program ulul albab dalam sistem pendidikan mrsm

Click here to load reader

Post on 18-Jan-2015

1.537 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. WORLD CLASS SECONDARY EDUCATION :ULUL ALBAB Persidangan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan MARA 2011 HOTEL ISTANA (16 Dis 2011) Oleh Abdullah Abdul Rahman Pengetua MRSM Kota Putra
 • 2. WORLD CLASS SECONDARY EDUCATION - ULUL ALBAB World class Mrsm Ulul Albab
 • 3. WORLD CLASS SECONDARY EDUCATION - ULUL ALBAB
 • 4. MRSM ULUL ALBAB
 • 5. MRSM ULUL ALBAB
 • 6. PROGRAM ULUL ALBAB DALAM SISTEMPENDIDIKAN MRSM Persidangan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan MARA 2011 HOTEL ISTANA (16 Dis 2011) Oleh Abdullah Abdul Rahman Pengetua MRSM Kota Putra
 • 7. What we Whatknow we want What we do
 • 8. What we know What we want What we do WORLD STANDARD
 • 9. GOLFWhat ? weknow eagle birdie
 • 10. Program UlulWhat Albab dalam we Sistem Pendidikanknow MRSM
 • 11. GOLF What? we want
 • 12. Program Ulul WhatAlbab we want
 • 13. Begins with the END in mind
 • 14. PROGRAM ULUL ALBAB Quranik Falsafah Pendidikan mrsm ULUL ALBAB Ensaiklopedik Ijtihadik Falsafah Pendidan Negara
 • 15. SISTEM PENDIDIKAN MRSM INPUT PROSES TRANSFORMASI OUTPUT Kurikulum Pembangunan MODAL & Kurikulum INSAN BERKUALITI Kokurikulum Pembangunan Pembangunan Nobel Ko-kurikulum Laurette Pelajar & Sumber Usahawan Manusia Perkhidmatan Nilai Teras Pendidikan SIKAP Prasarana Ulul AlbabSumber: David A Nadler, Champions of Change (1998)
 • 16. Definisi Ulul-albab DEFINASI ULUL-ALBABSatu golongan yang mempunyaiasas yang kukuh tentang AlQuran, Ilmu pengetahuan yangluas dan pelbagai, mampuberfikir dan memerhati kejadianAllah melalui mata hati dan akalyang tajam serta mengambiliktibar darinya.
 • 17. 1. KAT 1 2. PROGRAM ULUL ALBAB 3. PROGRAM HOLISTIK 4. PROGRAM TYPE 1 5. PROGRAM TYPE 11 6. BAHASA ASING PELAJAR ULUL ALBAB DGN CIRI-CIRI Pembelajaran Kemahiran Pembelajaran ExperientialKurikulum Asas Kurikulum Terbitan Quranik INPUT SISTEM PENDIDIKAN MRSM PROSES TRANSFORMASI OUTPUT Ensaiklopedik Kurikulum Pembangunan MODAL & Kurikulum INSAN BERKUALITI Kokurikulum Pembangunan Pembangunan Nobel Ko-kurikulum Laurette Pelajar & Sumber Usahawan Ijtihadik Manusia Perkhidmatan Nilai Teras Pendidikan SIKAP Prasarana Sumber: David A Nadler, Champions of Change (1998)
 • 18. CIRI-CIRI ULUL ALBABo QURANIKo ENSAIKLOPEDIKo IJTIHADIK
 • 19. CIRI-CIRI ULUL ALBABo QURANIK o Menghafaz 30 juzuk Al-o ENSAIKLOPEDIK Quran serta memahaminyao IJTIHADIK berdasarkan konsep baca, ingat, faham, fikir, amal dan sebar. (Sasaran menghafaz 30 juzuk selama 3 tahun)
 • 20. CIRI-CIRI ULUL ALBAB o QURANIK o ENSAIKLOPEDIK Berpengetahuan dan berkemahiran o IJTIHADIK tinggi, menjadi sumber rujukan serta menguasai pelbagai bidang ilmu dan bahasa asing
 • 21. CIRI-CIRI ULUL ALBAB