rancangan tahunan geog ting 1 2014

of 27 /27
Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2014) Minggu Tajuk Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Catatan/BBM/ Latihan 1 (1 2Jan) Orientasi pelajar Tingkatan 1 2 (5-9Jan) 1. Kedudukan Kedudukan relatif Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Aras 2 Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan. Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru. Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris BBM /BBB 1 Buku Teks 2 Lembaran kerja pelan kelas kelas Latihan Buku teks m.s. 6-7 PBS : B1D1E1 B2D1E1 3 (12-16 Jan) Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 Menyatakan arah mengikut lapan Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja BBM /BBB 1 Kompas 2 Buku Teks Latihan Buku teks m.s.

Upload: rajalakshmi-ganapathy

Post on 16-Sep-2015

256 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Rancangan Tahunan Geografi Tingkatan 2

Rancangan Pelajaran Tahunan Geografi Tingkatan 1 : SMK SULTAN IBRAHIM, KULAIJAYA (2014)

MingguTajukKonsepHasil PembelajaranCadangan Aktiviti P&PCatatan/BBM/Latihan

1(12Jan)Orientasi pelajar Tingkatan 1

2(5-9Jan)1. KedudukanKedudukan

relatifMemahami kedudukan

sesuatu tempat berdasarkan kordinat

dan kedudukan relatif.

Aras 1

Menyatakan kedudukan sesuatu

tempat dengan menggunakan

koordinat mudah seperti lajur dan

baris.

Memberi contoh kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan

baris.

Menyatakan kedudukan relatif

sesuatu tempat.

Aras 2

Melukis pelan kedudukan murid

dalam kelas mengikut lajur dan barisMenunjuk cara menyatakan

kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris.

Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru

dari titik rujukan berdasarkan kerja

lapangan.

Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di

sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris BBM /BBB

1 Buku Teks

2 Lembaran kerja pelan kelas kelas

Latihan

Buku teks m.s. 6-7 PBS :

B1D1E1

B2D1E1

3(12-16 Jan)ArahArahMenentukan arah dengan

menggunakan kompas.

Aras 1

Menyatakan arah mengikut lapan

arah mata angin.

Melukis lapan arah mata angin

berpandukan kompas.

Aras 2

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih dalam peta

lakar/pelan.

Menjelaskan arah mengikut lapan

arah mata angin dengan

menggunakan kompas dari titik

rujukan yang dipilih berdasarkan

kerja lapangan di kawasan sekolahMenunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas BBM /BBB1 Kompas

2 Buku Teks

Latihan Buku teks m.s. 13 14PBS :

B1D1E2

B2D1E2

B3D1E1

4(19-23Jan)3. Skala dan JarakJarakMengenal skala dan jarak.

Aras 1

Mengenal pasti dan melukis skala

lurus

Mengukur panjang dan lebar bilik

darjah dengan menggunakan

skala lurus.

Mentakrifkan konsep jarak

Menyatakan jarak dari rumah ke

sekolah.

Aras 2

Melukis pelan bilik darjah

berasaskan skala lurus.

Mengira jarak relatif dan jarak

mutlak dari rumah ke sekolah.

Aras 3

Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus.

Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatanBBM / BBB1. Pembaris2. Pita ukur3. Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting. 1

Latihan Buku teks m.s. 21-22PBS :

B1D1E3

B1D1E4

B2D1E3

B3D1E2

CUTI TAHUN BARU CINA (MINGGU KE 6 )

30 Jan 04 Feb 2014

5(26- 29Jan)4. GrafGraf bar mudah

Graf GarisanMengaplikasikan maklumat dalam

bentuk jadual dan graf.

Aras 1

Mengumpul dan merekod data

bilangan murid mengikut jenis

pengangkutan yang digunakan ke

sekolah.

Memilih data yang relevan.

Menyusun maklumat dan data

dalam bentuk jadual.

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual.

Aras 2

Membina graf bar mudah dan graf

garisan berdasarkan jadual,

menggunakan label yang betul

dan petunjuk yang sesuai.

Aras 3

Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf

garisanMembincangkan istilah petunjuk kata

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data.

Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf

penggunaan komputer digalakkan

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan.

Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf

BBM /BBB

1. Kertas Graf

2. Pembaris

3. Komputer

4. Buku Teks

5 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting. 1

Latihan

Buku Teks m.s. 32 -33 PBS :

B2D1E5

B3D1E3

6(5-6 Feb)5. PetaKedudukan

Arah

JarakMemahami ciri-ciri fizikal dan

budaya dalam peta lakar.

Aras 1

Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan

budaya berdasarkan simbol dalam

peta lakar.

Menyatakan kedudukan, arah dan

jarak ciri-ciri geografi yang

diperhatikan.

Aras 2

Mengaplikasikan simbol-simbol yang

mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya

ke dalam peta lakar.

Aras 3

Mentafsir peta lakar.Menunjuk cara untuk menentukan

kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Menunjuk cara melukis simbol untuk

menunjukkan ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Mengkaji secara kumpulan:

- peta lakar

- peta bergambar

- peta pelancongan BBM /BBB

1. Peta lakar

2. Buku Teks

3 Lembaran kerja

Dari modul PMR

JPNJ Latihan

Buku teks m.s. 41- 42PBS :

B1D1E5

B2D1E4

B4D1E1

Bahagian B Geografi Fizikal dan ManusiaMingguTajukKonsepHasil pembelajaranCadangan aktivitiCatatan/BBM/Latihan

7 (09-13)

Feb1.1 Bentuk muka bumiLembanganMemahami kepelbagaian bentuk

muka bumi negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan pelbagai bentuk

muka bumi negara Malaysia

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir laut

Mengenal pasti kepelbagaian

bentuk muka bumi negara

Malaysia berpandukan peta

tanah tinggi

tanah pamah

lembangan

pinggir laut

Aras 2

Menghuraikan dengan contoh

kedudukan dan keistimewaan

pelbagai bentuk muka bumiMelabel negeri-negeri di Malaysia dalam peta kosong

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan

pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet.

Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia.

Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan BBM /BBB

1 Peta Dunia

2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri

3 Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting. 1

Latihan

Buku Teks m.s 62-63

Melabel banjaran PBS :

B1D2E1, B2D2E1

B2D2E2,

8(16-20 Feb)a. Tanah tinggiLipatanMemahami sistem gunung lipat.

Aras 1

Mengenal pasti rangkaian

banjaran gunung negara

Malaysia.

Menamakan rangkaian banjaran

dan gunung utama di atas peta

Malaysia.

Menyatakan banjaran gunung

negara Malaysia adalah

sebahagian daripada sistem

Banjaran Gunung Asia.

Menyatakan dua jenis sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

rangkaian banjaran gunung

negara Malaysia dalam sistem

banjaran gunung asia Menjelaskan ciri-ciri sistem

gunung lipat

gunung lipat muda

gunung lipat tua

Aras 3

Membandingkan dan

membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat

Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti

peta, atlas dan internet.

Mencari maklumat melalui:

- tayangan video

- internet

- majalah/akhbar BBM /BBB

1 Kain tebal

2 Gambar

3 Visual sumber internet wikipedia ( tectonic)

4 Buku Teks

5 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1 Latihan

Buku teks m.s. 62-63

9(23-27

Feb)b. Tanah

Pamah Delta Dataran

LembanganMengetahui taburan tanah pamah

dan dataran negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan contoh-contoh

tanah pamah dan dataran negara

Malaysia.

Menamakan tanah pamah dan

dataran utama negara Malaysia di

atas peta.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan kawasan tanah

pamah dan dataran negara Malaysia

Menjelaskan petunjuk kata m.s 61

Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara

Malaysia serta kepentingan

berpandukan pelbagai media seperti :peta, cakera padat dan internet BBM /BBB

1. peta tanah pamah kosong

2. Buku Teks

3 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

PBS :

B3D2E2

10 (2 - 6

Mac)c.Pinggir LautMengetahui pelbagai bentuk muka

bumi pinggir laut negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan bentuk muka bumi

pinggir laut negara Malaysia.

tebing tinggi

tanjung

teluk

pantai

pulau

pentas benua

Aras 2

Menerangkan pelbagai bentuk

muka bumi pinggir laut negara

Malaysia berdasarkan rajah.

Menjelaskan dengan contoh

bentuk-bentuk muka bumi pinggir

laut serta keistimewaannya.Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia

berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet.

Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet.

Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut BBM /BBB

1 Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan

Buku teks m.s. 62-63

PBS :

B2D2E3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA21 MAC HINGGA 29 MAC 2014

M11(09-13 Mac)d. SaliranProfil panjang

Profil rentasMemahami profil sungai.

Aras 1

Menyenaraikan jenis-jenis saliran

Menamakan sungai dan tasik

negara Malaysia di atas peta.

Melukis profil panjang dan profil

rentas sungai.

Menyenaraikan bentuk muka bumi

sepanjang aliran sungai

jeram

air terjun

likuan sungai

likuan terpenggal

tasik ladam

tasik

deltaAras 2

Melukis dan melabel bentuk muka

bumi profil panjang sungai.

Menghubungkaitkan bentuk muka

bumi sepanjang aliran sungai

dengan profil panjang dan profil rentas

sungai

Menunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia

berpandukan peta.

Mengumpul maklumat tentang sungai

berpandukan pelbagai media seperti

carta, model, video dan internet.

Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air

terjun.

Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai BBM /BBB

1. Peta taburan sungai

2. Gambarajah profil sungai

3. Buku Teks

4 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan

Buku teks m.s. 63

PBS :

B2D2E3 B2D2E4

M 12(16 -20 Mac)1.2 Potensi dan

halangan

bentuk muka

bumi kepada

kegiatan

manusia.

a. Potensi

bentuk

muka

bumi

kepada

kegiatan

manusiaMemahami potensi bentuk muka

bumi kepada kegiatan manusia.

Aras 1

Menyatakan kepentingan bentuk

muka bumi negara Malaysia

kepada kegiatan manusia.

Tanah tinggi

contoh: kuasa hidroelektrik,

pelancongan.

Tanah pamah

contoh: petempatan, pertanian

Pinggir laut

contoh: perikanan,

pelancongan

Saliran

contoh: minuman, perikanan

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan bentuk muka bumi,

tanah tinggi, tanah pamah, pinggir

laut dan saliran terhadap

pembangunan negara Malaysia.

Aras 3

Membandingkan dan

membezakan kepentingan

pelbagai bentuk muka bumi

terhadap kegiatan manusia antara

negara Malaysia dengan negara

lain seperti:

kepentingan tanah tinggi untuk

pelancongan di Switzerland.

kepentingan cerun bukit untuk

pertanian di Pulau Jawa.

kepentingan sungai untuk

pengangkutan di Thailand.

kepentingan tasik untuk

perikanan di Tonle Sap kampuchea

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka

bumi negara Malaysia. BBM /BBB

1.Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari modul PMR

Latihan

Buku teks m.s. 62-63PBS :

B4D2E1

B4D2E2

B4D3E1

M13(30 Mac-

03 April)b. Halangan

bentuk

muka

bumi

kepada

kegiatan

manusiaMemahami halangan bentuk muka

bumi terhadap kegiatan manusia.

Aras 1

Menyenaraikan bentuk muka bumi

yang menghalang kegiatan

manusia.

cerun curam sukar untuk

mendirikan petempatan.

sungai beraliran deras sukar

untuk pengangkutan.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

halangan bentuk muka bumi

terhadap kegiatan manusia.

Aras 3

Merangkakan langkah-langkah

mengurangkan halangan bentuk

muka bumi terhadap kegiatan

manusiaSumbang saran halangan bentukmuka bumi terhadap kegiatan manusia BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan

Buku teks m.s. 76-77

M14(6-10 April)1.3 Kesan

kegiatan

manusia

terhadap alam sekitarPemeliharaan

PemuliharaanMengetahui kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar.

penebangan pokok

kegiatan pertanian

pembinaan jalan raya

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kesan kegiatan manusia terhadap

alam sekitar.

Aras 3

Menganalisis kesan kegiatan

manusia terhadap alam sekitar

dan langkah-langkah

mengurangkannya.

Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpeliharaPerbincangan peranan setiap individu

untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.BBM /BBB

1.Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan

Buku teks m.s. 85 -86PBS :

B5D2E1

TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA15 & 16(13-24 April2.1 Pergerakan

bumi di dalam

sistem suria

a. Pengaruh

pergerakan

bumi

terhadap

cuaca dan iklimPutaran

Peredaran

Kebenuaan

Kelautan

Kepulauan

KetinggianMemahami putaran dan peredaran

bumi.

Aras 1

Mentakrifkan putaran dan

peredaran bumi

Menyenaraikan kesan-kesan

putaran.

Menjelaskan kejadian siang dan

malam

Menyenaraikan kesan-kesan

peredaran bumi

musim bunga

musim panas

musim luruh

musim sejuk

Aras 2

Menghuraikan:

kejadian siang dan malam

kejadian empat musim

Simulasi tentang putaran dan

peredaran bumi.

Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

3. Visual sistem suria

Latihan

Buku teks m.s 102- 103PBS :

B2D3E1

M17 (27-30

April)b. Cuaca dan Iklim negara MalaysiaSuhu Angin

HujanMemahami ciri-ciri iklim negara

Malaysia dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya.

Aras 1

Mengenal pasti ciri-ciri iklim

negara Malaysia dari segi:

suhu

angin

hujan

Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi cuaca dan iklim

negara Malaysia:

kedudukan

angin monsun

ketinggian

kepulauanAras 2

Menghubungkaitkan faktor yang

mempengaruhi cuaca dan iklim

dengan ciri-ciri iklim negara

Malaysia.

kedudukan

angin monsun

ketinggian

kepulauan

Menjelaskan kedudukan negara

Malaysia yang bebas daripada

taufan, siklon tropika dan kemarau

yang berpanjangan.

Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai

sumber seperti:

- internet

- pusat kaji cuaca

Menghasilkan peta minda tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi

cuaca dan iklim negara MalaysiaBBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

Latihan Buku teks m.s 102-

103 PBS :

B1D3E1, B2D4E1

B3D3E1

M18(04-08 Mei)2.2 Pengaruh

cuaca dan

iklim terhadap

kegiatan

manusia

a. Pengaruh

cuaca dan

iklim

terhadap

cara hidupCara hidup manusiaMemahami keadaan iklim dan cara

hidup manusia di kawasan zon

iklim tertentu.

Aras 1

Mengenal pasti keadaan iklim di

kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland)

Menyatakan cara hidup manusia

di kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland)

Aras 2

Menerangkan iklim negara

Malaysia dan iklim di kawasan zon

iklim lain:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland) Menjelaskan cara hidup manusia

di kawasan:

Zon panas (Gurun Thar)

Zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

Zon sejuk (Greenland)

Aras 3

Membandingkan iklim negara

Malaysia dengan iklim negara-negara

lain serta mengetahui

persamaan dan perbezaan

pelbagai cara hidup manusia di

kawasan:

zon panas (Gurun Thar)

zon sederhana sejuk

(Kawasan Siberia)

zon sejuk (GreenlandMengumpul maklumat bergambar

daripada pelbagai media seperti video,

internet dan majalah tentang keadaan

iklim di kawasan:

- zon panas (Gurun Thar)

- zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia)

- zon sejuk (Greenland)

Perbincangan secara berkumpulan

tentang persamaan dan perbezaan

cara hidup manusia negara Malaysia

berbanding dengan:

- zon panas (Gurun Thar)

- zon sederhana sejuk (Kawasan

Siberia)

-zon sejuk (Greenland) BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1 3.Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 116 PBS :

B3D4E1

B4D2E3

M19(11-15 Mei)b. Pengaruh

cuaca dan

iklim

terhadap

kegiatan

ekonomi

negara

MalaysiaMemahami pengaruh cuaca dan

iklim terhadap kegiatan ekonomi

negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan kegiatan ekonomi

utama negara Malaysia

Menyatakan faktor cuaca dan

iklim yang mempengaruhi

kegiatan ekonomi utama negara

Malaysia

pertanian

perikanan

Aras 2

Menghubungkaitkan pengaruh

cuaca dan iklim terhadap kegiatan

manusia negara Malaysia

pertanian

perikanan***PEPERIKSAAN PERTENGAHAN**

TAHUN 2014 (MNGGU 20-21)

**CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2014**

(30 Mei-14 Jun)

Membincangkan bagaimana kegiatan

ekonomi negara Malaysia dipengaruhi

oleh cuaca dan iklim berpandukan

pelbagai media seperti video, internet

dan majalah.

Meramalkan kesan perubahan cuaca

terhadap kegiatan manusia di negara

Malaysia.BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

3 Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 116 PBS :

B4D3E2

22(15-19 Jun )

2.3 Pengaruh

manusia

terhadap

cuaca dan

iklim Kemarau

Jerebu

Hujan asid

Kesan rumah

hijau

Pulau haba

Penipisan

lapisan ozonPengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan

manusia terhadap cuaca dan

iklim.

peningkatan suhu

kemarau

jerebu

hujan asid

kesan rumah hijau

pulau haba

penipisan lapisan ozon

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

pengaruh penebangan hutan,

perindustrian, pembakaran

terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Aras 3

Merumus kesan kegiatan

manusia terhadap cuaca dan iklimSumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai

kesan pengaruh kegiatan manusia

terhadap cuaca dan iklim daripada

pelbagai media seperti video, majalah,

akhbar, cakera padat dan internet.

Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim.

Meramalkan kesan kegiatan manusia

terhadap cuaca dan iklim.

BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1 3 Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 123-

124 PBS :

B5D2E1

23

(22-26 Jun)3.1 Jenis dan

taburan

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

dan hidupan liar

Kepelbagaian

TaburanMemahami jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar negara Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia

Hutan Hujan Tropika

Hutan Paya

Hutan Pantai

Hutan Gunung

Memadankan taburan jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi di

atas peta negara Malaysia

Menyenaraikan contoh hidupan liar di

negara Malaysia

Mengenal pasti ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia

Aras 2

Menghuraikan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia.

Hutan Hujan Tropika

Hutan Paya

Hutan Pantai

Hutan Gunung

Aras 3 Membandingkan dengan contoh

rajah profil tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia.

Sumbang saran jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar

negara Malaysia.

Menerangkan jenis dan taburan

tumbuh-tumbuhan semula jadi negara

Malaysia berpandukan pelbagai media

seperti peta, video dan internet.

Menjalankan aktiviti lawatan sambil

belajar.

Menghasilkan buku skrap mengenai

ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara

Malaysia.

Menghasilkan model lapisan hutan

negara Malaysia. BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1 4 Tayangan Visual

5 Gambarajah lapisan hutan

Latihan

Buku Teks m.s

138-139 PBS :

B1D4E1

B1D4E2

B2D5E1

B2D5E2

M24 & M25(22Jun-3 Julai)M26&

M27

13-24 Julai3.2 Faktor-faktor

Yang mempengaruhi

pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

a. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pelbagai

jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

negara

MalaysiaB Jenis

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

dan hidupan

liar di

negara-negara

lainMemahami faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

Aras 1

Menyatakan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

bentuk muka bumi

iklim

tanih

saliran

Aras 2

Menghubungkaitkan jenis tumbuh-

tumbuhan semula jadi negara

Malaysia dengan:

bentuk muka bumi

iklim

tanih

saliranAras 3

Menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia secara grafik

seperti peta minda

Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain.

Aras 1

Menyatakan jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di kawasan:

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand

Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi di atas

peta.

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand)

Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di kawasan:

Gurun panas (Sahara)

Tundra (Siberia)

Mediterranean (Turki)

Monsun Tropika (Thailand)

Aras 2

Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar negara

Malaysia dengan negara-negara lain

Memadankan jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi di atas peta.

Menyatakan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar di kawasan:

Aras 2

Menjelaskan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar negara

Malaysia dengan negara-negara lain

Aras 3

Mencerakinkan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar :

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI 27-31 Julai 2014Membincangkan faktor-faktor yang

mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan

semula jadi.

Menghasilkan peta minda tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi

pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadiMenerangkan taburan dan ciri-ciri

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar di negara-negara lain

berpandukan pelbagai media seperti

peta, video dan cakera padat.

Mengumpul gambar berkaitan dengan

jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar di kawasan:

- Gurun panas (Sahara)

- Tundra (Siberia)

- Mediterranean (Turki)

- Monsun Tropika (ThailandBBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

3 Tayangan Visual

Latihan

Buku teks m.s 154- 155 PBS : B3D5E1 B4D2E5

M29-M30(03-14 Ogos)

3.3 Kepentingan

Tumbuh-tumbuhan

semula jadiEkosistem

HabitatMemahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara

Malaysia.

Aras 1

Menyenaraikan kepentingan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan tumbuh-tumbuhan

semula jadi negara Malaysia.

Aras 3

Merumus tentang kepentingan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

negara Malaysia secara grafik

seperti peta minda.

Membincangkan secara kumpulan

kepentingan tumbuh-tumbuhan semula

jadi negara Malaysia.

Menghasilkan peta minda berkaitan

kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

2 Tayangan Visual Latihan

Buku teks m.s 165- 166 PBS :

B4D2E4 B4D2E3

M31(17-21 Ogos)3.4 Kesan

kegiatan

manusia

terhadap

tumbuh-tumbuhan

semula jadi

dan hidupan

Kepupusan

Ketandusan

PencemaranMemahami kesan kegiatan manusia

terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1

Menyenaraikan kesan kegiatan

manusia terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan

hidupan liar.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kesan kegiatan berikut terhadap

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar.

pembalakan

pertanian

petempatan

Aras 3

Merumus kesan kegiatan manusia

terhadap tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar pada

masa depanMembincangkan bagaimana kegiatan

manusia memberi kesan terhadap

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar berpandukan pelbagai

media seperti video, internet dan

majalah.

Mendapat maklumat bergambar

daripada majalah, akhbar, cakera

padat dan internet.

Menulis karangan ringkas tentang

kesan kegiatan manusia terhadap

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1

3 Tayangan Visual

Latihan

Buku Teks m.s 173

174

M32(24-28

Ogos)

3.5 Pemeliharaan

dan emuliharaan

tumbuhtumbuhan

semula jadi dan hidupan

Pemeliharaan

PemuliharaanMemahami kepentingan dan

langkah-langkah pemeliharaan dan

pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Aras 1

Menyatakan pentingnya

memelihara dan memulihara

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar.

Menyenaraikan langkah-langkah

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi

dan hidupan liar sebagai potensi

kegunaan masa depan.

Aras 2

Menjelaskan dengan contoh

kepentingan dan langkah-langkah

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan

liarSumbang saran langkah-langkah

pemeliharaan dan pemuliharaan

tumbuh-tumbuhan semula jadi dan

hidupan liar.

Melukis poster tentang pemeliharaan

dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan

semula jadi dan hidupan liar.

Mengadakan permainan alam sekitar.

Tayangan video tentang tumbuh tumbuhan semula jadi dan hidupan liar BBM /BBB

1 .Buku Teks

2 Lembaran kerja

Dari Modul Bestari

Geografi Ting 1 3 Tayangan Visual

Latihan

Buku Teks m.s

182 183 PBS :

B5D1E1

B5D1E2 B5D3E1

B6D1E1

B6D2E1

B6D2E1

B6D2E2

B6D3E1

33-38(1-25 Sept.Kajian Geografi Tempatan

TEMA 1: Bentuk muka bumi dan potensinya

TEMA 2: Cuaca dan iklim serta pengaruhnya TEMA 3 ; Tumbuhan semulajadi hidupan kawasan kajian

Rujuk Huraian sukatan pelajaranCUTI PENGGAL KE 2 TAHUN 2014

12-20 SEPTEMBER 2014

Buku Teks

39-40(19-30

Okt) Latih TubiLatih Tubi Peperiksaan Akhir TahunUjian Ulangan PBS

Melengkapkan Markah Kelompok PBSBuku TeksModul Geog.Lembaran Kerja

41-42(02-13 Nov)PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 201427 Okt 06 Nov 2014

43(16 -20 Nov)Arah

KedudukanPengenalan Sukatan Tingkatan 2Buku Teks Ting 2

Kerja Lapangan

** RPT hendaklah dirujuk bersama HSP dan buku teks.