rancangan pendidikan individu (rpi) dr lee lay wah ppip/usm pasukan rpi yang mungkin untuk murid...

Click here to load reader

Post on 29-May-2018

520 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Rancangan Pendidikan Individu (RPI)

  Dr Lee Lay Wah PPK 213 2015

 • Apakah RPI?

  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) ialah satu pernyataan bertulis mengenai program pendidikan yang dirancang untuk memenuhi keperluan individu kanak-kanak (Individuals with Disabilities Education Act, 2004)

  Dokumen ini wajib untuk setiap kanak-kanak yang menerima pendidikan khas

  Dokumen ini dirancang oleh sepasukan ahli RPI (IEP Team)

  RPI l satu proses l satu dokumen

  Perancangan untuk satu tahun

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Tujuan RPI

  Dua tujuan umum l Mengenalpasti tujuan pembelajaran

  seseorang murid. l Menyatakan perkhidmatan yang pihak

  jabatan pendidikan akan sediakan untuk murid.

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Siapa bina RPI?

  Konsep sepasukan : kemahiran yang diperlukan untuk perkembangan murid perlu datang daripada pelbagai ahli profesional.

  Ahli pasukan merangkumi staf sekolah, ibu bapa murid, staf perkhidmatan berkaitan

  murid itu sendiri

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Pasukan RPI yang mungkin untuk murid bermasalah penglihatan l Ibubapa l Guru pendidikan khas l Guru kelas biasa l Guru pembantu (paraeducator) l Wakil dari Jabatan Pendidikan Negeri l Ahli psikologis l Pakar O & M l Pakar Braille l Terapis cara kerja (Occupational therapst) l Terapis fizikal (Physical therapist) l Terapis Pertuturan (speech therapist) l Pakar low vision l Doktor l Optometrist l Pakar Assitive technology

  Murid

 • Proses membina

  Pasukan bermesyuarat Meneliti maklumat hasil penilaian

  murid Merancang program pendidikan to

  memenuhi keperluan murid khas

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Apakah yang dirancang?

  Perancangan mengenai: l Apakah tahap murid sekarang? l Apakah tahap yang perlu dicapai? l Bagaimanakah untuk sampai ke tahap yang

  diingini? l Berapa lamakah diperlukan? l Bagaimana untuk menentukan bahawa tahap

  itu sudah sampai?

 • KOMPONEN RPI

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Tahap kefungsian sekarang

  l Kemahiran sedia ada (domaim perkembangan) Akademik / kognitif Sosio-emosi Tingkah laku Komunikasi dan bahasa, dll.

  l Kelemahan dan kekuatan mereka Cth: kekuatan: perkembangan bahasa Cth: kelemahan: Orientasi dan mobiliti

  l Bagaimana tahap kefungsian mereka mempengaruhi penglibatan mereka dalam kelas biasa

  Cth: penglihatan terhad, tidak dapat lihat papan hitam, kurang dapat bezakan warna kontras

  Cth: kemahiran komunikasi kurang- pengaruhi komunikasi dengan rakan sekelas

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Tujuan Pembelajaran

  Tujuan Tahunan dan Objektif jangka pendek boleh diukur dan dinilai

  - Tahap perkembangan yang diingini selepas satu tahun Cth: - peningkatan prestasi akademik tertentu - pertukaran dalam tingkah laku - peningkatan kemahiran komunikasi

  - penglibatan dalam ko-kurikulum - perkembangan kemahiran sosial

  - Setiap tujuan tahunan: boleh dipecahkan kepada objektif jangka pendek yang boleh dinilai

 • Tujuan Pembelajaran

  Contoh untuk murid masalah penglihatan

  Rujukan: Colorado Department of Education (2015). Sample

  Individual Education Program (IEP) Goals and Objectives. http://www.cde.state.co.us/cdesped/sd-vision_guidedocs

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Program Pendidikan Khas

  Kurikulum yang perlu diikuti l Kurikulum akademik aliran perdana

  Matematik, BM, BI, Sains dsb l Kurikulum teras tambahan (expanded

  core curriculum) Literasi Braille Orientasi dan mobiliti

  l Strategi pengajaran yang sesuai Contoh: Rujuk IEP Ontario, Canada

 • Perkhidmatan dan bantuan tambahan

  Contoh: l Teknologi bantuan l Buku teks braille l Buku teks cetakan besar l Guru pembantu (Teaching aide)

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Modifikasi dan Akomodasi

  Contoh: Perlu bahan/rajah timbul perlu alat optik perlu teknologi bantuan spt. perisian

  membaca teks di skrin Susunan tempat duduk di kelas

  (akomodasi persekitaran)

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Perkhidmatan Berkaitan

  Contoh: Terapi pertuturan Terapi cara kerja Kaunseling Pengangkutan

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Sokongan untuk guru kelas

  Latihan dalam perkhidmatan untuk guru l Contohnya

  Asas Masalah Penglihatan Latihan kod braille Latihan mengoperasi teknologi bantuan

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Hal berkaitan Perkhidmatan

  Bila mula perkhidmatan? Lokasi perkhidmatan? Tempoh perkhidmatan?

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Penyertaan

  Setakat mana murid tidak dapat menyertai rakan sebaya lain (nondisabled student) dalam aktiviti kelas dan sekolah?

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Akomodasi dalam Pentaksiran

  Setakat mana murid tidak boleh ikuti pentaksiran aliran perdana

  Jenis akomodasi yang diperlukan l Contoh: Masa Tambahan

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • Penilaian Hasil Pembelajaran

  Bagaimanakah hasil pembelajaran murid dinilai?

  Bagaimana ibubapa akan dimaklumkan? Dua jenis

  l Penilaian berterusan l Penilaian skhir (tujuan tahunan

  tercapai?)

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

 • NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

  Rancangan peralihan

  l Strategi dan perkhidmatan yang diperlukan to memastikan mereka bersedia untuk kehidupan dewasa

 • Kerja Kursus

  Bina RPI untuk murid bermasalah penglihatan yang mempunyai masalah tambahan lain l Contoh:

  buta dan juga lembam Buta dan terencat akal Buta dan serebral palsi Buta dan pekak

  NOTA DR LEE LAY WAH PPIP/USM

View more