profil penggerak malaysia

of 56 /56

Upload: nazri-sahat

Post on 30-Jun-2015

404 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

DESCRIPTION

Prinsip, Dasar, Carta Organisasi, Kewangan, Perkhidmatan dan lain-lain maklumat pertubuhan

TRANSCRIPT

Page 1: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 2: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

• Nama Pertubuhan :     Pertubuhan Penggerak Masyarakat Malaysia

• Nama Singkatan :    Penggerak Malaysia

• No. Pendaftaran : PPM-004-14-27052013

• Tarikh Ditubuhkan :          27 Mei 2013

• Status Pertubuhan :       Peringkat Kebangsaan

• Alamat Berdaftar : No 8, Tingkat 3, Jalan Jernai, Medan Idaman,  Jalan Gombak, Gombak 53100, Kuala Lumpur, Malaysia.

• Email :         [email protected]

• Laman Web Rasmi :        https://www.penggerak.com.my

• Facebook :          https://www.facebook.com/penggerak.net

• Twitter :        https://www.twitter.com/mypenggerak

Page 3: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Sebuah perjuangan memerlukan visi yang jelas. Penggerak Malaysia ditubuhkan adalah untuk berusaha sedaya upaya mencapai impiannya 

yang dinyatakan secara jelas di dalam visi itu

Page 4: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 5: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Kejayaan usaha di dalam mencapai VISI PENGGERAK MALAYSIA adalah bergantung kepada MISI-MISI yang dirancang bagi mencapainya. Untuk 

itu, Penggerak Malaysia telah menetapkankan MISI 2035 yang mempunyai 4 Fasa perlaksanaan sepanjang 20 tahun ini bagi 

memastikan kejayaan VISI tersebut 

Page 6: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 7: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Penggerak Malaysia telah menetapkankan 4 Fasa perlaksanaan sepanjang 20 tahun ini bagi memastikan kejayaan mencapai MISI 2035 

dan VISI Penggerak Malaysia tersebut 

Page 8: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 9: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Bagi menongkah arus menempuh perjalanan VISI dan MISI nya yang panjang itu, Penggerak Malaysia mengikat hati seluruh saf kepimpinan 

dan warga anggotanya dengan mengeluarkan prinsip dan dasar berdasarkan model masyarakat ini.

Page 10: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 11: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Prinsip-prinsip dan dasar-dasar Penggerak Malaysia dikeluarkan daripada Model Masyarakat Penggerak Malaysia sebagai Tali Pengikat Hati semua 

ahli-ahlinya

Page 12: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 13: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Prinsip-prinsip dan dasar-dasar Penggerak Malaysia dikeluarkan daripada Model Masyarakat Penggerak Malaysia sebagai Tali Pengikat Hati Dan 

Kerja Buat semua ahli-ahlinya

Page 14: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Berkaitan PRINSIP RUKUNEGARA : Setiap anggota Penggerak Malaysia mestilah memegang kukuh, menghayati, beramal dan menyemaikan Prinsip Rukunegara ke dalam diri, keluarga dan 

seluruh lapisan masyarakat

Page 15: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan KERAJAAN samada Kerajaan Pusat, Kerajaan Negeri Mahupun Kerajaan 

Tempatan

Page 16: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan PARTI-PARTI POLITIK Samada Barisan Nasional Mahupun Pakatan Rakyat

Page 17: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Semua Pihak Yang Berada Di Dalam SEKTOR SWASTA

Page 18: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Semua Pihak Yang Berada Di Dalam SEKTOR SIVIL

Page 19: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Kerjasama Dan Hubungan Baik Dengan Pihak-Pihak Lain

Page 20: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Tatacara Pengelolaan Pertubuhan Ini

Page 21: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Kaedah Membuat Keputusan Di Dalam Pertubuhan Ini

Page 22: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Ketetapan Penggerak Malaysia Terhadap Pemegang-Pemegang Jawatan Didalamnya  

Page 23: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Pendirian Penggerak Malaysia Berkaitan Dengan Hal Ehwal PENAUNG PERTUBUHAN

Page 24: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Dalam melaksanakan setiap fasa MISI 2035, Penggerak Malaysia menetapkan 6 bidang utama dalam Gerakan Transformasi Masyarakat 

Penggerak Malaysia bagi mencapai VISI 2035 nya itu.

Page 25: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 26: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Melalui 6 bidang keutamaan tersebut, Penggerak Malaysia mengeluarkan 30 Program Induk untuk digerakkan di semua peringkat

Page 27: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 28: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

BAHAGIAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

11. Bantuan Kebajikan Anggota Masyarakat Yang Ditimpa Kesusahan12. Pusat Perlindungan Dan Kaunseling Penggerak Malaysia13. Bantuan Khidmat Nasihat Dan Kaunseling14. Bantuan Kebajikan Penggerak Malaysia15. Program Ekonomi Kebajikan ; Gedung Amal Secara Online Dengan Sistem Affiliate Hibah – MyCharityMall.Com, Kiosk Amal Penggerak Malaysia – My Charity Kiosk, Pusat Pengumpulan Dan Pengedaran Barangan Keperluan Ahli - My Charity Shop ( 1 daerah 1 outlet ) dan Gedung Pengumpulan Dan Pengedaran Barangan Keperluan Ahli - My Penggerak Mall ( 1 negeri 1 gedung )

Page 29: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

16. Program PROFIL KOMUNITI – Membuat bancian, menghasilkan Analisa SWOT dan mengeluarkan Profil Komuniti bagi setiap qariah, taman atau kampung di Malaysia 17. Program KUKUH - Menjalankan Program Memperkukuhkan Skor Kekuatan Dan Peluang yang dilaporkan di dalam Profil Komuniti18. Program BASMI – Menjalankan Program Membasmi Kelemahan Dan Ancaman yang dilaporkan di dalam Profil Komuniti tersebut19. Program PANTAU – Usaha memantau segala perubahan yang berlaku di kalangan masyarakat 20. Menguruskan  Pusat Khidmat Penggerak Malaysia di setiap Qariah di seluruh Malaysia

Page 30: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

BAHAGIAN KEMANUSIAAN DAN BENCANA

21. Kempen Kemanusiaan My Hospital For Gaza untuk Palestin22. Kempen Kemanusiaan My University For Patani untuk Thailand23. Kempen Kemanusiaan My Gift For You untuk lain-lain negara24. Kempen Bantuan Bencana My Help For You untuk dalam negara25. Skuad Khas Penggerak Malaysia – Skuad Bencana, Keselamatan Dan Penguatkuasaan Dalaman

Page 31: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

BAHAGIAN EKONOMI DAN KEUSAHAWANAN

26. Program My Biz Network – Mewujudkan jaringan 1000 Usahawan Penggerak Malaysia dalam pelbagai bidang27. Program My Biz Coach – Memperkasakan Usahawan Penggerak Malaysia ( mencapai RM100,000.00 sebulan dan RM1,000,000.00 sebulan )28. Koperasi Penggerak Malaysia Berhad – Koperasi kredit bagi membiayai projek-projek usahawan Penggerak Malaysia29. Penggerak Malaysia Corporation Sdn Bhd – Menjana ekonomi Penggerak Malaysia bagi membiayai perjuangannya30. Program Pendidikan Ekonomi Islam – Ekonomi Islam Vs Ekonomi Riba – Memasyarakatkan Ekonomi Dan Kewangan Islam Di Seluruh Malaysia

Page 32: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

BERDASARKAN 30 PROGRAM INDUK TERSEBUT, PENGGERAK MALAYSIA MERANGKA 15O PROGRAM UTAMA DENGAN 750

MODUL KESELURUHANNYA BAGI MEMBANGUNKAN AHLI KELUARGA PENGGERAK MALAYSIA, MASYARAKAT DAN

NEGARA SEHINGGA TAHUN 2035

PERLAKSANAAN 750 MODUL PENGGERAK MALAYSIA INI DINAMAKAN

GERAKAN TRANSFORMASI MASYARAKAT SEJAHTERA 2035

PENGGERAK MALAYSIA

Page 33: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 34: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 35: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

AHLI MAJLIS PRESIDEN

AHLI MAJLIS PRESIDEN ( TETAP )

AHLI MAJLIS PRESIDEN ( LANTIKAN )

SETIAUSAHA AGUNG BENDAHARI AGUNG

Page 36: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

AHLI JAWATANKUASA PUSAT

PRESIDEN

Ketua-Ketua Penggerak Negeri

Page 37: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Jawatankuasa Negeri

KETUA-KETUA PENGGERAK DAERAH

Page 38: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Jawatankuasa Daerah

PRESIDEN-PRESIDEN KELAB PENGGERAK MALAYSIA PERINGKAT KOMUNITI / QARIAH

Kelab Penggerak Wanita Qariah, Kelab Penggerak Belia Qariah, Kelab Penggerak Kebajikan Qariah, Kelab Penggerak Kemanusiaan Qariah, Kelab Penggerak Kemasyarakatan Qariah & Kelab Penggerak Usahawan Qariah

Timb. Ketua Penggerak Daerah

Page 39: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Penggerak Malaysia mempunyai sistem keahlian yang unik. Sistem ini direka khas demi memastikan pertubuhan ini berjalan dengan tepat 

menuju VISI 2035 yang diidamkan

Page 40: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 41: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

“Setiap Orang Mukmin Itu Bersaudara” “Sebatang Lidi Mudah Dipatahkan, Tetapi Seikat Lidi Boleh Menjadi Penyapu, Dan Sepemeluk Lidi Boleh Menjadi Tiang Seri Yang Kuat”

“Bersatu Teguh Dan Bercerai Kita Roboh”

Page 42: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 43: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih 

yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (al-Baqarah:261)

Page 44: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 45: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Bagi memenuhi impian dan matlamat perjuangannya, Penggerak Malaysia mesti mempunyai sebuah pelan kewangan yang holistik, mapan 

dan kukuh.

Page 46: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

PELAN KEWANGAN PENGGERAK MALAYSIA

30% 30%

30%

10%

60%

50%

50%

10% 10%

TABUNG EKONOMI PENGGERAK MALAYSIA

10%20%30%

100,000 INDIVIDU

1,000 USAHAWAN

TABUNG PENDOKONG PENGGERAK MALAYSIA

PENDOKONG

TABUNG PENGURUSAN PENGGERAK MALAYSIA

TABUNG KEBAJIKAN PENGGERAK MALAYSIA

TABUNG KEMASYARAKATAN PENGGERAK MALAYSIA

TABUNG KEMANUSIAAN PENGGERAK MALAYSIA

KOPERASI  PENGGERAK MALAYSIA BERHAD

 ANAK SYARIKAT PENGGERAK MALAYSIA

100%

100%100%100%

GERAN KERAJAAN CSR KORPORAT SUMBANGAN MASYARAKAT

BERDASARKAN PROJEK-PROJEK YANG DIJALANKAN BERSAMA

100%

DANA YAYASAN/NGO

TABUNG PENGGERAK WANITA MALAYSIA

TABUNG PENGGERAK BELIA MALAYSIA

10%

10%

30%

30%

Page 47: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

KOPERASI PENGGERAK NEGERI KELANTAN 

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI PERAK      

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI SELANGOR 

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI SABAH         

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI SARAWAK 

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI PAHANG  

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI MELAKA      

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI SEMBILAN 

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI TERENGGANU 

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI JOHOR      

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI KEDAH       

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI PULAU PINANG 

BERHAD

KOPERASI PENGGERAK WILAYAH PERSEKUTUAAN 

PUTRAJAYA BERHAD

KOPERASI PENGGERAK NEGERI PERLIS           

BERHAD

KOPERASI-KOPERASI PENGGERAK DAERAH ( 10 DAERAH 1 NEGERI )

KOPERASI-KOPERASI PENGGERAK QARIAH ( 10 QARIAH 1 DAERAH )

KOPERASI WARGANIAGA KUALA LUMPUR BERHAD

Page 48: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

MUSLIM EVENT PLANNER SDN BHD

PENGGERAK MALAYSIA INTERNATIONAL           

SDN BHD

PUSAT KHIDMAT PENGGERAK MALAYSIA 

SDN BHD

MY PENGGERAK MALL SDN BHD

MY YOUNG ENTREPRENEUR              

SDN BHD

PENGGERAK MALAYSIA PRINTING SDN BHD 

PENGGERAK MALAYSIA IT SDN BHD 

PENGERAK NEGERI KELANTAN SDN BHD

PENGGERAK MALAYSIA TRAINING  SDN BHD

MY CHARITY SHOP        SDN BHD

PENGGERAK NEGERI KEDAH SDN BHD

PENGGERAK WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA 

LUMPUR SDN BHD

PENGGERAK NEGERI PULAU PINANG SDN BHD

PENGGERAK WILAYAH PERSEKUTUAAN 

PUTRAJAYA SDN BHD

PENGGERAK NEGERI PERLIS SDN BHD

PENGGERAK NEGERI TERENGGANU SDN BHD

PENGGERAK NEGERI JOHOR  SDN BHD

PENGGERAK NEGERI MELAKA SDN BHD

PENGGERAK NEGERI SEMBILAN SDN BHD

PENGGERAK NEGERI PAHANG SDN BHD

PENGGERAK NEGERI PERAK  SDN BHD

PENGGERAK NEGERI SARAWAK  SDN BHD

PENGGERAK NEGERI SEMBILAN SDN BHD

PENGGERAK NEGERI SABAH SDN BHD

PENGGERAK WILAYAH PERSEKUTUAAN LABUAN 

SDN BHD

USAHAWAN-USAHAWAN PENGGERAK MALAYSIA SELURUH NEGARA

Page 49: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

Penggerak Malaysia  baru sahaja ditubuhkan pada 27 Mei 2013 yang lepas. Walaupun usianya belum sampai setahun lagi, tetapi beberapa 

perkara telah dicapai olehnya di sepanjang setahun ia beroperasi

Page 50: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

MENUBUHKAN KELAB PENGGERAK ASTIN

Page 51: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 52: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 53: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA
Page 54: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

MENYERTAI MISI KEMBARA KEAMANAN MALAYSIA – THAILAND - MYANMAR

Page 55: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA

MENJADI PENGANJUR BERSAMA KONVENSYEN SOLIDARITI NGO ASEAN - MALAYSIA

Page 56: PROFIL PENGGERAK MALAYSIA