prinsip-prinsip ekonomi mengikut pandangan imam · pdf file prinsip-prinsip ekonomi mengikut...

Click here to load reader

Post on 25-Dec-2019

15 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRINSIP-PRINSIP EKONOMI

  MENGIKUT PANDANGAN IMAM SAID NURSI

  CELAL AKAR Wakil Yayasan Hayrat Turki Di Malaysia

 • ْحمنِِ اّللِِٰ بِْسمِِ ِحيمِِ الرَّ الرَّ

  نَْستَِعينِ َوبِهِِ

  الَة ِ ،العَالِمينَِ َرب ِِ ّلِلِِٰ الَحْمد ِ َسي ِِدنَا َعلَى َوالسَّالَمِ َوالصَّ

  دِ َحمَّ أَْجَمِعينَِ َوَصْحبِهِِ آِلهِِ َوَعلَى م

 • IMAM BADIUZZAMAN

  SAID NURSI

  (1877 - 1960)

 • - Beliau telah hidup dan berjuang kerana ummatnya.

  - Menghafal Al-Quran dalam 15 hari.

  - Telah menghafal 90 jilid buku daripada buku-buku

  asasi/rujukan.

  - Telah masuk perang dunia pertama sebagai komender

  bersama murid-muridnya terhadap tentera Russia.

  - Lebih 34 tahun sama ada dipenjara atau dibuang

  daerah.

 • - Bersama bidang ilmu syariat Beliau telah mendalami

  dalam ilmu falsafah dan ilmu moden.

  - Digelar oleh para ulama pada waktu beliau dengan

  gelaran Badiuzzaman.

  - Beliau menulis lebih 130 Risalah. Semasa menulis

  karangannya beliau tidak mempunyai buku selain Al-Quran.

  - Beliau menulis R.Nur sama ada di penjara atau di tempat

  buang daerah.

 • - Tiga kali dibicara dengan hukuman gantung.

  - Beliau tidak ambil peguam bahkan menahan sendiri.

  - Dituduh lebih 700 kes.

  - 21 kali telah diracunkan.

  - Beliau dan karyanya telah dibebaskan dalam

  mahkamah.

 • FASA PERTAMA – SAID LAMA 1877-1920 (Mempertahan Khilafah) (43 tahun)

  - Perjuangan untuk menyelamatkan Khilafah

  Uthmaniyyah di ambang kehancuran dengan menyeru

  untuk kembali menghayati ajaran Islam melalui petunjuk

  al-Quran dan politik.

  - Usaha Beliau mengasaskan Madrasah Az-Zahra.

  - Beliau memberi harapan, meyedarkan ummat atas

  perjuangan demi Agama Islam.

 • - Menghapuskan sistem Khilafah Uthmaniyyah.

  - Mengharamkan sistem madrasah, tareqah sufi dan semua

  yang berkait dengan Islam.

  - Mengharamkan penggunaan tulisan Islam dan digantikan

  dengan tulisan latin.

  - Mengharamkan pemakaian sebarang simbol Keislaman

  seperti serban, jubah, tudung, dan digantikan dengan topi

  dan pakaian barat.

  FASA KEDUA – SAID BARU 1920 -1950

  (Menulis Risalah An-Nur) (23 tahun)

  Dalam Penjara dan Pengasingan

 • Fasa kedua ialah fasa perjuangan melawan dasar ateisme

  dan sekularisasi Ataturk dengan menulis tafsiran Al-Quran

  yang menekan soal iman sebagai khazanah terpenting

  dari Allah SWT untuk Umat Islam.

  Beliau menghadapi tuduhan menentang dasar kerajaan,

  terpaksa turun naik mahkamah untuk membela diri,

  dihukum penjara berkali-kali, diracun berkali-kali, dizalimi

  dan dibuang daerah dari bandar ke bandar ditawar

  jawatan dan gaji lumayan untuk berhenti menulis Risalah

  An-Nur, kesemuanya dihadapi dengan sabar dan tenang.

 • Risalah An-Nur telah disebarkan oleh murid-murid Said

  Nursi dengan setiap orang menulis dengan tangan bagi

  setiap lembaran tafsir yang disebarkan secara rahsia dari

  penjara atau tempat pengasingan beberapa lembaran

  dan seterusnya dan disebarkan dari tangan ke tangan

  bagi mengelkkan tangkapan polis.

  Walaupun dizalimi dan dianiaya oleh Kerajaan Sekular

  Turki ketika itu, Said Nursi menasihatkan murid-muridnya

  untuk bersabar dan jangan melawan kerana beliau amat

  optimis bahawa al-Quran adalah umpama cahaya

  matahari yang tak mampu ditutup oleh manusia.

 • Akhirnya telahan beliau ternyata benar, kerana

  pada 1950, Parti Republikan Ataturk tewas kepada

  Parti Demokrat dalam pilihanraya Turki. Azan

  dibenarkan kembali dalam bahasa Arab.

  Said Nursi memberi tumpuan kepada generasi

  muda dengan membuka madrasah-madrasah di

  seluruh negara, memperkenalkan sistem waqf, iaitu

  seorang mewaqafkan dirinya untuk berdakwah,

  mengajar dan menyebarkan Risalah An-Nur

  mengikut kemampuan masing-masing di mana jua mengikut arahan jamaah.

 • Penyebaran Risalah An-Nur semakin meluas

  dengan menggunakan mesin cetak yang baru

  diperkenalkan di Turki.

  Namun demikian, penganut faham sekular

  Ataturk yang masih menguasai jentera kerajaan

  masih meneruskan tekanan terhadap Said Nursi

  dan muridnya dengan mengheret beliau ke

  mahkamah dan memenjara murid-muridnya.

  Beliau meninggal dunia pada 23 Mac 1960 di Urfa

  dan pada 12 Jun 1960, jenazahnya dipindahkan

  ke tempat yang dirahsiakan sehingga sekarang

  oleh tentera.

 • RASAIL AN-NUR

  RASAIL AN-NUR

  IMAN TAHQIQI

  IHYA SUNNAH

  KESATUAN UMMAH

 • FAKTOR PENULISAN RASAIL AN-NUR

 • MODEL PENULISAN RASAIL AN-NUR

  AYAT AL- QURAN

  ANALOGI

  PENJELASAN KANDUNGAN

  Akal Hati

 • Nursi melihat bahawa; Pada masa

  sekarang bersama ilmu agama perlu

  mempelajari ilmu sains moden terkini

  dan menggabungkan kedua-duanya

  supaya mendapat hasil,

  menghalangkan serangan terhadap

  agama Islam dan menyampaikan Islam

  menurut kefahaman semasa.

 • Gladston (Menteri Penjajahan England):

  “Selagi al-Quran ini masih ada di tangan umat Islam, kita

  tidak akan mampu untuk menguasai mereka! Apa yang

  perlu kita buat dan laksanakan ialah merampas Al-Quran

  ini daripada tangan mereka. Ataupun kita perlu

  mendinginkan umat Islam daripada al-Quran.”

  Nursi:

  “Aku akan mengisbatkan (membuktikan) dan

  memperlihatkan bahawa al-Quran adalah mentari

  maknawi yang tidak akan padam dan tidak akan dapat

  dipadamkan!”

 • Dua keadaan yang dahsyat sedang melanda

  masyarakat Islam:

  Pertama: Penyebaran kekufuran mutlak yang

  bersumberkan falsafah dan sains yang bersandar

  kepada asas-asas materialisme yang rosak.

  Kedua: Pengutamaan manusia kepada kaca-kaca

  dunia yang boleh pecah ke atas permata ini walaupun

  mereka mengetahui akhirat hasil perasaan manusia

  yang mengatasi akal dan hati.

 • 1. MENGHAYATI AMALAN

  BERJIMAT CERMAT:

   نَ ياعُولَُ لاَ داَ ما اْقتاصا

   Perumpamaan istana

   Kelazatan orang miskin vs orang kaya dalam

  pemakanan

  Mengutamakan khasiat berbanding kelazatan

 • 2. MEMBIASAKAN DIRI DENGAN

  SIKAP BERPADA-PADA:

   Khazanah yang tidak luak

   ‘Ya, bila kamu berjumpa dengan mana-mana

  pemboros, kamu akan mendengar rungutan-rungutan.

  Walau sekayamana sekalipun mereka lidah mereka

  akan tetap merungut. Jika kamu bertemu dengan

  orang yang paling fakir tetapi qanaah kamu akan

  mendengar kesyukuran.’

  Mematahkan semangat untuk berkerja dan berusaha

 • 3. MENGUKUHKAN SISTEM ZAKAT DAN BERPERANG DENGAN SISTEM RIBA:

   Dua ungkapan

   Jambatan

 • 4. BERUSAHA DENGAN PENUH KEAZAMAN

  DALAM BIDANG MENGIKUT MINAT:

  Dan bahawa sesungguhnya tidak ada

  (balasan) bagi seseorang melainkan

  (balasan) apa yang diusahakannya.

  (An-Najm 53:39)

 • 5. MEMUPUK MINAT DALAM BIDANG

  BISNES DAN INDUSTRI SERTA PERTANIAN:

  Kerana tiada iqtisad maka pengguna bertambah ramai

  dan penghasil semakin berkurangan. Semua orang

  memacak mata mereka kepada kerajaan. Pada masa

  itu, perkilangan, perniagaan dan pertanian yang

  merupakan asas kehidupan bermasyarakat akan

  berkurangan. Bangsa itu juga akan mundur/menjadi hina

  lalu merosot dan jatuh miskin.

 • 6. MENGIKUT HIKMAH DALAM

  PENGELUARAN:

  Buah tin

  Atom

  Kerjasama

 • TERIMA KASIH