rasm 'uthmani 12

Click here to load reader

Post on 18-Feb-2016

430 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tatacara pengumpulan rasm uthmani

TRANSCRIPT

 • Tajuk Tajuk Utama____________________________________________________________________________________________________________ Pengertian Rasm UthmaniSejarah Pengumpulan Dan Penulisan Al-QuranKaedah-Kaedah Rasm UthmaniKekuatan Dan Kelemahan Rasm Uthmani

 • Pengertian Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ Kalimah Rasm : PenulisanUthmani adalah bersempena zaman khalifah Uthman Bin AffanRasm Uthmani : bentuk dan cara penulisan ayat Al-Quran berdasarkan kepada mushaf Uthmani (di zaman Uthman Bin Affan)

 • Sejarah Pengumpulan Dan Penulisan Al-Quran____________________________________________________________________________________________________________ Zaman Rasulullah s.a.wZaman Abu Bakar As-SiddiqZaman Uthman Bin Affan3 Zaman

 • Zaman Rasulullah s.a.w____________________________________________________________________________________________________________ Penurunan Al-Quran :Rasulullah s.a.w memperdengar, menerang & menghurai maksud dan kehendak ayat Al-QuranTindakan Para Sahabat :Hafal dan tulis pada tulang, kulit binatang, pelepah tamar, batu dan kulit kayuPenulisan dan Pengumpulan Awal :Sahabat membuat himpunan sendiri Hafalan lebih ditekankan

 • Zaman Abu Bakar As-Sidiq____________________________________________________________________________________________________________ Faktor :Berlaku peperangan (Al-Yamamah) &70 huffaz Al-Quran mati syahidPencentus Idea :Saidina Umar Al-KhattabSahabat Yang Diamanahkan :Zaid bin Thabit dan dibantu oleh para sahabat lain Terhasil mushaf Al-Quran pertama

 • Zaman Uthman bin Affan____________________________________________________________________________________________________________ Faktor :Berlaku perselisihan faham tentang bacaan Al-Quran akibat perluasan wilayah IslamSahabat Yang Diamanahkan :Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Harith, Said bin Al-AshFaedah Pembukuan :Satukan umat Islam dalam penggunaan mushaf yang seragam dari segi ejaan & tulisanSatukan bacaan dan tertib surah-surah

 • Cara Perlaksanaan Pengumpulan____________________________________________________________________________________________________________ Mengambil keputusan dalam penulisan Al-Quran berdasarkan bacaan para huffazJika terdapat perbezaan di dalam bacaan, harus ditentukan melalui dialek suku Quraish kerana Al-Quran diturunkan dalam dialek merekaDibukukanMenyalin lembaran yang diambil daripada rumah Hafsah bt Umar

 • Perbezaan Pengumpulan mushaf Al-Quran______________________________________________________

  ZamanSebabSumberPihak yang terlibatBentuk proses pengumpulanCara pengum-pulanTujuanNabiArahan NabiNabiNabiMengikut masa turunHafaz dan catatTunai kewajipanAbu BakarSyahid huffazCatatan di rumah nabi & hafazan sahabatZaid bin Thabit, UmarMengikut turutan ayat tanpa surahCatatan dalam satu mushafUntuk disimpanUthmanberbeza bacaanMushaf zaman Abu Bakar4 ahli jawatan kuasaMengikut turutan ayat dan surahSalin kepada beberapa salinanDisebar ke wilayah Islam

 • Kaedah-Kaedah Rasm UthmaniKaedah 1 : Membuang Huruf 1. Membuang huruf Alif ()____________________________________________________________________________________________________________

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________2. Dengan membuang huruf Wau ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________3. Membuang huruf Ya ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________4. Membuang huruf Lam ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________5. Membuang huruf Nun ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________6. Membuang huruf huruf ejaan bagi HURUF

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________Kaedah 2 : Menambah Huruf 1. Menambah huruf Alif ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________2. Menambah huruf Wau ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 3. Menambah huruf Ya ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________Kaedah 3 : Penulisan Hamzah ()1. Penulisan Hamzah () di awal kalimah

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________2. Penulisan Hamzah () di tengah kalimah

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________Kaedah 4 : Mengganti Huruf ( )1. Menggantikan Alif () dengan Wau ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 2. Menggantikan Alif () dengan Ya ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________ 3. Menggantikan Nun () dengan Alif ()

 • Kaedah-Kaedah Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________4. Menggantikan () dengan ()

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani1. Tanda Bulat Kecil ( )Tanda ini terletak di atas huruf `Illah ( ).Huruf tambahan, tidak dibaca sebagai huruf mad ketika wasal atau waqaf.Contoh :

  ____________________________________________________________________________________________________________

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________2. Tanda Bersambung ( )Tanda ini hanya terletak di atas huruf alif ( ).Dinamakan , wujud di awal kalimah & ditiadakan dari segi bacaan ketika menyambung bacaan.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________3. Bulatan Bujur MeninggiTanda ini hanya terletak di atas huruf alif ( ).Sebagai huruf terakhir pada kalimah jika huruf yang berikutnya berbaris.Hazaf dari bacaan semasa menyambung ayat, dibaca sebagai huruf mad ketika berhenti.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________4. Tanda Kepala Huruf () tanpa Titik ( )Terletak di atas mana-mana satu huruf.Menunjukkan huruf berkenaan bertanda sukun & dibaca Izhar.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________5. Huruf Yang Tidak Bertanda Sukun (2 keadaan)PertamaJika terdapat huruf yang tidak bertanda sukun dan huruf berikutnya bersabdu, maka huruf yang tidak bertanda sukun diidghamkan kepada huruf berikutnya dengan cara Idgham Kamil (Memasukkan Secara Sempurna).Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________KeduaJika terdapat huruf yang tidak bertanda sukun dan huruf berikutnya tidak bersabdu, maka ia diidghamkan kepada huruf berikutnya dengan cara Idgham Naqis (Memasukkan Secara Tidak Sempurna).Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________6. Huruf Mim Kecil ( )Ganti baris dua (tanwin) dan jika terletak di atas huruf Nun yang diikuti dengan huruf Ba () tanpa sabdu menunjukkan Hukum Iqlab.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________7. Tanda Tanwin ( ) 2 keadaanPertamaTanda baris dua (tanwin) yang bersamaan barisnya dan baris hadapan yang diterbalikkan tanda keduanya ( ) menunjukkan bacaan ini diIzharkan.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________KeduaTanda baris dua (tanwin) yang menyimpang (tidak selari), dan baris dua di hadapan berbentuk 2 huruf Wau berturut-turut ( )dan diikuti huruf bertanda Sabdu, ia menunjukkan Idgham Maal Ghunnah.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________8. Huruf Alif Kecil (), Wau (), Ya () dan Nun ()Bermaksud huruf asal yang tertinggal dan mesti dibaca.Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani____________________________________________________________________________________________________________Huruf Sin Kecil () terletak di atas dan di bawah huruf Sad ()Contoh :

 • Tanda Bacaan Rasm Uthmani__________________________________________________________________