prosiding seminar olitik malaysia - ir.uitm.edu.myir.uitm.edu.my/2965/1/k_badrul azmier...

Download PROSIDING Seminar OLITIK MALAYSIA - ir.uitm.edu.myir.uitm.edu.my/2965/1/K_BADRUL AZMIER MOHAMED@BAKAR SP 08.Sehingga ke hari ini, ... pembentukan Persekutuan Malaysia pada 1963 dibuat

Post on 06-Feb-2018

220 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PROSIDING

  Seminar OLITIK MALAYSIA

  Penyunting

  Worran Hj. Kabul Shireen Haron Mat Zin Mat Kib

  Abdul Kadir Rosline

  Pusat Penerbitan Universiti (UPENA)

  Universiti Teknologi MARA SHAH ALAM 2008

 • LIMA PULUH SATU TAHUN DOMINASI BARISAN NASIONAL

  DALAM POLITIK MALAYSIA: SUATU ANALISIS Badrul Azmier Mohamed @ Bakar

  ABSTRAK

  Kelangsungan dominasi Barisan Nasional dalam politik Malaysia selama 51 tahun disebabkan oleh perkauman, permuafakatan, pecah dan perintah, pengawalan dan pembangunan. Asas perkauman di Malaysia selari dengan politik perkauman Barisan Nasional yang diselaraskan oleh permuafakatan yang menyeluruh. la membolehkan Barisan Nasional mendapat sokongan dari semua kaum di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, la adalah kelebihan utama Barisan Nasional yang tiadapada parti-parti pesaing yang menurut sejarah tidak mampu bermuafakat dalam tempoh panjang dan kerjasama agak terhad kepada parti-parti Semenanjung sahaja. Bagi menjamin kelangsungan politik perkauman, elit Barisan Nasional menggunakan pemerintahan pecah dan perintah. Nasionalisme kaum terus dipupuk di sebalik kewujudan nasionalisme kebangsaan. Seterusnya pengawalan demokrasi menerusiperundanganjenterapemerintah dan media arus perdana menghalang demokrasi dari membudaya dalam masyarakat. la juga mewujudkan persaingan yang tidak sempurna dalam politik kepartian. Walaupun begitu, pembangunan ekonomipesat oleh Barisan Nasional menjustifikasikan langkah-langkah pengawalan terhadap demokrasi. la diterima sebahagian besar rakyat seperti yang ditunjukkan dengan kemenangan Barisan Nasional di semua pilihan ray a umum. Namun kegagalan memperoleh majoriti duaper tigapada pilihan raya umum ke-12 menimbulkan persoalan terhadap dominasi Barisan Nasional. Hasil analisis, globalisasi didapati menghakis kemampuan Barisan Nasional dalam pengawalan dan pembangunan. la memberi kesimpulan Barisan Nasional kurang berdaya dalam suasana yang lebih kompetitif hasil kemunculan persaingan yang lebih sempurna.

  PENGENALAN

  Sistem satu parti dalam demokrasi di Asia bukan suatu yang luar biasa. Tidak seperti negara-negara Barat, demokrasi sebagai sistem politik, ideologi dan budaya adalah baru secara relatif di rantau Asia. Tetapi, era sistem satu parti yang dominan dan autokratik di kebanyakan negara-negara Asia telah menjadi sejarah. Jepun, Korea Selatan, Taiwan dan Indonesia berubah seiring dengan pembangunan yang dikecapi. Walau bagaimanapun, Malaysia (di samping Singapura) masih kekal sebagai demokrasi satu parti. Pembangunan yang membawa pendemokrasian (Dahl, Almond & Verba dalam Zaini, 2006) di sebahagian rantau Asia seakan tidak relevan dioperasikan ke atas Malaysia. la berikutan Barisan Nasional (BN) masih dominan dalam politik kepartian di Malaysia walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran.

 • SEMINAR POLITIK MALAYSIA

  Sejak merdeka Malaysia diperintah oleh sebuah pakatan parti-parti politik berasaskan kaum iaitu Perikatan dan kemudian berkembang sebagai BN. Menyorot sejarah pilihan raya umum (PRU), Perikatan/BN mendominasi politik di Persekutuan Tanah Melayu/Malaysia bermula dari tahun 1952 sehinga 2008. Menerusi pemerintahan BN, Malaysia menikmati pembangunan pantas yang mengubah lansdkap fizikal dan sosio-ekonominya. Secara teori, hubungan ekonomi pasaran dan demokrasi adalah rapat. Sama ada demokrasi membawa pembangunan seperti di negara-negara Barat (United Kingdom, Amerika Syarikat dan Perancis) atau pembangunan membawa kepada demokrasi seperti di rantau Asia Timur. Tetapi, kelangsungan dominasi BN selama 51 tahun dalam politik Malaysia seakan menyanggah kedua-dua premis tersebut.

  Pengecualian Malaysia dalam hubungan antara pembangunan dan pendemokrasian membawa kepada penulisan ini yang membincangkan kekuatan BN berlandaskan kepada lima faktor iaitu perkauman, permuafakatan, pecah dan perintah, pengawalan dan pembangunan. Faktor-faktor yang disebutkan sudah diperbincangkan secara berasingan dan terfokus menerusi penulisan-penulisan terdahulu (Ratnam, 1965, Milner & Ratnam, 1974, Means, 1976, Mauzy, 1982, Chandra Muzaffar, 1989, Funston, 1980 sekadar menyebut di antaranya). Oleh yang demikian, artikel ini cuba menganalisis secara kolektif faktor-faktor tersebut yang diyakini berupaya membantu kefahaman berkenaan kelangsungan dominasi BN dalam politik Malaysia.

  PERKAUMAN

  Model masyarakat majmuk oleh Furnival masih lagi relevan dioperasikan ke atas Malaysia walaupun telah 51 tahun berpemerintahan sendiri. Sehingga ke hari ini, perkauman sinonim dengan politik Malaysia. Perkauman dinyatakan oleh Barraclough (1982) sebagai satu set kepercayaan yang menjustifikasikan sikap, orientasi dan perilaku perkauman. Kerana itu, perkauman bukan hanya membelenggu aktor-aktor politik seperti ahli politik dan parti politik, malahan juga para sarjana, ahli akademik dan tentunya khalayak umum. Maka, perkauman berperanan dalam segenap aspek seperti politik, ekonomi, dan sosial di Malaysia yang mempengaruhi hidup bermasyarakat.

  Menurut Geertz (1963) ikatan persaudaran dan rasa kesatuan di bentuk oleh sentimen primordial yang berasaskan ras, bahasa, budaya, daerah dan agama. Baradat (2000, p. 46) dan Heywood (1992, p. 141) pula menyimpulkan bahawa kaum adalah entiti budaya yang disatukan oleh perkongsian nilai dan tradisi seperti bahasa, agama, dan sejarah. Dalam lain perkataan, identiti kelompok manusia diasaskan oleh perkongsian faktor-faktor persamaan sama ada berciri warisan atau pengalaman. la menjelaskan kewujudan kelompok-kelompok yang berkongsi unit politik yang sama namun tidak berintegrasi yang menyebabkan muncul masyarakat majmuk. Hal tersebut selari dengan kajian oleh Ratnam (1965, p. 1-4) ke atas Malaysia yang mengenalpasti keterpisahan dari aspek warisan dalam masyarakat seperti bahasa, agama dan budaya disokong oleh keterpisahan fizikal (konsentrasi penduduk) serta amalan ekonomi yang menyebabkan perkauman menjadi teras dalam proses politik. Dalam konteks Malaysia, semua kaum berkongsi sebuah negara, tetapi nasionalisme kaum1 menjadi pilihan berbanding nasionalisme kebangsaan dalam politik yang menjejaskan sebarang usaha pembinaan bangsa (Ratnam, 1965, p. 213).

  Politik perkauman di Malaysia dikenalpasti sebagai hasil warisan penjajahan British impak dari dasar pecah dan perintah. Pentadbiran British dikenalpasti mencipta sebuah masyarakat berbilang

  790

 • LIMA PULUH SATU TAHUN DOMINASI BARISAN NASIONAL DALAM POLITIK MALAYSIA

  kaum dengan ketiadaaan sebarang usaha integrasi (Cham, 1972). Perbezaan yang sedia ada dari sudut ras, bahasa, budaya dan agama antara kaum dimangkin pula oleh keterpisahan dari aspek petempatan, pendidikan dan aktiviti ekonomi. Hal ini seiring dengan pandangan Shamsul (1996) yang mengenalpasti kesedaran perkauman dikonstruksi oleh penjajah menggunakan segenap ruang termasuk ruang ilmu. Berikutan itu, perkauman yang mendasari kewujudan masyarakat diterjemahkan dalam politik sehingga ke era berpemerintahan sendiri.

  Dapat disimpulkan, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu (PTM) pada 1957 dan seterusnya pembentukan Persekutuan Malaysia pada 1963 dibuat atas teras perkauman. Kontrak sosial antara kaum mendasari penubuhan PTM manakala pembentukan Malaysia pula bemotifkan perkauman (mengimbangi populasi kaum). Kontrak sosial antara Melayu dan bukan Melayu kemudiannya dikembangkan oleh konsep bumiputra dan bukan bumiputra. Justeru, teras perkauman memberi tapak kukuh kepada kelangsungan parti-parti politik kaum. Hal ini unik di Malaysia berikutan parti-parti politik tidak dipandu oleh ideologi kiri atau kanan sebagai asas gerakan. Walaupun ada sebilangan parti mengketengahkan ideologi, tetapi ia kurang mendapat perhatian.2 Manakala parti yang berupaya meraih sokongan, mengemukakan ideologi yang hanya menarik perhatian kaum tertentu sahaja.3

  Oleh yang demikian, perkauman menjadi penentu kelangsungan parti politik untuk meraih sokongan. Berikutan itu, BN sebagai sebuah pakatan parti-parti yang mewakili hampir semua kaum di Malaysia di dapati serasi dengan asas politik Malaysia yang telah terkonstruksi dan dikonstruksi menurut acuan perkauman.

  PERMUAFAKATAN

  BN yang bermula sebagai Parti Perikatan ditubuhkan menerusi permuafakatan antara parti-parti komponen yang beroperasi atas asas perkauman. Permuafakatan atau konsosionalime adalah pendekatan gagasan Lijphart yang mengkaji kewujudan kerajaan campuran di Malaysia yang berpandukan kepada amalan di Belgium (Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif, 2002). Di Malaysia, BN berupaya menyatukan kesemua parti-parti yang mewakili kaum di Semenanjung, Sabah dan Sarawak di dalam satu entiti politik. Oleh yang demikian, permuafakatan BN bukan sekadar perkongsian kuasa politik, ia memberi impak sebenar dalam masyarakat majmuk Malaysia. Ia melahirkan hubungan memampas (Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif, 2002) antara kaum yang berkesan khususnya antara Melayu dan Cina. Kuasa politik milik Melayu melalui instrumen paksaan negara yang sah seperti polis dan tentera membekalkan kestabilan politik dan ia dipampas oleh pembangunan ekonomi yang didominasi oleh kaum Cina (Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif, 2002).

  Selain politik (perkongsian kuasa), amalan permuafakatan BN diterjemahkan dalam konteks (perkongsian) ekonomi. Menerusi BN dan dasar DEB, peluang-peluang ekonomi dan sosial dapat dikongsi bersama oleh semua kaum yang membentuk masyarakat Malaysia. Di sebalik gagasan hak istimewa orang Melayu dan bumiputra, kaum bukan bumiputra tidak dihalang untuk maju. Permuafakatan BN dikenalpasti menguntungkan setiap kaum walaupun setiap parti komponen beroperasi atas asas perkauman. Oleh itu, kejayaan selama 51 tahun adalah berikutan asas penubuhan BN yang selari dengan asas politik Malaysia, iaitu perkauman. Hal ini selari dengan kontrak sosial yang didapati mempunyai asas prinsip pampasan (Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif, 2002