psk mid year 5 2014

Download PSK Mid Year 5 2014

Post on 20-Nov-2015

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TRANSCRIPT

SK SERI TASIKBANDAR SRI PERMAISURI

PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH 1 (PKSR 1) 2014

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAANTAHUN 5

I JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN: Kertas soalan ini terdiri daripada dua bahagian iaitu :

Bahagian A : 1. Bahagian ini mengandungi 40 soalan aneka pilihan.2. Jawab semua soalan.3. Hitamkan jawapan anda di ruangan di kertas jawapan objektif yang disediakan.

Bahagian B:1. Bahagian ini mengandungi 6 soalan berstruktur.2. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan anda di ruangan yang disediakan.

Markah Bahagian A/ 40

Markah Bahagian B/ 60

Jumlah / 100

Disediakan OlehDisemak OlehDisahkan Oleh

(Pn Sarah Nur Saliha Abd Rahim)Guru PSK Tahun 5(En Mohd Shahrir Said)Ketua Panitia PSKSK Seri Tasik(Pn Normila Musa)GPK Tadbir & KurikulumSK Seri Tasik

Bahagian ABahagian ini mengandungi 40 soalan dengan empat pilihan jawapan. Hitamkan pilihan jawapan yang tepat di ruangan yang disediakan.[ 40 markah ]

1. Seseorang yang berbudi pekerti tinggi akanA. Menghormati orang lainB. Tahu menguruskan diri dengan baikC. Menyusahkan orang lainD. Membuat jadual harian sendiri

2. Budi pekerti yang baik amat penting supaya kita dapat A mencapai cita-cita yang kita hajati B menjadikan orang lain berbudi pekerti C menjalin hubungan yang baik dengan orang lain D mengangkat diri kita di kalangan orang lain

3. Sikap berbudi pekerti mulia ialah .. I menghormati orang tua II bertutur dengan sopan III mengasihi orang kurang upaya IV menghormati ibu bapa

A I dan II B II,III dan IV C I,II,III dan IV D I.II dan IV

4. Mereka yang berjaya dalam hidup biasanya mempunyai A angan-angan yang tinggi B disiplin diri yang kuat dan berfikiran positif C latar belakang kehidupan yang mewah D ibu bapa yang sentiasa mengikut kehendak mereka.

5. Bagaimanakah kita dapat menguruskan masa dengan baik semasa berada di rumah? A sentiasa mengunci jam loceng B menyediakan jadual aktiviti harian C meminta ahli kluarga mengingatkan kita D menampal nota peringatan di dinding bilik

6. Setiap tutur kata dan perlakuan kita hendaklah selaras dengan.. A kehendak rakan sebaya B kehendak hati kita C kehendak agama,masyarakat dan megara D kehendak keluarga kita

7. Antara keburukan jika sesebuah sekolah mempunyai ramai murid yang tidak berdisiplin ialah. A sekolah tersebut akan ditutup B kemasukan murid-murid baru akan berkurangan C tidak mewujudkan suasana sekolah yang ceria D menjatuhkan nama dan imej sekolah itu

8. Antara yang berikut yang manakah benar tentang adab? A mematuhi sesuatu peraturan yang telah ditetapkan B tingkah laku yang bersopan dan berbudi bahasa C berfikir secara bijak dalam menyelesaikan masalah D mempunyai wawasan diri untuk mencapai sesuatu masalah

9. Apakah kesannya jika kita tidak menghormati agama, budaya dan adat resam pelbagai kaum? A menjejaskan pendapatan kaum B menjejaskan pembangunan negara C menyebabkan pertelingkahan antara kaum D kestabilan negara terancam

10. Siapakah yang menjadi ketua dalam keluarga asas? A Bapa B Datuk C Ibu D Nenek

11. Apakah yang harus kamu lakukan dalam situasi yang berikut?

Ibu sedang memasak. Cuaca mendung. Pakaian pula banyak di ampaian.

A berpura-pura tidur B memberitahu ibu hari hendak hujan C membiarkan pakaian basah D mengangkat pakaian di ampaian

12. Kamu hendak meminta bantuan daripada kakak kamu .Apakah dialog yang sesuai kamu gunakan? A Kakak , buat kerja ini. B Kakak, cepat tolong adik. C Kakak, boleh tolong adik sebentar. D Kakak mesti tolong saya.

13. Bagaimanakah cara kita menghargai jasa ibu bapa? A memberikan mereka hadiah B membohongi mereka C mencium tangan mereka sebelum ke sekolah D menghadiahkan kejayaan kepada mereka.

14. Setiap anggota keluarga perlu menjalankan peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk A membina keharmonian dan kebahagian B menonjolkan bakat masing-masing C menjaga maruah diri D memastikan kejayaan diri

15. Haziq berkahwin dengan Hani. Hubungan antara Hani dengan ibu bapa Haziq ialah. A menantu B biras C sepupu D ipar

16. Nenek kamu ialah .. A ibu kepada sepupu kamu B kakak kepada bapa saudara kamu C ibu kepada ayah kamu D ibu kepada datuk kamu

17. Individu yang suka melanggar peraturan yang ditetapkan menunjukkan dia bersikap A tidak bertanggungjawab B tidak bertimbang rasa C tidak berdisiplin D tidak prihatin

18. Bagaimanakah kamu dapat mengamalkan cara belajar yang betul? A. Belajar dengan tidak berhenti-henti B. Belajar sehingga lewat malam C. Berbincang dengan rakan D. Belajar cuma bila ada peperiksaan

19. Ibu-bapa kamu sentiasa mendoakan kejayaan kamu dalam bidang pelajaran. Bagaimanakah kamu dapat menjadikan impian ibu bapa kamu suatu kenyataan. A. Tidak mempedulikan impian ibu bapa B. Belajar waktu peperiksan sahaja C. Menyertai aktiviti kokurikulum dengan bersungguh-sungguh D. Sentiasa mengikut nasihat guru dan ibu bapa

20. Mengapakah kita perlu mengamalkan tingkah laku bersopan dalam pergaulan seharian? A. Memudahkan sesuatu urusan B. Membuatkan diri lebih dihormati C. Mendapat pujian daripada orang lain D. Mendapat lebih banyak kawan

21. Mengapakah lambat sangat kakak kamu menghidangkan air?Berdasarkan pernyataan di atas, apakah perlakuan tidak sopan yang dilakukan oleh individu itu?ATidak memberi salamBTidak menanggalkan kasutCPertanyaan yang tidak sopanDMemakai pakaian yang tidak bersih

22. Antara gambar berikut merupakan sikap baik seseorang, kecuali

23. Apakah peraturan-peraturan yang biasa kita patuhi?ATidak membuat bising di perpustakaanBTidak membuang sampah di merata-rata tempatCMakan dan minum sewaktu guru sedang mengajarDBerjimat cermat dalam penggunaan air di tandas awam

24. Apakah agama yang mungkin dianuti oleh jiran anda yang berbangsa Serani?ABuddhaBKristianC HinduDIslam25. Apakah kebaikan menyertai aktiviti riadah yang diadakan oleh masyarakat setempat?IMenimbulkan perbalahanIIMencetuskan perasaan iri hatiIIIDapat mengeratkan hubungan antara anggotaIVDapat menyihatkan badan

AI dan IICIII dan IVBII dan IIIDI dan IV

26. Apakah bantuan-bantuan yang boleh diberikan semasa menjayakan acara sukaneka?IMemasang payung besarIIMengutip sampah di padang selepas acara diadakanIIIMembuat garisan di atas padangIVMenyusun kerusi-kerusi dan meja-meja

AI, II dan IIICII, III dan IVBI, III dan IVDSemua di atas

27. Antara berikut yang manakah benar tentang keluarga kembangan?A. Dikenali sebagai keluarga besarB. Lebih kecil daripada keluarga asasC. Terdiri daripada saudara mara yang jauhD. Dianggotai datuk, nenek, ibu saudara, bapa saudara, sepupu dan biras

28. Pada pendapat kamu, bilakah waktu yang sesuai untuk berkumpul dengan anggota keluarga kembangan dan mengadakan sesuatu aktiviti?A. Setiap mingguB. Setiap bulanC. Setiap tahunD. Setiap hari perayaan

29. Dalam keluarga kembangan, kita harus memanggil anggota keluarga dengan gelaran tertentu. Mengapakah hal tersebut berlaku?A. Peraturan keluargaB. Untuk menunjukkan rasa hormat C. Kerana nama ahli keluarga sukar diingatD. Untuk mewujudkan kemesraan dalam kalangan ahli keluargaEncik Malik membawa keluarganya pulang ke kampung pada setiap kali cuti persekolahan.

30.

Apakah kepentingan tindakan Encik Malik?A. Menjimatkan wangnya kerana tidak perlu bercuti ke luar negaraB. Memberikan pendedahan kepada anak-anaknya tentang kehidupan di kampungC. Memberikan peluang kepada isterinya untuk berehat dari melakukan kerja-kerja rumahD. Dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan 31. Perlakuan manakah yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada keluarga kembangan?A. Berkunjung ke rumah mereka tanpa dijemputB. Bertanya khabar apabila berjumpaC. Mengadakan sambutan hari lahirD. Saling menunjukkan kejayaan anak-anak dalam pelajaran

32. Semasa jiran kamu ditimpa musibah, apakah sumbangan yang dapat kamu hulurkan?A. MenasihatinyaB. Menyerahkan wang kepadanyaC. Memberikan pertolongan sewajarnyaD. Mengajaknya bercuti untuk menggembirakannya

33. Antara situasi berikut, yang manakah berkaitan dengan peribahasa berat sama dipikiul, ringan sama dijinjing?A. Menghadiri majlis perkahwinan anak jiranB. Mengajar anak jiran kelas tuisyenC. Mengikuti rombongan ke Cameron Highland bersama jiranD. Menumpangkan jiran yang terbakar rumahnya

34. Dalam mengamalkan hidup berjiran, perkara utama yang perlu kita amalkan ialahA. Saling bertukar makanan dengan jiranB. Saling menghormati dengan jiranC. Sering menelefon jiran untuk bertanya khabarD. Sering mengambil tahu perihal masalah jiran

Capati -Tose-Ladu

35. Jiran Hakim sering memberikan keluarga Hakim makanan di atas kerana kepakaran mereka menyediakannya. Jiran Hakim mungkin berbangsaA. Cina B. MelayuC. IndiaD. Bajau

36. Aktiviti gotong-royong dapat mewujudkan sikapI