rancangan perniagaan francais

Download rancangan perniagaan francais

Post on 06-Apr-2018

540 views

Category:

Documents

38 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  1/18

  RANCANGAN PERNIAGAANFRANCAIS

  AJMAL & SONS Sdn Bhd

  DISEDIAKAN OLEH

  MOHD AJMAL BIN AHMAD

  .

  UNTUK:

  AJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  TARIKH

  15.12.2012

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  1

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  2/18

  KANDUNGAN FORMAT RANCANGAN PERNIAGAAN

  1. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF

  2. RINGKASAN PERNIAGAAN

  2.1 Ringkasan Francaisi

  2.2 Maklumat syarikat

  2.3 Misi

  2.4 Produk dan perkhidmatan

  2.5 Lokasi dan kawasan2.6 Pengurusan

  2.7 Objektif perniagaan

  2.8 Status perniagaan

  2.9 Status kewangan

  2.10 Kesimpulan / Justifikasi

  3. PERNIAGAAN FRANCAIS; SECARA KESELURUHAN

  3.1 Ringkasan perniagaan francais

  3.2 Latarbelakang perniagaan francais

  3.3 Analisa industri francais

  3.4 Produk dan perkhidmatan francais

  3.5 Profil pelanggan francais

  3.6 Sebab-sebab memilih francais

  4. PENILAIAN PASARAN

  4.1 Hak Kewilayahan

  4.2 Butiran pasaran

  4.3 Saiz dan trend pasaran

  4.4 Butiran persaingan

  4.5 Syer pasaran

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  2

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  3/18

  5. RANCANGAN PEMASARAN

  5.1 Ringkasan pemasaran

  5.2 Perancangan pemasaran francaisor

  5.3 Perancangan pemasaran francaisi

  5.4 Belanjawan pasaran dan pelan pengiklanan

  5.5 Kekuatan dan unjuran jualan

  6. PENGURUSAN

  6.1 Ringkasan pengurusan

  6.2 Struktur organisasi

  6.3 Kumpulan pengurusan

  6.4 Perancangan kakitangan

  6.5 Pengalaman pengurusan francaisor

  6.6 Statistik utama francaisor

  7. PRO FORMA KEWANGAN

  7.1 Ringkasan kewangan

  7.2 Kos pelaburan / pengurusan perniagaan

  7.3 Perincian alir tunai projek

  7.4 Penyata aliran kewangan

  7.4.1 Bulanan selama 2 tahun

  7.4.2 Tahunan selama 5 tahun

  7.5 Penyata untung rugi

  7.5.1 Bulanan selama 2 tahun

  7.5.2 Tahunan selama 5 tahun

  7.6 Cadangan pembiayaan projek

  7.7Cadangan pembayaran balik pinjaman

  7.8 Analisis Pulangan Modal (TPM)

  7.9 Tempoh Pulangan Modal

  8. KESIMPULAN

  9. LAMPIRAN

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  3

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  4/18

  1. ABSTRAK / RINGKASAN EKSEKUTIF

  Perniagaan yang akan dijalankan adalah perladangan pisang secara francais daripadaAjmal & Sons (M) Sdn Bhd. Aktiviti yang akan dijalankan ialah pembangunan tanaman,

  penyelenggaraan, pengeluaran, pemprosesan, pembungkusan dan penghantaran

  pisang.

  Jenis pisang yang ditanam ialah Cavendish dan ianya ditumpukan untuk pasaran

  ekspot. Pisang akan mula diekspot ke China bermula tahun 2007. Dalam masa yang

  sama, pasaran sasaran yang telah dikenalpasti ialah Singapura, negara Timur Tengah

  dan Hong Kong.

  Syarikat merupakan pemegang lesen fracais dari francaisor. Peranan francaisi adalah

  terlibat secara langsung dalam penanaman, penyelenggaraan dan pemprosesan pisang.

  Manakala proses pemasaran dijalankan oleh francaisor di mana setiap hasil yang

  dikeluarkan oleh francaisi akan dibeli balik oleh francaisor untuk diekspot ke luar negara.

  Potensi perniagaan ini amat baik kerana permintaan pisang adalah tinggi. Juga,

  penglibatan bumiputra dalam perladangan pisang secara komersil amat kurang.

  Tambahan pula, bidang agrikultur mendapat galakan padu dari kerajaan.

  Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan kewangan sebanyak

  RM 500, 000 dari Perbadanan Nasional Berhad. Juga kertas kerja ini merupakan

  garis panduan pelaksanaan projek baru kepada syarikat dalam mencapai objektif.

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  4

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  5/18

  2. RINGKASAN PERNIAGAAN

  2.1 Ringkasan Francaisi

  2.1.1 Butir-butir Peribadi (Pengarah 1)

  1. Nama : MOHD AJMAL BIN AHMAD

  2. No Kad Pengenalan : 890220-03-5641

  3. Alamat Tetap : NO.97 FELDA KEMAHANG 3

  17500 TANAH MERAH

  KELANTAN.

  4. No. Telefon : 019-4055706

  5. Tarikh Lahir : 20 FEBRUARI 1989

  6. Umur : 23 TAHUN

  7. Jantina : LELAKI

  8. Taraf Perkahwinan : BUJANG

  9. Warganegara : MALAYSIA

  10. Agama : ISLAM

  11. Kelulusan Akademik : DIPLOMA KEUSAHAWANAN DAN

  PERNIAGAAN.

  12. Pengalaman Kerja : 3 TAHUN

  13. Kursus yang dihadiri : Kursus Usahawan Francais Siswazah

  2.1.2 Butir-butir Peribadi (Pengarah 2)

  1. Nama : MOHD FIRDAU BIN NASIR

  2. No Kad Pengenalan : 910312-06-8976

  3. Alamat Tetap : BLOK 6/FG5 TAMAN NUSA JAYA

  45876 SEREMBAN

  NEGERI SEMBILAN.

  4. No Telefon : 013-98098765. Tarikh Lahir : 12 MARCH 1991

  6. Umur : 21 TAHUN

  7. Jantina : LELAKI

  8. Taraf Perkahwinan : BUJANG

  9. Warganegara : MALAYSIA

  10. Agama : ISLAM

  11. Kelulusan Akademik :DIPLOMA KEUSAWANA DAN

  PERNIAGAAN

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  5

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  6/18

  2.2 Maklumat syarikat

  2.2.1 Butir-butir syarikat

  1. Nama Syarikat : AJMAL & SONS SDN BHD

  2. No. Pendaftaran : 123456-A

  3. Jenis Syarikat : FRANCAIS

  4. Alamat Berdaftar : 45/89 BANGUNAN MARA JALAN

  SAMARAHAN 45600 SUBANG JAYA

  SELANGOR

  5. No Telefon/ Fax : 03 4567322

  6. Setiausaha Syarikat : NOR SYAFIKAH BT AHMAD

  7. Pegangan Saham :

  1. AHMAD BIN IDRIS

  2. ASMAT BT HJ NAWI

  2.2.2 Butir-butir Saham Syarikat:

  Modal Dibenarkan : RM 69 000

  Modal Berbayar : RM 48 000

  2.3 Misi

  Memasarkan pisang berjenama Tropicoast

  Mengeluarkan hasil pengeluaran yang optimum di samping

  mendaptkan keuntungan yang maksimum.

  2.4 Produk dan perkhidmatan

  Perniagaan ini menawarkan:

  Pisang berjenama tropicoast.

  Perladangan pisang yang sistematik

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  6

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  7/18

  2.5 Lokasi dan kawasan

  Kawasan yang dicadangkan ialah di sekitar kawasan Subang Jaya.

  2.6 Pengurusan

  Pihak pengurusan terdiri dari: En Ahmad Bin Idris

  Pn Asmat Hj Nawi

  En Ajmal Bin Ahmad

  2.7 Objektif perniagaan

  Mencatat keuntungan yang maksimum

  Menghasilkan pengeluaran pisang yang optimum

  Menyumbang kepada kebajikan komuniti setempat

  Memahami selok-belok perniagaan francais yang mungkin dapat

  membantu francaisi adaptasi ke arah menjadi seorang francaisor di

  masa depan.

  2.8 Status perniagaan

  Syarikat tidak pernah menguruskan perniagaan sebelum ini.

  Namun begitu, pengurus mempunyai pengalaman dalam perniagaan

  selama 4 tahun sebelum ini.

  2.9 Status kewangan

  Modal perniagaan syarikat sebanyak 10% adalah daripada

  sumbangan pengarah dan bakinya sebanyak 90% adalah daripada

  pinjaman.

  2.10 Kesimpulan / Justifikasi

  Tiada

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  7

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  8/18

  3. PERNIAGAAN FRANCAIS; SECARA KESELURUHAN

  3.1 Ringkasan perniagaan francais

  Francaisor telah memulakan operasi pada Jun 2008 di Ara Kuda,

  Pulau Pinang dan diasaskan oleh Datuk Dr Zainuddin Wazir.

  Membawa nama Tropicoastuntuk pisang yang dihasilkan.

  Telah mendapat Sijil ISO 9001-2000 dan Ladang Tebaik pada tahun

  2010.

  3.2 Latarbelakang perniagaan francais

  Produk utama ialah pisang Cavendish

  Menitikberatkan R&D untuk mendapatkan hasil yang optimum dan

  juga sebagai persediaan di masa hadapan.

  Mula mendapat idea dari China. Membuat kajian tentang tisu kultur

  yang didatangkan dari China, menanam dan mengekspot kembali ke

  China.

  Berjaya meyakinkan Kementerian Pembangunan Usahawan yang

  mana telah meluluskan Lesen Perniagaan Francais iaitu francais

  perladangan pertama di Malaysia.

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  8

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  9/18

  3.3 Analisa industri francais

  DALAMAN

  LUARAN

  Kekuatan

  Hubungan perniagaanyang baik dengannegara luar.

  Mempunyai sokonganR&D daripada francaisor.

  Pengurusan ladang yangcekap.

  Kelemahan

  Pekerja yang tidak ikutS.O.P.

  Harga yang ditawarkanMasih bolehdipertikaikan

  Peluang

  Permintaan yangtinggi dari negara luar.

  Galakan darikerajaan.

  Kepadatanpenduduk.

  Malaysia sebagaiHub Halal.

  Mengukuhkan strategipemasaran bagi meluaskansyer pasaran.

  Meningkatkankeberkesanan pengurusanyang efisien

  Ancaman

  Harga minyak duniayang tidak stabil.

  Iklim politik negarapasaran sasaran.

  Serangga perosakdan penyakit.

  Bencana alam

  Menggunakan kaedah yangefektif bagi menghasilkanpengeluaran yang optimum.

  Memantau faktor-faktoryang dapat menggugatposisi syarikat.

  Disediakan olehAJMAL & SONS SDN.BHD (123456-A)

  9

 • 8/3/2019 rancangan perniagaan francais

  10/18

  3.4 Produk dan perkhidmatan francais

  Perniagaan ini menawarkan pisang berjenama Tropicoast

  Sistem perladangan yang sistematik

  Aktiviti perladangan yang terdiri dari penanaman, penyelenggaraan

  pemprosesan dan pembungkusan pisang sebelum dijual kembali

  kepada francaisor.

  Pisang yang telah digred dan dibungkus akan dihantar kepada

  francaisor