proposal kita

of 96 /96

Click here to load reader

Upload: asyrafhazmi

Post on 12-Jun-2015

2.933 views

Category:

Documents


26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: proposal kita

BAB 1

1.1 PENGENALAN

Pada zaman yang serba moden ini, penjimatan daripada segi kos,ekonomi dan

masa adalah dititikberatkan. Setiap manusia cenderung untuk memilih perkara yang lebih

cepat, ringkas dan tidak memerlukan tenaga yang banyak dan juga kurang memerlukan

bantuan dari orang sekeliling. Pada awal ketamadunan manusia di muka bumi ini,

manusia menangkap ikan dengan menggunakan lembing ataupun batang yang tajam pada

hujungnya untuk menikam ikan di sungai.

Selepas menjangkaui peredaran masa, revolusi manusia telah menyebabkan

teknologi semakin berkembang dan telah berjaya mencari alternatif lain yang lebih

memudahkan untuk menangkap ikan dan ia dipanggil joran “fishing rod”. Dari

perkembangan yang berterusan ini, kini kita dapat lihat joran yang lebih canggih di kedai-

kedai alatan memancing.

1

Page 2: proposal kita

Joran adalah salah satu alat untuk menangkap ikan. Lazimnya ia digunakan

sebagai hobi,sukan,rekreasi, dan juga sebagai sumber pendapatan sampingan. Panjang

batang joran lazimnya berukuran diantara 2 hingga 5 meter. Dengan panjang sebanyak

ini, ia akan memudahkan pemancing untuk menaikkan ikan. Kebiasaanya pemancing

berdepan dengan masalah untuk meletakkan joran di tempat yang bersesuaian mengikut

persekitaran yang tertentu semasa menunggu ikan menyambar umpan.

“Fishing Rod Holder” adalah alatan untuk memegang batang joran ketika

memancing. Tanpa alat ini, pemancing akan cepat letih dan bosan menunggu ikan

termakan umpan. Jadi “Fishing Rod Holder” memberikan kita kelebihan untuk

memudahkan kerja. Ia juga boleh mengelakkan joran daripada jatuh kedalam sungai atau

tempat memancing apabila daya tarikan dikenakan oleh ikan.. Disamping itu ia dapat

meningkatkan tahap keselamatan kepada pemancing dengan dapat mengelakkan

kecederaan kepada pemancing semasa menarik ikan ke darat.

2

Page 3: proposal kita

Pada masa kini tidak lengkaplah joran jika tidak disertai dengan“PnP rod holder”

kerana ia membuatkan kerja lebih mudah dengan memeberikan ruang kepada pemancing

untuk berehat sambil menanti ikan menyambar umpan.

1.2 PENYATAAN MASALAH

Kebiasaanya pemancing berhadapan dengan masalah untuk meletakkan jorannya

pada tempat yang bersesuaian. Lazimnya pemancing tidak mengunakan alat

pemegang joran tambahan pula alat pemegang joran hanya berfungsi kepada satu

penggunaan dan tertumpu kepada satu persekitaran memancing. Contohnya:

3

Page 4: proposal kita

1.2.1 Mengurangkan penggunaan tenaga

Pemancing akan merasa letih dan bosan kerana terpaksa memegang joran dalam

tempoh masa yang lama sementara menunggu ikan menyambar umpan.

1.2.2 Faktor keselamatan (joran)

Apabila menggunakan kaedah konvensional, selalunya pemancing akan

meletakkan joran pada cerucuk kayu yang berbentuk u,v dan y sebagai alas joran.

Apabila daya tarikan yang dikenakan oleh ikan akan menyebabkan joran

tercampak atau terjatuh kedalam air.

Oleh itu kami berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan menghasilkan

produk yang lebih baik yang dinamakan “Fishing Rod Holder”. Kewujudan masalah

seperti yang diatas telah memberikan kami idea untuk menambahbaikan penggunaan

pemegang joran.

4

Page 5: proposal kita

1.3

Objektif yang ingin dicapai setelah projek ini dihasilkan ialah:-

1) Menghasilkan alat pemegang joran yang boleh digunakan dalam pelbagai

persekitaran.

2) Mewujudkan persekitaran yang selesa semasa memancing.

3) Menghasilkan rekabentuk yang mudah dikendalikan.

1.4 Skop Projek

1) Skop utama projek ini, adalah untuk membolehkan alat pemegang joran

ini digunakan dalam pelbagai situasi.

2) Berdasarkan pemerhatian kami, projek ini adalah tertumpu kepada

pengubahsuaian daripada alat pemegang joran sedia ada yang lama kepada

alat pemegang joran baru yang cuba kami hasilkan

3) Kami juga perlu mengkaji tahap ketahanan alat ini terhadap daya tarikan

yang akan dikenakan ke atasnya.

5

Page 6: proposal kita

BAB 2

KAJIAN LITERATURE

2.1 PENGENALAN

“Fishing Rod Holder” direka khas dan bersesuaian dengan suasana memancing

yang sebenar. Ia boleh digunakan pada sebarang situasi samaada dipersekitaran tanah

seperti tebing sungai, jambatan dan boleh digunakan semasa belayar menggunakan bot,

kapal layar dan sebarang pengangkutan laut. Untuk melakukan aktiviti ini pengguna

hanya memerlukan tempat untuk memasang “Fishing Rod Holder” samada di darat atau

di laut.

Produk ini direka untuk memenuhi kehendak pengguna kerana untuk membuat produk ini

100% bahan yang digunakan adalah berasal dari keluli lembut “mild steel” yang

mempunyai tahap ketahanan yang tinggi, lebih mudah dikendalikan jika dibandingkan

dengan produk yang terdapat di pasaran pada masa kini dan mudah dibawa kemana-

mana.

Alat ini juga direka untuk memudahkan joran disimpan selepas digunakan kerana ia

direka mengikut konsep ‘plug and play’.

6

Page 7: proposal kita

2.2 JENIS PEMEGANG JORAN BERADA DIPASARAN

Didalam pasaraya kita dapat melihat pelbagai jenis pemegang joran yang dicipta atau

dikeluarkan kepada pengguna yang berminat di dalam bidang ini. Daripada yang biasa

sehingga yang berteknologi tinggi dapat dilihat.

Rajah 2.2.1 :Pemegang joran automatik “The Hooker”

Pada masa kini alat pemegang joran telah mengubah cara manusia memancing.

Dengan mengguna alat pemegang joran ia memberikan kemudahan kepada pemancing

untuk duduk dan berehat sementara menunggu ikan menyambar umpan.

Pemegang joran jenis ini “The Hooker” diperbuat daripada mesin acuan suntikan

plastic “plastic mold injected polyurethane” dan springnya diperbuat daripada besi tahan

karat. Besi ini berkeupayaan yang tinggi dan tahan karat, ia boleh memegang pelbagai

jenis joran ia juga boleh menahan daya tarikan yang dikenakan ikan sehingga 50 lbs.

Apabila memperkatakan tentang memancing pada zaman sekarang, ia boleh

berlaku dalam pelbagai persekitaran memancing antaranya tebing sungai, atas bot, pantai

yang berbatu, atas jambatan dan digunakan diatas kayak.

7

Page 8: proposal kita

Terdapat pelbagai jenis dan bentuk alat pemegang joran dalam pasaran sekarang.

Ia bergantung kepada keupayaannya yang tersendiri dan kemahiran memancing. Sebagai

contoh memancing di atas bot, bukan semua alat pemegang joran boleh berfungsi di atas

bot. Berbanding dengan produk yang kami cipta ia dapat berfungsi dalam pelbagai

keadaan persekitaran.

Antara produk yang berada di pasaran:

RM 70.00

Figure 02: Scotty Model 230 Power locks Rod Holder

RM 125.00

8

Page 11: proposal kita

RM 50.00

Figure 10: Attwood Sure Grip Steel Fishing Rod Holders- Horizontal Rod Holder, 4"

stem, 5 angle

RM 200.00

Figure 11: Fishing Rod Holder 1215 (Rail Dia.: 1-1/4")

Alat pemegang joran seperti diatas digunakan semasa belayar di laut. Jenis-jenis ini

dipasang pada bot, kapal, dan badan kayak. Sepanjang pemerhatian yang dibuat

kebanyakan alat ini diperbuat daripada besi, sesetengahnya daripada besi tahan karat dan

plastik. Alat pemegang joran di dalam pasaran tidak sesuai dan fleksibel untuk kegunaan

laut dan darat.

11

Page 12: proposal kita

Kebanyakan harganya sekitar RM 50.00 hingga RM 400.00 tetapi masih

mempunyai had-had penggunaannya dalam pelbagai keadaan. Disamping itu, dalam

konteks negara kita, adalah sukar untuk mendapatkan pelbagai jenis alat pemegang joran

kerana bukan semua kedai peralatan memancing mempunyai kesemua jenis alat

pemegang joran yang mempunyai pelbagai guna.

Oleh sebab itu kami mencipta konsep reka bentuk baru bagi alat pemegang joran

yang diberi nama ‘Fishing Rod Holder’.

2.3 REKABENTUK TAPAK “BASE JIG”

Idea awal untuk membina “Base Jig” adalah setelah masalah untuk meletak joran

pada tanah timbul. Konsep asas yang digunakan dalam pembinaan “Base Jig” untuk

“Fishing Rod Holder” ialah berdasarkan pemerhatian terhadap penggunaan khemah di

atas tanah. Lazimnya khemah menggunakan pancang atau cerucuk yang dipasak ke

dalam tanah untuk mengukuhkan strukturnya daripada ditiup angin. Pancang ini diikat

pada tali yang disambung pada sisi khemah dan dicucuk kedalam tanah.

12

Page 13: proposal kita

Penggunaan pancang pada khemah diaplikasikan pada pembinaan ‘Base Jig’

untuk mendapatkan kestabilan semasa meletakkan “Fishing Rod Holder” pada tanah.

Rajah 2.3.1 : Pancang yang dipasang pada khemah

13

Page 14: proposal kita

2.4 REKABENTUK SISTEM PENGAPIT “CLAMPING SYSTEM”

Bagi membuat rekabentuk sistem pengapit, kajian dilakukan dengan melakukan

pemerhatian dalam katalog yang didapati dari kedai perkakasan.

Rajah 2.4.1 : Katalog dan jenis-jenis pengapit

Melalui katalog ini didapati pengapit jenis ‘Leveling Mount’ amat sesuai

digunakan untuk sistem pengapit pada “Fishing Rod Holder” kerana ia boleh

mendapatkan sudut semasa memasang FRH pada penghadang di tebing sungai. Untuk

mengurangkan kos produk pengapit jenis itu dibuat sendiri.

14

Page 15: proposal kita

2.5 PEMILIHAN REKABENTUK

Lakaran produk dilakukan dahulu bagi menentukan rekabentuk yang terbaik

untuk dipilih sebelum proses membuat dijalankan.Gambar dibawah adalah contoh-

contoh lakaran yang telah dibuat dahulu:

Rajah 2.5.1: Rekabentuk Pertama

Rajah 2.5.2 : Rekabentuk Kedua

15

Page 16: proposal kita

BAB 3

METODOLOGI

3.1 PENGENALAN

Metodologi merupakan penerangan yang berkaitan dengan alatan, komponen,

kaedah, teknik-teknik, dan peraturan-peraturan yang hendak dipatuhi. Bagi menyiapkan

dan menjalankan sesuatu projek dengan lengkap, beberapa aspek dan kaedah atau

tatacara perlu diketahui dan difahami terlebih dahulu. Oleh itu aspek-aspek dan kaedah-

kaedah bagi melaksanakan satu projek ialah dengan mengetahui peralatan dan komponen

yang digunakan semasa menjalankan projek. Ia juga memudahkan pelajar mengenali dan

mengetahui setiap kegunaan peralatan dan komponen tersebut.

Oleh itu, aspek dan kaedah yang perlu ada dalam melaksanakan sesuatu projek

adalah dengan mengetahui peralatan dan komponen yang digunakan semasa menjalankan

projek. Ini adalah untuk memudahkan pelajar mengenalipasti serta mengetahui setiap

kegunaan peralatan dan komponen tersebut.

Untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu tinggi serta berkualiti, proses pembuatan

perlulah dilakukan dengan berperingkat-peringkat supaya hasil dapatan yang diperolehi

dapat memuaskan hati dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan mengikut

16

Page 17: proposal kita

perancangan. Oleh itu jadual perancangan awal telah disediakan supaya penghasilan

projek dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan

3.2 CARTA GANTT

Penghasilan projek ‘ Fishing Rod Holder’ hendaklah dimulakan dengan

perancangan dari segi masa dan pembentangan jadual perancangan dan ianya bertujuan

agar dapat mengetahui samada ia dapat disiapkan mengikut jadual serta mencapai

objektif sebenar. Selain daripada itu, ia juga dapat memberitahu sejauh manakah

kemajuan projek kami dari semasa ke semasa dan menepati waktu yang ditetapkan.

Dihalaman sebelah menunjukkan jadual perancangan projek yang perlu diikuti

untuk menyiapkan projek ini. Perancangan ini dibuat supaya kerja-kerja projek berjalan

dengan lancar tanpa sebarang masalah dan dapat disiapkan mengikut jadual yang telah

dibuat.

17

Page 18: proposal kita

18

Page 19: proposal kita

3.3 PEMILIHAN BAHAN

Dalam menyempurnakan dan menyiapkan projek “Fishing Rod Holder”

ini, pemilihan bahan adalah amat penting bagi menghasilkan produk atau projek

yang berkualiti dan dapat diterima pengguna sekaligus mendapat permintaan yang

tinggi di pasaran kelak. Antara faktor yang perlu diambil kira dalam pemilihan

barang ini adalah :

i. Kualiti barang tersebut

ii. Harga pasaran

iii. Ketahanan dan keupayaan untuk berfungsi

iv. Boleh berfungsi dengan baik

v. Mudah diperolehi

vi. Boleh dikerjakan atau diproses dengan mudah.

Diantara bahan mentah yang digunakan adalah seperti yang telah

disenaraikan di bawah ini :

19

Page 20: proposal kita

Rajah 3.3.1 : Rod Berongga (Hollow Shaft)

Rod ini berfungsi sebagai pemegang batang joran.

Rajah 3.3.2 : Bar Berongga(Hollow Bar)

Berfungsi sebagai badan utama untuk menyokong keseluruhan bahagian

Rajah 3.3.3 : Pancang

20

Page 21: proposal kita

Berfungsi sebagai pengikat (Base Jig) dengan menyucuknya pada

permukaan tanah.

Rajah 3.3.4 Wayar

Berfungsi sebagai pembawa arus

3.4 PERALATAN YANG DIGUNAKAN

Di dalam penghasilan “Fishing Rod Holder” ini, pelbagai peralatan dan mesin

digunakan bagi memudahkan kerja-kerja tersebut. Peralatan dan mesin yang sesuai

diperlukan untuk menghasilkan sesuatu produk yang kemas dan baik. Ia juga sebagai

tindakan keselamatan dalam melakukan sesuatu kerja. Antara peralatan yang digunakan

adalah seperti yang tersenarai di bawah :

21

Page 22: proposal kita

(a) Senarai peralatan utama :

i. Pita pengukur

Rajah 3.4.1 : Pita pengukur.

Pita ukur

Pita pengukur digunakan bagi mengukur panjang dan

lebar bahan yang hendak ditanda dan diperlukan. Ianya

sangat penting untuk mendapatkan ukuran yang tepat

seperti yang dikehendaki.

Ukuran yang terdapat pada pita pengukur adalah

seperti :

1 Inci = 25.4 mm

1 Cm = 10 mm

22

Page 23: proposal kita

1 Kaki = 12 inci

1 m = 100 cm

ii. Sesiku L

Rajah 3.4.2 : Sesiku L.

Sesiku L

Alat ini merupakan tolok yang digunakan untuk

mengukur sudut 90 samada bahagian dalam atau luar. Alat ini

juga digunakan bagi mengukur kerataan dan ketepatan

permukaan yang bersudut

sebelum pemotongan dilakukan.

23

Page 24: proposal kita

iii. Pensil

Rajah 3.4.3 : Pensil.

Pensil

Ia digunakan bagi menanda bahan kerja supaya kerja-

kerja pemotongan mudah dilakukan

iv. Ragum meja

Rajah 3.4.4: Ragum meja.

24

Page 25: proposal kita

Ragum meja

Digunakan untuk memegang benda kerja semasa

proses pemotongan sedang dilakukan.

v. Penggarit

Rajah 3.4.5 : Penggarit.

Digunakan untuk membuat penandaan sebelum pemotongan hendak dilakukan

vi. Pembaris keluli

Rajah 3.4.6: Pembaris keluli.

25

Page 26: proposal kita

Digunakan untuk mengukur dan membuat garisan lurus di atas benda kerja.

vii. Tukul besi

Rajah 3.4.7: tukul besi.

Digunakan untuk mengetuk sesuatu seperti penebuk pusat.

viii. Adang muka dan sarung tangan

Rajah 3.4.8: Adang muka dan sarung tangan.

26

Page 27: proposal kita

Digunakan untuk mengelakkan daripada berlaku kecederaan dan kemalangan ketika

melakukan proses kimpalan.

ix. Gergaji Besi

Rajah 3,4,9 : Gergaji besi.

Digunakan untuk memotong besi secara manual.

x. Kikir

Rajah 3.4.10 Kikir.

Digunakan untuk membersihkan atau meratakan permukaan besi setelah

diproses.

27

Page 28: proposal kita

xi. Playar

Rajah 3.4.11 Playar.

Digunakan untuk memegang,memotong dan sebagainya.

xii. Penebuk Pusat

Rajah 3.4.12 : Penebuk Pusat.

28

Page 29: proposal kita

Digunakan untuk membuat tandaan sebelum proses menggerudi dilakukan.

xiii. Sesiku-L

Rajah 3.4.13 : Sesiku-L.

Digunakan untuk mengukur sudut 90 darjah pada bahan kerja.

3.5 MESIN YANG DIGUNAKAN.

3.5.1 : Mesin gerudi.

29

Page 30: proposal kita

Rajah 3.5.1 : Mesin Gerudi.

Digunakan untuk membuat lubang pada plat besi dengan mengikut saiz yang seperti

dikehendaki bergantung pada sais pada mata gerudi.

Kaedah menggunakan Mesin Gerudi :

i. Buat tandaan pada bahan kerja dengan menggunkan penebuk pusat

ii. Pastikan ragum diikat dengan kemas

iii. Pastikan bahan kerja diikat kemas pada ragum supaya memudahkan proses

menebuk lubang

iv. Pilih mata gerudi yang bersesuaian dengan saiz lubang yang dikendaki.

v. Titikkan sedikit minyak pelincir supaya kehausan pada mata gerudi dapat

dielakkan.

3.5.2 : Mesin Canai tangan.

30

Page 31: proposal kita

Rajah 3.5.2 : Mesin Canai Tangan.

Digunakan untuk mencanai besi supaya nampak lebih kemas.

Kaedah menggunakan Mesin Gerudi :

i. Suis dihidupkan terlebih dahulu.

ii. Biarkan roda pencanai berputar seketika

iii. Canai bahan kerja atau mata alat mengikut kehendak.

3.5.3: Peralatan kimpalan.

Rajah 3.5.3: Peralatan kimpalan.

Digunakan untuk mengimpal dan menyambung bahan kerja.

Kaedah menggunakan Peralatan Kimpalan :

i. Bersihkan permukaan bahan kerja daripada sebarang kotoran seperti karat yang

boleh menjejaskan hasil kimpalan.

ii. Laraskan arus bersesuaian dengan bahan kerja yang hendak dikimpal.

iii. Pastikan hadlaju Pergerakkan tangan sekata semasa mengimpal.

31

Page 32: proposal kita

iv. Pastikan sudut kimpalan sentiasa 45° untuk mendapatkan hasil kimpalan yang

berkualiti.

v. Jarak arka adalah diantara 3mm hingga 5mm

vi. Pastikan anda menggunakan peralatan keselamatan.

3.5.4 : Disc cutter

Rajah 3.5.4 Disc cutter.

Digunakan untuk memotong bahan kerja dengan mengikut sudut yang

dikehendaki seperti pemotongan bar berongga yang bersudut 45°.

Kaedah menggunakan “Disc Cutter”:

i. Pastikan mata pemotong diikat kemas.

ii.Laraskan sudut pemotongan seperti yang dikehendaki.

iii.Bahan kerja perlu diikat kemas sebelum pemotongan dilakukan.

iv. Pastikan peralatan keselamatan seperti pelindung mata di pakai semasa poses

pemotongan di lakukan.

32

Page 33: proposal kita

.

3.5.5 : Hand grinder.

Rajah 3.5.5 : hand grinder.

Digunakan untuk mencanai bahagian sisi bahan kerja kesan daripada proses

kimpalan dan pemotongn yang dilakukan. Ini adalah untuk menjadikan bahan kerja

tersebut nampak lebih kemas.

Kaedah menggunakan Hand Grinder :

i. Suis dihidupkan terlebih dahulu.

ii. Biarkan roda pencanai berputar seketika.

iii. Pastikan cengkaman tangan yang kuat semasa mencanai.

iv. Gunakan peralatan keselamatan seperti gogel.

33

Page 34: proposal kita

3.5.6 : Mesin Kisar.

Rajah 3.5.6 Mesin kisar.

Mesin kisar atau mesin peraut adalah mesin yang berkebolehan memotong rata,

sudut, dan pelbagai permukaan dengan menggerakkan bahan kerja kearah

pemotong yang berputar. Ia juga boleh menggerudi, menggerek, melurah kunci,

memotong gigi gear, memotong lurah heliks, kerja-kerja khas dan lain-lain.

JENIS-JENIS MESIN KISAR

1. Jenis lutut dan turus

a) Peraut biasa

34

Page 35: proposal kita

b) Peraut semesta

c) Peraut Tegak

2. Peraut Pengeluaran

3. Peraut jenis Automatik

BAHAGIAN-BAHAGIAN UTAMA MESIN K ISAR

1. Turus

-sebagai badan dan tulang belakang mesin kisar kerana ia menyokong keseluruhan

bahagian mesin kisar.

2. Lutut

- Berada di hadapan turus dan direka boleh bergerak ke atas dan kebawah pada turus.

Padanya terdapat juga penggearan tukar suapan dan tuas-tuas pengawal mekanisme

suapan.

3. Spindal

-Berada dibahagian atas turus. Di bahagian hujung spindal terdapat lubang tirus untuk

menempatkan pelbagai pemotong peraut atau arbor.

4. Meja

-Meja terletak di bahagian atas lutut. Ia juga boleh digerakkan ke kiri dan ke kanan,

ke hadapan dan ke belakang. Bagi mesin kisar model semesta, meja boleh dikilaskan

sehingga 45 sama ada ke kiri atau ke kanan. Meja berfungsi untuk memegang bahan

35

Page 36: proposal kita

kerja semasa dimesin. Bahan kerja dicengkam terus pada permukaaannya atau

dipegang oleh ragum atau lain-lain alat yang diikat di atasnya dengan bolt atau nat

JENIS-JENIS MATA ALAT PEMOTONG

Mata alat lazimnya diperbuat daripada besi berkelajuan tinggi dan terdapat

pelbagai bentuk yang dicipta untuk tujuan masing-masing. ‘end mill’ direka untuk

memotong, melurah dan membuat poket. ‘end mill’ dua mata juga boleh digunakan

untuk kerja menggerudi. ‘ball end mill’ direka untuk membuat ‘fillet’ atau ‘chamfer’

pada lubang yang ditebuk.

Rajah 3.5.7 : Jenis-jenis mata alat pemotong

36

Page 37: proposal kita

PENJAGAAN MATA ALAT

Jangka hayat mata alat boleh dipanjangkan dari biasa jika sentiasa menjaganya dengan

baik. Antara langkah-langkah penjagaan mata alat ialah :

1. Mata yang alat yang baru selalunya dibalut dengan kertas minyak dan jangan

buka kertas itu hingga ia mahu digunakan.

2. Kelajuan putaran yang sesuai harus digunakan mengikut jenis bahan kerja

supaya mata alat tidak tumpul.

3. Mata alat harus dielakkan daripada jatuh atau menggunakannya untuk mengetuk

sesuatu benda.

4. Cecair penyejuk seperti minyak harus digunakan semasa proses memotong

dijalankan supaya mata alat tidak cepat panas.

5. Sentiasa pastikan mata alat sentiasa tajam sebelum menggunakannya.

6. Simpan mata alat di kawasan yang sesuai untuk disimpan supaya ia tidak mudah

berkarat.

7. Pastikan arah putaran betul dengan arah suapan bahan kerja.

PERATURAN KESELAMATAN MENGENDALIKAN MESIN KISAR

37

Page 38: proposal kita

Setiap mesin mempunyai peratuan keselamatannya masing-masing semasa

mengendalikannya supaya kejadian yang tidak diingini dapat dielakkan. Antara

peraturan keselamatan yang mesti dipatuhi semasa mengendalikan mesin kisar ialah:

1. Jangan menyentuh mata alat pemotong yang sedang berputar.

2. Guna sarung tangan semasa hendak memasang mata alat supaya tangan dapat

dilindungi dari luka.

3. Pastikan mesin dimatikan apabila hendak mengalihkan bahan kerja dari ragum

mesin.

4. Pakai gogel setiap kali menggunakan mesin.

5. Pastikan mesin dimatikan setiap kali hendak mengambil bacaan ukuran.

6. Dapatkan bantuan jika hendak menggerakkan banda berat seperti ragum mesin.

7. Jangan bergurau senda dengan rakan-rakan semasa mengendalikan mesin

kisar.

OPERASI MESIN KISAR

1. Sebelum memulakan kerja mengisar, ragum mesin perlu diukur dahulu

keselariannya dengan mesin kisar dengan menggunakan ‘dial indicator’ supaya

bahan kerja yang dipotong tidak senget.

38

Page 39: proposal kita

Rajah 3.5.8 : ‘Dial Indicator’

2. Pastikan meja, arbor, spindal bebas daripada serpihan-serpihan besi.

3. Jangan pilih mata alat yang lebih besar daripada yang hendak digunakan.

4. Pastikan bahan kerja diapit dengan kemas pada ragum mesin.

5. Gunakan bar selari untuk mengapit bahan kerja supaya lebih kemas.

6. Pastikan arah putaran mata alat betul dengan arah suapan bahan kerja.

Rajah 3.5.9 : Arah suapan yang betul

PENJAGAAN MESIN KISAR

39

Page 40: proposal kita

Setiap mesin harus dijaga dan diservis dengan baik supaya jangka hayat mesin dapat

dipanjangkan. Antara langkah-langkah penjagaan mesin yang perlu diketahui ialah :

1. Sentiasa menukar minyak pelincir bagi mesin kisar supaya pergerakan lebih

ringan dan licin.

2. Sentiasa bersihkan mesin setelah digunakan supaya serpihan-serpihan tidak

melekat pada bahagian yang sukar dibuang jika dibiar lebih lama.

3. Jangan memaksa mata alat untuk masuk kedalam ‘collet’, pastikan ‘collet’ bersih

daripada serpihan atau habuk besi.

4. Mulakan kerja permesinan setelah berpuasti hati dengan kondisi semua bahagaian

dapat digunakan.

5. Pastikan mesin diletakkan minyak setelah selesai digunakan untuk mencegah

karat.

5.9 BAHAGIAN-BAHAGIAN LAIN MESIN KISAR

1. ‘Collet’

40

Page 41: proposal kita

Rajah 3.5.10 : ‘Collet’

2. Arbor

Rajah 3.5.11 : Arbor

41

Page 42: proposal kita

Rajah 3.5.12 : Jenis-jenis arbor

3. Mesin kisar dan label bahagian yang lain.

Rajah 3.5.13 : Mesin kisar dan label bahagiannya.

3.6 4

42

Page 43: proposal kita

Setelah kerja-kerja pemilihan bahan selesai, maka kerja-kerja

pendimensian pengukuran dan pemotongan pula dijalankan. Kerja-kerja ini

haruslah dijalankan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Antaran kerja

yang dijalankan ialah :

3.6.1 Mengukur dan menanda

Dalam peroses pengukuran plat besi,bar berongga dan silinder berongga

akan diukur dengan menggunakan pita pengukur. Selepas diukur, plat besi, bar

berongga dan berongga tersebut akan ditandakan dengan pensel dan penggarit

untuk memastikan ukuran yang hendak dipotong adalah tepat. Antara langkah-

langkah atau proses yang dilakukan adalah:

3.6.2 Memotong

Setelah peroses pengukuran dijalankan, proses pemotongan pula

dilakukan.Plat besi dan shaft yang telah diukur akan dipotong dengan

menggunakan mesin pemotong mengikut ukuran yang telah ditetapkan. Setelah

memotong, kesan pemotongan pada hujung plat akan dikikir dengan

menggunakan kikir atau pun mesin pencanai bagi mengelakkan daripada

berlakunya kecederaan dan mengemaskan permukaan. Kertas pasir juga akan

digunakan untuk membuang kecacatan pada bahagian bucu yang telah siap

dipotong.

43

Page 44: proposal kita

3.6.3 Langkah kerja / Proses.

3.6.3 Bar berongga.

Langkah pertama, di mana plat besi jenis bar berongga,silinder

berongga dan “angel bar” di ambil kemudian di ukur dengan

menggunakan pita pengukur atau pembaris keluli mengikut saiz ukuran

seperti yang dikehendaki untuk membuat rangka projek.

Rajah 3.6.3 (1): Proses pengukuran dan tandaan.

44

Page 45: proposal kita

i. Setiap ukuran yang telah di buat di tanda dengan menggunakan

pensil atau “marker pen” supaya proses pemotongan senang di

lakukan dan mengelakkan plat besi tersebut tidak tersalah potong.

ii. Apabila siap menanda, proses pemotongan pula dilakukan dengan

menggunakan “Disc Cutter”. Proses pemotongan ini perlu

dilakukan dengan berhati-hati supaya pemotongan yang dibuat

tidak silap serta dapat mengelakkan dari berlakunya kecederaan

atau kemalangan.

Rajah 3.6.3 (ii) :Pemotongan dengan menggunakan “disk cutter”

iii. Pemotongan yang dilakukan adalah terdapat dua jenis iaitu

pemotongan serong (sudut 45°) dan pemotongan biasa (sudut 90°)

45

Page 46: proposal kita

Rajah 3.6.3 (iii): Bar Berongga yang telah dipotong serong

bersudut 45°.

iv. Seterusnya proses penandaan dibuat pada bahagian sisi bar

berongga untuk ditebuk.Sebelum proses penebukkan

dilakukan,pastikan bahan kerja diikat kemas pada ragum supaya

tidak bergoyang.Lubang ditebuk menembusi kedua- dua belah

permukaan serentak untuk mendapatkan kedudukan lubang yang

selari.

Rajah 3.6.3 (iv) : Menebuk lubang.

46

Page 47: proposal kita

v. Setelah selesai proses pemotongan dan menebuk lubang,tatal

kesan daripada proses tersebut perlu di bersihkan menggunakan

kikir atau mesin canai jenis tangan supaya tidak mendatangkan

kecederaan dan mengemaskan permukaan supaya kelihatan

cantik.

Rajah 3.6.3 (v) :Proses Mengikir

vi. Pada bahagian belakang bar tersebut pula perlu melalui proses

mengisar untuk membuat laluan pergerakkan pencengkam supaya

tidak terkeluar dari landasnnya.

47

Page 48: proposal kita

Rajah 3.6.3(vi) : Proses mengisar.

3.6.4 Tapak.

I. Tapak direka khas sebagai penyokong keseluruhan produk untuk

memberikan keseimbangan semasa di pasang pada permukaan

tanah.Tapak ini mempunyai empat penyokong disekelilingnya.Bar

berongga dipotong menggunakan “disk cutter”.

Rajah 3.6.4 (i) ; Pemotongan bar berongga.

II. “L bar” bersudut 45° perlu dikimpal pada setiap sisi bar berongga

tadi untuk memberikan lebih kestabilan bila digunakan. Sebelum

dikimpal,pastikan bar tadi diikat kemas pada ragum.

48

Page 49: proposal kita

Rajah 3.6.4 (ii) Tapak yang siap dikimpal.

III. Pada setiap “L bar” tersebut perlu di tebuk untuk dijadikan tempat

menanam cerucuk.Pembaris besi digunakan unuk mendapatkan

kedudukan yang sesuai sebelum membuat tandaan.Gunakan penebuk

pusat untuk membuat satu tanda supaya proses penebukkan mudah

dilakukan.

Rajah 3.6.4 (iii) ;Penebukan lubang pada silinder bar

49

Page 50: proposal kita

3.6.5 Silinder berongga.

I. Silinder berongga ini berfungsi sebagai pemegang joran.Bahagian ini penting untuk

menyokong keseluruhan beban joran padanya.Oleh itu, diameter silinder haruslah

bersesuaian dengan saiz batang joran.Langkah pertama, ukur panjang silinder

dengan menggunakan pita ukur dan buat tandaan menggunakan pensil.

Rajah 3.6.5 (i): Silinder yang belum di potong.

II. Potongkan silinder yang siap ditanda tadi menggunakan “disk cutter”. Pastikan

bahan kerja diikat dengan kemas. Proses pemotongan haruslah dibuat diluar

garisan tandaan supaya panjangnya tidak kurang daripada ukuran sebenar.

50

Page 51: proposal kita

Rajah 3.6.5 (ii): Proses pemotongan.

III. Selepas selesai proses pemotongan,tatal kesan daripada proses pemotongan tadi

perlulah dibersihkan menggunakan kikir atau mesin canai supaya permukaannya

lebih kemas dan tidak mendatangkan kecederaan.

Rajah 3.6.5 (iii): Proses mengikir.

IV. Seterusnya,gunakan penebuk pusat untuk membuat tandaan pada titik tengah antara

diameter dan panjang silinder.Tandaan ini penting untuk memudahkan proses

menebuk lubang.Lubang di tebuk menembusi antara dua permukaan.

51

Page 52: proposal kita

Rajah 3.6.5.(iv): Proses Penanda Rajah 3.6.5.(iv): Proses menebuk lubang.

V. Sebatang silinder kecil yang berfungsi sebagai penghubung antara silinder dan

badan utama yang mempunyai diameter yang sama dengan diameter lubang yang

ditebuk tadi dikimpal pada lubang tersebut.Tujuan lubang di tebuk bertujuan untuk

memudahkan proses kimpalan dilakukan. Sesiku L digunakan untuk memberikan

sudu tegak.

Rajah 3.6.5.(v): Proses kimpalan.

3.6.6 Sistem pengapit

52

Page 53: proposal kita

I. Sistem pengapit merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan “Fishing

Rod Holder”kerana ianya memainkan peranan penting untuk memastklan alat ini

kukuh apabila dipasang.Pertama sekali, dua plat berbentuk segi empat sama

dikimpal pada bahagian sisi ”Angle Bar”

Rajah 3.6.6 (i): Plat segi empat yang sudah dikimpal

II. Satu lubang kecil ditebuk untuk memasukkan skru. Tujuan skru tersebut dipasang

adalah untuk memastikan sistem pengapit ini bergerak mengikut landasan yang

dibuat pada bar berongga.

53

Page 54: proposal kita

Rajah 3.6.6 (ii): Lubang yang siap ditebuk.

III. Seterusnya, satu lubang di tebuk menembusi dua permukaan segi empat sama tadi

supaya kedudukannya selari antara satu sama lain.Lubang itu di tebuk di tengah –

tengah plat segi empat sama tersebut.Tujuan Lubang tersebut dibuat sebagai slot

penahan antara sistem pengapit dengan badan utama.

Rajah 3.6.6 (iii): Proses menebuk lubang.

IV. Satu lubang berdiameter 10mm ditebuk pada satu bahagian lain untuk

memasukkan batang skru kedalamnya.

54

Page 55: proposal kita

Rajah 3.6.6 (iv): Proses menebuk lubang.

V. Pada lubang berdiameter 10mm tadi perlu dikimpal nat juga berdiameter sama

dengan lubang.Nat tersebut dikimal pada dua permukaan depan dan

belakanglubang tersebut. Nat ini memainkan peranan untuk mengikat kuat skru

supaya pengapit dapat mengapit dengan kemas.

55

Page 56: proposal kita

Rajah 3.6.6 (v): Nat yang siap dikimpal.

VI. Satu silinder berongga ditebuk lubang untuk diletakkan bebenang skru supaya

mudah dikimpal.Silinder berongga berfungsi sebagai pemegang skru untuk

memudahkan pengguna untuk mengetat dan melonggarkan sistem

pengapit.Bahagian ini diberi nama kekunci.

56

Page 57: proposal kita

Rajah 3.6.6 (vi): Proses mengimpal kepala kekunci.

VII. Satu plat dipotong berbentuk segi empat tepat untuk dijadikan sebagai

penahan.kemudian, satu silinder berongga bersaiz 10mm perlu dikimpal pada

bahagian tengah plat tersebut. Pada setiap bucunya perlu “chamfer” menggunakan

kikir agar tidak mendatangkan kecederaan.

Rajah 3.6.6 (vii): Penahan.

VIII. Besi bulat dipotong kepada dua bahagian. Kimpal kedua-dua besi tadi seperti

berbentuk T. Canai permukaan yang dikimpal tadi untuk mengelakkan ada

permukaan yang tajam dan untuk kekemasan. Potong besi yang berlebihan

disebelah atas pengunci.

57

Page 58: proposal kita

Rajah 3.6.6 (viii): Proses mengimpal selak.

IX. Setelah siap, lakukan penebukan pada bahagian atas sebelah kanan pengunci

untuk meletakkan rantai.

Rajah 3.6.6 (ix): pengunci T yang telah dirantai.

X. Potong plat besi berukuran 100mm x 30mm. Canai permukaan yang dipotong

untuk membuang permukaan yang tajam. Kimpal plat yang dipotong tadi pada

‘hollow bar’ yang bersudut 45°.

58

Page 59: proposal kita

XI. Ukur dan potong besi 15mm sepanjang 120mm. Canai dan lakukan ‘chamfer’

pada besi tadi. Lakukan langkah untuk plat yang sama.

Lakukan penebukan menggunakan mata penebuk bersaiz 9mm dan 6mm.

Rajah 3.6.6 (xi): Plat besi yang telah ditebuk

XII. Spring dikimpal pada permukaan plat 45°.Permukaan yang dikimpal dicanai.

Rajah 3.6.6 (xii) : Spring dikimpal pada plat 45°

3.6.7 PROSES MENAMPAL

I. Proses menampal simen dilakukan selepas semua komponen siap dikimpal.Proses

menampal ini dilakukan untuk menutup lubang dan kecacatan kesan daripada

59

Page 60: proposal kita

proses kimpalan. Simen dibancuh dengan nisbah 1:3 dimana 1 mewakili

“hardener” dan 3 mewakili “superior polyester putty”.

Rajah 3.6.7 (i) : “hardener dan superior polyester putty”

II. Simen disapu pada lubang- lubang kesan kimpalan dan kecacatan lain untuk

mendapatkan permukaan komponen yang lebih baik.

60

Page 61: proposal kita

Rajah3.6.7(ii):Proses meratakan simen dan Kompomen siap disimen.

III. Setelah selesai proses menampal simem,semua komponen tersebut dijemurkan

seketika untuk mengering dan mengeraskan simen.

Rajah 3.6.7 (iii) komponen yang telah dijemurkan untuk mengering dan

mengeraskan simen.

IV. Setelah simen tadi keras,ianya perlu digosok menggunakan kertas pasir untuk

mendapatkan permukaan yang lebih rata dan licin dengan mengunakan kertas

pasir bergred 80 dan diikuti gred 1000.

3.6.8 PROSES MENGECAT.

61

Page 62: proposal kita

I. Proses mengecat dilakukan setelah permukaan semua komponen dibersihkan

daripada karat dan benda asing yang boleh mendatangkan kesan buruk kepada

kualiti cat. Cat berwarna perak berkod J250 di gunakan.

Rajah 3.6.8 (i) :Jenis penyembur cat yang digunakan.

II. Sebelum proses menyembur cat, tin perlu digoyangkan sekurang - kurangnya 1

minit sehingga besi penbancuh bergerak. Tin dipegang pada jarak 12 atau 14 inci

daripada bahan kerja yang hendak disembur.

62

Page 63: proposal kita

Rajah 3.6.8 (ii) : Jarak dan kaedah semburan.

III. Selesai proses menyembur cat,bahan kerja perlulah dibiarkan selama sekurang-

kurangnya 10 minit untuk mengeringkan cat tersebut.

Rajah 3.6.8 (iii) :Komponen yang siap disembur cat.

3.6.9 PROSES MENCANTUM

I. Proses pencantuman diantara komponen- komponen utama dilakukan selepas

selesainya poses menyembur cat. Pertama sekali, bar berongga perlu dicantumkan

dengan silinder berongga melalui plat besi.Dua batang skru dan nat digunakan

untuk mengikat antara bar berongga dan plat besi.

63

Page 64: proposal kita

II. Untuk mencantumkan komponen sistem pengapit dengan badan utama,skru

digunakan untuk proses pencantuman antara kedua-dua komponen tersebut

supaya sistem pengapit dapat bergerak pada landasannya.

Rajah 3.6.9.(i) : Proses Pencantuman komponen.

3.6.10 PENDAWAIAN LED,BUZZER DAN LIMIT SWITCH

1. Wayar dari terminal positif bateri disambungkan ke terminal “Common” pada

suiz penghad.

2. Wayar pada terminal “normally open” disambungkan pada terminal positif LED

dan positif “buzzer”. Negatif “buzzer” dan negatif LED disambungkan bersama

dan terus ke negatif bateri.

LIMIT SUIS

64

Page 65: proposal kita

COM/NO BUZZER LED

COM/NC

3.7 PEMBETULAN KESILAPAN DALAM PROJEK “FISHING ROD

HOLDER”.

Dalam menghasilkan sesuatu produk baru kadang-kala kesilapan sering berlaku.

Maka, untuk memastikan produk yang akan dihasilkan adalah berkualiti, pembetulan ke

atas sebarang kesilapan atau masalah yang berlaku pada produk tersebut perlu dilakukan

dengan sebaik mungkin. Ini adalah bertujuan untuk memastikan produk yang akan

dihasilkan betul-betul berkualiti dan memenuhi kehendak dan citarasa para pengguna.

Ianya juga dilakukan adalah untuk memastikan tidak terdapat kecacatan pada produk

tersebut. Pemeriksaan akan sentiasa dilakukan dari semasa ke semasa.

BAB 4

DAPATAN DAN ANALISA

4.1 PENGENALAN

65

Page 66: proposal kita

Dapatan dan analisa merupakan satu proses melakukan siasatan atau

ujikaji ke atas produk yang telah dihasilkan. Ia meliputi proses untuk

mendapatkan maklumat mengenai hasil produk iaitu dari segi keaslian dan

kreativiti produk, kekemasan dan ketahanan produk, potensi komersil, kesesuaian

penggunaan bahan pada produk, ciri-ciri keselamatan, kesesuaian kos dan

demonstrasi.

Pengujian dilakukan bagi memastikan keberkesanan pada ragum yang

dicengkam mengikut kekuatan yang dikehendaki. Bahan-bahan yang akan

digunakan memerlukan ketelitian agar hasil dapatan dalam keadaan

keseimbangan. Hasil dapatan melalui produk yang dihasilkan memerlukan sedikit

penambahbaikkan dari segi ketahanan fizikal pada hujung produk. Ini adalah

untuk memastikan dapatan dapat menampung daya dan masih lagi dalam keadaan

keseimbangan.

Proses-proses analisa ini dilakukan supaya ia dapat memberikan

maklumat-maklumat penting dalam proses penambahbaikan yang perlu dilakukan

supaya dapatan yang dihasilkan tampak lebih kemas, teliti, serta selamat

digunakan.

66

Page 67: proposal kita

Proses analisa ini melibatkan semua bahagian pada hasil produk. Ujikaji

perlu dilakukan pada setiap bahagian produk termasuk tapak dan komponen-

komponen yang digunakan untuk menguatkan lagi ketahan produk.

4.2 ANALISA PENGUJIAN

Daripada analisa teori, apabila satu daya dikenakan pada sesuatu bahan,

maka daya tindakbalas akan terbentuk. Selain itu, apabila ragum dicengkam maka

daya akan terbentuk pada hujung ragum. Berikut adalah analisa kepada teori yang

terdapat pada produk kami.

Analisa mengenai bahan-bahan yang digunakan ialah kelebihan bahan

yang digunakan dan faktor pemilihan bahan.

4.3 ANALISA DAYA – DAYA YANG BERTINDAK

Setelah produk siap dibina dengan daya-daya yang bertindak dalam

rekabentuk perlu diambil kira. Daya-daya yang terhasil ialah daya-daya semasa

67

Page 68: proposal kita

ikan memakan dan menarik umpan. Selain itu daya-daya juga bertindak pada

hujung ragum yang dicengkam pada sesuatu bahan.

Bahagian-bahagian yang amat penting sekali dalam proses pengujian ialah

mencari bahagian - bahagian yang boleh menyebabkan daya bertindakbalas ke

atas bahagian yang dikenakan daya dan membuat proses yang dapat mengatasi

masalah mengenai rekabentuk produk tersebut.

Oleh yang demikian pemilihan bahan yang digunakan amat penting

supaya produk yang telah dibuat dapat menampung daya-daya yang dikenakan

semasa pengguna menggunakannya mahupun semasa tidak menggunakannya.

Faktor-faktor lain dalam membuat analisa mengenai daya-daya yang

bertindak ialah saiz batang rod, tapak, spring dan lain-lain.

4.4 ANALISA KESTABILAN

68

Page 69: proposal kita

Analisa kestabilan perlu dilakukan untuk memastikan dapatan yang

dihasilkan dalam keadaan keseimbangan. Analisa kestabilan diambil dalam

beberapa kedudukan iaitu:

Semasa ikan memakan dan menarik umpan.

Semasa joran diletakkan pada silinder berongga.

Semasa bar berongga diletakkan pada tapak “base jig”.

Semasa bar berongga di cucuk pada tanah.

4.5 Analisa mengenai had-had penggunaan hasil projek

“Fishing Rod Holder” ini direkabentuk untuk meletakkan joran ketika

memancing dalam pelbagai situasi dan fungsi. Skop penggunaannya sesuai

digunakan untuk meletakkan pelbagai jenis joran pada setiap situasi dan fungsi.

Selain itu Fishing rod holder ini bersaiz sederhana dan mudah dikendalikan dan

dibawa ke mana sahaja. Rekabentuk ini menggunakan bahan-bahan yang boleh

menampung kekuatan daya yang dikenakan oleh ikan. “Fishing Rod Holder” ini

merupakan alternatif kepada penggemar aktiviti memancing.

4.6 Keaslian dan kreativiti

69

Page 70: proposal kita

Rekabentuk yang direka berdasarkan pemantauan yang telah dijalankan

daripada produk yang telah berada di pasaran dan telah dikomersialkan.

Bahagian dan reka bentuk projek adalah hasil dan idea daripada ahli

kumpulan.

Pemilihan rekabentuk dilakukan daripada rekabentuk-rekabentuk yang

dihasilkan.

Penambahbaikan dilakukan dengan penelitian terhadap produk-produk

lain seperti pancang yang selalunya dapat dilihat pada khemah.

4.7 Kekemasan dan Ketahanan

70

Page 71: proposal kita

Penggunaan kikir dapat mengemaskan dan membuang tatal pada sisi dan bucu

produk untuk mencegah daripada kecederaan semasa menggunakan produk ini.

Kertas pasir digunakan untuk mendapatkan permukaan yang licin dan rata.

Simen jenis polyster digunakan untuk menutupi kecacatan semasa proses

penghasilan produk dijalankan.

Cat disembur untuk menambahkan kecantikan pada produk ini, disamping itu cat

juga dapat mencegah daripada berlakunya pengaratan.

Getah dipasang pada sistem ‘clamping’ untuk menambahkan daya cengkaman.

4.8 Potensi komersial

Produk yang dihasilkan ini mempunyai nilai komersial yang tinggi kerana kos

penghasilan produk jauh lebih murah berbanding produk lain yang berada dipasaran.

Selain itu produk ini boleh digunakan dalam tiga situasi yang berbeza seperti di atas

tanah, dipasang pada bingkai atau tetulang bot dan boleh juga dipasang pada penghadang

ditepi sungai. Ia juga mesra pengguna kerana boleh digunakan oleh orang kurang upaya

(OKU),ia dilengkapi dengan buzzer dan ‘ light emitted diod’ (LED). Produk seperti ini

belum dikomersialkan di pasaran jadi kebarangkalian produk ini untuk dikomersialkan

adalah tinggi.

4.9 Kesesuaian penggunaan bahan

71

Page 72: proposal kita

Bahan yang digunakan adalah ‘mild steel’. ‘Mild steel’ bersifat kebolehmesinan

yang tinggi jadi ia mudah dipotong, ditebuk dan dibentuk. Penggunaan silinder berongga

dan bar berongga amat sesuai kerana ianya dapat menjadikan produk ini lebih ringan.

4.10 Ciri – ciri keselamatan

i. Membuat ‘chamfer’ pada pepenjuru yang tajam.

Supaya dapat mengelakkan kecederaan pada anggota tubuh badan.

4.11 KOS

Dalam pemilihan bahan, kos adalah faktor utama dan penting. Ia adalah

melibatkan tentang pembelian bahan mentah. Selain itu juga kos penggunaan

mesin, bil elektrik dan upah pekerja juga perlu diambil kira untuk membuat bajet

dan juga untuk menetapkan harga apabila projek “Fishing Rod Holder” ini siap.

4.11.1 KOS-KOS YANG TERLIBAT

72

Page 73: proposal kita

Dalam menghasilkan sesuatu projek sama ada projek yang dihasilkan

secara kecil-kecilan atau besar-besaran ia akan melibatkan kos-kos tertentu. Kos-

kos yang biasanya terlibat dalam sesuatu projek itu merangkumi pelbagai kos.

Kos yang terlibat bagi projek “Fishing Rod Holder” ini hanya melibatkan

beberapa kos. Antaranya ialah :

i. Kos perbelanjaan untuk bahan mentah.

ii. Kos penggunaan untuk peralatan tangan.

iii. Kos overhead.

iv. Kos buruh.

v. Kos benda kerja tidak termasuk kos buruh

vi. Kos keseluruhan projek

4.11.2 Kos perbelanjaan bahan mentah

73

Page 74: proposal kita

NO BAHAN MANTAH KUANTITIHARGA

SEUNIT (RM)

JUMLAH

(RM)

1 BAR BERONGGA 1KAKI 3.50 3.50

2 SILINDER BERONGGA 1KAKI 5.00 5.00

3 SILINDER KECIL 1KAKI 3.50 3.50

4 RANTAI 1KAKI 1.00 1.00

5 PLAT 1KAKI 4.00 4.00

6 BEBENANG SKRU 1KAKI 3.00 3.00

7 SKRU (5mm) 2 BATANG 0.40 0.80

8 LED GREEN 1BIJI 1.30 1.30

9 LED BLUE 1BIJI 1.20 1.20

10 LED HOLDER 2UNIT 0.35 0.70

11 LIMIT SWITCH 2 UNIT 5.80 11.60

12 BUZZER 1UNIT 3.90 3.90

13 WIRE 2 METER 0.30 0.60

14 SEL KERING 1.5 VOLT 4.00 4.00

15 PENYEMBUR CAT 1TIN 6.00 6.00

16 SPRING 2UNIT 1.50 3.00

JUMLAH SEMUA 53.10

Rajah 4.11.2 Kos perbelanjaan bahan mentah

4.11.3 Kos penggunaan peralatan tangan

74

Page 75: proposal kita

BIL JENIS PERALATAN KOS

1 PITA UKUR -

2 SESIKU-L -

3 PENSIL -

4 APIT-G -

5 PENGGARIK -

6 PEMBARIS KELULI -

7 PEMUTAR SKRU -

8 MESIN KISAR -

9 ANGKUP VERNIER -

10 MESIN GERUDI -

11 ALATAN KIMPALAN -

12 MESIN PEMOTONG -

13 MESIN PENCANAI -

14 KIKIR -

JUMLAHTIDAK

MELIBATKAN KOS

Rajah 4.11.3 Kos Penggunaan peralatan tangan

4.11.4 KOS TENAGA KERJA

75

Page 76: proposal kita

Dalam penghasilan projek ini kesemua kos adalah di bawah tanggungangan kami

sendiri. Oleh yang demikan kami tidak dapat menentukan kos tenaga kerja dan kos

overhead. Bagi tujuan pemasaran “Fishing Rod Holder” antara beberapa kos yang perlu

diambil kira adalah seperti berikut :

Kos Pekerja

Kos tenaga kerja adalah kos yang perlu dititikberatkan dalam

penghasilan produk ini. Ia memainkan peranan yang penting dalam

menentukan harga sesuatu produk. Kos tenaga kerja ini terlibat

secara langsung sejak dari peringkat awal penghasilan sesuatu

produk sehingga sesuatu produk itu siap sepenuhnya. Anggaran

masa yang diperlukan adalah 8 jam dan dilakukan oleh 7 orang

pekerja. Anggaran purata bagi pekerja separuh mahir ialah RM

500 dimana tempoh bekerja adalah 8jam dan 20 hari sebulan.

Upah tenaga kerja :

= Purata upah bagi seorang pekerja dalam sebulan

Jumlah hari bekerja dalam sebulan X jumlah jam dalam sehari

= RM 500

20 X 8

= RM 3.13 / jam

Kos tenaga kerja = Upah tenaga kerja X jumlah pekerja X jumlah jam pekerja

76

Page 77: proposal kita

= RM3.13 X 3 X 8

= RM 75.12

4.11.5 KOS OVERHEAD

i. Kos ini merupakan kos belian yang berkaitan dengan susut nilai

bagi penggunaan tenaga elektrik, kertas dan juga peralatan. Oleh

itu kami tidak dapat mengangarkan kos sebenar overhead dengan

tepat. Jadi kami menggunakan kos tenaga kerja sebanyak 20%.

Kos overhead = Kos tenaga kerja X 20%

= RM75.12 X 20

100

= RM 15.00

77

Page 78: proposal kita

4.11.6 KOS KESELURUHAN

Kos binaan projek ini adalah lebih kurang RM 53.10. Ini kerana kami

menggunakan bahan besi dan peralatan elektrik Politeknik Seberang Perai.

Kos perbelanjaan bahan mentah = RM 53.10

Kos Pekerja = RM 75.12

Kos overhead = RM 15.00

Kos pembinaan (Jumlah keseluruhan) = RM143.22

78

Page 79: proposal kita

4.12 Gambarajah pareto sebelum menggunakan produk :

Kesimpulan/analisa :

Daripada gambarajah pareto yang dilukis, maka dapat difahami bahawa jenis masalah

yang paling utama ialah masalah untuk meletakkan joran, tidak sesuai pada OKU dan

hanya satu situasi/fungsi iaitu dengan 50 aduan ( borang soal selidik ). Oleh itu, punca

masalah inilah yang mesti diselesaikan dahulu oleh kumpulan kami supaya kadar

79

Page 80: proposal kita

kerosakkan pada produk dapat dikurangkan dan seterusnya meningkatkan lagi keupayaan

pengeluaran dan produktiviti keseluruhan organisasi.

4.13 Gambarajah pareto selepas menggunakan produk :

Kesimpulan/analisa :

Daripada gambarajah pareto yang dilukis, maka dapatlah simpulkan disini bahawa

objektif projek telah tercapai. Ini kerana masalah-masalah sebelum menggunakan produk

telah berkurang menjadi 20 aduan (borang soal selidik). Maka sebelum ini peratus

80

Page 81: proposal kita

tertinggi adalah 91.5% telah berkurang menjadi 33.33% dengan jumlah aduan sebanyak

20 aduan pada masalah-masalah lain.

81

Page 82: proposal kita

BAB 5

PERBINCANGAN

Setelah selesai menyiapkan projek “Fishing Rod Holder”, kami telah melalui

pelbagai proses tertentu untuk menghasilkan produk tersebut. Oleh itu, projek ini boleh

dikatakan berjaya mencapat objektif dan mengikuti jadual perancangan yang telah kami

rancang dengan jayanya.

Setelah tercetusnya idea untuk merealisasikan projek ini, maka kami telah

menjalankan beberapa langkah untuk mencari maklumat-maklumat dan mengenalpasti

masalah-masalah yang timbul. Seterusnya setiap langkah perlu diselesaikan di dalam

penghasilan projek semester akhir.

. Selain itu, bahan seperti spring telah mendatangkan sedikit masalah pada kami

untuk memilih kesesuaian spring yang akan digunakan kerana daya yang akan dikenakan

oleh ikan adalah berbeza bergantung pada saiznya.

82

Page 83: proposal kita

BAB 6

KESIMPULAN DAN CADANGAN

Alhamdulillah... terlebih dahulu kami ingin merakamkan ribuan terima kasih

kepada pihak pengurusan dan pentadbiran Politeknik Seberang Perai bagi perlaksanaan

projek semester akhir ini terutamanya kepada penyelia bagi kumpulan kami iaitu En

Mohd Firdaus Bin Ibrahim yang banyak membantu dan memberi dorongan kepada kami

terus berjuang dalam menyempurnakan projek ini.

Secara keseluruhannya yang dapat disimpulkan disini bahawa rekabentuk “

Fishing Rod Holder ” ini telah siap direkabentuk dengan mencapai beberapa objektif-

objektif dan juga spesifikasi-spesifikasi awal yang telah ditetapkan pada awal permulaan

projek . Semasa menjalankan projek semester akhir ini, kami dapat mempelajari banyak

aspek samada dari segi teori dan juga praktikal di mana ianya banyak memberi

pengajaran disamping dapat meningkatkan kemahiran kepada kumpulan kami.

Projek “Fishing rod Holder” ini direkabentuk berdasarkan sedikit kajian yang

dilakukan berhubung dengan pemegang joran yang terdapat dipasaran. Seterusnya kami

mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh para pengguna berkaitan dengan pemegang

joran. Daripada analisis data yang diperolehi, maka kami mencari jalan penyelesaiannya

dengan penambahbaikkan semula supaya ianya dapat memudahkan pengguna

mengendalikannya. Harapan kami terhadap projek ini pada masa-masa yang akan datang

ialah agar projek ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar junior dan membantu pelajar

menghadapi projek semester akhir.

83

Page 84: proposal kita

Oleh itu, seperti sedia maklum projek semester akhir ini amatlah penting, maka

kami perlu melaksanakan projek ini dengan sebaiknya supaya dapat mendatangkan

manfaat kepada ahli kumpulan kami seterusnya kepada pihak Politeknik.

Antara cadangan-cadangan penambahbaikan bagi meningkatkan lagi fungsi

rekabentuk “ Fishing Rod Holder” ini ialah seperti berikut: -

Menggunakan bahan mentah yang lain seperti keluli tahan karat “ stainless steal ”

bagi menggantikan keluli lembut “ mild steal”. Penggunaan bahan ini akan

mengurangkan berat produk disamping ianya mempunyai sifat tahan lasak dan

tahan karat. Namun pengunaan bahan ini akan menyebabkan kos bahan

meningkat.

Menambahkan lagi kepelbagaian fungsi atau situasi yang bersesuaian seperti

dapat diikat pada batang pokok atau anggota tubuh badan manusia.

Harapan kami agar produk yang kami hasilkan ini dapat membantu para

pemancing mengatasi masalah untuk meletakkan joran pada tempat yang bersesuaian

supaya hobi memancing mereka tidak tergangu oleh masalah ini lagi.

84

Page 85: proposal kita

85