rancangan tahunan geog ting 1 2014

Click here to load reader

Post on 16-Sep-2015

244 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rancangan Tahunan Geografi Tingkatan 2

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2014)

MingguTajukKonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan/BBM/Latihan

1(12Jan)Orientasi pelajar Tingkatan 1

2(5-9Jan)1. KedudukanKedudukan

relatifMemahami kedudukan

sesuatu tempat berdasarkan kordinat

dan kedudukan relatif.

Aras 1

Menyatakan kedudukan sesuatu

tempat dengan menggunakan

koordinat mudah seperti lajur dan

baris.

Memberi contoh kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan

baris.

Menyatakan kedudukan relatif

sesuatu tempat.

Aras 2

Melukis pelan kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan barisMenunjuk cara menyatakan

kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru

dari titik rujukan berdasarkan kerja

lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di

sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris BBM /BBB

1 Buku Teks

2 Lembaran kerja pelan kelas kelas

Latihan

Buku teks m.s. 6-7 PBS :

B1D1E1

B2D1E1

3(12-16 Jan)ArahArahMenentukan arah dengan

menggunakan kompas.

Aras 1

Menyatakan arah mengikut lapan

arah mata angin.

Melukis lapan arah mata angin

berpandukan kompas.

Aras 2

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih dalam peta

lakar/pelan.

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih berdasarkan

kerja lapangan di kawasan sekolahMenunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas BBM /BBB1 Kompas

2 Buku Teks

Latihan Buku teks m.s. 13 14PBS :

B1D1E2

B2D1E2

B3D1E1

4(19-23Jan)3. Skala dan JarakJarakMengenal skala dan jarak.

Aras 1

Mengenal pasti dan melukis skala

lurus

Mengukur panjang dan lebar bilik

darjah dengan menggunakan

skala lurus.

Mentakrifkan konsep jarak

Menyatakan jarak dari rumah ke

sekolah.

Aras 2

Melukis pelan bilik darjah

berasaskan skala lurus.

Mengira jarak relatif dan jarak

mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatanBBM / BBB1. Pembaris2. Pita ukur3. Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting. 1

Latihan Buku teks m.s. 21-22PBS :

B1D1E3

B1D1E4

B2D1E3

B3D1E2

CUTI TAHUN BARU CINA (MINGGU KE 6 )

30 Jan 04 Feb 2014

5(26- 29Jan)4. GrafGraf bar mudah

Graf GarisanMengaplikasikan maklumat dalam

bentuk jadual dan graf.

Aras 1

Mengumpul dan merekod data

bilangan murid mengikut jenis

pengangkutan yang digunakan ke

sekolah.

Memilih data yang relevan.

Menyusun maklumat dan data

dalam bentuk jadual.

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual.

Aras 2

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual,

menggunakan label yang betul

dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3

Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf

garisanMembincangkan istilah petunjuk kata

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf

penggunaan komputer digalakkan

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf

BBM /BBB

1. Kertas Graf

2. Pembaris

3. Komputer

4. Buku Teks

5 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting. 1

Latihan

Buku Teks m.s. 32 -33 PBS :

B2D1E5

B3D1E3

6(5-6 Feb)5. PetaKedudukan

Arah

JarakMemahami ciri-ciri fizikal dan

budaya dalam peta lakar.

Aras 1

Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan

budaya berdasarkan simbol dalam

peta lakar.

Menyatakan kedudukan, arah dan

jarak ciri-ciri geografi yang

diperhatikan.

Aras 2

Mengaplikasikan simbol-simbol yang

mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya

ke dalam peta lakar.

Aras 3

Mentafsir peta lakar.Menunjuk cara untuk menentukan

kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk

menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Mengkaji secara kumpulan:

- peta lakar

- peta bergambar

- peta pelancongan BBM /BBB

1. Peta lakar

2. Buku Teks

3 Lembaran kerja

Dari modul PMR

JPNJ Latihan

Buku teks m.s. 41- 42PBS :

B1D1E5

B2D1E4

B4D1E1

Bahagian B Geografi Fizikal dan ManusiaMingguTajukKonsepHasil pembelajaranCadangan aktivitiCatatan/BBM/Latihan

7 (09-13)

Feb1.1 Bentuk muka bumiLembanganMemahami kepelbagaian bentuk

muka bumi negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan pelbagai bentuk

muka bumi negara Malaysia

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir laut

Mengenal pasti kepelbagaian

bentuk muka bumi negara

Malaysia berpandukan peta

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir laut

Aras 2

Menghuraikan dengan contoh

kedudukan dan keistimewaan

pelbagai bentuk muka bumiMelabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan

pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet.

Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia.

Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan BBM /BBB

1 Peta Dunia

2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri

3 Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting. 1

Latihan

Buku Teks m.s 62-63

Melabel banjaran PBS :

B1D2E1, B2D2E1

B2D2E2,

8(16-20 Feb)a. Tanah tinggiLipatanMemahami sistem gunung lipat.

Aras 1

Mengenal pasti rangkaian

banjaran gunung negara

Malaysia.

Menamakan rangkaian banjaran

dan gunung utama di atas peta

Malaysia.

Menyatakan banjaran gunung

negara Malaysia adalah

sebahagian daripada sistem

Banjaran Gunung Asia.

Menyatakan dua jenis sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

rangkaian banjaran gunung

negara Malaysia dalam sistem

banjaran gunung asia Menjelaskan ciri-ciri sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

Aras 3

Membandingkan dan

membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat

Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti

peta, atlas dan internet.

Mencari maklumat melalui:

- tayangan video

- internet

- majalah/akhbar BBM /BBB

1 Kain tebal

2 Gambar

3 Visual sumber internet wikipedia ( tectonic)

4 Buku Teks

5 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1 Latihan

Buku teks m.s. 62-63

9(23-27

Feb)b. Tanah

Pamah Delta Dataran

LembanganMengetahui taburan tanah pamah

dan dataran negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan contoh-contoh

tanah pamah dan dataran negara

Malaysia.

Menamakan tanah pamah dan

dataran utama negara Malaysia di

atas peta.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan kawasan tanah

pamah dan dataran negara Malaysia

Menjelaskan petunjuk kata m.s 61

Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara

Malaysia serta kepentingan

berpandukan pelbagai media seperti :peta, cakera padat dan internet BBM /BBB

1. peta tanah pamah kosong

2. Buku Teks

3 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

PBS :

B3D2E2

10 (2 - 6

Mac)c.Pinggir LautMengetahui pelbagai bentuk muka

bumi pinggir laut negara Malaysia.

Aras 1

Men