rasm 'uthmani 1.ppt

Download Rasm 'Uthmani 1.ppt

Post on 28-Dec-2015

188 views

Category:

Documents

23 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rasm uthmani

TRANSCRIPT

 • ____________________________________________________________________________________________________________

 • ____________________________________________________________________________________________________________

 • Tajuk Tajuk Utama____________________________________________________________________________________________________________ Pengertian Rasm UthmaniSejarah Pengumpulan Dan Penulisan Al-QuranKaedah-Kaedah Rasm UthmaniKekuatan Dan Kelemahan Rasm Uthmani

 • Pengertian Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kalimah Rasm : PenulisanUthmani adalah bersempena zaman khalifah Uthman Bin AffanRasm Uthmani : bentuk dan cara penulisan ayat Al-Quran berdasarkan kepada mushaf Uthmani (di zaman Uthman Bin Affan)

 • Sejarah Pengumpulan Dan Penulisan Al-Quran____________________________________________________________________________________________________________ Zaman Rasulullah s.a.wZaman Abu Bakar As-SiddiqZaman Uthman Bin Affan3 Zaman

 • ____________________________________________________________________________________________________________ Zaman Rasulullah s.a.wPenurunan Al-Quran :Rasulullah s.a.w memperdengar, menerang & menghurai maksud dan kehendak ayat Al-QuranTindakan Para Sahabat :Hafal dan tulis pada tulang, kulit binatang, pelepah tamar, batu dan kulit kayuPenulisan dan Pengumpulan Awal :Sahabat membuat himpunan sendiri Hafalan lebih ditekankan

 • Zaman Abu Bakar As-Sidiq____________________________________________________________________________________________________________ Faktor :Berlaku peperangan (Al-Yamamah) &70 huffaz Al-Quran mati syahidPencentus Idea :Saidina Umar Al-KhattabSahabat Yang Diamanahkan :Zaid bin Thabit dan dibantu oleh para sahabat lain Terhasil mushaf Al-Quran pertama

 • Zaman Uthman bin Affan____________________________________________________________________________________________________________ Faktor :Berlaku perselisihan faham tentang bacaan Al-Quran akibat perluasan wilayah IslamSahabat Yang Diamanahkan :Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Harith, Said bin Al-AshFaedah Pembukuan :Satukan umat Islam dalam penggunaan mushaf yang seragam dari segi ejaan & tulisanSatukan bacaan dan tertib surah-surah

 • Cara Perlaksanaan Pengumpulan____________________________________________________________________________________________________________ Mengambil keputusan dalam penulisan Al-Quran berdasarkan bacaan para huffazJika terdapat perbezaan di dalam bacaan, harus ditentukan melalui dialek suku Quraish kerana Al-Quran diturunkan dalam dialek merekaDibukukanMenyalin lembaran yang diambil daripada rumah Hafsah bt Umar

 • Perbezaan Pengumpulan mushaf Al-Quran____________________________________________________________________________________________________________

  ZamanSebabSumberPihak yang terlibatBentuk proses pengumpulanCara pengum-pulanTujuanNabiArahan NabiNabiNabiMengikut masa turunHafaz dan catatTunai kewajipanAbu BakarSyahid huffazCatatan di rumah nabi & hafazan sahabatZaid bin Thabit, UmarMengikut turutan ayat tanpa surahCatatan dalam satu mushafUntuk disimpanUthmanberbeza bacaanMushaf zaman Abu Bakar4 ahli jawatan kuasaMengikut turutan ayat dan surahSalin kepada beberapa salinanDisebar ke wilayah Islam

 • Kelebihan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Mudah mengingati bentuk bacaanMengikut sunnah rasulullah Kedudukan ayat terakhir dalam mukasurat adalah teraturDibaca berbagai qiraat

 • Kelebihan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Mudah mengingati bentuk bacaanBaris tanwin yang berbeza dapat menentukan bentuk bacaan sesuatu hukum tajwid, sama ada dengung atau pun tidak.Tanda waqf diletakkan di tempat yang sesuai untuk panduan pembaca.

  Mengikut Sunnah RasulullahTulisan yang mengikut rasm atau tulisan yang ditulis di zaman Rasulullah.

 • Kelebihan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kedudukan ayat terakhir dalam mukasurat adalah teraturSetiap mukasurat dalam mashaf Rasm Uthmani diakhiri dengan ayat penuh. Dan pembaca dapat memberhentikan ayat bacaan dengan baik dan selesa.

  Dibaca berbagai qiraatTulisannya yang seragam dapat dibaca dalam berbagi-bagai bentuk qiraat. Memudahkan semua al-huffaz membuat rujukan.

 • Kelemahan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Sukar dibaca apabila ditulis tanpa barisBentuk tulisannya yang agak keliru jika ditulis tanpa baris, ini menyulitkan pembaca-pembaca yang baru mengenali al-quran untuk membaca dengan tepat.

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kaedah 1 : Membuang Huruf 1. Membuang huruf Alif ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 2. Dengan membuang huruf Wau ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 3. Membuang huruf Ya ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 4. Membuang huruf Lam ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 5. Membuang huruf Nun ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 6. Membuang huruf huruf ejaan bagi HURUF

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kaedah 2 : Menambah Huruf 1. Menambah huruf Alif ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 2. Menambah huruf Wau ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 3. Menambah huruf Ya ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kaedah 3 : Penulisan Hamzah ()1. Penulisan Hamzah () di awal kalimah

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 2. Penulisan Hamzah () di tengah kalimah

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kaedah 4 : Mengganti Huruf ( )1. Menggantikan Alif () dengan Wau ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 2. Menggantikan Alif () dengan Ya ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 3. Menggantikan Nun () dengan Alif ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 4. Menggantikan () dengan ()

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 1. Tanda Bulat Kecil ( )Tanda ini terletak di atas huruf `Illah ( ).Huruf tambahan, tidak dibaca sebagai huruf mad ketika wasal atau waqaf.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 2. Tanda Bersambung ( )Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif ( ).Dinamakan , wujud di awal kalimah & ditiadakan dari segi bacaan ketika menyambung bacaan.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 3. Bulatan Bujur MeninggiTanda ini hanya terletak di atas huruf alif ( ).Sebagai huruf terakhir pada kalimah jika huruf yang berikutnya berbaris.Hazaf dari bacaan semasa menyambung ayat, dibaca sebagai huruf mad ketika berhenti.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 4. Tanda Kepala Huruf () tanpa Titik ( )Terletak di atas mana-mana satu huruf.Menunjukkan huruf berkenaan bertanda sukun & dibaca Izhar.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 5. Huruf Yang Tidak Bertanda Sukun (2 keadaan)PertamaJika terdapat huruf yang tidak bertanda sukun dan huruf berikutnya bersabdu, maka huruf yang tidak bertanda sukun diidghamkan kepada huruf berikutnya dengan cara Idgham Kamil (Memasukkan Secara Sempurna).Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani______________________