rancangan pelajaran pendidikan moral .buku teks : buku nota . 3 : minggu : ... - ciptaan senjata...

Download RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL .Buku teks : Buku nota . 3 : MINGGU : ... - Ciptaan senjata nuklear dan kimia. Panggunaan ... Buku skrap . Buku teks Radio. Buku teks . Keratan

Post on 31-Jan-2018

225 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  SMK TAMAN TUN DR ISMAIL

  JALAN LEONG YEW KOH 60000 KUALA LUMPUR

  RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL

  TINGKATAN 4 2013

 • 2

  RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4, 2013 SMK TAMAN TUN DR ISMAIL

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL

  PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  1 MINGGU ORIENTASI TINGKATAN 4 (2/1-4/1)

  2 7/1-11/1/13

  BIDANG PEMBELAJARAN 1: NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1.1 Kepercayaan

  kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

  Manusia diamanahkan untuk menguruskan alam dan penghuninya

  Peranan dan tanggungjawab sebagai satu amanah Sikap

  bertanggungjawab terhadap setiap tindakan untuk kesejahteraan diri dan orang lain.

  Perlakuan tang baik perlu dilakukan oleh setiap individu

  Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1. Menerima hakikat bahawa manusia bertangganggungjawab menjaga dan melindungi alam dan penghuninya (Pemikiran) 2.Menyedari pentingnya manusia menjaga dan melindungi alam dan penghuninya. (Perasaan) 3.Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna untuk melindungi alam dan penghuninya (Tingkah laku)

  X X X

  Bercerita Latihan kefahaman

  Buku teks Buku nota

 • 3

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  3 14/1-18/1/13

  1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain

  Sikap amanah sebagai pegangan hidup Amalan amnah dalam kehidupan Amanah slogan Bersih,Cekap dan Amanah dalam setiap tugas dan tanggungjawab - Jentera pentadbiran - Kegiatan politik Amalan amanah mengikut perspektif agama - Islam - Buddha - Hindu - Kristian - Sikh

  Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Memahani

  pentingnya amalan amanah dalam jentera pentadbiran dan kegiatan politik (Pemikiran)

  2. Menyedari kepentingan slogan Bersih,Cekap dan Amanah dalam jentera pentadbiran dan kegiatan politik.(Perasaan)

  3. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah seperti yang dituntut oleh agama. (Tingkah laku)

  X X X

  Sumbang saran Perbincangan secara berkumpulan Latihan soalan stuktur

  Edaran Keratan akhbar Buku teks

  4 21/1-25/1/13

  Cuti Tahun Baru Cina

  Cuti Berganti, Cuti Peristiwa

  5 28/1-1/2/13

  1.3 Harga Diri Keupayaan dan

  Kecemerlangan tunggak

  Pada akhir pelajaran, Murid dapat X X X

  Sumbang saran Buku teks

  Hari Wilayah

 • 4

  keyakinan diri agar kehidupan.

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL

  PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan 1.4 Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

  Penentuan matlamat hidup yang diingini Matlamat untuk

  mencapai kesejahteraan hidup

  - Berjaya - Bahagia Pengiktirafan

  masyarakat kepada individu yang mempunyai harga diri

  - Sokongan - Galakan Pengurusan masa tanggungjawab setiap insan Pengurusan masa meningkatkan daya produktiviti diri

  Pengurusan masa secara bijaksana

  - Perancangan masa belajar.

  - Perancangan masa untuk aktiviti

  1.Menentukan metlamat yang diingini untuk mencapai kesejahteraan hidup,(Pemikiran)

  2.Menyedari pentingnya harga diri demi kejayaan dan kebahgiaaan hidup.(Perasaan)

  3.Memberi pengiktirafan kepadak individu yang mempunyai harga diri yang tinggi. (Tingkah laku)

  Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1.Merancang

  pengurusan masa secara bijaksana dengan penuh tanggungjawab. Pemikiran)

  2.Menyedari perlunya sikap bertanggungjawab

  X

  X

  X

  Perbincangan secara berkumpulan Latihan objektif Merancang jadual waktu sendiri Perbincangan kumpulan

  Buku nota Buku teks Kad manila Majalah

 • 5

  dalam pengurusan

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL

  PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  - Perancangan masa untuk keluarga

  - Perancangan masa untuk diri (Beristirehat dan hobi)

  masa (Perasaan) 3.Melaksanakan aktiviti yang telah dirancang secara bijaksana (Tingkah laku)

  6 4/2-/8/2/13

  1.5 Hemah tinggi Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

  Amalan berhemah tinggi pemangkin tindakan yang bijaksana Tindakan yang bijaksana melalui pendekatan berhemah

  Ramah mesra tanpa mengira status

  Usaha menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi

  Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1.Memahami pentingnya sikap ramah mesra dan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi tanpa mengira status (Pemikiran) 2.Menghayati perlunya ramah mesra dalam pelbagai situasi (Keadaan) 3.Sentiasa berlaku sopan dalam setiap tindakan tanpa mengira status (Tingkah laku)

  X

  X

  X

  Kaitkan cerita dengan nilai-nilai murni Latihan kefahaman

  Buku teks Kertas manjung

 • 6

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  7 11/2-

  15/2/13

  1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup

  Toleransi asas perpaduan kaum Toleransi mewujudkan perpaduan masyarakat Amalan hidup

  pelbagai kaum perlu dihormati

  Agama/ Kepercayaan

  Cara hidup Adat resam

  Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1.Memahami perlunya toleransi dalam amalan hidup pelbagai kaum. (Perkauman) 2.Menyedari pentingnya sikap toleransi dalam amalan beragama,cara hidup dan adat resam pelbagai kaum. (Perasaan) 3.Mengamalkan sikap toleransi dalam amalan beragama, cara hidup dan adt resam pelbagai. (Tingkah laku)

  X

  X

  X

  Latihan kefahaman Uji minda

  Buku teks Pen marker

  8 18//2-22/2/13

  1.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain

  Amalan berdikari pemangkin pembangunan negara Ilmu menjana masyarakat berdikari Masyarakat berilmu

  yang berdikari

  Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.Menyatakan kepentingan berimu supaya dapat membantu hidup berdikari demi membangunkan negara (Pemikiran)

  X X X

  Sumbang saran Perbincangan berkumpulan

  Keratan akhbar Buku teks

 • 7

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  membantu membangunkan negara

  - Pendidikan Sains dan teknologi

  2.Menyedari kepentingan berilmu supaya dapat hidup berdikari. (Perasaan) 3.Menuntut ilmu untuk hidup berdikari. (Tingkah laku)

  9 25/2-1/3/13

  1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

  Kecekalan membawa kejayaan dalam hidup Berkat cekal dan yakin dalam menghadapi segala rintangan akan menghasilkan kejayaan. Cekal menghadapi

  dugaan dan cabaran kunci kejayaan

  - Penjelajah - Perekacipta - Penemu

  Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.Memahami kepentingan bersikap cekal dan tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk menghadapi kejayaan (Pemikiran) 2.Menyedari pentingnya sikap yakin dan tabah dalam menghadapi dugaan dan cabaran untuk mencapai kejayaan (Perasaan) 3.Mengamalkan nilai kerajinan dalam menghadapi dugaan dan cabaran umtuk mencapai kejayaan. (Tingkah laku)

  X X X

  Latihan soalan esei Membaca pantun

  Buku teks Lampiran LCD projector

 • 8

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  9

  1.9 Kasih sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas

  Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuh kasih sayang Manusia yang menyayangi diri dan orang lain sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Penggunaan ilmu untuk

  kesejahteraan hidup bersama

  - Ilmu teknologi maklumat dan komunikasi

  - Ilmu perubatan Penyalahgunaan ilmu

  pengetahuan sains dan teknologi harus dielakkan

  - Ciptaan senjata nuklear dan kimia. Panggunaan manusia/haiwan dalam ujikaji

  Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1.Menyatakan cara-cara menggunakan ilmu untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan hidup bersama. (Pemikiran) 2.Menyedari kepentingan menggunakan ilmu untuk kesejahteraan hidup bersama. (Perasaan) 3.Menggunakan ilmu teknologi maklumat dan komunikasi serta perubatan untuk memanfaatkan masyarakat. (Tingkahlaku) Pada akhir pelajaran murid dapat: 1.Menyenaraikan kesan penyalahgunaan ilmu sains dan teknologi. (Pemikiran)

  X X

  X X

  X X

  Lagu patriotik Latihan objektif Membuat kutipan keratan akhbar Buku skrap

  Buku teks Radio Buku teks Keratan akhbar

 • 9

  10 4/3-8/3/13 UJIAN 1

  MINGGU NILAI/UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN KEMAHIRAN AKTIVITI ALATAN CATATAN B S L

  11 11/3-15/3/13

  2.Menyedari akan kepentingan penggunaan ilmu sains dan teknologi dengan cara yang betul. (Perasaan) 3.Mengamalkan nilai