prosedur refinance

1
1 Memohon Penyata Baki Hutang Seksyen Akaun (Unit PP) Penyata Baki Hutang/Penyata Baki Hutang dan Akujanji Melepaskan Gadaian/Perjanjian Pinjaman dan Penyerahan Hak Semula 3 minggu = 15 hari bekerja 2 Memohon kelulusan menjual harta Seksyen Cagaran (Unit Geran) Surat kelulusan jual harta 2 minggu 3 Bayaran selesai hutang:- a) Melalui Deraf Bank/Kiriman Wang/Kiriman Pos/Cek - Bayar kepada: BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN atau; b) Bayaran Online melalui www.malaysia.gov.my Pengesahan selesai hutang Seksyen Akaun (Unit TB) Seksyen Akaun (Unit SP) Resit Surat Arahan Pemerhentian Potongan Gaji/Pencen, Surat Pengesahan Selesai Hutang 3 minggu = 15 hari bekerja 4 Penyediaan dokumen urusan pelepasan hakmilik Seksyen Cagaran (Unit Geran) Dokumen Hakmilik, Borang 16N, Suratan hakmilik, Dokumen Reassignment 2 minggu 5 Permohonan untuk dapatkan dokumen hakmilik dari KPTG ( bagi kes hakmilik disimpan di KPTG dan kesemua kes Sabah dan Sarawak ) Seksyen Cagaran (Unit Geran) Surat permohonan kepada KPTG 2 minggu 6 Penerimaan dokumen hakmilik dari KPTG Seksyen Cagaran (Unit Geran) Dokumen hakmilik 2 minggu 7 Penyerahan hakmilik kepada peminjam / peguam Seksyen Cagaran (Unit Geran) Dokumen hakmilik 2 minggu KA EDA H DA N FA EDA H PENYELESA IA N A WA L PINJA MA N Imbas Kod QR untuk capaian Mobile KOD QR

Upload: alexbluboy84

Post on 16-Aug-2015

44 views

Category:

Real Estate


0 download

TRANSCRIPT

6/26/2014 Laman Utama

http://bpp.treasury.gov.my/web/ 1/1

Penaf ian:- Kerajaan Malay sia dan Bahagian Pinjaman Perumahan tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan y ang mungkin berlaku dan tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua

kerugian, termasuk tanpa batasan, kerugian khusus, tidak langsung atau berbangkit y ang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat y ang terkandung dalamny a, sama ada melalui tindakan dalam

kontrak atau tort atau selain daripadany a tidak kira bagaimana jua sekalipun

Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024x768.

Hak Cipta © 2013, Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia. Hakcipta Terpelihara, Versi 5.1 Dibangun dan disenggarakan oleh WEBTEAM STM Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.

Panduan Pinjaman Kalkulator Akta Pekeliling Borang Statistik

Permohonan Online &

Semakan Pinjaman

Semakan Oleh Peguam

& Pemaju Bayaran Online Perkhidmatan SMS

Carta Alir Proses

Pinjaman Carta Alir Proses Lebihan

Baki Kredit

Tanggungjawab Ketua

Jabatan

Tanggungjawab

Peminjam

Kelayakan

Pinjaman

Syarat-Syarat

Pinjaman Urusan Cagaran Harta Pengeluaran Bayaran

Penyelesaian

Pinjaman

Senarai Semak

Pinjaman

Kematian

Peminjam

Penyata Tahunan 2013 - Daftar SPPB

Lelongan Awam Kes Assignment

Pengeluaran bayaran pinjaman

perumahan secara Electronic Funds

Transfer (EFT)

Panduan Pengguna e-Biz

Peraturan pembayaran lebihan

potongan pinjaman perumahan melalui

bayaran gaji/pencen (lebihan baki

kredit)

Hari Ini

Minggu Ini

Bulan Ini

Jumlah :

6066

47479

241948

1035509

Kemaskini Terakhir: 12 Jun 2014.

VoteView

Penilaian anda terhadap Laman Web Baru

BPP adalah:

Sangat Baik

Baik

Memuaskan

Kurang Memuaskan

Tidak Memuaskan

Sexy Polling

No module found !Pa ut a n No module found !St a t ist ik Pela w a t

1 2 3 4 5

No module found !e-Per k hidma t a n

No module found !Pa nel Insur a ns & Ta k a ful

No module found !Ber it a Sema sa

No module found !Wa r ga BPP

Carian... Laman Utama Profil BPP Direktori Emel Soalan Lazim Arkib Peta Lokasi BPP

G o to to p

1 Memohon Penyata Baki Hutang Seksyen

Akaun (Unit

PP)

Penyata Baki Hutang/Penyata Baki Hutang dan

Akujanji Melepaskan Gadaian/Perjanjian Pinjaman

dan Penyerahan Hak Semula

3 minggu

= 15 hari

bekerja

2 Memohon kelulusan menjual harta Seksyen

Cagaran

(Unit Geran)

Surat kelulusan jual harta 2 minggu

3 Bayaran selesai hutang:-

a) Melalui Deraf Bank/Kiriman

Wang/Kiriman Pos/Cek - Bayar kepada:

BAHAGIAN PINJAMAN PERUMAHAN atau;

b) Bayaran Online melalui

www.malaysia.gov.my

Pengesahan selesai hutang

Seksyen

Akaun (Unit

TB)

Seksyen

Akaun (Unit

SP)

Resit

Surat Arahan Pemerhentian Potongan Gaji/Pencen,

Surat Pengesahan Selesai Hutang

3 minggu

= 15 hari

bekerja

4 Penyediaan dokumen urusan

pelepasan hakmilik

Seksyen

Cagaran

(Unit Geran)

Dokumen Hakmilik, Borang 16N, Suratan hakmilik,

Dokumen Reassignment

2 minggu

5 Permohonan untuk dapatkan dokumen

hakmilik dari KPTG ( bagi kes hakmilik

disimpan di KPTG dan kesemua kes

Sabah dan Sarawak )

Seksyen

Cagaran

(Unit Geran)

Surat permohonan kepada KPTG 2 minggu

6 Penerimaan dokumen hakmilik dari KPTG Seksyen

Cagaran

(Unit Geran)

Dokumen hakmilik 2 minggu

7 Penyerahan hakmilik kepada peminjam

/ peguam

Seksyen

Cagaran

(Unit Geran)

Dokumen hakmilik 2 minggu

KAEDAH DAN FAEDAH PENYELESAIAN AWAL PINJAMAN

Imbas Kod QR

untuk capaian

Mobile

KOD QR