rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan rp. moral/rpt(pbs) pend... · web viewmenjelaskan...

Download Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan rp. Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat

Post on 28-Jul-2019

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Empat 2003

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu

Tahun 2013

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Deskriptor

Evidens

Instrumen

Minggu

1

Minggu Orientasi Tingkatan 1

2

NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam

Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan

Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan

Anggota yang tersusun rapi dan

Wajah yang menarik kurnia Tuhan

Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota

Keunikan alam semesta

(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

1. Menerima hakikat

bahawa kekurangan

dan kelebihan diri

ialah anugerah Tuhan

2. Memelihara keuniukan

alam semesta ciptaan

Tuhan

3. Rujuk juga objektif Unit

1

1. Perbincangan

tentang kelebihan

dan kekurangan diri

2. Mengumpul

maklumat tentang

pencapaian dan

keunikan golongan

yang cacat anggota

3. Lawatan ke hutan

simpan atau hutan

rekreasi

4. Rujuk juga aktiviti

buku teks Unit 1

B1DI

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

*Kepercayaan Kepada Tuhan

B1D1E3

Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan

B2D1E1

Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan

B4D1E1

Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dengan rela hati

Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulis

Menunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis

3

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua

Amanah dalam setiap urusan

Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah

Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan

Urusan jual beli barangan

1. Amanah dalam

menjalankan tugas di

sekolah

2. Melaksanakan tugas

seharian dengan

amanah

3. Rujuk juga objektif Unit

2

1. Perbincangan

tentang tugas

yang diamanahkan

dan cara

melaksanakannya

dengan sempurna

agar menimbulkan

kepercayaan dan

keyakinan orang lain

2. Rujuk juga aktiviti

buku teks Unit 2

B1D1

Mengetahui nilai-

nilai berkaitan

dengan

Perkembangan Diri

Amanah

B1D1E1

Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dan

tanggungjawab dengan amanah di sekolah

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah

Menyatakan tiga

cara menjalankan tugas di sekolah

secara bertulis

Menjelaskan tiga

kepentingan melaksanakan tanggungjawab di sekolah secara bertulis

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

4

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidup

Kenali diri sendiri

Maruah diri mesti dipelihara

Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki

Hala tuju kehidupan harus ditentukan

1. Sentiasa menjaga

maruah diri

2. Menerima dan

menghargai

keistimewaan diri

3. Rujuk juga objektif Unit

3

1. Sumbangan tentang

cara memelihara

maruah diri

2. Menghasilkan

karangan kreatif

tentang hala tuju

kehidupan

3. Rujuk juga aktiviti

Buku Teks Unit 3

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Harga Diri

B1D1E1

Boleh menyatakan kekuatan dan kelemahan diri

B2D1E1

Boleh menjelaskan cara memelihara maruah diri

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri di sekolah apabila disuruh

B4D1E3

Boleh menjaga maruah diri di sekolah tanpa disuruh

Menjelaskan tiga cara memelihara maruah diri secara bertulis

Menghuraikan tiga contoh perlakuan menjaga maruah diri secara bertulis

5

1.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran

Kesihatan diri dan persekitaran yang bersih

Pemakan yang seimbangan

Penjagaan tubuh badan

Kecergas fizikal

Kebersihan persekitaran

Rumah

Sekolah

Tempat awam

1. Menjaga kesihatan diri

2. Menjaga persekitaran

supaya sentiasa bersih

3. Rujuk juga objektif Unit

4

1. Pemeriksaan

kebersihan tubuh

badan

2. Melukis poster

tentang pemakanan

yang seimbang

3. Menghasilkan buku

Skrap tentang

penjagaan tubuh

badan

4. Gotong-royong/ kerja

amal membersihkan

kelas dan kawasan

sekolah

5. Rujuk juga aktiviti

Buku Teks Unit 4

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Bertanggung jawab

B1D1E1

Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B3D1E1

Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran apabila disuruh

B4D1E5

Boleh menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan rela hati

Menyatakan empat cara menjaga kesihatan diri secara bertulis

Menyatakan tiga faedah menjaga kebersihan persekitaran secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh perlakuan menjaga kesihatan diri secara bertulis

Menunjukkan cara menjaga kebersihan alam sekitar secara bertulis

6

1.5 Hemah Tinggi

Beradab sopan dan berbudi

pekerti mulia dalam

pergaulan seharian.

Berbudi bahasa budaya hidup kita

Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

Adab pertuturan yang sopan

Lembut dalam tutur kata

Bertegur sapa

Tingkah laku yang sopan

Adab di meja makan

Adab menyambut tetamu

Adab mengguna-kan kemudahan awam

1. Sentiasa bertutur dan

berkelakuan sopan

dalam semua situasi

2. Rujuk juga objektif Unit

5

1. Lakonan untuk

menunjukkan tingkah

laku yang sopan

dalam pelbagai

situasi

2. Mengumpulkan

gambar tentang

tingkah laku yang

sopan dan

melekatkannya

dalam buku skrap

3. Rujuk juga aktiviti

buku teks Unit 5

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Hemah Tinggi

B1D1E1

Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B2D1E1

Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B3D1E2

Boleh menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan apabila disuruh

B5D1E1

Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan di sekolah dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Minggu 7

CUTI TAHUN BARU CINA 2013

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik.

Objektif/Hasil Pempelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor

Evidens

Instrumen

8

1.6 ToleransiKesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup

Toleransi menjamin perpaduan

Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan

Kebolehan

Pemikiran

Status Sosioekonomi

Agama/

Kepercayaan

1. Bertolak ansur

terhadap sebarang

perbezaan yang

wujud dalam

masyarakat

2. Rujuk juga objektif Unit

6

1. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kala