program tahun 6 1.pptx

of 9 /9
PROGRAM MENCETUS KECEMERLANGAN DAN AKUJANJI BERSAMA IBU BAPA / PENJAGA DAN MURID-MURID TAHUN 6 SESI 2015 TARIK H HARI MASA TEMPA T : : : : 1 MAC, 2015 AHAD 12 TENGAH HARI MAKMAL KOMPUTER SK SEPAKAT JAYA

Author: rashidimohamed

Post on 11-Nov-2015

17 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

PROGRAMMENCETUS KECEMERLANGAN DANAKUJANJI BERSAMA IBU BAPA /PENJAGADAN MURID-MURID TAHUN 6SESI 2015TARIKH HARI MASATEMPAT::::1 MAC, 2015AHAD12 TENGAH HARI MAKMAL KOMPUTERSK SEPAKAT JAYASK SEPAKAT JAYA, YONG PENGAKU JANJI GURUKami dengan sesungguhnya berjaniji bahawa kami akan berusaha menggembeleng tenaga secara jitu dan padu, penuh keiltizaman dan semangat yang membara untuk mencapai prestasi UPSR 2015 yang lebih cemerlang di peringkat daerah, negeri Johor dan kebangsaan dengan cara:i. Sentiasa melaksankan tugas dengan efektif, bersungguh- sungguh, cekap, jujur , amanah dan bertanggungjawab.ii.Berusaha dengan menggembleng seluruh tenaga secara bersepadu dan hormonis untuk meningkatkan pencapaian UPSR 2015 dengan;1. Lulus 100% semua pelajaran,2. Mencapai 1.65 Gred Purata Sekolah3. Mendapat sekuran-kurangnya seramai 6 orang5A (37.5%)iii.Berusaha dengan penuh bertanggungjawab, jujur dan ikhlas untuk melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran secara efektif, kondusif dan menarik.iv. Sentiasa memperkayakan diri, berketerampilan , mengamalkan nilai-nilai murni selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.ATUR CARA MAJLIS12.00 TENGAH HARIPendaftaran Ibu BapaKetibaan YDP PIBGBacaan Doa(EN. Mohd Fikri B. Marzuki)Ucapan dan TaklimatEn. Rashidi B. MohamedGuru BesarSK Sepakat JayaUcapan YDP PIBG En.Md. Isa B. HussainAku Janji(Murid, ibu bapa dan guru)Kami sesungguhnya faham bahawa kecemerlangan pendidikanadalah tanggungjawab kami semua.1.30 PETANGBersuraiSekian janji dan ikrar kami di hadapan......................................................RASHIDI B. MOHAMEDGURU BESAR SK SEPAKAT JAYA1.0 RASIONALKeluarga Asas Kemajuan Negara. Ungkapan ini sering dijadikan lanasan dan dasar kerajaan ke arah pembentukan sebuah masyarakat yang membangun ke arah negara maju menjelang Wawasan 2020.Program Temu Bincang Ibu Bapa murid Tahun 6 merupakan program yang diadakan pada setiap tahun. Melalui program ini, pihak sekolah dapat menyalurkan maklumat secara langsung kepada ibu bapa atau penjaga tentang program yang dirancang untuk murid tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan UPSR tahun ini. Program-program yang bersesuaian dirancang untuk membantu calon-calon UPSR 2015 agar dapat mencipta kecemerlangan dalam peperiksaan penting ini. Kerjasama daripada ibu bapa atau penjaga amat diperlukan agar apa yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya bagi memastikan kejayaan cemerlang UPSR diperolehi seperti yang disasarkan pada tahun2015.2.0 OBJEKTIFSK SEPAKAT JAYA, YONG PENGAKU JANJI IBU BAPAKami ibu bapa Tahun 6 Terbilang 2015 SK Sepakat Jaya berikrar dan berjanji bahawa kami akan melaksanakan tanggungjawab kami seperti berikut:i.Memastikan keperluan asas anak kami dipenuhi.ii.Membantu dan memantau anak kami dalam pelajaran dirumah dan memastikan kerja rumah anak kami dapat disiapkan.iii.Memastikan anak kami hadir pada hari persekolahan danaktiviti sekolah.iv.Memupuk kerjasama yang baik dengan Guru Besar dan guru-guru serta pihak sekolah.1.Menyampaikan maklumat terkini secara tepat danSekian janji dan ikrar kami di hadapanjelas kepada ibu bapa terutamanya program dan aktivitiyang dirancang untuk murid-murid Tahun 6.2. Mewujudkan serta mengeratkan hubungan yang baikantara pihak sekolah dan Ibu bapa.-------------------------------------------------------(EN. RASHIDI B. MOHAMED) GURU BESRSK SEPAKAT JAYA YONG PENG3.Memberi peluang kepada ibu bapa menyuarakanserta membincangkan masalah anak mereka denganpihak sekolah.SK SEPAKAT JAYA, YONG PENGAKU JANJI MURIDKami murid-murid Tahun 6 Terbilang 2015 SK Sepkat Jaya berikrar dan berjaniji bahawa kami akan melaksanakan tanggungjawab kami seperti berikut;IMenumpukan sepenuh perhatian dan melibatkan diri secara aktif semasa guru mengajar.II Membuat dan melengkapkan segala tugasan yang diberi. III Mengurus dan menggunakan masa dengan bijak.IVMenghadirkan diri pada hari persekolahan dan aktiviti sekolah.VISentiasa berusaha dengan segenap tenaga untuk menjadikan sekolah kami antara sekolah yang terbaik di daerah Batu Pahat, negeri Johor dan di peringkat kebangsaan.VII Akur akan tuntutan agama, nasihat ibu bapa, guru-guru danPeraturan sekolah.Kami juga bersedia menerima tindakan jika kami melanggarAKU JANJI ini.3.0MATLAMAT3.1MATLAMAT UTAMAMencapai sasaran UPSR 2015 6 orang 5A100% lulus (semua pelajaran) GPS 1.653.2PENCAPAIAN TOV TAHUN 5 (2014)----Jumlah calonBilangan 5A% lulusGPS::::16 orangTiada68.752.434.0SASARAN16 orang murid Tahun 6 Terbilang.5.0GURU KELAS TAHUN 6 TERBILANGCik Nurul Ain Bt. Saat.5.1JAWATANKUASAUPSR 2015PROGRAMKECEMELANGAN---PengerusiNaib Pengerusi 1Naib Pengerusi 2:::En. Rashidi B. MohamedEn. Mohd Razak B. HamidEn. Md. Isa B. Hussien(YDP PIBG)Cik Nurul Ain Bt. SaatEn. Abd Talef B. Awang Pn. Atiqah Bt. Ahmad Pn. Rafidah Bt. JalilEn. Rosli B. SamanEn. Mohd Fikri B. MarzukiSemua guru--SetiausahaAJK::..........................................................................Tandatangan CalonCalon UPSRTandatanganGuru BesarTandatanganIbu Bapa6.0 SASARAN PENCAPAIANANALISISI KESELURUHAN : BM (KEFAHAMAN)TOV TOV ETR UPSR ETR UPSR PERATUSPAT 5 (2014) PAT 5 2015 2015 LULUS GPS (2014)BIL % BIL % BIL % TO ETRVA 6 37.5 13 81.25 16 100 1.81 1.18B 7 43.75 3 18.75C 3 18.75 - - D - - - - E - - - -JUM 16 100 16 100ANALISISI KESELURUHAN : BM (PENULISAN)TOV TOV ETR UPSR ETR UPSR PERATUSPAT 5 (2014) PAT 5 (2014) 2015 2015 LULUS GPSPENCAPAIAN UPSR 2005 -2014BIL%BIL%BIL%TOVGPSA743.751168.75161001.871.37B425531.25C531.25--D----E----JUM1610016100TAHUN% LULUS5A (%)200582.612 (8.7)200677.27-200766.671 (6.67)200876.023 (23.08)20091001 (6.67)2010601 (10.00)201186.671 (6.67)201293.33-201391.672 (16.67)201476.47-GPS MENGIKUT MATA PELAJARANUPSR 2014MATA PELAJARAN GPS % LULUS % GRED ABM (PEM) 1.82 100 47.06BM (PEN) 2.53 76.65 17.65B.INGGERIS 2.53 88.24 17.65MATEMATIK 2.82 58.82 -SAINS 2.41 94.12 11.76ANALISISIKESELURUHAN: BAHASA INGGERISANALISISIKESELURUHAN: MATEMATIKANALISIS CALON UPSR 2014MENGIKUT GREDCALON LULUS A + B + C:12 orangPERATUS LULUS:76.65 %JUMLAH 5A & %:-PENCAPAIAN GPS:2.42TOVPAT 5 (2014)TOVPAT 5 (2014)ETR UPSR2015ETR UPSR2015PERATUSLULUSGPSBIL%BIL%BIL%TOVETRA212.5743.75161002.811.81B318.75531.25C743.75425D425--E----JUM167516100TOVPAT 5 (2014)TOVPAT 5 (2014)ETR UPSR2015ETR UPSR2015PERATUSLULUSGPSBIL%BIL%BIL%TOVETRA--637.5161003.001.81B425743.75C850318.75D425--E----JUM167516100ANALISISI KESELURUHAN : SAINSTOV TOV ETR UPSR ETR UPSR PERATUSGPSPAT 5 (2014) PAT 5 (2014) 2015 2015 LULUSBIL % BIL % BIL % TOV ETR A 2 12.5 7 43.75 16 100 2.75 1.65B 5 31.25 8 50.00C 6 37.5 1 6.25D3 18.75 - - E - - - - JUM 16 81.25 16 1007.0 PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR 2015BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KOS1 Ujian Diagnostik 25 29 Jan RM200.002 Temu Bincang / Aku Janji Tahun 6 8 Feb & 16Terbilang Ogos RM200.003 Klinik Pagi Jan- Sept RM200.004 Kelas Bimbingan Prep Hours Jan - Nov RM200.005 Kelas Bimbingan Malam April - Ogos RM200.0015.0ANALISIS UPSR TAHUN 2014Bilangan murid yang lulus semua mata pelajaran12 orangPeratus lulus:76.47 %Jumlah 5A:TiadaGPS:2.436Bengkel Kecemerlangan UPSRJan- OgosRM400.007Program Kem Motivasi / Jati DiriMac - JunRM300.008Ujian & PeperiksaanJan -OgosRM300.009Modul Pembelajaran MuridJan - NovRM160.0010Gerak Gempur / Pecutan Akhir / Near MIssMei - septRM320.0011Jom SarapanOgos - SeptRM100.0012Solat HajatOgosRM100.0013Restu IlmuOgosRM200.0014Program Kecemerlangan (PPD Batu Pahat)Ogos-SeptRM200.0015Program Zoom AMac- SeptRM400.0016Program selepas UPSRSept- NovRM300.00JUMLAHRM3480.0014.0 PROGRAM KURIKULUM 201514.1 BAHASA MELAYU14.1.1 Kelas Bimbingan Awal Pagi14.1.2 Kelas Bimbingan Tahun 6 Prep Hours14.1.3 Kelas Bimbingan (SMART WORKSHOP)14.1.4 Aktiviti Pagi Ahad Panitia Bahasa Melayu14.1.5 Aktiviti Klinik Bahasa Melayu UPSR14.1.6 Program Gerak Gempur14.1.7 Mentor Mentee14.1.8 Program Zoom A14.2 BAHASA INGGERIS14.2.1 Kelas Bimbingan Awal Pagi14.2.2 Kelas Bimbingan Tahun 6 Prep Hours14.2.3 Kelas Bimbingan (SMART WORKSHOP)14.2.4 Aktiviti Pagi Ahad Panitia Bahasa Inggeris14.2.5 Aktiviti Klinik Bahasa Inggeris UPSR14.2.6 Program Gerak Gempur14.2.7 Mentor Mentee14.2.8 Program Zoom A14.3 MATEMATIK14.3.1 Kelas Bimbingan Awal Pagi14.3.2 Kelas Bimbingan Tahun 6 Prep Hours14.3.3 Kelas Bimbingan (SMART WORKSHOP)14.3.4 Aktiviti Pagi Ahad Panitia Matematik14.3.5 Aktiviti Klinik Matematik UPSR14.3.6 Program Gerak Gempur8.0KOS YANG DITANGGUNG OLEH IBU BAPA9.0TATACARA PEMBAYARAN10.0ANGGARAN KOS YANG DITANGGUNG OLEHPIBG / SARANA /SUMBANGAN LUAR14.3.714.3.8Mentor MenteeProgram Zoom A14.4SAINS14.4.114.4.214.4.314.4.414.4.514.4.614.4.714.4.8Kelas Bimbingan Awal PagiKelas Bimbingan Tahun 6 Prep HoursKelas Bimbingan (SMART WORKSHOP) Aktiviti Pagi Ahad Panitia SainsAktiviti Klinik Sains UPSR Program Gerak Gempur Mentor MenteeProgram Zoom A11.0ANGGARAN KOS YANG DITANGGUNG OLEHSEKOLAHRM 3480.00BILAKTIVITI / PROGRAMJUMLAH1Program Motivasi / Jati DiriRM300.002Ujian & PeperiksaanRM300.003Jom SarapanRM100.004Solat HajatRM100.00JUMLAHRM800.001Bayaran PertamaRM30.001.1.20152Bayaran KeduaRM23.001.5.2015JUMLAHRM53.00BILAKTIVITI / PROGRAMJUMLAH1Kelas Bimbingan Prep Hours & Klinik PagiRM10.00 x 16RM160.002Program Kem Motivasi / Jati DiriRM10.00 x 16RM160.003Modul Pembelajaran 5 subjek (BM 1 & 2,BI, MT, SN) RM8.00 x 16RM128.004Program Gerak Gempur / Pecutan Akhir / Near MissRM20.00 x 16RM320.005Solat HajatRM5.00 x 16RM80.00JUMLAH KESELURUHANRM848.00RM848 / 16 = RM53.0012.0 JADUAL WAKTU KLINIK PAGIISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI(7.00-7.30) (7.00-7.30) (7.00-7.30) (7.00-7.30)PERKARA SAINS MATEMATIK B. INGGERIS B.MELAYUGURU PN.ATIQAH PN. RAFIDAH CIK NURUL EN.ABD.TALEF AIN13.0 JADUAL WAKTU PREP HOURS3.1 JADUAL KELAS TAMBAHAN TENGAH HARIHARI AHAD ISNIN SELASA KHAMIS (1.00-2.00) (1.00-2.00) (1.00-2.00) (1.00-2.00)PERKARA SAINS MATEMATIK B. INGGERIS B.MELAYU GURU PN.ATIQAH PN. RAFIDAH CIK NURUL EN.ABD.TALEFAIN13.2 JADUAL KELAS MALAMISNIN SELASA RABU13.3 JADUAL KELAS SABTU (SMART WORKSHOP)HARI(8.00-10.00)(8.00-10.00)(8.00-10.00)PERKARAB. INGGERISB. INGGERISSAINSGURUEN.MOHDRAZAKEN.MOHDRAZAKEN.RASHIDIMASA/HARI8.00 9.009.00 10.0010.30-11.30SABTU (MINGGU 1)B.MELAYU (EN.ABD.TALEF) KUMPULAN AB.MELAYU (EN. ROSLI )KUMPULAN BB.MELAYU (PN.MASLINA) KUMPULAN CSABTU (MINGGU 2)B.INGGERIS (CIK NURUL AIN) KUMPULAN AB.INGGERIS (EN. RAZAK) KUMPULAN BB.INGGERIS (PN.ZAHARAH) KUMPULAN CSABTU (MINGGU 3MATEMATIK (PN.RAFIDAH) KUMPULAN AMATEMATIK (EN. ROSLI ) KUMPULAN BMATEMATIK (PN.MASLINA) KUMPULAN CSABTU (MINGGU 4)SAINS (EN.RASHIDI) KUMPULAN ASAINS (EN.SHUKRI ) KUMPULAN BSAINS (PN.ATIQAH) KUMPULAN C