rancangan pendidikan individu (rpi) dr lee lay wah ppip/usm pasukan rpi yang mungkin untuk murid...

of 22 /22
NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM Rancangan Pendidikan Individu (RPI) Dr Lee Lay Wah PPK 213 2015

Author: vanduong

Post on 29-May-2018

603 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

Dr Lee Lay Wah PPK 213 2015

Page 2: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Apakah RPI?

¡  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) ialah satu pernyataan bertulis mengenai program pendidikan yang dirancang untuk memenuhi keperluan individu kanak-kanak (Individuals with Disabilities Education Act, 2004)

¡  Dokumen ini wajib untuk setiap kanak-kanak yang menerima pendidikan khas

¡  Dokumen ini dirancang oleh sepasukan ahli RPI (IEP Team)

¡  RPI l  satu proses l  satu dokumen

¡  Perancangan untuk satu tahun

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 3: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Tujuan RPI

¡  Dua tujuan umum l  Mengenalpasti tujuan pembelajaran

seseorang murid. l  Menyatakan perkhidmatan yang pihak

jabatan pendidikan akan sediakan untuk murid.

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 4: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Siapa bina RPI?

¡  Konsep ‘sepasukan’ : kemahiran yang diperlukan untuk perkembangan murid perlu datang daripada pelbagai ahli profesional.

¡  Ahli pasukan merangkumi staf sekolah, ibu bapa murid, staf perkhidmatan berkaitan

¡  murid itu sendiri

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 5: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan l  Ibubapa l  Guru pendidikan khas l  Guru kelas biasa l  Guru pembantu (paraeducator) l  Wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri l  Ahli psikologis l  Pakar O & M l  Pakar Braille l  Terapis cara kerja (Occupational therapst) l  Terapis fizikal (Physical therapist) l  Terapis Pertuturan (speech therapist) l  Pakar low vision l  Doktor l  Optometrist l  Pakar Assitive technology

Murid

Page 6: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Proses membina

¡  Pasukan bermesyuarat ¡  Meneliti maklumat hasil penilaian

murid ¡  Merancang program pendidikan to

memenuhi keperluan murid khas

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 7: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Apakah yang dirancang?

¡  Perancangan mengenai: l  Apakah tahap murid sekarang? l  Apakah tahap yang perlu dicapai? l  Bagaimanakah untuk sampai ke tahap yang

diingini? l  Berapa lamakah diperlukan? l  Bagaimana untuk menentukan bahawa tahap

itu sudah sampai?

Page 8: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

KOMPONEN RPI

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 9: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Tahap kefungsian sekarang

l  Kemahiran sedia ada (domaim perkembangan) ¡  Akademik / kognitif ¡  Sosio-emosi ¡  Tingkah laku ¡  Komunikasi dan bahasa, dll.

l  Kelemahan dan kekuatan mereka ¡  Cth: kekuatan: perkembangan bahasa ¡  Cth: kelemahan: Orientasi dan mobiliti

l  Bagaimana tahap kefungsian mereka mempengaruhi penglibatan mereka dalam kelas biasa

¡  Cth: penglihatan terhad, tidak dapat lihat papan hitam, kurang dapat bezakan warna kontras

¡  Cth: kemahiran komunikasi kurang- pengaruhi komunikasi dengan rakan sekelas

Page 10: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Tujuan Pembelajaran

¡  Tujuan Tahunan dan Objektif jangka pendek – boleh diukur dan dinilai

- Tahap perkembangan yang diingini selepas satu tahun Cth: - peningkatan prestasi akademik tertentu - pertukaran dalam tingkah laku - peningkatan kemahiran komunikasi

-  penglibatan dalam ko-kurikulum -  perkembangan kemahiran sosial

- Setiap tujuan tahunan: boleh dipecahkan kepada objektif jangka pendek yang boleh dinilai

Page 11: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Tujuan Pembelajaran

¡  Contoh untuk murid masalah penglihatan

Rujukan: ¡  Colorado Department of Education (2015). Sample

Individual Education Program (IEP) Goals and Objectives. http://www.cde.state.co.us/cdesped/sd-vision_guidedocs

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 12: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Program Pendidikan Khas

¡  Kurikulum yang perlu diikuti l  Kurikulum akademik aliran perdana

¡  Matematik, BM, BI, Sains dsb l  Kurikulum teras tambahan (expanded

core curriculum) ¡  Literasi Braille ¡  Orientasi dan mobiliti

l  Strategi pengajaran yang sesuai Contoh: Rujuk IEP Ontario, Canada

Page 13: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Perkhidmatan dan bantuan tambahan

¡  Contoh: l  Teknologi bantuan l  Buku teks braille l  Buku teks cetakan besar l  Guru pembantu (Teaching aide)

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 14: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Modifikasi dan Akomodasi

¡  Contoh: ¡  Perlu bahan/rajah timbul ¡  perlu alat optik ¡  perlu teknologi bantuan spt. perisian

membaca teks di skrin ¡  Susunan tempat duduk di kelas

(akomodasi persekitaran)

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 15: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Perkhidmatan Berkaitan

Contoh: ¡  Terapi pertuturan ¡  Terapi cara kerja ¡  Kaunseling ¡  Pengangkutan

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 16: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Sokongan untuk guru kelas

¡  Latihan dalam perkhidmatan untuk guru l  Contohnya

¡ Asas Masalah Penglihatan ¡ Latihan kod braille ¡ Latihan mengoperasi teknologi bantuan

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 17: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Hal berkaitan Perkhidmatan

¡  Bila mula perkhidmatan? ¡  Lokasi perkhidmatan? ¡  Tempoh perkhidmatan?

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 18: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Penyertaan

¡  Setakat mana murid tidak dapat menyertai rakan sebaya lain (nondisabled student) dalam aktiviti kelas dan sekolah?

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 19: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Akomodasi dalam Pentaksiran

¡  Setakat mana murid tidak boleh ikuti pentaksiran aliran perdana

¡  Jenis akomodasi yang diperlukan l  Contoh: Masa Tambahan

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 20: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Penilaian Hasil Pembelajaran

¡  Bagaimanakah hasil pembelajaran murid dinilai?

¡  Bagaimana ibubapa akan dimaklumkan? ¡  Dua jenis

l  Penilaian berterusan l  Penilaian skhir (tujuan tahunan

tercapai?)

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Page 21: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

Rancangan peralihan

l  Strategi dan perkhidmatan yang diperlukan to memastikan mereka bersedia untuk kehidupan dewasa

Page 22: Rancangan Pendidikan Individu (RPI) DR LEE LAY WAH PPIP/USM Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan " Ibubapa " Guru pendidikan khas " Guru kelas biasa " Guru pembantu

Kerja Kursus

¡  Bina RPI untuk murid bermasalah penglihatan yang mempunyai masalah tambahan lain l  Contoh:

¡ buta dan juga lembam ¡ Buta dan terencat akal ¡ Buta dan serebral palsi ¡ Buta dan pekak

NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM