program nilam bhg.2 - pelaksanaan

Download Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

Post on 02-Jun-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  1/20

  Program NILAM

  (

  Bahagian

  2 Pelaksanaan)

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  2/20

  Aktiviti Galakan Membaca

  Rekod Bacaan

  Pengiktirafan

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  3/20

  Tabiat Membaca

  Ganjaran Pengikhtirafan

  Penilaian

  Rekod Bacaan

  Pelaksanaan aktiviti

  Rakan Pembaca Jauhari

  Kawalan

  Program NILAM

  (Nadi Ilmu Amalan Membaca)

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  4/20

  Tahun Lemah Sederhana Tingg

  1 & 6 9 18 27

  2, 3, 4& 5

  18 36 54

  JUMLAH

  (6 Tahun)90 180 270

  Bilangan buku yang

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  5/20

  Tingkatan Lemah Sederhana Tingg

  1, 2 &

  4

  9 18 27

  3 & 5 18 36 54

  JUMLAH

  (5 Tahun)72 144 216

  Bilangan buku yang

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  6/20

  Aktiviti Bilangan Pen

  Pendengar pe

  Membaca bersama

  Meminjamkan buku

  Bercerita

  Bicara bukuSyarahan

  Diskusi

  Lakonan

  1 Markah pe

  seorang

  Catatan 5 orang per

  Kepemimpinan mengaorang lain turut mem

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  7/20

  Terus Membaca &

  mengumpul markah TahapJauhari

  Gangsa

  Perak

  Emas

  Nilam

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  8/20

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  9/20

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  10/20

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  11/20

  KemahiranMembaca yang

  asas(kemahiran belajar &mencari maklumat)

  Pemupukan(tabiat) Membaca

  Penga

  (budmemb

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  12/20

  Projek Cakna Khemah

  membaca

  Bengkel

  membaca

  Minggumembaca

  Bulan membaca Kerja projek

  Projek kemahiranmaklumat

  Aktiviti waktuPerpustakaan

  KemahiranMembaca yang

  asas(kemahiran belajar &mencari maklumat)

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  13/20

  Laluan Iqra

  Membaca bersama

  Hentian Ilmu

  Bacalah saying

  Semarak Minda

  Mindakuberkreatif

  10 minit bbuku

  Projek banmembaca

  Jejak mak

  Pemupukan(tabiat) Membaca

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  14/20

  Choral speaking

  Pertandinganbercerita

  Bina minda

  Berbalas pantun

  Bidato

  Perbahasan

  Kuiz pengetahuan

  Perbincanganbuku

  Pesta buku

  Pertandinganbuku skrap

  Resensi buku

  Pengayaan

  (budayamembaca)

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  15/20

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  16/20

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  17/20

 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  18/20

  Azman Larut. (2005). Panduan mengurus pusat sumber sekolah. Batu Caves:

  PTS Professional Publishing.

  Inspiration Boost. (2014). 8 reasons why reading is so important. Akses pada19 Disember 2014 daripada http://inspirationboost.com/8-reasons-why-reading-is-so-important

  Learn to read Prince George and the world. (t.t.). Why is reading important?Akses pada 19 Disember 2014 daripada http://www.learn-to-read-prince-george.com/why-is-reading-important.html

  The Malaysian Bar. (2002-2008). Malaysians still not reading enough, saysMuhyiddin. Akses pada 19 Disember 2014 daripadahttp://www.malaysianbar.org.my/general_opinions/comments/malaysians_still_not_reading_enough_says_muhyiddin.html

  Malaysia. Kementerian Pelajaran. Bahagian Teknologi Pendidikan. (2008).Program NILAM: konsep dan panduan pelaksanaan di sekolah. Ed. Ke-2.Kuala Lumpur: Bahagian Teknologi Pendidikan.

  http://inspirationboost.com/8-reasons-why-reading-is-so-importanthttp://inspirationboost.com/8-reasons-why-reading-is-so-importanthttp://inspirationboost.com/8-reasons-why-reading-is-so-importanthttp://www.learn-to-read-prince-george.com/why-is-reading-important.htmlhttp://www.learn-to-read-prince-george.com/why-is-reading-important.htmlhttp://www.learn-to-read-prince-george.com/why-is-reading-important.htmlhttp://www.malaysianbar.org.my/general_opinions/comments/malaysians_still_not_reading_enough_says_muhyiddin.htmlhttp://www.malaysianbar.org.my/general_opinions/comments/malaysians_still_not_reading_enough_says_muhyiddin.htmlhttp://www.malaysianbar.org.my/general_opinions/comments/malaysians_still_not_reading_enough_says_muhyiddin.htmlhttp://www.learn-to-read-prince-george.com/why-is-reading-important.htmlhttp://inspirationboost.com/8-reasons-why-reading-is-so-important
 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  19/20

  Malaysians still not reading enough, says Muhyiddin. (2009, April 19). Star.Archives. Akses pada 19 Disember 2014 daripadahttp://www.thestar.com.my/story/?file=%2f2009%2f4%2f19%2fnation%2f3725792&sec=nation.

  Salim Md. Zain. (t.t.). Budaya ilmu dalam kalangan rakyat Malaysia. Aksespada 19 Disember 2014 daripadahttp://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=1254

  10 reasons why reading books will save your life. (2014). Akses pada 19

  Disember 2014 daripada http://whytoread.com/why-to-read-10-reasons-why-reading-books-will-save-your-life/

  Word Bank. (2014). World Development Indicators: 2.13 Educationcompletion and outcomes. Akses pada 19 Disember 2014 daripadahttp://wdi.worldbank.org/table/2.13

  http://www.thestar.com.my/story/?file=/2009/4/19/nation/3725792&sec=nationhttp://www.thestar.com.my/story/?file=/2009/4/19/nation/3725792&sec=nationhttp://www.thestar.com.my/story/?file=/2009/4/19/nation/3725792&sec=nationhttp://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=1254http://whytoread.com/why-to-read-10-reasons-why-reading-books-will-save-your-life/http://whytoread.com/why-to-read-10-reasons-why-reading-books-will-save-your-life/http://whytoread.com/why-to-read-10-reasons-why-reading-books-will-save-your-life/http://whytoread.com/why-to-read-10-reasons-why-reading-books-will-save-your-life/http://wdi.worldbank.org/table/2.13http://wdi.worldbank.org/table/2.13http://whytoread.com/why-to-read-10-reasons-why-reading-books-will-save-your-life/http://klikweb.dbp.my/wordpress/?p=1254http://www.thestar.com.my/story/?file=/2009/4/19/nation/3725792&sec=nation
 • 8/10/2019 Program NILAM Bhg.2 - Pelaksanaan

  20/20