projek sivik

Click here to load reader

Post on 11-Jun-2015

3.850 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Objektif kajian sivik ini adalah supaya kita dapat merancang pilihan kerjaya kita daripada awal lagi secara mendalam.“Tidak kiralah sama ada keyakinan berhadapan dengan orang dan menanggung risiko untuk berniaga sekiranya rugi. Namun, paling penting ialah sikap penuntut yang berusaha dan tidak hanya mengharapkan gaji semata-mata pada masa hadapan.”Objektif kajian sivik ini adalah supaya kita dapat merancang pilihan kerjaya kita daripada awal lagi secara mendalam.

TRANSCRIPT

Tema : Penca paian kendi ri Tajuk : Pilihan kerja yaNama Sekolah : SMK Seksyen 4, Bandar Kinrara Matapelajaran : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Nama Ahli Kumpulan : iv. Muhd Asharaf B Slamth Ali v. Raja Ahmad Lutfi B Raja Kamarul vi. Muaz Hannan B Mohd Hanapi vii. Ahmad Nazmi B Zaini Kelas : 3 Amanah

Indeks

0 2

Penghargaan

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah SMK Seksyen 4,Bandar Kinrara, Puan Kek Lee Beng ,juga kepada guru sivik kami, Pn. Hapizah ,dan tidak lupa kepada ibu bapa kami kerana mereka telah banyak membantu bagi menyiapkan kerja kursus ini.Mereka telah menunjukkan cara untuk melengkapkannya.Ibu bapa kami juga telah membantu dari segi wang bagi menjayakan keperluan kerja kursus ini.Sekian sahaja dari kami.

0 3

Objektif Kajian

Objektif kajian sivik ini adalah supaya kita dapat merancang pilihan kerjaya kita daripada awal lagi secara mendalam.Ini juga dapat menanamkan cita-cita yang kita idamidamkan. Mungkin masa akan datang kita dapat menentukan arah tujuan yang betul dan tepat.

0 4

Subtopik : Kela yakan Masu k Pr ogram B acelo r Kur sus P emb angunan Individ u Dan Or ganis asi Be rin tegriti Kur sus P emb angunan Individ u Dan Or ganis asi Be rin tegriti USM

Asa h B akat P enuntu t Da la m P er niagaan0 5

Per khid mata n Pengkomputeran

KURSUS PEMBANGUNAN INDIVIDU DAN ORGANISASI BERINTEGRITIKURSUS PEMBANGUNAN INDIVIDU DAN ORGANISASI BERINTEGRITI Dalam Perkhidmatan Awam (PIOB)

Institut Integriti Malaysia (IIM) dengan kerjasama Majlis Guru Besar Daerah Kuala Pilah telah mengadakan Kursus Pembangunan Individu dan Organisasi Berintegriti Dalam Perkhidmatan Awam (PIOB) pada 21 23 Januari 2009 bertempat di Menara Integriti, Institut Integriti Malaysia. Seramai 29 orang peserta yang terdiri dari Guru Besar sekolahsekolah Daerah Kuala Pilah(DKP) telah mengikuti kursus ini. Antara pengisian kursus ini adalah topik berkaitan falsafah dan halatuju Pelan Integriti Nasional, isu-isu rasuah dalam perkhidmatan awam, isu-isu kepimpinan dan juga pengurusan kewangan secara berintegriti. Selain itu, seorang tokoh pendidik iaitu Y.Bhg Dato Hj. Abdul Raof Bin Hussin, Mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia telah dijemput untuk berkongsi pengalaman selaku bekas anggota perkhidmatan awam terutama isu-isu berkaitan integriti dalam pengurusan sekolah..

0 6

USM Asah Bakat Penuntut Dalam Perniagaan

USM asah bakat penuntut dalam perniagaan :

Siti Nadiah Ahmad Zamlus

SUNGAI DUA - Bagi mengasah bakat penuntut dalam bidang perniagaan, Universiti Sains Malaysia (USM) menganjurkan Ekspo Keusahawanan Pelajar di sini. Ekspo selama tiga hari tersebut dimeriahkan dengan hampir 20 buah gerai penuntut tahun pertama yang mengambil mata pelajaran keusahawanan. Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal dan Pembangunan Pelajar, Profesor Omar Osman berkata, Ekspo ini yang sudah diadakan enam semester dan bertujuan membantu pelajar meningkatkan keyakinan diri . Tidak kiralah sama ada keyakinan berhadapan dengan orang dan menanggung risiko untuk berniaga sekiranya rugi. Namun, paling penting ialah sikap penuntut yang berusaha dan tidak hanya mengharapkan gaji semata-mata pada masa hadapan. (Sinar Harian , 16 Februari 2009, m/s 22, Pendidikan @ Sinar)

0 7

Kelayakan Masuk Program BacelorKelayakan Masuk Program Bacelor :

Calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau Kelayakan Setaraf yang ingin memohon ke program pengajian peringkat Ijazah Pertama di Institusi Pendidikan Tinggi Awam mestilah memiliki kelayakan minimum yang merupakan Syarat Am Universiti. Syarat Am Universiti bagi calon STPM dan kelayakan Setaraf adalah seperti berikut :Calon STPM : Lulus SPM/Setaraf dengan baik; Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf; Lulus dalam peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya; Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am / Kertas Am; dan Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain dan Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET). Calon Kelayakan Setaraf : Lulus SPM/Setaraf dengan baik; Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf; Mempunyai kelulusan lain yang dikitiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti; dan Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).

0 8

Kelayakan Minimum Calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Tahun Asas UTMKelayakan Minimum Calon Matrikulasi KPM /Asasi Sains UM / Tahun Asas UTM

Calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM yang ingin memohon ke program pengajian peringkat Ijazah Pertama di Institusi Pendidikan Tinggi Awam mestilah memiliki kelayakan minimum yang merupakan Syarat Am Universiti. Syarat Am Universiti bagi calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM adalah seperti berikut :

Syarat Am Universiti :

Lulus SPM/Setaraf dengan baik; Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM/Setaraf; Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Tahun Asas UTM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan Telah mengambil Malaysian University English Test (MUET).

0 9

Kelayakan Masuk Program Diploma :

Perkhidmatan PengkomputeranPerkhidmatan Pengkomputeran

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi (PPKT) telah ditubuhkan pada akhir tahun 2002 dengan menggabungkan empat jabatan atau entiti ICT di USM iaitu, Pusat Komputer, Pusat Teknologi Maklumat, Unit SISMAP dan Unit Pembangunan Teknologi Maklumat, Jabatan Pendaftar. PPKT berperanan sebagai sebuah pusat perkhidmatan ICT utama universiti. Perancangan ICT digariskan dalam dokumen Pelan Strategik KCT Universiti dan perlaksanaannya dipantau menerusi Majlis Teknologi Maklumat. Pelan Strategik ICT telah diterima pakai oleh Universiti pada tahun 2007 dan sedang dalam fasa pelaksanaan. Secara kasar terdapat 4 projek utama yang diberi fokus. Infostuktur rangkaian Integrasi aplikasi dan pangkalan data Penggabungan pelayan dan DRC (Disaster Recovery Center) ICT Governance dan CRM (Customer Relationship Management) Sebagai sebuah pusat perkhidmatan, PPKT berperanan sebagai peneraju kepada usaha-usaha penambahbaikan prosedur operasi harian dan pemangkin ke arah sebuah universiti penyelidikan dan berpengetahuan. Layari laman web PPKT di http://enovate.usm.my

1 1

Rumusan

1 2

Rumusan

1 3

Sumber Rujukan

Sendiri Laman Web : www.upm.edu.my www.utm.my www.um.edu.my www.iiu.edu.my www.uitm.edu.my www.usm.my : -

http://enovate.usm.my

Buku Keratan Akhbar : Akhbar Akhbar Akhbar Akhbar Sinaran Harian Berita Harian Utusan Malaysia Harian Metro

v v v v

1 4