rasm thmani

Download rasm thmani

Post on 14-Apr-2018

237 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 rasm thmani

  1/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  2

  PROFIL DIRINAMA : Muhammad Fathi Bin Ramli

  TEMPAT LAHIR : Hospital Besar Kota Bharu

  TARIKH LAHIR : 04 September 1990

  ALAMAT RUMAH : Lot 198, Jalan Kubur, Kampung Lembah

  Semerak, 16700 Pasir Puteh, Kelantan

  NO. KAD PENGENALAN : 900904-03-5235

  NAMA AYAH : Ramli Bin Deraman

  PEKERJAAN AYAH : Guru

  NAMA IBU : Padzilah Binti Haji Ghazali

  PEKERJAAN IBU : Suri Rumah

  HOBI : Melayari Internet, Membaca

  PENDIDIKAN :

  SEKOLAH TAHUN PENCAPAIAN

  Sekolah Kebangsaan Merbau 1997-2002 UPSR -5A

  Sekolah Berasrama Penuh Integrasi

  Batu Rakit

  2003-2007 PMR - 9A

  SPM - 7A 5B

  Kolej Mara Kuala Nerang April 2008 - Jun 2008

  IPG Kampus Dato Razali Ismail Julai 2008 - sekarang

 • 7/30/2019 rasm thmani

  2/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  3

  Halaman Pengakuan

  Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

  yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandangan :..

  Nama Penulis : Muhammad Fathi bin Ramli

  Tarikh : 27 September 2012

 • 7/30/2019 rasm thmani

  3/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  4

  PENGHARGAAN

  Alhamdulillah syukur kepada Allah Taala kerana dengan keizinannya dapat saya

  menyiapkan tugasan yang telah diberikan kepada saya ini dengan jayanya. Selawat

  dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, para

  tabi'in, tabi' tabi'in yang telah banyak memainkan peranan di dalam menyumbangkan

  idea serta tenaga bagi memartabatkan agama Islam di seantero dunia.

  Jutaan terima kasih kepada ibu bapa serta ahli keluarga kerana tidak jemu-

  jemu memberikan galakan dan dorongan sehinggalah saya dapat menyiapkan

  tugasan Kerja Kursus bagi subjek Hafazan Al-Quran (PQE 3104) ini.

  Ribuan terima kasih juga ditujukan kepada mereka yang lain yang mana telah

  terlibat samada secara langsung atau tidak langsung terutamanya kepada pensyarah

  subjek Hafazan Al-Quran iaitu Ustaz Dr. Saidi bin Mohd yang banyak memberikanpanduan dan tunjuk ajar selama saya menyiapkan tugasan ini. Terima kasih juga

  kepada pihak institut khususnya warga Pusat Sumber Ibnu Sina IPG Kampus Dato

  Razali Ismail kerana sentiasa memberikan saya sokongan serta maklumat yang saya

  perlukan untuk menyiapkan tugasan ini.

  Di sini saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pihak institut,

  rakan-rakan seperjuangan serta yang lain-lain lagi yang mana tidak kurang juga

  membantu baik dari segi tunjuk ajar, idea atau sebagainya,

  Jasa kalian semua tidak mungkin akan dapat saya balas. Hanya Allah Taala

  sahaja yang mampu membalasnya. Akhir kata dari saya, mohon ampun dan maaf

  kepada semua andai terdapat sebarang kesalahan dan kesilapan yang saya lakukan

 • 7/30/2019 rasm thmani

  4/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  5

  samada secara sedar atau tidak. Semoga Allah memberkati hidup kalian semua,

  Amin..

  PENGENALAN

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

  Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah mentadbir alam ini

  dengan sebaik-baik perancangan. Segala puji bagi Allah juga, Tuhan yang telah

  memberi kami hidayah dan kekuatan dalam meneruskan perjuangan kami dalam

  memperjuangkan agama-Nya di bumi INSANIAH yang penuh dengan barakah.

  Selawat dan salam buat junjungan besar baginda Rasulullah Muhammad SAW yang

  telah diutus oleh Allah SWT untuk memberi rahmat ke seluruh alam ini.

  Sesungguhnya manusia selalu mencari ketenangan dan kedamaian dalam

  menghadapi liku-liku kehidupan. Mereka cuba untuk mendapatkannya dengan

  hiburan, permainan, pembacaan dan sebagainya. Namun ketenangan yang di cari

  datang dan pergi. Sebenarnya jiwa mereka kosong tanpa cahaya keimanan. Al-

  Quran diturunkan sebagai penyembuh duka, pengubat luka danpenghibur hati yang

  lara. Membaca Al-Quran adalah hiburan nurani yang mendamaikan hati serta

  menjadi teman di waktu sunyi.

  Al-Quran tidak menjadi usang meskipun di ulang-ulang. Keajaibannya tidak

  pernah habis dan bangsa jin ketika mendengarnya mengatakan Sesungguhnya

  kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan

  yang benar, kemudian kami beriman kepadanya.

  Sesiapa yang berkata berdasarkan Al-Quran, maka dia berkata benar.

  Sesiapa mengamalkannya, dia mendapat pahala. Sesiapa memutuskan perkara

  dengannya, maka dia telah berlaku adil. Dan siapa menyeru kepadanya, dia diberi

  petunjuk ke jalan yang lurus. Al-Quran merupakan pemisah antara yang haq dan

  batil.

 • 7/30/2019 rasm thmani

  5/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  6

  Rasm Uthmani ialah tulisan mashaf-mashaf al-Quran yang digunakan dan

  dipersetujui oleh Sayyidina Uthman r.a untuk menulis kalimah-kalimah al-Quran dan

  huruf-hurufnya. Rasm Uthmani juga dikenali sebagai Rasm Istilahi kerana

  dinisbahkan kepada para sahabat yang bertanggungjawab untuk menulis mashaf-

  mashaf dengan menggunakan rasm tersebut. Di samping itu, ia juga dinamakan

  dengan Rasm Tauqifi kerana kebanyakkan ulama berpendapat bahawa rasm

  tersebut merupakan kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W dan bagindalah

  yang memerintahkan supaya ia digunakan dalam penulisan al-quran pada ketika itu.

  Dalam Negara Malaysia terdapat berbagai jenis tulisan dan cetakan Al-Quran.

  Akhir-akhir ini telah disedari bahawa keadaan tersebut boleh membawa kekeliruan

  dan kadang-kadang langsung kepada penyelewengan terhadap kandungan Al-Quranitu sendiri. Terdapat banyak aduan dari kalangan masyarakat Islam tentang salah

  baris, salah ejaan, bertambah huruf, perkataan tidak terang dan lain-lain termasuk

  juga Al-Quran yang terlalu lusuh disimpan tanpa mengambil faedah daripadanya

  sedikit pun.

  Atas kesedaran ini, Kerajaan Malaysia telah berusaha mengesyorkan kepada

  umat Islam supaya menggunakan Al-Quran dengan tulisan Rasm Uthmani sahaja.

  Selain daripada dapat menyelaraskan tulisan Al-Quran, Rasm Uthmani juga

  mempunyai kelebihan dan kesahihannya mengikut sejarah.

  Dalam tahap penulisan Al-Quran sehingga sepertimana yang terdapat sekarang,

  ianya melalui empat peringkat.

  Pertama, penulisan Al-Quran masih belum diletakkan tanda-tanda

  sebagaimana yang ada sekarang. Kedua, penulisan Al-Quran barulah ditandakan

  titik-titik yang mana telah dipelopori oleh Abu al-Aswad al-Duali pada zaman Khalifah

  Marwan bin Hakam. Ketiga, penulisan Al-Quran barulah ditandakan Syak (harkat)

  yang dipelopori oleh Hajjaj bin Yusuf. Dalam tahap keempat barulah ditambahkan

  tanda-tanda wakaf Marka dan lain-lain. Al-Quran tersebut ditulis tangan dengan Khat

  Kufi kemudian ditulis lagi dengan Khat Raihani kemudian dengan Khat Thuluth dan

  yang terakhir dengan Khat Nasakh. Dengan Khat Nasakh inilah pertama kali Al-

  Quran dicetak di Jerman (Hamburg), dan seterusnya dicetak di negara-negara Islam

  lainnya hingga ke hari ini.

 • 7/30/2019 rasm thmani

  6/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  7

  KETEKALAN RASM DAN MASHAF

  TAHAP PERTAMA

  Zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam. Pada tahap ini penyandaran

  pada hafalan lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan kerana hafalan para

  Sahabat Radhiyallahu anhum sangat kuat dan cepat disamping sedikitnya orang

  yang mampu membaca dan menulis Bahkan peralatan-peralatan yang diperlukanuntuk menulis juga tidak begitu banyak. Oleh kerana itu siapa saja dari kalangan

  mereka yang mendengar satu ayat, dia akan terus menghafalnya atau

  menuliskannya dengan kelengkapan seadanya di pelepah kurma, potongan kulit,

  permukaan batu atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangat

  banyak.

  Dalam kitab Shahih Bukhari dari Anas Ibn Malik Radhiyallahu anhu

  bahawasanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam mengutus tujuh puluh orang yang

  disebut Al-Qurra. Mereka dihadang dan dibunuh oleh penduduk dua desa dari suku

  Bani Sulaim ; Ril dan Dzakwan berdekatan sumur Maunah. Namun dikalangan para

  sahabat selain mereka masih banyak para penghafal Al-Quran, seperti Khulafa' Ar

  Rasyidin, Abdullah Ibn Masud, Salim yang pernah menjadi hamba Abu Hudzaifah,

  Ubay Ibn Kaab, Muadz Ibn Jabal, Zaid Ibn Tsabit dan Abu Darda Radhiyallahu

  anhum.

  TAHAP KEDUA

  Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu anhu pada tahun 12 Hijriyah.

  Penyebabnya adalah : Pada perang Yamamah banyak dari kalangan Al-Qurra yang

  terbunuh, di antaranya Salim bekas hamba Abu Hudzaifah ; salah seorang yang

 • 7/30/2019 rasm thmani

  7/26

  MUHAMMAD FATHI BIN RAMLI

  8

  Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk mengambil pelajaran

  al-Quran darinya.

  Maka Abu Bakar Radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-

  Quran agar tidak hilang. Dalam kitab Shahih Bukahri disebutkan, bahwa Umar Ibn

  Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar Radhiyallahu anhu

  setelah selesainya perang Yamamah. Abu Bakar tidak mahu melakukannya kerana

  takut dosa, sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya sampai

  Allah Subhanahu wa Taala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu, dia lalu

  memanggil Zaid Ibn Tsabit Radhiyallahu anhu. Di samping Abu Bakar bediri Umar,

  Abu Bakar mengatakan kepada Zaid : Sesunguhnya engkau adalah seorang yang

  masih muda dan cerdik akalnya, kami tidak meragukannmu, engkau dulu pernahmenulis wahyu untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, maka sekarang carilah