rancangan tahunan pendidikan moral tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/rp2013/p moral/rpt(pbs)...

of 22 /22
SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu Tahun 2013 Minggu Bidang Pembelajaran Kandungan Akademik Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Pentaksiran Berasaskan Sekolah Deskriptor Evidens Instrumen Minggu 1 Minggu Orientasi Tingkatan 1 2 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Tuhan pencipta alam Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan Anggota yang tersusun rapi dan Wajah yang menarik kurnia Tuhan Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung- ganang dan laut) 1. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan 2. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan 3. Rujuk juga objektif Unit 1 1. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri 2. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota 3. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi 4. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 B1DI Mengetahui nilai- nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri *Kepercayaan Kepada Tuhan B1D1E3 Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan B2D1E1 Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan B3D1E1 Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan B4D1E1 Boleh mengamalkan perlakuan menghargai Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulis Menunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis 1

Upload: lecong

Post on 28-Jul-2019

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOHRancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Satu

Tahun 2013Mingg

uBidang

PembelajaranKandungan Akademik

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Deskriptor Evidens Instrumen

Minggu 1

Minggu Orientasi Tingkatan 1

2 NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam

Keistimewaan dan keunikan ciptaan Tuhan

Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan

Anggota yang tersusun rapi dan

Wajah yang menarik kurnia Tuhan

Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota

Keunikan alam semesta(Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti

1. Menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan2. Memelihara keuniukan alam semesta ciptaan Tuhan3. Rujuk juga objektif Unit 1

1. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri2. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota3. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi4. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1

B1DIMengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri*Kepercayaan Kepada Tuhan

B1D1E3Boleh menyenaraikan contoh ciptaan Tuhan

B2D1E1Boleh menjelaskan keunikan manusia dan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan

B3D1E1Boleh menunjukkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan

Menyenaraikan tiga contoh ciptaan Tuhan secara bertulis

Menunjukkan cara atau perlakuan seseorang individu menghargai ciptaan Tuhan secara bertulis

1

Page 2: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

sungai, gunung-ganang dan laut)

B4D1E1Boleh mengamalkan perlakuan menghargai ciptaan Tuhan berlandaskan peraturan agama dengan rela hati

3 1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semuaAmanah dalam setiap urusan

Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah

Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewengan

Urusan jual beli barangan

1. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah2. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah3. Rujuk juga objektif Unit 2

1. Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan

kepercayaan dankeyakinan orang lain

2. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitandenganPerkembangan Diri

Amanah

B1D1E1Boleh menyatakan cara menjalankan tugas dantanggungjawab dengan amanah di sekolah

B2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan amanah di sekolah

Menyatakan tigacara menjalankan tugas di sekolah secara bertulis

Menjelaskan tigakepentingan melaksanakan tanggungjawab di sekolah secara bertulis

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

2

Page 3: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

4 1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kesedaran dan penerima diri untuk mencapai kesejahteraan hidupKenali diri sendiri

Maruah diri mesti dipelihara

Kekuatan diri dihargai dan kelemahan diri diperbaiki

Hala tuju kehidupan harus ditentukan

1. Sentiasa menjaga maruah diri2. Menerima dan menghargai keistimewaan diri3. Rujuk juga objektif Unit 3

1. Sumbangan tentang cara memelihara maruah diri2. Menghasilkan karangan kreatif tentang hala tuju kehidupan3. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3

B1D1

Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Harga Diri

B1D1E1

Boleh menyatakan kekuatan dan kelemahan diri

B2D1E1Boleh menjelaskan cara memelihara maruah diri

B3D1E1Boleh menunjukkan perlakuan menjaga maruah diri di sekolah apabila disuruh

B4D1E3Boleh menjaga maruah diri di sekolah tanpa disuruh

Menjelaskan tiga cara memelihara maruah diri secara bertulis

Menghuraikan tiga contoh perlakuan menjaga maruah diri secara bertulis

5 1.4 Bertanggungajwab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaranKesihatan diri dan persekitaran yang bersih

Pemakan yang seimbangan

Penjagaan tubuh badan

Kecergas fizikal

Kebersihan

1. Menjaga kesihatan diri2. Menjaga persekitaran

supaya sentiasa bersih3. Rujuk juga objektif Unit 4

1. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan2. Melukis poster tentang pemakanan yang seimbang3. Menghasilkan buku Skrap tentang penjagaan tubuh badan4. Gotong-royong/ kerja

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Bertanggung jawab

B1D1E1Boleh menyatakan cara menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan menjaga

Menyatakan empat cara menjaga kesihatan diri secara bertulis

Menyatakan tiga faedah menjaga kebersihan

3

Page 4: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

persekitaran Rumah Sekolah Tempat

awam

amal membersihkan kelas dan kawasan sekolah5. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4

kesihatan diri dan kebersihan persekitaran

B3D1E1Boleh menunjukkan perlakuan menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran apabila disuruh

B4D1E5Boleh menjaga kesihatan diri dan kebersihan persekitaran dengan rela hati

persekitaran secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh perlakuan menjaga kesihatan diri secara bertulis

Menunjukkan cara menjaga kebersihan alam sekitar secara bertulis

6 1.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudipekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Berbudi bahasa budaya hidup kitaAmalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

Adab pertuturan yang sopan

Lembut dalam tutur kata

Bertegur sapa

Tingkah laku yang sopan

Adab di meja makan

Adab menyambut tetamu

Adab

1. Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi2. Rujuk juga objektif

Unit 5

1. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam pelbagai situasi2. Mengumpulkan gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkannya dalam buku skrap3. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Hemah Tinggi

B1D1E1Boleh menyatakan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan

B3D1E2Boleh

Menunjukkan tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Menunjukkan 4

Page 5: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

mengguna-kan kemudahan awam

menunjukkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan apabila disuruh

B5D1E1Boleh mengamalkan adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan di sekolah dengan tertib dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

tiga contoh adab pertuturan dan tingkah laku yang sopan secara bertulis

Minggu 7

CUTI TAHUN BARU CINA 2013

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik.

Objektif/Hasil Pempelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

8 1.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidupToleransi menjamin perpaduan

Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan

Kebolehan

1. Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat2. Rujuk juga objektif Unit 6

1. Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Toleransi

B1D1E1Boleh menyatakan perlakuan bertolak ansur terhadap perbezaan yang wujud dalam masyarakat

B2D1E2Boleh membuat perbandingan antara rakan sekelas dari pelbagai aspek seperti kebolehan

Memberikan tiga contoh sikap bertolak ansur dalam masyarakat secara bertulis

Menulis perbandingan antara rakan dari aspek kebolehan pemikiran, status ekonomi, agama dan kepercayaan

5

Page 6: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

Pemikiran Status

Sosioekonomi

Agama/ Kepercayaan

pemikiran, status ekonomi dan agama atau kepercayaan yang wujud dalam masyarakat

masyarakat secara bertulis

9 1.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari menjamin kejayaanAmalan berdikari dalam kehidupan seharian

Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

Rumah Sekolah

1. Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain2. Rujuk juga objektif Unit 7

1. Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang

menunjukkan sikap berdikari di rumah dan sekolah

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 7

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Berdikari

B1D1E2Boleh memberi contoh tugas di rumah dan di sekolah yang dilakukan tanpa bergantung kepada orang lain

B2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

B3D1E3Boleh melakukan tugas di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain

Memberikan lima contoh tugas di rumah dan di sekolah yang dilakukan sendiri secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan sikap berdikari untuk berjaya dalam hidup secara bertulis

Menamakan empat tugas yang sering dilakukan di rumah dan sekolah tanpa bergantung kepada orang lain secara bertulis

10 1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan

Amalan kerajinan menjamin kemajuanKerajinan pemangkin untuk mencapai

1. Bersikap rajin untukmencapai kejayaandalam hidup

1. Mengumpul cerita dan keratan akhbar tentang sikap raj in

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan

B1D1E3Boleh menyenaraikan ciri kerajinan

Menyenaraikan lima daripada tujuh ciri

6

Page 7: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

matlamat hidup Sikap

kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara

Cekal Daya Usaha Dedikasi Gigih Tekun

2. Rujuk juga objektif Unit 8

beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincang- kan bagaimana mereka memperoleh kejayaan.2. Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8

Perkembangan Diri Kerajinan

untuk mencapai kejayaan dalam hidup

B3D1E2Boleh menunjukkan sikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup apabila disuruh

kerajinan secara lisan

11 1.9 Kasih Sayang

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Kasih sayang asas kesejahteraan hidupNyawa anugerah Tuhan yang amat berharga

Sayang akan nyawa

Diri Orang lain

1. Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan2. Rujuk juga objektif Unit 9

1. Perbincangan tentang gejala yang membahayakan diri dan menjejaskan maruah. 2. Menghasilkan sebuah sajak yang bertema sayang akan diri.3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Kasih Sayang

B1D1E1Boleh menyatakan cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain

B3D1E1Boleh menunjukkan perlakuan menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain

B5D1E1Boleh mengamalkan sikap menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang lain dengan tertib

Menyatakan tiga cara menyayangi dan menghargai nyawa diri dan nyawa orang laing secara bertulis

7

Page 8: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

dan ikhlas dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan masyarakat

12 1.10 Keadilan

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah.

Keadilan asas keharmonian keluargaAmalan keadilan dalam institusi kekeluargaan

Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga

Pembahagi-an tugas dan tanggung-jawab

Pembahagi-an barangan

Pendidikan

1. Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga2. Rujuk juga objektif Unit 10

1. Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah

keluarga dan main peranan sebagai salah seorang anggota dalam keluarga

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Keadilan

B1D1E1Boleh memberi contoh amalan yang adil dalam kalangan anggota keluarga

B3D1E1Boleh menunjukkan perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga

Memberikan tiga daripada lima contoh amalan yang adil dalam kalangan anggota masyarakat secara bertulis

Menunjukkan tiga contoh perlakuan adil dalam tindakan dengan anggota keluarga secara bertulis

13 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1

14 1.11 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Sikap rasional dalam membuat pertimbanganKetelitian menilai pelbagai maklumat

Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai

1. Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat

2. Rujuk juga objektif Unit 11

1. Mengumpul danMembandingkan Maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat

sesuatu pertimbang- an2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Rasional

B1D1E1Boleh menyatakan cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat

B2D1E1Boleh menjelaskan

Menyatakan tiga cara menentukan kesahihan sesuatu maklumat secara bertulis

Menjelaskan tiga

8

Page 9: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

sumber Internet Khabar angin

kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat

daripada lima kepentingan menentukan kesahihan sesuatu maklumat secara bertulis

15 1.12 Kesederhanaan

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan hidup

Kesederhanaan sebagai amalan hidup

Cara hidup sederhana walaupun berkemampu-an

Perbelanjaan Pemakanan Rekreasi

1. Bersederhana dalam

kehidupan2. Rujuk juga objektif

Unit 12

1. Merancang perbelanjaan mingguan2. Mengenalpasti seorang rakan yang bersikap sederhana

dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya

yang boleh dijadikan teladan

3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12

B1D1Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Perkembangan Diri

Kesederhaan

B1D1E1Boleh menyatakan cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

B2D1E1Boleh menjelaskan kepentingan bersikap sederhana dalam kehidupan seharian

Menyatakan enam cara bersikap sederhana dalam kehidupan seharian secara bertulis

Menjelaskan empat daripada enam kepenting-an bersikap sederhana dalam kehidupan seharian secara bertulis

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN

16 2.1 Kasih Sayang Terhadap Keluarga Perasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Kasih sayang amalan suci

Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga

Kepentingan amalan kasih sayang mengikut

1. Mengamalkan kasih sayang terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama2. Rujuk juga objektif Unit 13

1. Mencari maklumat tentang kasih sayang mengikut perspektif pelbagai agama2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13

B1D2Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Kasih Sayang Terhadap Keluarga

B1D2E1Boleh menyatakan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

Menyatakan lima contoh amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama secara bertulis

9

Page 10: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

perspektif pelbagai agama

Islam Buddha Kristian Hindu Sikh

B2D2E1Boleh menjelaskan kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama

B4D2E1Boleh menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga dengan tertib dan rela hati

Menjelaskan tiga kepentingan amalan kasih sayang terhadap keluarga seperti yang dituntut oleh agama secara bertulis

17 2.2 Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

Memuliakan setiap anggotakeluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

Hormat-menghormati asas keluarga harmoni

Hormat-menghormati sesama anggota keluarga

Cara menghormati anggota keluarga

Layanan Memberi

perlindungan Meraikan Mendoakan

1. Menghormati setiap anggota keluarga

2. Rujuk juga objektif Unit 14

1. Melakonkan cara menghormati anggota keluarga2. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormat-menghormati antara anggota keluarga’3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14

B1D2Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Hormat dan Taat Kepada Anggota Keluarga

B1D2E1Boleh menyatakan cara menghormati setiap anggota keluarga

B2D2E1Boleh menjelaskan kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

B4D2E1Boleh memberi layanan secara bersopan kepada

Menyatakan empat daripada enam cara menghormati setiap anggota keluarga secara bertulis

Menjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga secara bertulis

10

Page 11: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

setiap anggota keluarga dengan tertib dan rela hati

B5D2E1Boleh mengamalkan sikap menghormati anggota keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

11

Page 12: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

18 2.3 MengekalkanTradisi Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.

Tradisi keluarga perlu dipelihara

Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga

Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian

Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan

Ziarah-menziarahi

1. Mengenal pasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga2. Rujuk juga objektif Unit 15

1. Menyediakan carta salasilah keluarga2. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarah- menziarahi3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15

B1D2Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

B1D2E1Boleh menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga

B2D2E1Boleh menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga

B3D2E1Boleh menunjukkan perlakuan menerima dan menghormati adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga

Menyatakan tradisi yang diamalkan dalam keluarga secara bertulis

Menjelaskan kepentingan tradisi yang diamalkan dalam keluarga secara lisan

Menunjukkan cara atau perlakuan menerima dan menghormati adat atau tradisi yang diamalkan oleh keluarga

12

Page 13: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

19 2.4 Tanggungjawab Terhadap Keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera

Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama

Peranan setiap anggota keluarga

Anak-anak Ibu bapa Anggota

keluarga lain

1. Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga2. Rujuk juga objektif Unit 16

1. Main peranan sebagai anggota keluarga dalam menjaga kebersihan2. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16

B1D2Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Kekeluargaan

Tanggung- jawab Terhadap Keluarga

B1D2E1Boleh menyatakan peranan sebagai anggota keluarga

B2D2E1Boleh menjelaskan kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga

B4D2E1Boleh menjaga maruah keluarga dengan tertib dan rela hati

B5D2E1Boleh mengamalkan sikap melaksanakan kewajipan terhadap keluarga secara tertib dan tekal serta memupuk nilai dalam kalangan anggota keluarga

Menyenaraikan empat peranan setiap anggota keluarga secara bertulis

Menjelaskan empat daripada lima kepentingan melaksanakan peranan sebagai anggota keluarga secara bertulis

Menyatakan lima cara menjaga maruah keluarga secara lisan

20-21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22-23 CUTI PERSEKOLAHAN

SEMESTER PERTAMA

13

Page 14: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

BIDANG NILAI 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR24 3.1 Menyayangi

dan Menghargai Alam Sekitar

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Alam sekitar warisan kita

Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

Kepentingan keseimbang-an alam sekitar kepada semua hidupan

Manusia Haiwan Tumbuh-

tumbuhan

1. Menjaga alam sekitar dengan bertanggung - jawab2. Rujuk juga objektif Unit 17

1. Melukis poster / Mencipta cogan kata tentang

keseimbangan alam sekitar

2. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan

alam sekitar3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17

B1D3Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

B1D3E1Boleh menyatakan cara menjaga keseimbangan alam sekitar

B3D3E1Boleh menunjukkan perlakuan menjaga keseimbangan alam sekitar

Menyatakan empat cara menjaga keseimbangan alam sekitar secara bertulis

14

Page 15: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

25 3.2 Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukanhubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis

Penjagaan persekitaran tanggungjawab bersama

Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup

Rumah Sekolah Tempat

awam

1. Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa2. Rujuk juga objektif Unit 18

1. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran2. Gotong-royong3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18

B1D3Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Keharmonian Antara Manusia Dengan Alam Sekitar

B1D3E1Boleh menyatakan cara menjaga kebersihan persekitaran rumah atau sekolah atau tempat awam

B2D3E1Boleh menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan persekitaran rumah atau sekolah atau tempat awam

Menyatakan tiga cara menjaga kebersihan persekitaran rumah, sekolah dan tempat awam secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menjaga kebersihan persekitaran rumah, sekolah dan tempat awam secara bertulis

26 3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Hutan sebagai khazanah kehidupan

Sumbangan hutan kepada kehidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan

Perlindungan terhadap hidupan liar

Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi

1. Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan2. Rujuk juga objektif Unit 19

1. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar2. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19.

B1D3Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Kemapanan Alam Sekitar

B1D3E1Boleh menyatakan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan

B2D3E1Boleh menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan

Menyatakan empat daripada lima cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan secara bertulis

Menjelaskan cara menyokong usaha melindungi khazanah hutan secara lisan

27 3.4 Peka Manusia yang 15

Page 16: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya.

rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar

Prihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar

Pencemaran alam

Udara Air Darat

1. Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar2. Rujuk juga objektif Unit 20

1. Menghasilkan buku skrap tentang jenis, sebab dan akibat pencemaran alam2. Kajian kes tentang pencemaran alam3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20

B1D3Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Alam Sekitar

Peka Terhadap Isu-isu Alam Sekitar

B1D3E1Boleh menyatakan jenis pencemaran alam sekitar

B2D3E1Boleh menjelaskan kesan pencemaran alam sekitar

B3D3E2Boleh menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

Menyatakan lima daripada tujuh jenis pencemaran alam sekitar secara bertulis

Menjelaskan empat kesan pencemaran alam sekitar secara bertulis

Menunjukkan sikap prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

BIDANG NILAI 4 : NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISMEMingg

uNilai dan

PeneranganKandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrumen

28 4.1 Cinta akan Negara

Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.

Kenali negara, cintai negara

Keindahan alam semula jadi kebanggaan kita

Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semula jadi

Sungai dan pantai

Gunung-

1. Berbangga dan menyayangi

keindahan alam di negara sendiri

2. Rujuk juga objektif Unit 21

1. Membuat kolaj / modeltentang keindaha alamsemula jadi

2. Mencipta / mendeklamasikan puisi yang menggambar kan keindahan alam semula jadi3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21

B1D4Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme

Cinta Akan Negara

B1D4E2Boleh menyenaraikan tempat-tempat pelancongan yang mempunyai alam semula jadi yang indah

B2D4E1Boleh menjelaskan cara menunjukkan kebanggaan

Menyenaraikan tiga tempat pelancongan yang mempunyai alam semula jadi yang indah secara bertulis

16

Page 17: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

ganang terhadap keindahan alam semula jadi di negara sendiri

B3D4E1Boleh menunjukkan sikap bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri

B4D4E1Boleh menceritakan perasaan sayang dan bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri dengan rela hati dan ikhlas

Menceritakan dan melahirkan perasaan sayang dan bangga terhadap keindahan alam di negara sendiri secara lisan

29 4.2 Taat Setia Kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara.

Identiti negara lambang kedaulatannegara

Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara

Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara

Bendera Jata Lagu

Kebangsaan

1. Mengenali lambang kebesaran negara2. Menghormati lambang dan identiti negara3. Rujuk juga objektif Unit 22

1. Menghasilkan buku skrap tentang gambar- gambar lambang kebesaran negara2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22.

B1D4Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme

Taat Setia Kepada Raja dan Negara

B1D4E1Boleh menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara

B2D4E1Boleh menjelaskan kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara

B3D4E2Boleh

Menyatakan lambang kebesaran dan identiti negara secara lisan

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati dan menghayati lambang kebesaran dan identiti negara secara bertulis

Menunjukkan 17

Page 18: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

dan Lagu Negeri

menunjukkan perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara apabila diarah

B4D4E2Boleh menunjukkan sikap menghormati lambang kebesaran dan identiti negara dengan rela hati

perlakuan menghormati lambang kebesaran dan identiti negara apabila diarah

30 4.3 Sanggup Berkorban Untuk Negara

Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi

Rakyat berkorban nyawa demi negara

Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan

Tentera Polis Bomba Perjuangan

tokoh yang mempertahankan negara

Lt Adnan Saidi

Datuk Bahaman

Tok Janggut

1. Sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara2. Rujuk juga objektif Unit 23

1. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang

tanggungjawab danperanannya

2. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 23

B1D4Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Patriotisme

Sanggup Berkorban Untuk Negara

B1D4E2Boleh menyenaraikan tokoh yang sanggup berjuang demi negara

B2D4E1Boleh menjelaskan peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara

Menyenaraikan tiga daripada lima tokoh yang sanggup berjuang demi negara secara bertulis

Menjelaskan tiga peranan pasukan keselamatan dan perjuangan tokoh yang sanggup berkorban untuk negara secara bertulis

NILAI BERKAITAN BIDANG HAK ASASI

18

Page 19: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

31 5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera

Hak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama

Tanggung-jawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup

Makanan Pakaian

1. Menerima hakikat bahawa setiap kanak- kanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna2. Rujuk juga objektif Unit 24

1. Mengumpul dan Melaporkan maklumat tentang pencabulan hak asasi kanak- kanak di seluruh dunia2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24

B1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak Kanak-kanak

B1D5E1Boleh menyatakan keperluan asas untuk memastikan kanak-kanak hidup sempurna

B2D5E1Boleh menjelaskan kepentingan keperluan asas kepada kanak-kanak

Menyatakan tiga daripada lima keperluan asas kanak-kanak secara lisan

Menjelaskan tiga kepentingan keperluan asas kepada kanak-kanak secara lisan

32 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

33 5.2 Menghormati Hak Wanita

Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Wanita berhak mendapat layanan yang baik

Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk anita

Sifat kelembutan wanita bukan penghalang daripada mendapat

1. Memberikan layanan yang baik kepada wanita2. Rujuk juga objektif Unit 25

1. Memberikan layanan yang baik kepada wanita2. Rujuk juga objektif Unit 25

B1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Menghormati Hak Wanita

B1D5E1Boleh menyatakan cara memberikan layanan yang baik kepada wanita

B2D5E1Boleh menjelaskan kepentingan memberi layanan

Menyatakan tiga cara memberikan layanan yang baik kepada wanita secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan memberi layanan

19

Page 20: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

keistimewaan

Pengagihan tugas

Penjagaan maruah diri

(Tiada gangguan seksual)

yang baik kepada wanita

B3D5E1Boleh menunjukkan cara memberi layanan yang baik kepada wanita

yang baik kepada wanita secara bertulis

Menunjukkan dua cara memberi layanan yang baik kepada wanita

34 5.3 Melindungi Hak Pekerja

Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.

Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela

Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama

Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan

Gaji Cuti Keselamatan

1. Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati.2. Rujuk juga objektif Unit 26

1. Menyenaraikan dan Membincangkan Kemudahan yang diperlukan di tempatkerja.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26

B1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak Pekerja

B1D5E1Boleh menyatakan hak pekerja di tempat kerja

B2D5E1Boleh menjelaskan kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja

Menyatakan tiga daripada empat hak pekerja di tempat kerja secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan melindungi hak pekerja di tempat kerja secara bertulis

35 5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan

Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta

Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka

Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafka

1. Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh

kesempurnaan.2. Rujuk juga objektif Unit 27

1. Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27.

B1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

B1D5E1Boleh menyatakan punca kecacatan golongan kurang berupaya

B2D5E1Boleh menjelaskan kepentingan menghormati golongan kurang berupaya

Menyatakan tiga punca kecacatan golongan kurang berupaya secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan menghormati golongan kurang berupaya secara lisan

20

Page 21: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

Tuhan. n diri Kelahiran Keturunan kemalangan Penyakit

36 5.5 Melindungi Hak Pengguna

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi.

Konsep pengguna asas kesedaran semua

Hormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

Hak pengguna untuk mendapat barangan dan keperluan asas untuk kehidupan

Makanan Pakaian Tempat

Tinggal Kesihatan Pendidikan Sanitasi

1. Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mempunyai hak dan tanggungjawab2. Rujuk juga objektif Unit 28.

i. Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan kesihatan / sanitasi yang kurang memuaskanii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28.

B1D5Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Melindungi Hak Pengguna

B1D5E1Boleh menyatakan hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

B2D5E1Boleh menjelaskan hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

Menyatakan dua daripada tiga hak dan tanggungjawab pengguna untuk mendapatkan keperluan asas secara bertulis

Menjelaskan dua hak dan tanggungjawab pengguna secara lisan

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran Deskriptor Evidens Instrumen

37 6.1 Mematuhi Peraturan danUndang-undang.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah

Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolahPembentukan disiplin bermula di rumah

1. Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah2. Rujuk juga objektif Unit 29.

1. Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid- murid terlibat dalam kegiatan salah laku

B1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Mematuhi Peraturan dan Undang-

B1D6E1Boleh menyatakan peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan di sekolah

Menyatakan lima daripada enam peraturan yang perlu dipatuhi di rumah dan di sekolah secara bertulis

21

Page 22: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada

dan sekolah Tanggung-

jawab mematuhi setiap peraturan

Di rumah Di sekolah

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29

undangB2D6E1Boleh menjelaskan kesan melanggar peraturan di rumah dan di sekolah

Menjelaskan tiga kesan melanggar peraturan di rumah dan di sekolah secara bertulis

38 6.2 Kebebasan Bersuara

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentubagi menjaga keselamatandan ketenteraman.

Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi

Keperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat

Kebebasan memberi pendapat atau pandangan

Kebebasan menyatakan perasaan

1. Memberikan pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan2. Rujuk juga objektif Unit 30

1. Simulasi tentang ‘Parlimen Mini’2.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30.

B1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Kebebasan Bersuara

B3D6E2Boleh memberi pendapat dan meluahkan perasaan apabila disuruh

Memberi pendapat dan meluahkan perasaan secara lisan

39 6.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam

Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agama

Amalan keagamaan membentuk pribadi

Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut

1. Menghormati amalan pelbagai agama2. Rujuk juga objektif Unit 31

1. Mengumpul malumat dan membincangkan amalanpelbagai agama2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 31.

B1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Kebebasan Beragama

B1D6E1Boleh menyatakan amalan pelbagai agama dalam kehidupan seharian

B2D6E1Boleh menjelaskan

Menyatakan tiga contoh amalan pelbagai agama dalam kehidupan seharian secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan

22

Page 23: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

Perlembagaan Malaysia.

setiap agama

Cara beribadat

Perihal makanan

kepentingan menghormati amalan pelbagai agama

menghormati amalan pelbagai agama secara bertulis

40 6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan ,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Murid berjaya, sekolah cemerlang

Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah

Pangagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah

Hari Guru Hari Sukan Minggu

Kokurikulum Hari

Anugerah Cemerlang

1. Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah2. Rujuk juga objektif Unit 32.

1. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan

cara melaksanakan tugas yang diberi

2. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah3. Rujuk aktiviti buku teks Unit 32.

B1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Penglibatan Diri Dalam Pembangun-an Negara

B1D6E1Boleh menyatakan aktiviti anjuran sekolah yang melibatkan diri

B2D6E1Boleh menjelaskan kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah

B4D6E4Boleh melaksanakan aktiviti anjuran sekolah dengan tertib dan rela hati

Menyatakan lima daripada tujuh aktiviti anjuran sekolah yang disertai secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan penglibatan semua murid dalam menjayakan aktiviti anjuran sekolah

40 6.5 Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerima pandangan,

Sikap terbuka membina keyakinan diri

Sikap terbuka dalam tindakan

Setiap

1. Bersikap terbuka dan mampu mengawal perasaaan

1. Menghasilkan dialog tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut.

B1D6Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Demokrasi

Sikap Keterbukaa

B1D6E1Boleh menyatakan cara mengamalkan sikap keterbukaan

Menyatakan dua cara mengamalkan sikap keterbukaan

23

Page 24: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

pandangan dan keputusan diterima dan dihormati

Mengawal emosi

2. Rujuk juga objektif Unit 33.

2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33.

n

B3D6E3Boleh menunjukkan sikap keterbukaan apabila menerima teguran dalam sesuatu tindakan

secara lisan

Minggu

Bidang Pembelajaran

Kandungan Akademik

Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Deskriptor Evidens Instrumen

41 7.1 Hidup Bersama Secara Aman

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutama-kan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya.

Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan

Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan

Hubungan yang baik dalam semua peringkat

Sekolah Masyarakat

1. Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian hidup2. Rujuk juga objektif Unit 34.

1. Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra

di kalangan warga sekolah dan masyarakat

Contoh : Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah.2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34.

B1D7Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Hidup Bersama Secara Aman

B1D7E1Boleh menyatakan cara menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat

B3D7E1Boleh menunjukkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah atau masyarakat

Menyatakan tiga cara menjalinkan hubungan yang baik dengan warga sekolah dan masyarakat secara bertulis

Menunjukkan interaksi dan komunikasi dengan warga sekolah atau masyarakat

41 7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Usaha yang baik dan mambina yang

Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman

Saling membantu untuk kesejahteraan

1. Menunjukkan sikap suka membantu untuk kebaikan bersama2. Rujuk juga objektif

1. Menyediakan satu Pelan tindakan bagi Mengadakan projek kemasyarakatan2. Rujuk aktiviti buku

B1D7Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Saling Membantu

B1D7E1Boleh menyatakan amalan saling membantu dalam hidup bermasyarakat

Menyatakan empat contoh amalan saling membantu dalam hidup bermasyarakat

24

Page 25: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

bersama Hidup ber-

masyarakat Jiran

tetangga Berpersatuan

Unit 35 teks Unit 35.

dan Bekerja-sama

B2D7E1Boleh menjelaskan kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat

secara bertulis

Menjelaskan tiga kepentingan sikap suka membantu dalam hidup bermasyarakat secara lisan

42 7.3 Saling Menghormati antara Negara

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubungan

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara

Hormati system pemerintahan, ideologi dab kedaulatan undang-undang negara lain (Eksekutif, legislative dan kehakiman)

1. Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keamanan sejagat2. Rujuk juga objektif Unit 36.

1. Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi

negara di dunia dan membincangkannya.2. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36

Unit 36.

B1D7Mengetahui nilai-nilai berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian

Saling Menghormati Antara Negara

B1D7E1Boleh menyatakan pelbagai ideologi negara di dunia

B2D7E1Boleh menjelaskan kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negara

Menjelaskan dua kepentingan menghormati kedaulatan sesebuah negara

43 PEPERIKSAAN AKHIR

TAHUN 2013

Disediakan oleh:Hjh Rohana bt AdnanKetua Panitia Pendidikan Moral,

25

Page 26: Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan …rp.smkrajaperempuanipoh.com/RP2013/P Moral/RPT(PBS) PEND... · Web viewMenjelaskan empat kepentingan menghormati setiap anggota keluarga

SMK Raja Perempuan, Ipoh, Perak

26