasti pemilihanaktiviti kecergasan dan pemakanan yang dapatmeningkat dan mengekalkan tahap kesihatan

  3. Bersyukur

  1. Menggunakan rujukan pelbagaimedia berkaitan ujian saringankesihatan

  2. Membuat Poster3. Menyediakan Folio

  PendidikanJasmani

  . Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  d- Komposisi Badan,i. Cadangan Aktiviti,

  - Teknik menggunakan kaliperlipatan kulit

  - Mengira Indeks Jisim Badan (BMI)- Mengira nisbah pinggang-pinggul

  1. Menyatakan maksud komposisi badan2. Menyatakan serta menjelaskan teknik calipers

  lipatan kulit3. Mengira indeks jisim badan [ BMI ]4. Sentiasa menjaga kesihatan diri

  1. Mencatat maksud komposisibadan

  2. Melakukan teknik pengukurankaliper lipatan kulit danmerekodkan

  3. Mengira indeks jisim badan[ BMI ]

  4

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  b- Daya Tahan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Bicep Curl,ii. Kaedah Latihan,

  - Prinsip dan Prosedur latihan,iii. Faedah Latihan,iv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti daya tahan otot denganteknik lakuan yang betul

  2. Menyatakan maksud daya tahan otot3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahan otot

  1. Melakukan aktiviti daya tahanotot secara individu dan

  kumpulan :- Bicep Curl- Bench Press- Half Squat- Tricep extension

  2. Membincangkan aspekkeselamatan yang perlu diambilkira dalam aktiviti daya tahanotot

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  a - Balapan.i. Undang-undang dan peraturan,

  - Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menghuraikan teknik lakuan dalam acara lariberhalangan

  2. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam acaralari berhalangan

  3. Menyatakan kesalahan utama yang dilakukandalam acara lari berhalangan

  1. Menyatakan kesalahan utama

  yang dilakukan dalam acara lariberhalangan

  2. Menamakan otot-otot yang

  terlibat dalam acara lariberhalangan

  2

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  3/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  5

  Pendidikankesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  b- Permasalahan Fizikal.i. Obesitiii. Cacat

  1. Mengenalpasti pemilihan aktiviti kecergasandan pemakanan yang dapat meningkat danmengekalkan tahap kesihatan2. Menyenaraikan permasalahan fizikal bagigolongan obesity dan cacat3. Bersyukur

  1. Menggunakan rujukanpelbagai media berkaitanobesity dan permaslahanfizikal

  2. Menampal gambar / atikelyang berkaitan dengan

  obesiti3. Menyediakan Folio

  PendidikanJasmani

  . Kemahiran2.2- Olahraga

  b- Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Tinggi,

  - Gaya pelana,- Fasa larian landas- Fasa lonjakan- Fasa layangan- Fasa pendaratanii. Aspek-aspek keselamatan.

  1 . Melakukan sekurang-kurangnya satu gayalompatan dalam acara lompat tinggi denganteknik lakuan yang betul.

  2. Menyatakan sekurang-kurangnya empat fasadalam acara lompat tinggi

  3. Menjaga langkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira

  1. Melakukan kemahiranasas dalam acara lompattinggi

  2. Membincangkan aspek-3. aspek keselamatan yang

  perlu diambik kira

  6

  PendidikanJasmani

  PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktiviti UDTA dengan cara yang

  betul2. Menyatakan kepentingan da faedah ujian UDTA3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti ujian UDTA

  Jangkauanmelunjur

  Tekan tubiBangkit Tubi1500m

  2. Menerangkan faedah ujianujian UDTA

  PendidikanJasmani

  PRA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktiviti UDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan dan faedah ujian UDTA3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti ujian UDTAJangkauan melunjurTekan tubiBangkit Tubi1500m

  2. Menerangkan faedah ujian

  ujian UDTA

  3

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  4/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  7

  Pendidikan

  Jasmani

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  b Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat Tinggi,

  - Gaya Flop,

  - Fasa larian landas- Fasa lonjakan- Fasa layangan- Fasa pendaratan

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan gaya Flop dengan teknik lakuan yangbetul dalam acara lompat tinggi.

  2. Menyatakan empat fasa dalam lompat tinggi3. Sentiasa menjaga keselamatan diri

  1. Melakuan gaya flop dalamacara lompat tinggi

  2. Menyediakan folio individuberkaitan dengankemahiran acara lompat

  tinggi3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yangperlu diambik kira

  PendidikanJasmani

  Kemahiran2.2- Olahraga

  b Padang.i. Kemahiran - Acara Lompat

  Tinggi,- Gaya pelana,- Gaya Flop,

  ii. Undang-undang dan peratura

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan gaya pelana dengan teknik lakuan yangbetul dalam acara lompat tinggi.

  2. Menyatakan empat fasa dalam lompat tinggi3. Sentiasa menjaga keselamatan diri

  1. Melakuan gaya pelanadalam acara lompat tinggi

  2. Menyediakan folio individuberkaitan dengankemahiran acara lompattinggi

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan yang

  perlu diambik kira

  8

  Pendidikankesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.1- Kesihatan Diri.

  b- Permasalahan Fizikal.i. Keluarbiasaan posturii. Keluarbiasaan orthopedikiii. Jerawat

  1. Mengenalpasti pemilihan aktiviti kecergasan danpemakanan yang dapat meningkat danmengekalkan tahap kesihatan

  2. Menyenaraikan permasalahan fizikal bagi golonganKeluarbiasaan postur , Keluarbiasaan orthopedik

  3. Bersyukur

  1. Menggunakan rujukan

  pelbagai media berkaitandengan permasalahanfizikal

  2. Menampal gambar / atikelyang berkaitan denganobesiti

  3. Menyediakan Folio

  PendidikanJasmani

  Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  c- Kekuatan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Bench Pressii. Kaedah Latihan,

  - Prinsip dan Prosedur latihan,iii. Faedah Latihan,iv Aspek-aspek keselamatan

  1. Menyataakan maksud kekuatan otot2. Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan teknik

  lakuan yang betul

  3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalam aktiviti kekuatan otot

  1. Melakukan aktiviti kekuatanotot dengan lakuan yangbetul dan selamat

  i. Bench press

  ii. Half squatiii. Tricep extension

  3. Membincangkan aspekkeselamatan yang perludiambil kira dalam aktivitikekuatan otot

  4

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  5/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  9

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  b- Padang.i. Kemahiran - Acara Lombol

  Bergalah- Fasa persediaan (pegangan)

  - Fasa larian landas, Fasa lonjakan- Fasa layangan , Fasa pendaratanii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnya satugaya lompatan dalam acara lombol bergalahdengan teknik lakuan yang betul.2. Menyatakan sekurang-kurangnyaempat fasa dalam acara lompat tinggi3. Menjaga langkah-langkah keselamatan

  yang perlu diambil kira

  Melakukan kemahiran asasdalam acara lompat tinggi

  Membincangkan aspek-aspek keselamatan yangperlu diambil kira dalamacara lombol bergalah

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.2- Olahraga

  b- Padang.i. Kemahiran - Acara Lombol

  Bergalah- Fasa persediaan (pegangan)- Fasa larian landas, Fasa lonjakan- Fasa layangan, Fasa pendaratan

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Menyatakan teknik lakuan yang diperlukandalam acara lombol bergalah

  2. Menyatkan otot-otot utama yang digunakandalam acara lombol bergalah

  3. Menjaga langkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira

  1. Menganalisis rakaman videoberkaitan dengan acaralombol bergalah

  2. Menyediakan folio individuberkaitan dengan kemahiranacara lombol bergalah

  10

  Pendidikankesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.

  1.1- Kesihatan Diri.c- Penjagaan Kesihatan.

  i. Taraf kecergasanii. Pemakanan

  1. Menghubungkaitkan sains dan kemajuan

  teknologi kecergasan dan pemakanan yangdapat meningkatkan kesihatan dan kecergasan

  2. Mengenalpasti pemilihan aktiviti kecergasandan pemakanan yang dapat meningkat danmengekalkan tahap kesihatan

  1. Menggunakan rujukan

  pelbagai media berkaitandengan penjagaan kesihatan

  2. Menampal gambar / atikelyang berkaitan denganpenjagaan kesihatan

  3. Menyediakan Folio4. Melawat Klinik Kesihatan

  Pendidikan

  Jasmani

  2. Kemahiran2.2- olahraga

  b- padang.i. Kemahiran - acara lombol

  bergalahii. Undang-undang dan peraturan,

  iii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menyatakan undang-undang dan peraturandalam acara lompat tinggi dan lombol bergalah

  2. Membincangkan kesalahan utama yangdilakukan dalam acara lompat tinggi dan lombolbergalah

  3. Menghuraikan teknik lakuan dalam acara

  lompat tinggi dan lombol bergalah

  1. Membincangkan undang-

  undang dan peraturan dalamacara lompat tinggi danlombol bergalah

  2. Membincangkan kesalahanutama yang dilakukan dalam

  acara lompat tinggi danlompat bergalah

  3. Menganalisis fasapergerakan dalam satu gayalompat tinggi

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  5

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  6/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  11

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  a- Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti,

  - Long-slow distance run (LSD)ii. Faedah Latihan,iii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti Long-slow distance run (LSD)

  dengan teknik lakuan yang betul

  2. Menyatakan kepentingan daya tahan

  kardiovaskular dalam latih tubi kemahiranpermainan

  3. Menyatakan kesan latihan terhadap daya tahan

  kardiovaskular.

  4. Menyatakan aspek keselamatan yang perludiambil kira

  1. Melakukan Long-slow

  distance run (LSD).2. Membincangkan

  kepentingan daya tahankardiovaskular dalam latihtubi permainan

  3. Membincangkan kesan

  fisiologi hasil daripadalatihan data tahankardiovaskular

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a- Bola Keranjang,i. Kemahiran

  - Menghantar- Menerima( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran menghantar dan

  menerima bola dengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalampermainan bola keranjang.

  3. Keseronokan

  1. Menghantar bola :a. hantaran paras

  dada,

  b. hantaran atas

  kepala,c. hantaran lantun,

  d. hantaran sisi.

  2. Menerima bola

  3. Permainan kecil bermain

  bola keranjang

  12

  PendidikanKesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.2- Perasaan

  Memahami perasaan.Cara-cara menangani masalah emosi- Luahan perasaan- Kaunseling

  1. Menyatakan cara-cara menangani masalah

  emosi remaja

  2. Menyenaraikan faktor-faktor luaran yang

  mempengaruhi remaja

  3. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai yang positif

  1. Perbincangan masalahemosi yang selalu dialamiremaja.

  2. Perbincangan dalam

  kumpulan cara-caramenangani masalah emosi

  Pendidikan

  Kesihatan

  Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.2- Perasaan

  Memahami perasaan.Cara-cara menangani masalah emosi

  - Luahan perasaan- Kaunseling- Aktiviti riadahRawatan pakar

  1. Melaporkan cara-cara mengatasi masalah

  emosi remaja

  2. Menunjukcara membantu dan empati kepada

  rakan yang bernasalah emosi3. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai yang positif

  1. Perbincangan dalamkumpulan cara-caramengatasi masalah emosi

  2. Lakonan

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  6

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  7/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  13

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a- Bola Keranjang,i. Kemahiran

  - Melantun- menggelecek ( terkawal )( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran melantun dan

  menggelecek terkawal bola keranjangdengan teknik yang betul.

  2. Menyatakan teknik menggelecek terkawal3. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam

  permainan bola keranjang

  1. Melantun bola keranjang

  secara individu,berpasangan danberkumpulan

  2. Melakukan aktiviti

  mengelecek terkawal

  3. Membuat permainan kecil

  4. Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalampermainan

  5. Bola keranjang

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  a- Bola Keranjang,i. Kemahiran

  - Melantun- Mengelecek dinamik( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran melantun dan

  menggelecek dinamik bola keranjang denganteknik yang betul.

  2. Menyatakan teknik menggelecek dinamik3. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam

  permainan bola keranjang

  Melantun dan menggelecek

  secara dinamik

  Bermain bola keranjang

  secara individu,berpasangan danberkumpulan

  Membuat permainan kecil

  Membincangkan aspek-

  aspek keselamatan dalampermainan bola keranjang

  14

  PendidikanKesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.3- Kekeluargaan.

  a- Isu kekeluargaan.i- Perkahwinan

  - Poligami,- Perceraian

  ii- Keibubapaan- Pengabaian,- Keganasan , - Sumbang mahram

  1. Menyenaraikan faktor yang boleh menggugatketenteraman keluarga

  2. Membincangkan tindakkan yang boleh diambil

  untuk mengatasi isu-isu perkahwinan dankeibubapaan

  3. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai yang positif

  1. Perbincangan dalam

  kumpulan

  2. Lakonan

  3. Menyediakan folio

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran

  2.1- Permainan.a- Bola Keranjang,

  i. Kemahiran- Menghadang- Menjaring

  ( secara berpasangan atau berkumpulan)ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menghadang dan menjaring bola keranjang

  dengan teknik yang betul.2. Menyatakan teknik menghadang dan menjaring3. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dalam

  permainan bola keranjang

  1. Menghadang dan menjaring bola

  keranjang secara individu,berpasangan dan berkumpulan

  2. membuat permainan kecil3. Membincangkan aspek-aspek

  keselamatan dalam permainanbola keranjang

  7

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  8/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  15

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  b- Daya Tahan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Bench Press,ii. Kaedah Latihan,

  - Prinsip dan Prosedur latihan,iii. Faedah Latihan,iv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan tekniklakuan yang betul

  2. Menyatakan kaedah dan faedah latihan

  3. Menyatakan aspek-aspek keselamatan dan

  menyedari kemampuan diri

  1. Melakukan aktiviti

  DayaTahan Otot- Bench Press

  2. Pebincangan prinsip danprosedur latihan

  PendidikanJasmani

  . Kemahiran2.1- Permainan.

  a- Bola Keranjang,ii. Undang-undang dan peraturan,

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran asas bola keranjangdengan teknik lakuan yang betul dan selamat

  2. Menyatakan undang-undang dan peraturan bolakeranjang

  3. Menyatakan aspek keselamatan dalampermainan bola keranjang

  1. Membincang aspekkeselamatan dan peraturanpermainan bola keranjang

  2. Permaian kecil- bermainbola keranjang

  16

  Pendidikan

  Kesihatan

  1. Kesihatan Diri Dan Keluarga.1.3- Kekeluargaan.

  b- Akibat seks tidak normalDefinisi,

  - Hubungan sejenis- Berbilang pasangan- Biseksual

  c- SeksualitiAkibat seks sebelum nikah

  1. Menyenaraikan risiko yang mungkin dihadapi

  akibat seks tidak normal [ abnormal ]2. Menyenaraikan akibat isu kekeluargaan dan

  seks tidak normal terhadap kesejahteraan

  masyarakat3. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai positif

  1. Menggunakan pelbagaimedia bagi menunjukkanakibat seks yang tidaknormal

  2. Menyediakan brosur / folio

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  c- Kekuatan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Half Squat(bersama beban),ii. Kaedah Latihan,

  - Prinsip dan Prosedur latihan,iii. Faedah Latihan,iv.Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti kekuatan otot dengan tekniklakuan yang betul

  2. Membincangkan kaedah dan faedah latihan3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan4. Menyedari kemampuan diri

  1. Half Squat( bersama Beban )

  2. membincangkan prinsip danprosedur latihan dan faedahlatihan

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  8

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  9/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  17

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  b- Kriket,i. Kemahiran

  - Bowl,( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan bowldengan dengan teknik yang

  betul dan selamat.2. Menerangkan ansur maju semasa melakukan

  kemahiran bowl dengan betul.3. Menunjukkan semangat kerjasama melakukan

  aktiviti.

  1. Perbincangan aspekpermainan kriket.

  2. Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalampermainan kriket.

  3. Melakukan aktiviiti bowl

  secara berpasangan

  4. Penerangan penyediaanfolio

  PendidikanJasmani

  . Kemahiran2.1- Permainan.

  b- Kriket,i. Kemahiran

  - Baling- tangkap( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran membaling danmenangkap dengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan otot-otot yang digunakan dalamaktiviti balingan.

  3. Menunjukkan semangat kerjasama melakukanaktiviti.

  1. Perbincangan teknikbalingan dan menangkapyang betul .

  2. Membincangkan otot-otot

  yang digunakan dalamaktiviti balingan dan aspek-aspek keselamatan dalampermainan kriket.

  3. Melakukan aktiviti balingansecara berpasangan

  18

  PendidikanKesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.

  2.1- Pemakanan.a- Nutrien tambahan

  i. Vitamin

  1. Menyatakan sumber sumber dan fungsi

  vitamin dalam makanan.2. Menerangkan kesan kekurangan vitamin

  terhadap badan.3. Sentiasa menjaga kesihatan diri

  1. Perbincangan jenis-jenis

  nutrien tambahan yangterdapat dalam makanan.

  3. Mencari bahan dalampelbagai media

  4. Perbincangan dalamkumpulan kecil tentangsumber-sumber vitamindalam makanan.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  b- Kriket,i. Kemahiran

  - Memukul,- larian,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran memukul dan lariandengan teknik yang betul dan selamat.

  2. Menerangkan teknik melakukan pukulan secaraansur maju.

  3. Keselamatan dan keseronokan

  1. Membuat pukulan denganbetul

  2. Membuat larian antara wiket.3. Membincangkan aspek-

  aspek keselamatan dalampermainan kriket.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  9

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  10/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  19

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  a- Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti,

  - Aplikasi Dayatahankardiovaskular dalam latih tubikemahiran permainan BolaKeranjang,

  ii. Kaedah latihan- Prinsip dan Prosedur latihan

  iii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan larian ulang alik sambil melantunbola dengan betul dan selamat.

  2. Menyatakan kepentingan latihan kardiovaskulardalam permainan bola keranjang.

  3. Semangat yang tinggi

  1. Larian ulang alik sambilmelantun bola

  Jarak 20m

  Masa 10 minit x 3set

  2. Perbincangan faedah-faedahmelakukan aktiviti daya

  tahan kardiovaskular.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  b- Kriket,i. Kemahiran;

  - Memadang,- baling- memukul- penjagaan wicket

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran menjaga wiket denganteknik yang betul.

  2. Menyatakan kesalahan teknik lakuan semasamenjaga wiket.

  3. Kesungguhan dan semangat

  1. Perbincangan teknik dankedudukan menjaga wiketyang betul.

  2. Penerangan cara untukmematikan lawan dengansegera.

  3. Membincangkan aspek-aspek keselamatan dalampermainan kriket.

  4. Melakukan aktiviti kemahiransecara berkumpulan.

  20

  PendidikanKesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  a- Nutrien tambahani. Mineral

  1. Menyatakan jenis-jenis dan fungsi mineraldalam makanan.

  2. Menerangkan kesan kekurangan mineralterhadap badan.

  3. Bersyukur dengan kesihatan diri.

  1. Mencari bahan dalampelbagai media

  2. Perbincangan dalamkumpulan kecil tentangsumber-sumber mineraldalam makanan.

  3. Perbincangan penyediaanfolio.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  b- Kriket,

  ii. Undang-undang dan peraturan,iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan semua kemahiran asas kriket dalam

  permainan kecil denghan betul dan selamat.2. Menyatakan kesalahan-kesalahan yang sering

  dilakukan dalam permainan.3. Kesungguhan dan kerjasama

  1. Permainan kecil kriket2. Membincangkan undang-

  undang dan peraturan asas

  permainan kriket.3. Melukis dan melabel

  padang kriket.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  10

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  11/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  21

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  c- Kekuatan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Tricep Extension,ii. Kaedah Latihan,

  - Prinsip dan Prosedur latihan,iii. Faedah Latihan,iv. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti tricep extension dengan

  teknik yang betul dan selamat.

  2. Menamakan otot-otot yang terlibat dalam aktiviti

  tricep extension3. Kesungguhan melakukan aktiviti

  1. Tricep Extension,

  Fasa Persediaan

  Fasa Esentrik

  Fasa Konsentrik2. Membincangkan aspek-

  aspek keselamatan dalammelakukan aktiviti.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c- Ragbi.i. Kemahiran ;

  - Menghantar dan Menerima,( secara berpasangan atauberkumpulan)

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran menghantar danmenerima dengan teknik yang betul danselamat.

  2. Menyatakan cara melakukan kemahiran

  menghantar dan menerima secara ansur maju.3. Kesungguhan melakukan aktiviti.

  1. Penerangan aspekpermainan ragbi

  2. Kemahiran menghantar danmenerima secaraberpasukan

  a. Statikb. Dinamik

  22

  PendidikanKesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  b- Kesan pengambilan nutrientambahan berlebihan( Cadangan aktiviti Sediakan Folio )

  1. Menyatakan kesan kekurangan pengambilan

  nutrien tambahan..

  2. Bersyukur dengan kesihatan diri.

  1. Perbincangan dalamkumpulan kecil tentang zat

  makanan tambahan2. Penyediaan folio

  PendidikanKesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.1- Pemakanan.

  b- Kesan pengambilan nutrientambahan berlebihan

  1. Menyatakan kesan pengambilan nutrien

  tambahan secara berlebihan.2. Kesedaran kepentingan kesihatan diri yang baik

  1. Menonton tayangan videoberkaitan kesanpengambilan nutrientambahan berlebihan

  2. Penyediaan folio

  11

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  12/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  23

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c- Ragbi.i. Kemahiran ;

  - Menendang,ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan tendangan dengan cara yang betuldan selamat.

  2. Menyatakan jenis-jenis tendangan dan caramelakukannya.

  3. Semangat melakukan aktiviti

  1. Perbincangan jenis-jenis danmelakukan tendangan yangbetul.

  2. Melakukan tendangan

  Setempat

  Lantun

  Grubber Punt

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c- Ragbi.i. Kemahiran ;

  - Tackle,ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan tackle dengan cara yang betul dan

  selamat.

  2. Menyatakan jenis-jenis otot-otot terlibat semasa

  melakukan tackle.

  3. Menyatakan cara melakukan tackle yang betul.

  4. Semangat melakukan aktiviti

  1. Perbincangan teknikmelakukan tackle.

  2. Melakukan tackle

  Sisi

  Belakang

  Hadapan

  24

  PendidikanKesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2- Pengurusan Konflik dan Stres.

  Pengenalan Konflik dan Stress.

  Persediaan menghadapi alamdewasa,i. Definisi alam dewasa

  1. Menyatakan faktor-faktor yang perlu diberiperhatian menghadapi alam dewasa.

  2. Menyenaraikan punca-punca stress dalam

  menghadapi alam dewasa.3. Kesedaran dan keinsafan

  1. Perbincangan berkaitanpersediaana ke alamdewasa.

  2. Perbincangan dalamkumpulan kecil punca-puncastress.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.1- Permainan.

  c- Ragbi.i. Kemahiran ;

  - Skrum,- Line out

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan scrum dan line out dengan carayang betul dan selamat.

  2. Menyatakan kesalahan-kesalahan yang sering

  dilakukan semasa melakukan skrum dan lineout.

  3. Kesungghuhan melakukan akktiviti.

  1. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan melakukanaktiviti

  2. Scrum3. Line-out.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  12

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  13/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  25

  Pendidikankesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.2- Pengurusan Konflik dan Stres.

  Persediaan menghadapi alamdewasa,ii. Punca stres menghadapi alam dewasaiii. Cara mengatasi

  1. Menyatakan faktor-faktor yang perlu diberiperhatian menghadapi alam dewasa.

  2. Menyenaraikan punca-punca stress dalammenghadapi alam dewasa.

  3. Menyenaraikan kesan-kesan dan cara-cara

  mengatasi stress.Kesedaran dan keinsafan

  1. Perbincangan berkaitanpersediaan ke alam dewasa.

  2. Perbincangan dalamkumpulan kecil punca-puncastress.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran

  2.1- Permainan.c- Ragbi.

  i. Undang-undang dan peraturan,ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Menghuraikan tentang undang-undang dan

  peraturan asas dalam permainan ragbi2. menghuraikan kesalahan utma dalam teknik

  lakuan permainan ragi3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahankardiovaskular

  1. Membincangkan tentang

  peraturan dan undang-undang dalam permainanragbi

  2. Perbincangan langkah-

  langkah keselamatan yangperlu diambil.

  26

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  a- Daya Tahan Kardiovaskular.i. Cadangan Aktiviti,

  - Aplikasi Dayatahankardiovaskular dalam latih tubikemahiran permainan Kriket.

  ii. Kaedah latihan- Prinsip dan Prosedur latihan

  iii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan larian ulang alik sambil membawa

  pemukul(bat) dalam jumlah yang ditetapkan.

  2. Menyatakan kepentingan latihan

  kardiovaskular dalam permainan kriket3. Semangat yang tinggi

  1. Larian ulang alik antara

  wiketJarak 20mMasa 10 minit x 3 set

  2. Perbincangan faedah-faedah melakukan aktiviti

  daya tahan kardiovaskular.

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  b- Daya Tahan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Half Squat,- bicep curl- tricep extension

  ii. Kaedah Latihan,- Prinsip dan Prosedur latihan,

  iii. Faedah Latihan,i. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktivitidaya tahan otot

  2. Menjelaskan kaedah dan faedah latihan daya

  tahan otot3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira dalam aktiviti daya tahankardiovaskular

  1. Melakukan aktiviti daya

  tahan otot secara indivisu /kumpulan

  - half squat- bicep curl- tricep extension

  2. Membincangkan kaedah danfaedah latihan daya tahanotot

  3. Membincangkanlangkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalamaktiviti daya tahankardiovaskular

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  13

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  14/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  27

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a - Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 6- Hayunan;

  - Hayunan gelongsor padapalang rendah,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  - atau -b- Gimnastik Irama.

  Pola pergerakan,ii. Pergerakan 7;

  - Ketangkasan,- Guling belakang.

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiranhayunan dengan rangkaian jimnastik / artistikdengan teknik lakuan yang betul

  2. Melakukan hayunan

  gelonsor dengan teknik lakuan yang betuldan selamat

  3. Melakukan langkah-langkah

  keselamatan yang perlu diambil kira dalammelakukan aktiviti gimnastik- atau -

  1.Melakukan kemahiran ketangkasan dan

  manipulasi alatan dengan teknik yang betul

  2.Melakukan guling belakang dengan teknik

  lakuan yang betul

  3.Melakukan langkah-langkah keselamatan

  yang perlu diambil kira dalam melakukanaktiviti gimnastik

  1. Melakukan kemahiranhayunan gelonsor padapalang rendah

  2. Membincangkan langkah-

  langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalamaktiviti gimnastik

  3. Membincangkan tekniklakuan kemahiranketangkasan

  - atau -

  1. Melakukan guling hadapan2. Membincangkan langkah-

  langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalamaktiviti gimnastik irama

  14

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  15/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a - Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 6- Hayunan;

  - Bergayut dan hayun denganbertukar cekak,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  - atau -b- Gimnastik Irama.

  Pola pergerakan,ii. Pergerakan 7;

  - Ketangkasan,- Kombinasi dua jenis gulingan( pilihan sendiri )

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran hayunan denganrangkaian jimnastik / artistik dengan tekniklakuan yang betul

  2. Melakukan hayunan gelonsor dengan teknik

  lakuan yang betul dan selamat

  3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti

  gimnastik - atau -

  1. Melakukan kemahiran ketangkasan dan

  manipulasi alatan dengan teknik yang betul

  2. Melakukan dua jenis guling belakang dan

  guling belakang dengan teknik lakuan yangbetul

  3. Melakukan langkah-langkah keselamatan yang

  perlu diambil kira dalam melakukan aktivitigimnastik Irama

  1. Melakukan kemahiranhayunan bergayut danhayun denganbertukar cekak

  2. Membincangkanlangkah-

  langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalamaktiviti gimnastik

  3. Membincangkan tekniklakuan kemahiranketangkasan

  - atau -

  1. Melakukan Kombinasi duajenis gulingan

  2. Membincangkan langkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalamaktiviti gimnastik irama

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  28 PendidikanKesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.3- Penyalah Gunaan Bahan.

  a- Akta dan undang-undang dadah diMalaysia.

  1. Menyatakan akta dan undang-undang dadah diMalaysia.

  2. Menerangkan akibat melakukan kesalahan dibawah akta dan undang-undang di Malaysia.

  3. Keinsafan berdasarkan kesan penyalahgunaanbahan.

  1. Mencari maklumat kesan-kesan penyalahgunaandadah dari pelbagai sumber

  2. Perbincangan dalam

  kumpulan kecil berkaitanakta dan undang-undang.

  15

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  16/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  PendidikanJasmani

  1. Kecergasan.1.1- Kecergasan Fizikal.

  c- Kekuatan Otot.i. Cadangan Aktiviti,

  - Latihan Litar ( gunakan disiplin),- Bench press- Half squat (bersama beban)- Tricep extension,

  ii. Kaedah Latihan,- Prinsip dan Prosedur latihan,

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan sekurang-kurangnya tiga aktivitikekuatan otot dengan betul dan selamat.

  2. Menjelaskan kaedah dan faedah latihankekuatan otot.

  3. Menyatakan otot-otot utama yang terlibatdalam aktiviti kekuatan otot.

  1. Aktiviti kekuatan otot

  Bench press

  Half squat

  Tricep extension2. Perbincangan kaedah dan

  faedah latihan kekuatan otot.3. Perbincangan nama ototo-

  otot yang terlibat dalamaaktiviti.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a - Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 6- Hayunan;

  - Lejang kaki lurus darisokongan tangan ataspalang,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  - atau -b- Gimnastik Irama.

  Pola pergerakan,ii. Pergerakan 8;

  - Teknik alatan,- Pergerakan tubuh badan (2.1-2.7) perlu dikaitkan dengan

  1. Melakukan aktiviti Lejang kaki lurus dari

  sokongan tangan atas palang,dengan lancar,berterusan dan selamat.

  2. Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yangdiperolehi semasa tubuh bergerak.

  3. Merekacipta satu rangkaian pergerakanberdasarkan kesedaran ritma.

  - atau -

  1. Melakukan kemahiran Pergerakan tubuhbadan dan manipulasi alatan dengan teknikyang betul2. lakukan Pergerakan tubuh badan lakuanyang betul3. melakukan langkah-langkah keselamatan

  1. Melakukan aktiviti Lejang

  kaki lurus dari sokongantangan atas palang,

  2. Perbincangan jenis-jenispergerakan yang terllibat .

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  - atau -

  1. Melakukan kemahiran

  pergerakan tubuh badandan manipulasi alatandengan teknik yang betul2. membincangkanlangkah-langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalam

  16

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  17/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  29

  teknik alatan.iii. Aspek-aspek keselamatan

  yang perlu diambil kira dalam melakukan aktivitigimnastik Irama

  aktiviti gimnastik irama

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a - Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 7- Rangkaian;

  - Dua kemahiran berlainan -Guling depan kaki kangkangdiikuti dgn. Guling depan kakirapat.

  ii. Aspek-aspek keselamatan.- atau -

  b- Gimnastik Irama.Pola pergerakan,ii. Pergerakan 8;

  - Teknik alatan,- Pergerakan tubuh badan (3.1-3.7) perlu dikaitkan denganteknik alatan.

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti dua kemahiran berlainan

  guling depan kaki kangkang diikuti dgn. gulingdepan kaki rapat.,dengan lancar, berterusandan selamat.

  2. Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yangdiperolehi semasa tubuh bergerak.

  3. Merekacipta satu rangkaian pergerakanberdasarkan kesedaran ritma.

  - atau -

  1. Melakukan kemahiran Pergerakan tubuhbadan dan manipulasi alatan dengan teknikyang betul2. lakukan Pergerakan tubuh badan lakuanyang betul3. melakukan langkah-langkah keselamatan

  yang perlu diambil kira dalam melakukan aktivitigimnastik Irama

  1. Melakukan aktiviti guling

  depan kaki kangkang danguling depan kaki rapat,

  2. Perbincangan jenis-jenispergerakan yang terllibat .

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  - atau -

  1. Melakukan kemahiranPergerakan tubuh badandan manipulasi alatandengan teknik yang betul

  2. Membincangkan langkah-

  langkah keselamatan yangperlu diambil kira dalamaktiviti gimnastik irama

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  30 Pendidikankesihatan

  2. Gaya Hidup Sihat.2.3- Penyalah Gunaan Bahan.

  a- Peruntukan dalam akta

  1. Menyatakan kesan penguatkuasaan akta danundang-undang dadah oleh agensi kerajaan.

  2. Menyenaraikan penguatkuasaan yangdilakukan oleh agensi kerajaan membanteraspmyalahgunaan dadah.

  3. Kesedaran

  1. Merujuk pelbagai mediauntuk mendapatkanmaklumat peruntukan dalamakta dadah.

  2. Forum berkaitan peruntukan

  dalam akta.

  17

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  18/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a - Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 7- Rangkaian;

  - Rangkaian dua kemahirandari mana-mana polapergerakan yang berlainan,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.- atau -

  b- Gimnastik Irama.Pola pergerakan,ii. Pergerakan 9;

  - Rangkaian,- Rangkaian 2 jenis pergerakandengan 1 alatan ,(berseorangan/ berpasangan )

  iii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan kemahiran hayunan danrangkaian jimnastik artistik dengan teknik yangbetul dan selamat.2. Melakukan gabungan kemahiran hayunandalam satu rangkaian pergerakan jimnastikarstistik.3. Merekacipta satu rangkaian peregrakanyang melibatkan pergerakan hayunan.

  4. Melakukan langkah-langkah keselamatansemasa melakukan aktiviti.

  atau1. Menyatakan teknik lakuan kemahiran dengan

  manipulasi alatan.2. Menyatakan komponen kecergasan yang

  diaplikasikan dalama cara jimnastik irama.3. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalam

  melakukan akitiviti jimnastik irama.

  1. Merancang satu rangkaianpergerakan jimnastik artisticyang melibatkan kemhiranhayunan.

  2. MMelakukan kemahiranjimnastik artistik denganteknik yang betul danselamat.

  3. Perbincangan aspekkeselamatan semasamelakukan aktiviti.

  atau1. Melakukan kemahiran

  jimnastik irama denganteknik yang betul danselamat.

  2. Menamakan otot-otot yangterlibat dalam acarajimnastik irama.

  3. Perbincangan aspekkeselamatan semasa

  melakukan aktiviti.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  31Pendidikankesihatan

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.

  - Pengenalan kepenggunaan danperkhidmatan,

  1. Mengenal pasti barangan dan perkhidmatanmengikut keperluan diri.

  2. Keprihatianan hak sendiri

  1. Perbincangan dalamkumpulan kecil untukmengenal pasti barangandan perkhidmatan mengikutkeperluan diri.

  2. Pembentangan kumpulan

  2. Kemahiran2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  a - Gimnastik Artisitik.Pola pergerakan,i. Pola 7- Rangkaian;

  - Rangkaian tiga kemahiran

  1. Melakukan pola pergerakan rangkaiandengan lakuan yang betul dan selamat.2. Melakukan pergerakan rangkaian tigakemahiran dengan lakuan yang betul danselamat.3. Menyatakan pola pergerakan dengan

  1. Merancang satu rangkaian

  pergerakan tiga kemahiran.

  2. Melakukan kemahiran

  pergerakan tiga kemahiran.3. Perbincangan aspek

  keselamatan semasa

  18

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  19/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  PendidikanJasmani

  dari mana-mana polapergerakan yang berlainan,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.- atau -

  b- Gimnastik Irama.Pola pergerakan,i. Pergerakan 9;

  - Rangkaian,

  - Rangkaian 3 jenis pergerakandengan 1 alatan ,(berseorangan/ berpasukan )

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  aspek-aspek keselamatan.

  Atau

  1. Melakukan pola rangkaian pergerakandengan lakuan yang betul dan selamat.2. Melakukan rangkaian t iga jenispergerakan dengan alatan dengan lakuan yang

  betul dan selamat.3. Menyatakan jenis pergerakan denganalatan.

  melakukan aktiviti.

  Atau

  1. Melakukan kemahiran

  rangkaian tiga jenispergerakan

  2. Menamakan otot-otot yang

  terlibat dalam pergerakan.3. Perbincangan aspek

  keselamatan semasamelakukan aktiviti.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  c - Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikan,i. Tema 8- Kesedaran Ritma;

  - Mendapatkan ritma dariberbagai -bagai pergerakan.

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti kesedaran ritma denganlancar, berterusan dan selamat.

  2. Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yangdiperolehi semasa tubuh bergerak.

  3. Merekacipta satu rangkaian pergerakanberdasarkan kesedaran ritma.

  1. Melakukan aktiviti kesedaranritma jimnastik pendidikan.

  2. Perbincangan jenis-jenispergerakan yang terllibat .

  3. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  19

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  20/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  32Pendidikan

  Jasmani

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  c - Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikan,i. Tema 8- Kesedaran Ritma;

  - Menggunakan corak ritma untukmelakukan pergerakan.

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti kesedaran ritma jimnastikpendidikan dengan betul dan selamat..

  2. Mengenalpasti pelbagai ritma pergerakan yangdiperolehi semasa tubuh badan bergerak.

  3. Menyatakan otot-otot utama yang digunakandalam acara jimnastik pendidikan.

  4. Melakukan langkah-langkah keselamatan dalamjimnastik pendidikan.

  1. Perbincangan otot-otot yangterlibat .

  2. Melakukan aktiviti kesedaranritma jimnastik pendidikan.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  33

  Pendidikan

  Kesihatan

  3. Kebersihan Dan Keselamatan

  Persekitaran.3.1- Keselamatan.

  - Kepenggunaan- Perkhidmatan

  1. Menjelaskan kriteria barangan dan

  perkhidmatan mengikut keperluan diri.2. Kesedaran

  1. Perbincangan dalam

  kumpulan kecil menjelaskankriteria barangan danperkhidmatan mengikutkeperluan diri.

  2. Pembentangan kumpulan

  20

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  21/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran.2.3 Pendidikan Pergerakan.

  C Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikan,i. Tema 8- Kesedaran Ritma;

  - Merangkaikan aliran pergerakandengan corak ritma.

  ii. Aspek-aspek keselamata

  1. Melakukan aktiviiti kesedaran ritma denganlancar, berterusan dan selamat.

  2. Menghuraikan komponen kecergasan yangdigunakan dalam acara jimnastik pendidikan.

  3. Keseronoikan

  1. Melakuakn aktiviti kesedraanritma.

  2. Perbincangan aspek-aspekkeselamatan.

  34

  PendidikanJasmani

  PASCA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktiviti UDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan da faedah ujian UDTA3. Kerjasama dan keseronokan

  1. Membuat aktiviti ujian UDTAJangkauan

  melunjurTekan tubiBangkit Tubi1500m

  2. Menerangkan faedah ujianujian UDTA

  PendidikanJasmani

  PASCA UJIAN DAYA TENAGA ASAS

  1. Melakukan aktiviti-aktiviti UDTA dengan cara yangbetul

  2. Menyatakan kepentingan dan faedah ujian UDTA3. Kerjasama dan keseronokan

  1.Membuat aktiviti ujian UDTAJangkauan

  melunjurTekan tubiBangkit Tubi

  1500m2.Menerangkan faedah ujian ujianUDTA

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  21

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  22/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  35

  Pendidikankesihatan

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.

  Barangan dan alatan,iii. Hak-hak pengguna

  1. Menyatakan peranan diri dalam menentukan

  hak sebagai pengguna.2. Kesedaran hak sebagai pengguna

  1. Perbincangan dalamkumpulan kecil hak dirisebagai pengguna

  2. Pembentangan hasilperbincangan

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  c - Gimnastik PendidikanTema gimnastik pendidikan,i. Tema 8- Kesedaran Ritma;

  - Merangkaikan aliran pergerakandengan corak ritma.

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan kemahiran gimnastik pendidikandengan teknik yang betul.

  1. Menyatakan aspek keselamatan yang perlu

  Diambil kira dalam melakukan gimnastikpendidikan.

  3. Membincangkan kompenan kecergasan yangdiaplikasikan dalam acara gimnastik pendidikan

  4. Keyakinan diri dan mematuhi arahan.

  1. Melakukan aktiviti ritmajimnastik pendidikan

  2. Perbincangan jenis-jenispergerakan yang terdapatdalam aktiviti kesedaran ritma

  2. Merancang satu ranagkaianpergerakan bagi aktivitikesedaran ritma.

  36

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  d - Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i. Tema 14- Kesedaran kumpulan;

  - Memimpin dan menyesuaikan.ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti yang memenuhi syarat

  tema pergerakan dengan kreatif dan selamat.2. Menyatakan peranan ahli dalam setiap

  pergerakan.3. Kesedaran tentang langkah-langkahkeselamatan.

  1. Melakukan kemahiranpergerakan kreatif2. Perbincangan perananahli semasa melakukanpergerakan.3. Perbincangan aspekkeselamatan semasamelakukan pergerakan.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  d - Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i. Tema 15- Formasi Dalam

  Kumpulan;- Formasi sebentuk.

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan formasi dalam kumpulan danformasi sebentuk dengan kreatif dan selamat.

  2. Menghuraikan komponen kecergasan yangdigunakan dalam pergerakan kreatif

  3. Keseronokan melakukan aktiviti.

  1. Aktiviti formasi dalamkumpulan dan form,asisebentuk

  2. Perbincangan mengubahrangkaian pergerakan yangbersesuaian.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  22

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  23/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  37

  PendidikanKesihatan

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.1- Keselamatan.

  Barangan dan alatan,- Hak-hak pengguna

  1. Menyatakan hak-hak sebagai pengguna dalammendapatkan barangan dan perkhidmatan.

  2. Menamakan persatuan bukan kerajaan yangbertindak memperjuang dan melindungi hakpengguna.

  3. Kesedaran hak sebagai pengguna.

  1. Mencari maklumat dalampelbagai media.

  2. Ceramah kepenggunaan

  Pendidikankesihatan

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2- Pertolongan Cemas.

  Pengenalan.

  1. Menyatakan prinsip-prinsip melakukan bantumula.

  2. Menyenaraikan jenis-jenius rawatan bantu mulauntuk patah, keracunan, lemas dan tercekik.

  3. Kesungghuan nmendapatkan pengetahuan.

  1. Perbincangan prinsip-prinsip bantu mula.2. Tunjuk cara persedurbantu mula.

  38

  Pendidikan

  Jasmani

  2. Kemahiran.2.3 - Pendidikan Pergerakan.

  d - Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i. Tema 16- Kualiti ekspresif dalam

  pergerakan;- Gubahan pergerakan untuk

  Koreografi.ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti tema pergerakan dengankreatif dan selamat.

  2. Mengubah pergerakan yang sesuai dengantema pergerakan.

  4. Menyatakan beberapa pergerakan tambahan

  untuk melakukan pergerakan lain.5. Keseronokan melakukan aktiviti.

  1. Melakukan pergerakankualiti ekspresif dalampergerakan dan gubahanpergerakan untuk koreagrafi.

  2. Perbincangan untuk

  mengubah rangkaianpergerakan.

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran.2.3 Pendidikan Pergerakan.

  D Pergerakan Kreatif.Tema pergerakan,i. Tema 16- Kualiti ekspresif dalam

  pergerakan;

  1. Gubahan pergerakan untukkoreagrafi.

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan aktiviti pergerakan kreatif dengankreatif dan selamat.

  2. Menyenaraikan otot-otot yang terlibat dalamaktiviti pergerakan kreatif.

  3. Rasa gembira ketika melakukan aktiviti.

  1. Melakuan pergerakan kualitiekspresif dalam pergerakandan gubahan pergerakanuntuk koreagrafi.

  2. Perbincangan untukmengubah rangkaian

  pergerakan.3. Perbincangan bnama-nama

  otot yang terlibat.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  23

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  24/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  39

  Pendidikankesihatan

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2- Pertolongan Cemas.

  Bantu mula,PatahKeracunan

  1. Menyatakan prosedur bantu mula untuk

  kecederaan patah dan keracunan.

  2. Menerangkan simptom-simptom patah dan

  keracunan.

  3. Melakukan prosedur membuat bantu mula

  terhadap kecederaan patah dan keracunan.4. Rasa tanggungjawab membantu orang ramai.

  1. Menonton video situasi2. Lakonan semula situasi

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.4 Rekreasi .a Rekreasi;

  i. Abseiling,/ Rapelling,- Maksud abseiling,- Peralatan asas,- Jenis abseiling,- Kemahiran tali,

  ii. Aspek-aspek keselamatan

  1. Melakukan iaktanikatan dalam aktiviti abseilling.2. Menerangkan prosedur melakukan aktivitiabseiling dengan betul dan selamat.

  3. Menyenaraikan alatan yang digunakan dalamaktiviti abseiling.

  4. Menyatakan langkah-langkah keselamatansemasa melakukan aktiviti.

  1. Perbincangan aktiviti berkaitanrekreasi.2. Perbincangan jenis-jenis ikatan

  yang digunakan semasamelakukan aktiviti.

  3. Perbincangan prosedurmelakukan aktiviti.

  4. Penerangan aspek-aspekkeselamatan semasa melakukanaktiviti.

  40

  PendidikanJasmani

  2. Kemahiran2.4 - Rekreasi .

  a - Rekreasi;

  i. Abseiling,/ Rapelling- Maksud rapelling- Peralatan asas,- Jenis abseiling,- Kemahiran tali,

  ii. Aspek-aspek keselamatan.

  1. Melakukan aktiviti abseiling dengan teknik yangbetul dan selamat.

  2. Menyenaraikan prosedur melakukan aktiviti

  dengan betul dan selamat.3. Menceritakan pengalaman selepas melakukanaktiviti abseilling.

  1. Melakukan abseiling bersamarakan dan guru.

  2. Perbincangan prosedur

  nmelakukan aktiviti.3. Menyediakan folio berkaitanabseiling.

  PendidikanJasmani

  3. Kesukanan.3.1- Keselamatan.

  i- Liabiliti;- Konsep,- Peraturan berkaitan dengan liabiliti,

  1. Menyatakan konsep liabiliti dengan betul.

  2. Menjelaskan peraturan-peraturan berkaitanliabilitii.

  3. Kesedaran tangungjawab terhadap pelajarsemasa melakukan aktiviti.

  1. Mencatatkan kosep liabiliti

  2. Perbincangan peraturan-

  peraturan dan undang-undangberkaitan liabiliti.

  MINGGU WAKTU TUNJANG/TAJUK/KEMAHIRAN OBJEKTIF CADANGAN/AKTIVITI

  24

 • 8/3/2019 RC TINGKATAN5

  25/25

  DRAF RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

  41

  Pendidikankesihatan

  3. Kebersihan Dan KeselamatanPersekitaran.3.2- Pertolongan Cemas.

  Bantu mula,ii. Tercekikiii. Lemas

  1. Menyatakan prosedur bantu mula untuk tercekik2. Menerangkan jenis rawatan bantu mula bagi

  tercekik dan lemas.3. Melakukan prosedur membuat bantu mula bagi

  lemas dan tercekik.4. Rasa tanggungjawab membantu orang ramai.

  1. Menonton video situasi2. Lakonan semula situasi3. Menyediakan folio berkaitan

  bantu mula.

  PendidikanJasmani

  . Kesukanan.

  3.1- Keselamatan.i- Liabiliti;- Peraturan berkaitan dengan liabiliti,- Undang-undang berkaitan dengan

  liabiliti.

  1. Menghuraikan undang-undang berkaitan

  liabiliti.2. Menjelaskan tiga kesan pengabaian liabilitidalam sukan dan permainan.3. Kesedaran tangungjawab terhadap pelajarsemasa melakukan aktiviti.

  1. Perbincangan peraturan dan

  undang-undang liabiliti.2. Perbincangan kesanpengabaian liabiliti dalamkumpulan.

  42

  PendidikanJasmani

  3. Kesukanan.3.2 - Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani

  dan Sukan.a - Isu Jantina dalam sukan dan

  permainan;i. Gangguan seksual

  ii. Pilih kasihiii. Penyertaan

  1. Menyatakan isu-isu berkaitan jantina dalamsukan dan permainan.

  2. Menyatakan bentuk gangguan seksual dalamsukan dan permainan berserta contoh

  3. Menghuraikan punca perbezaan penyertaanjantina dalam sukan.

  4. Sikap saling hormat sesama jantina

  1. Perbincangan isu-isu jantinadalam sukan secaraberkumpulan.

  2. Membincangkan bentukgangguan seksual dalamkumpoulan.

  3. Membahaskan langkahmengatasi gejala gangguanseksual.

  PendidikanJasmani

  . Kesukanan.3.2 - Isu-Isu Dalam Pendidikan Jasmani

  dan Sukan.b - Isu-isu lain dalam sukan dan

  permainan;i. Puncaii. Kesan dan akibat

  1. Menyatakan punca-punca gangguanseksual yang sering berlaku dalam sukan.2. Menyatakan kesan dan akibat gangguanseksual yang sering berlaku dalam sukan.3. Menghormati orang berlainan jantina

  1. Membincangkan punca-puncagangguann seksual dalamsukan.

  2. Menyediakan folio.

  25