puisi lama

Download Puisi lama

Post on 25-Jun-2015

52.939 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. START

2. Mengungkapkaninfomasi dalam bentuksurat dinas, laporan,resensi 3. Klik di sini Menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkanunsur-unsur dan struktur 4. PUISI LAMA PENGERTIAN PUISI LAMA MACAM PUISI LAMA DAN PENJELASAN CIRI-CIRI PUISI CONTOH PUISI DAN PEMBAHASAN PUISI LAMA*) Gaya Bahasa*) Makna Puisi SOAL-SOAL KUNCI JAWABAN DAN PENJELASAN 5. MACAM-MACAMPENGERTIANCIRI-CIRICONTOH KUNCISOAL-SOAL HALAMAN HALAMAN DEPANSESUDAHNYA 6. PENGERTIAN PUISI LAMAPuisi Lama adalah Puisi yang terikat oleh aturan-aturan.Aturan-aturan itu antara lain yaitu: Jumlah kata dalam satu baris Jumlah baris dalam satu bait Persajakan ( Rima ) Banyak suku kata tiap baris IramaPuisi merupakan bentuk karya sastra yang unsurestetisnya menonjol atau dominan. Hal inidisebabkan puisi memiliki kekuatan nada, iramadan rima. 7. I. PENGERTIAN PUISI LAMAAdapun Unsur-unsur puisi antara lain: Tema adalah pokok persoalan yang ingindiungkapkan penyair Diksi adalah pilihan kata yang biasanyadigunakan oleh penyair secara cermat dan teliti Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakanpenyair untuk membangkitkan imajinasi dalammenciptakan puisi Rima adalah persamaan atau pengulanganbunyi dalam puisi Amanat adalah tujuan penyair menciptakanpuisi 8. Tehnik membaca puisi antara lain: Gerak tidak berlebihan Menggunakan intonasi yang tepat Memahami semua unsur puisi Membaca dengan penuh perasaan Menyesuaikan volume suara dengansituasi 9. MACAM-MACAM PUISI LAMA 1. MANTRA 2.GURINDAM 3. SYAIR 4.PANTUN 10. 1. MANTRA Mantra adalah merupakan puisi tua, keberadaannya dalam masyarakat Melayu pada mulanya bukansebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan.CIRI-CIRI MANTRA1. Berirama akhir abc-abc, abcd-abcd, abcde-abcde.2. Bersifat lisan, sakti atau magis3. Adanya perulangan4. Metafora merupakan unsur penting5. Bersifat esoferik (bahasa khusus antara pembicara danlawan bicara) dan misterius6. Lebih bebas dibanding puisi rakyat lainnya dalam halsuku kata, baris dan persajakan. 11. 2.GURINDAM Gurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil (India)B. CIRI-CIRI GURINDAM :1. Sajak akhir berirama a a ; b b; c c dst.2. Berasal dari Tamil (India)3. Isinya merupakan nasihat yang cukup jelas yaknimenjelaskan atau menampilkan suatui sebab akibat. 12. 3. SYAIR Syair adalah puisi lama yang berasal dari Arab.CIRI-CIRI SYAIRa. Setiap bait terdiri dari 4 barisb. Setiap baris terdiri dari 8 12 suku katac. Bersajak a a a ad. Isi semua tidak ada sampirane. Berasal dari Arab 13. 4.PANTUNPantun adalah puisi Melayu asli yang cukup mengakar danmembudaya dalam masyarakat. a. CIRI-CIRI PANTUN b. Setiap bait terdiri 4 baris c. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran d. Baris 3 dan 4 merupakan isi e. Bersajak a b a b f. Setiap baris terdiri dari 8 12 suku kata g. Berasal dari Melayu (Indonesia) 14. II. MACAM PUISI DAN PENJELASAN 1. MANTRAMantra adalah merupakan puisi tua, keberadaannya dalammasyarakat Melayu pada mulanya bukansebagai karyasastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan. 2.GURINDAMGurindam adalah puisi lama yang berasal dari Tamil (India) 3. SYAIRSyair adalah puisi lama yang berasal dari Arab. 4.PANTUNPantun adalah puisi Melayu asli yang cukup mengakar danmembudaya dalam masyarakat. 15. IV. CONTOH PUISIContoh MantraAssalamualaikum, Aku kirim salam kepada jin tanah, Aku tahu asalmu, Kaukeluar dari air ketuban, Bukan aku melepas bala mustaka, Sang Kaka Sangkipat, Melepas bala mustaka.Seorang anak yang ingin berbalas budi karena dilahirkan diduniaContoh GurindamKurang pikir kurang siasat (a)Tentu dirimu akan tersesat (a)Bila orang tanpa ilmu dia takkan menemukan arti sebuah jawaban yangsesungguhnyaBarang siapa tinggalkan sembahyang ( b )Bagai rumah tiada bertiang ( b ) Sembahyang adalah alat komunikasi dengan Tuhan YME dan Sholatmerupakan tiang dari agama Islamhttp://ngakak.blogdetik.com/puisi-lama-dan-puisi-baru/Diakses 29 Juli2009, 18.01 WIB 16. Contoh SyairRaja bernama Darmalaksana (a)Tampan rupawan elok parasnya (a)Adil dan jujur penuh wibawa (a)Gagah perkasa tiada tandingnya (a) Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang adil dan jujur serta penuh wibawa. http://ngakak.blogdetik.com/puisi-lama-dan-puisi-baru/ Diakses 29 Juli 2009, 18.12WIBContoh Pantun Pantun Agama Banyak bulan perkara bulan Tidak semulia bulan puasa Banyak tuhan perkara tuhan Tidak semulia Tuhan Yang Esa Bulan puasa adalah bulan yang paling suci, dan Allah SWT Tuhan yang Esa. 17. Macam-macam pantun: PANTUN BIASA Pantun biasa sering juga disebut pantun saja. SELOKA (PANTUN BERKAIT) Seloka adalah pantun berkait yang tidak cukup dengan satu bait sajasebab pantun berkait merupakan jalinan atas beberapa bait.CIRI-CIRI SELOKA: a. Baris kedua dan keempat pada bait pertama dipakai sebagai barispertama dan ketiga bait kedua. b. Baris kedua dan keempat pada bait kedua dipakai sebagai barispertama dan ketiga bait ketigaTALIBUN Talibun adalah pantun jumlah barisnya lebih dari empat baris, tetapiharus genap misalnya 6, 8, 10 dan seterusnya. 18. PANTUN KILAT ( KARMINA ) CIRI-CIRI PANTUN KILAT (KARMINA) : a. Setiap bait terdiri dari 2 baris b. Baris pertama merupakan sampiran c. Baris kedua merupakan isi d. Bersajak a a e. Setiap baris terdiri dari 8 12 sukukata 19. Contoh Puisi Lama pantun jenaka gurindamnonton tv filmnya aci barang siapa mengenal Allahsambil nonton makan kuaci suruh dan tegahnya tiada ia mengalahkalau kakak sudah benci barang siapa mengenal diritutup pintu lalu kuncimaka telah mengenal Tuhan yang bahribarang siapa mengenal dunia pantun nasihattahulah ia barang yang terpedayabeli sekayu kainkasacukup diukur dengan lerengnya karminabangsa melayu menjaga bahasasudah gaharu cendana pulalengkap dengan sopan adapnyasudah tahu masih bertanya pula pantun teka-tekiada sebiji roda pedati syairbentuknya bulat daripada besi kalau anak pergi ke pekanbila bermain diikat sekuat hati yu beli belanak belidilempar hidup dipegang mati? ikan panjang beli dahulu pantun remaja kalau anak pergi berjalanapa guna pasang pelitaibu cari sanakpun carijika dengan sumbunyainduk senang cari dahuluapa guna bermain matakalau tidak dengan sungguhnya 20. a. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamarpekerjaan.b. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yangmengisi.c. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidakada lagi.d. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi.e. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi orang lain HALAMAN HALAMANHALAMAN DEPANSEBELUMNYASESUDAHNYA 21. a. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamarpekerjaan.b. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yangmengisi.c. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidakada lagi.d. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi.e. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi orang lain HALAMAN HALAMANHALAMAN DEPANSEBELUMNYASESUDAHNYA 22. a. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamarpekerjaan.b. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yangmengisi.c. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidakada lagi.d. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi.e. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi orang lain HALAMAN HALAMANHALAMAN DEPANSEBELUMNYASESUDAHNYA 23. a. Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamarpekerjaan.b. Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yangmengisi.c. Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidakada lagi.d. Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi.e. Sebab lowongan kerja yang Bapak inginkan sudah diisi orang lain HALAMAN HALAMANHALAMAN DEPANSEBELUMNYASESUDAHNYA 24. VI. SOAL-SOAL1.Padamu Jua Habis kikis segala cintaku hilang terbang pulang kembali aku padamu seperti dahulu Kaulah kandil kermelap pelita jendela di malam gelap melambai pulang perlahan sabar, setia, selalu Satu kekasihku aku manusia rindu jua rindu rupa Kutipan bait-bait sajak tersebut mengingatkan kita pada puisi lama yang bernama . . . . (A) Syair (C) Gurindam (E) Karmina (B) Pantun(D) Seloka 25. 2. Bentuk puisi di bawah ini yang termasuk gurindam adalah . . . . (A) Kemumu di dalam semak jatuh melayang seleranya mesti ilmu setinggi tegak tidak sembahyang apa gunanya (B) Sudah gaharu cendana pula sudah tahu bertanya pula (C) Pinggan tak retak, nasi tak dingin tuan tak hendak, kami tak ingin (D) Membuat utang sangat mudah waktu membayar tinggal gundah (E) Parasnya elek amat sempurna patak majelis bijak laksana memberi hari bimbang gulana kasih padanya mulia dan hina 26. 3.Bunga melur cempaka birubungai rumpai kelabu puantujuh malam selalu rinduhanyalah rindu kepada tuanPuisi diatas berisikan tentang . . . . .(A) Cinta(C) Bunga (E) Negeri(B) sepi (D) Ketuhanan 27. 4. Anakku Ya,kekasihku Engkau datang mengintai hidup, engkau datang menunjukkan muka tapi sekejap matamu kaututup melihat terang anakku tak suka Mulut kecil tiada kau buka, tangis teriakmu tak diperdengarkan. alamat hidup wartakan suka, kau diam,anakku,kami kautinggalkan..J.E.Tatengkeng Dilihat darii rimanya puisi diatas termasuk jenis (A) syair (C) pantun(E) talibun (B) gurindam(D) karmina 28. 5. .. Sintawati telah lepaskan ikatan duka Sintawati telah belai nakhoda tua telah cumbu petualang berair mata telah hiburkan perempuan-perempuan bernantian di pantai senja . Sintawati telah menyapu debu dalam kota telah mendirikan menara di candi-candi tua sintawati telah bahwa tebang cuaca karena sintawati senantiasa bercintaDongeng Bayu Rus Pandu,Asni Cuplikan puisi diatas mengingatkan kita pada puisi lama yang bernama syair karena hal berikut kecuali A. SATU BAIT EMPAT BARIS B. ADA KATA CANDI-CANDI C. LEBIH DARI ASTU BAIT D. BERBENTUK CERITA E. BERIMA AKHIR AAAA 29. penilaianJumlah benar x 10HALAMANHALAMANHALAMAN DEPANSEBELUMNYA SESUDAHNYA 30. KUNCI JAWABAN1. D6. D2. B7. C3. E8. A4. E9. B5. A10. AHALAMAN HALAMANHALAMAN DEPAN SEBELUMNYA SESUDAHNYA 31. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V