programme for international student assessment

Download programme for international student assessment

Post on 13-Jul-2015

236 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PISA : PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT

Guru menggunakan jalan pintas semasa mengajar tanpa memahamkan konsep.Menurut Mohd Salleh Abu (1991), seseorang pelajar yang tidak menunjukkan penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan menghadapi masalah pemahaman dalam matematik. Kefahaman konsep merupakan perkara penting dalam pembelajaran matematik. Para pelajar yang tidak dapat menguasai konsepnya menganggap matapelajaran itu sukar.

SEJARAH PISAMENGAPA PISA DIBENTUK DAN DILAKSANAKAN? Hasil desakan negara-negara ahli untuk mendapatkan data yang relevan dan boleh dipercayai mengenai pengetahuan dan kemahiran pelajar serta sistem pendidikan mereka.BILA PISA DIBENTUK?OECD mula merancang PISA pada pertengahan tahun 1990an. Dilancarkan secara rasmi pada 1997.Kaji selidik pertama pada tahun 2000.

APA YANG MEMBUATKAN PISA UNIK?SKOP YANG LUAShampir seluruh negara menyertainya(lebih daripada 70 negara)KEKERAPAN UJIAN 3 tahun sekali. negara boleh melihat perkembangan sistem pendidikan meeka

RANGKA / METODOLOGI PISAMETODOLOGI banyak mengikut timss dan banyak dipengaruhi oleh penilaian awam tahap pendidikan amerika syarikat(naep)MENILAI LITERASI MURID DALAM TIGA BIDANGSAINSMATEMATIKPEMBACAAN

PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PISAPISA ditaja,ditadbir dan diselaraskan OECD.

Reka bentuk ujian, pelaksanaan, dan analisis data diwakilkan kepada konsortium antarabangsa di institusi penyelidikan dan pendidikan yang diterajui oleh Majlis Penyelidikan Pendidikan Australia (ACER)

ACER membangunkan dan melaksanakan prosedur pensampelan, dan memantau hasil pensampelan di seluruh negara.

Instrumen penilaian PISA juga dibina dan ditapis oleh ACER.

ACER telah membangunkan sebuah perisian untuk membantu pensampelan dan perolehan data serta penganalisisan data

APA YANG DIUJI PISA?PISA menguji pelajar dari segi kecekapan umum, iaitu bagaimana pelajar boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari disekolah untuk menghadapi cabaran sebenar dalam kehidupan seharian(real life situation)

PISA juga TIDAK MENGUJI sejauh mana murid telah menguasai kurikulum sekolah (content knowledge)

SIAPA YANG MEMBINA SOALAN PISA DAN BAGAIMANA SOALAN PISA DIPILIH?Semua negara peserta dijemput untuk mengemukakan soalan kepada kontraktor antarabangsa(international contractor), pada masa yang sama, kontarktor antarabangsa turut menulis beberapa soalan.Semua soalanditeliti kontraktor antarabangsamemastikan soalan tidak bias kepada sesuatu negaraHanya soalan yang telah diluluskan digunakan dalam PISA.Sebelum ujian sebenarujian percubaan dilaksanakanjika ada soalan yang terlalu mudah/susah bagi sesebuah negarasoalan akan digugurkan daripada ujian PISA sebenar

KONTEKS SOAL SELIDIK PISA DAN KEGUNAANNYASOAL SELIDIK PELAJAR berkenaan latar belakang (maklumat diri, sikap terhadap pembelajaran serta suasana di rumah)

SOAL SELIDIK PENGETUA SEKOLAH mengenai sekolah

maklumat soal selidik membantu negara untuk melihat perkaitan antara keputusan PISA dengan faktor yang mempengaruhinya (jantina, perpindahan sekolah, jantina, latar belakang sosioekonomi,sikap pelajar tentang sekolah dan pendekatan pembelajaran yang digunakan)

KAEDAH PENILAIANPENSAMPELANPelajar diuji PISA berumur antara 15 tahun 3 bulan dan 16 tahun 2 bulan.(malaysia pelajar tingkatan 2 dan 3)

Setiap negara mesti sediakan sampel sekurang-kurangnya 5000 pelajar. Jika negara kecil(cth : luxemborg dan iceland) keseluruhan kohort diujiJika negara besarsampel lebih besar diperlukan untuk perbandingan antara wilayahBENTUK UJIANujian bertulis (2jam). Soalan berlainan bagi setiap pelajarsoalan aneka pilihan dan soalan jawapan penuhsoal selidik latar belakang

KAEDAH PENILAIAN cont.PENSKALAAN DATASoalan setiap pelajar berbezadata mentah mesti diskalakan untuk membolehkan perbandingan bermakna.

markah diskala supaya purata setiap domain adalah 500 dan sisihan piawai adalah 100.

penskalaan menggunakan model Rasch(teori tindak balas item) jika pelajar tidak menjawab item ujian, taburan kebarangkalian sebelum Gaussian digunakanPEMARKAHAN ITEM UJIANSetiap negaraada penanda tersendiriguna panduan yang dibangunkan pakar PISA

Penandaan disilang periksa oleh pakar laindata akhir dihantar ke OECD

PENENTUAN KEDUDUKAN DALAM PISAPISA tidak beri markah secara kolektif sebaliknya markah diberi untuk setiap subjek dan negara-negara disenaraikan mengikut skor purata setiap domain (matematik, sains, pembacaan)PISA MALAYSIA(MATEMATIK)2012 : tempat ke 52 drpd 65 negara(421). Skor min antarabangsa 4942009: tempat ke 57 drpd 74 negara(404)

KEPUTUSAN PISA

0912Kesimpulan PISA 2009 ( Zabani 2012)Kedudukan malaysia dalam PISA menunjukkan bahawa1. malaysia dalam kelompok 20 negara tercorot2. kedudukan malaysia lebih rendah daripada thailand dalam ketiga tiga domain3. skor purata malaysia rendah daripada skor purata negara OECD dan antarabangsa4. ~60% pelajar malaysia gagal mencapai tanda aras minimum dalam matematikMENGAPA??APAKAH FAKTOR YANGMEMPENGARUHI KEDUDUKAN MSIADALAM PISA???

Kelemahan sistem pendidikan Berorientasikan peperiksaan dan pencapaian akademik dimana kaedah ini menjadikan pembelajaran tidak disepadukan dengan dunia luarWang (2000) menyatakan kenyataan daripada Daliyanie Mat Said (2011) bahawa pelajar seolah-olah dibentuk melalui mesin (kurikulum) dan pembelajaran di sekolah hanya tertumpu kepada buku sebagai bahan rujukan kedua selepas guru.

Ketrampilan isi kandungan adalah perlu tetapi bukan wajib untuk penyelesaian masalah, sebaliknya pengalaman dan pendedahan kepada kemahiran dan strategi penyelesaian masalah mungkin adalah faktor yang lebih penting.

Johari hassan & Yeong (2010)Penukaran sistem pendidikan yang terlalu kerap

MURID

Prof Fan Lianghuo FanIn all high-performing countries, students overall showed strong motivation towards learning, which is particularly evident in the subjects Mathematics and Science.Those countries also have a very supportive social environment for education. For example, parents place more value on their childrens education and have higher expectation, which will affect students attitude and their behaviour in learning.

(The Star Online)Kajian oleh Bharath Sriraman (2008). Exploring gender factors related to a youth interview study , jurnal ZDM Mathematics Education ,40, 591-600.Pengaruh rakan sebaya:lelakimudah menerima pengaruh negatif dari rakan sebayaPerempuancenderung untuk bersaing secara sihat dari segi akademik.

Cara pemikiran:Lelaki I think it is great, that is the way it is supposed to be.Perempuan of course it is important for young girls to see that women can do the same thing as men, and as well as men.

Bersukan vs belajar:Lelakiit is more important to be good in sport than to get good gradesPerempuanit was important to be in sport but also to study and we all did both.

ISU : SOALAN PISAPERBEZAAN DALAM FOKUS PENGUJIAN BAGI PEPERIKSAAN AWAM DAN PISAPengetahuan isi kandungan vs aplikasi kehidupan seharianFORMAT SOALAN PISA VS PEPERIKSAAN AWAMPISA : soalan panjang. Perlu HOTsPEPERIKSAAN AWAM : soalan tertumpu dan ringkasCONTOH SOALAN

SOALAN PISA

SOALAN PMR