program transisi prasekolah - · pdf fileprasekolah ke tahun satu 2015 1 program transisi...

Click here to load reader

Post on 27-Mar-2019

317 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM TRANSISIPRASEKOLAHKE TAHUN SATU

2015

1

PROGRAM TRANSISI TUJUAN PROGRAM TRANSISI RASIONAL PROGRAM TRANSISI OBJEKTIF PROGRAM TRANSISI TAKLIMAT PROGRAM TRANSISI JAWATANKUASA PELAKSANA PERANCANGAN PROGRAM ORENTASI TAHUN 1 JADUAL WAKTU PENGAJARAN

TAHUN 1 2015 WAJAH-WAJAH TAHUN 1 CEMERLANG A SENARAI NAMA MURID TAHUN 1 CEMERLANG A 2015 ATUR CARA MAJLIS PENANGGUHAN PROGRAM TRANSISI

PRASEKOLAH KE TAHUN 1.

2

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satubertujuan untuk membantu murid menghadapiperubahan di dalam keadaan transisi daripendidikan tidak formal di tadika ke pendidikanformal di Tahun Satu Sekolah Rendah.

3

PROGRAM TRANSISIPROGRAM TRANSISI

1. Murid-murid dapat menyesuaikan diri denganpersekitaran,guru-guru dan kawan baru dalam masayang singkat.

2. Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif,emosi, kerohanian dan jasmani murid secaramenyeluruh sebelum memulakan proses pengajarandan pembelajaran secara formal di Tahun Satu.

3. Meningkatkan minat dan semangat murid untukdatang ke sekolah tanpa banyak masalah.

4

TUJUAN PROGRAM TUJUAN PROGRAM

Perbezaan umur antara murid Tahun Satu ( 1 - 11 bulan)

Kebolehan mereka memberi perhatian

Kesedaran untuk belajar ( perbezaan pengalaman )

prasekolah, fizikal dan latar belakang keluarga

Pengetahuan dan kemahiran :-

Perbezaan kecekapan sosio-ekonomi

5

Murid-murid yang masuk ke Tahun satu datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza.

Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi kesan yang berterusan.

RASIONALRASIONAL

Perkembangan psikologi (keyakinan diri: takut, bimbang dan rasa tidak selamat)

1. Murid dapat meningkatkan kemahiran berfikir,bertematik, bersepadu dan main sambil belajar.

2. Selepas 3 bulan tidak dapat perbezaan yang ketara antaramurid bagi membolehkan guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal.

3. Mengamalkan teknik pemudah cara yang berbeza dan penekanan konsep pembelajaran penyayang secara berterusan.

6

OBJEKTIFOBJEKTIF

Masa : 2.30 PTGTarikh : 13 JANUARI 2015 ( SELASA )Tempat : Arena Modal Insan Dinamik

Sekolah Kebangsaan Mukah.

PENGLIBATAN:

Semua ibu bapa murid-murid Tahun Satu.

7

Semua AJK Program Transisi 2015.

Penasihat : Cikgu Abdul Wahit bin Mohamad Etli ( Guru Besar, SK Mukah )

Pengerusi : Cikgu Marzuki bi Ali Mahmud ( Penolong kanan )

N.Pengerusi : Cikgu Fatimah bt Hj.Drahman ( PK HEM ) Setiausaha : Salina bt. Suhaili ( Guru Kelas Tahun Satu Cemerlang A) Pen.Setiausaha : Cikgu Hadiah Bt. Hj. Mahdar (Guru Kelas Tahun Satu Cemerlang B)

Ahli-Ahli DYG RABIAA BT AWG MOHSIN FAUZIAH BT IDRIS

MOHD HARYADI B EKENI SARINIE DORA BT MOHD ALEX FAZARIAH BT AHMAD ROSNIAH BT KAMJU MOHD RADZI B MAHMOOD NORZELAN B KILI

NASIR B SAHARI

8

JAWATANKUASA PELAKSANAANPROGRAM TRANSISI & GURU

PENYAYANG TAHUN SATU2015

JAWATANKUASA PELAKSANAANPROGRAM TRANSISI & GURU

PENYAYANG TAHUN SATU2015

ALI ABANG BEJURI CIANRA BT DRAHMAN ENGKU AFIZAN ENGKU HALIM WINNY AK GEORGE SANTANG

Jawatan kuasa kerja

1. Protokol dan sambutan Ketua : Fatimah binti Hj Drahman

Semua guru2. Bacaan Doa Ketua : Engku Afizan bin Engku Halim

3. Pengacara Majlis

Ketua : Salmy binti Morshidi Zullina binti Ramli

4. DokumentasiKetua : Hadiah binti Mahdar

Cianra bt Drahman

5. Publisiti & SiarayaKetua : Ali bin Abg bejuri

Norzelan Bin Kili

6. Persiapan Tempat dan BackdropKetua : Ruzaimah binti Mut

Nasir bin Sahari Julita binti Jaafar

7. Jurufoto

Ketua : Ahmad Fauzi bin Samat

8. JK Kebersihan dan KeselamatanKetua : Fauziah binti Idris

9

Sarinie Dora binti Mohd Alex

9. Jamuan Ringan (Air Mineral)Ketua : Razimah binti Arifin

Rosmiah bt. Kamju

Atur cara:

2.30 Ibu bapa dan murid-murid tahun 1 mengambil tempat duduk.

- Nyanyian lagu NegaraKu

- Nyanyian lagu Ibu Pertiwiku

- Bacaan Doa

- Taklimat PPPM/KSSR oleh Cikgu Abdul Wahit bin Mohamad Etli (Guru Besar)

- Taklimat Program Transisi / PBS / LINUS oleh Cikgu Marzuki Ali Mahmud PK Pentadbiran

- Taklimat Khas Bantuan / Kebajikan / Disiplin /

Peraturan Sekolaholeh Penolong Kanan HEM Cikgu Fatimah Bt

Drahman

- Taklimat Khas Penolong Kanan Kokurikulum KK & PJK ( Baju PJ)Oleh Cikgu Dyg Rabiaa Awg Mohsin

- Sesi soal jawab

- Bersurai

- Majlis ditangguh

10

11

PERANCANGANPROGRAMTRANSISI

TAHUN SATUTahun 2015

PERANCANGANPROGRAMTRANSISI

TAHUN SATUTahun 2015

12

Hari/Tarikh Masa Aktiviti M/p Personalia

13.01.2015

ISNIN

720- 0820

Pendaftaran Murid- Pengurusan Kelas BI / MHE Salina Bt Suhaili

0820 - 0920 BM/FI Fauziah Bt Idirs0920 - 0950 PJ/NS Nasir B Sahari0950-1010 REHAT1010 1110 BA/MR Mohd Radzi1110 1210 MT/SS Salina Bt Suhaili

14.01.2015

SELASA

0700-0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K0820 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 0950 PK Ali Abang Bejuri0950 1010 REHAT1010 1110 BI Mohd Haryadi1110 1140 BM Fauziah Bt Idris1140 - 1240 BA Mohd Radzi

-

15.01.2015

RABU

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 MT Salina Bt Suhaili0820 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 0950 DS Sarinie Dora0950 - 1010 REHAT1010 1110 DSV Norzelan B Kili1110 1210 BI Mohd Haryadi1210 - 1240 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

16.01.2015

KHAMIS

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0750 PERHIMPUNAN SEMUA GURU DAN MURID0750 0850 BM Fauziah Bt Idris0850 0920 PJ Nasir B Sahari0920 0950 PAI/PM Fazriah A /

Rosniah K0950 1010 REHAT1010 - 1040 BM Fauziah Bt Idris1040 1140 MT Salina Bt Suhaili1140 - 1240 BI Mohd Haryadi

17.01.2015

JUMAAT

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 BM Fauziah Bt Idris0820 0850 DS Sarinie Dora0850 0950 BI Mohd Haryadi0950 1010 REHAT1010 1040 DM Norzelan Kili1040 1140 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

13

MINGGU 11 CEMERLANG AMINGGU 11 CEMERLANG A

Hari/Tarikh Masa Aktiviti M/p Personalia

20.01.2015

ISNIN

721- 0820

Pendaftaran Murid- Pengurusan Kelas BI / MHE Salina Bt Suhaili

0820 - 0920 BM/FI Fauziah Bt Idirs0920 - 0950 PJ/NS Nasir B Sahari0950-1010 REHAT1010 1110 BA/MR Mohd Radzi1110 1210 MT/SS Salina Bt Suhaili

21.01.2015

SELASA

0700-0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K0820 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 0950 PK Ali Abang Bejuri0950 1010 REHAT1010 1110 BI Mohd Haryadi1110 1140 BM Fauziah Bt Idris1140 - 1240 BA Mohd Radzi

-

15.01.2015

RABU

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 MT Salina Bt Suhaili0820 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 0950 DS Sarinie Dora0950 - 1010 REHAT1010 1110 DSV Norzelan B Kili1110 1210 BI Mohd Haryadi1210 - 1240 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

22.01.2015

KHAMIS

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0750 PERHIMPUNAN SEMUA GURU DAN MURID0750 0850 BM Fauziah Bt Idris0850 0920 PJ Nasir B Sahari0920 0950 PAI/PM Fazriah A /

Rosniah K0950 1010 REHAT1010 - 1040 BM Fauziah Bt Idris1040 1140 MT Salina Bt Suhaili1140 - 1240 BI Mohd Haryadi

23.01.2015

JUMAAT

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 BM Fauziah Bt Idris0820 0850 DS Sarinie Dora0850 0950 BI Mohd Haryadi0950 1010 REHAT1010 1040 DM Norzelan Kili1040 1140 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

14

MINGGU 21 CEMERLANG AMINGGU 21 CEMERLANG A

Hari/Tarikh Masa Aktiviti M/p Personalia

26.01.2015

ISNIN

722- 0820

Pendaftaran Murid- Pengurusan Kelas BI / MHE Salina Bt Suhaili

0820 - 0920 BM/FI Fauziah Bt Idirs0920 - 0950 PJ/NS Nasir B Sahari0950-1010 REHAT1010 1110 BA/MR Mohd Radzi1110 1210 MT/SS Salina Bt Suhaili

27.01.2015

SELASA

0700-0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K0820 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 0950 PK Ali Abang Bejuri0950 1010 REHAT1010 1110 BI Mohd Haryadi1110 1140 BM Fauziah Bt Idris1140 - 1240 BA Mohd Radzi

-

28.01.2015

RABU

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 MT Salina Bt Suhaili0820 0920 BM Fauziah Bt Idris0920 0950 DS Sarinie Dora0950 - 1010 REHAT1010 1110 DSV Norzelan B Kili1110 1210 BI Mohd Haryadi1210 - 1240 PAI/PM Fazariah A /

Rosniah K

29.01.2015

KHAMIS

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0750 PERHIMPUNAN SEMUA GURU DAN MURID0750 0850 BM Fauziah Bt Idris0850 0920 PJ Nasir B Sahari0920 0950 PAI/PM Fazriah A /

Rosniah K0950 1010 REHAT1010 - 1040 BM Fauziah Bt Idris1040 1140 MT Salina Bt Suhaili1140 - 1240 BI Mohd Haryadi

30.01.2015

JUMAAT

0700 0720 Pengurusan Kelas GK Salina Bt Suhaili0720 0820 BM Fauziah Bt Idris0820 0850 DS Sarinie Dora