prinsip dan kaedah kaunseling berhenti merokok (taklimat berhenti merokok 17 jul 2010)

Post on 30-May-2018

240 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  1/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 1

  Prinsip dan KaedahPrinsip dan Kaedah

  Kaunseling BerhentiKaunseling BerhentiMerokokMerokok

  OlehOleh

  Lilis Suriani RazaliLilis Suriani RazaliJabatan Kesihatan Negeri SarawakJabatan Kesihatan Negeri Sarawak

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  2/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 2

  Objektif PembelajaranObjektif Pembelajaran

  Di akhir sesi, setiap peserta akandapat:

  Menyenaraikan prinsip asaskaunseling berhenti merokok.

  Menyatakan kaedah-kaedahkaunseling berhenti merokok.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  3/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 3

  Matlamat Kaunseling Berhenti MerokokMatlamat Kaunseling Berhenti Merokok

  Individu mempunyai niat untukberhenti merokok, melakukanlangkah-langkah yang sepatutnyauntuk berhenti merokok, berhentimerokok dan kekal tidak merokok

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  4/30

  MENGAPA MEROKOK?MENGAPA MEROKOK?

  1. Pengaruh keluarga

  - Hero dlm keluarga

  - hilang daripada kawalan keluarga- topeng dalam keluarga

  - Terpengaruh dgn tabiat ahli

  keluarga

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  5/30

  MENGAPA MEROKOK?MENGAPA MEROKOK?

  2. Perasaan ingin tahu

  - Perubahan dari kanak-kanak kepada

  remaja- Ingin cuba sesuatu yang baru

  - Perubahan fizikal, emosi dan rohani

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  6/30

  MENGAPA MEROKOK?MENGAPA MEROKOK?

  3. Pengaruh Persekitaran

  - Rakan sebaya

  - Media cetak, media massa &elektronik

  - Kedudukan kewangan

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  7/30

  MENGAPA MEROKOK?MENGAPA MEROKOK?

  4. Sumber Rokok Mudah Diperolehi

  - Mahal tapi masih murah

  - Mudah didapati

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  8/30

  MENGAPA MEROKOK?MENGAPA MEROKOK?

  5. Penguatkuasaan Tidak Menyeluruh

  - Kurang tegas dlm menghalang

  penjualan rokok kpd remaja dankanak-kanak

  - Pelaksanaan kompaun di kawasanlarangan?

  - Pekedai tidak bekerjasama dlmpenguatkuasaan jualan rokok

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  9/30

  ASAS KEMAHIRANASAS KEMAHIRANKAUNSELINGKAUNSELING

  1. Jangan menilai

  2. Fahami personaliti / latar belakang

  3. Empati walau kurang rasional4. Hormati keputusan

  5. Beri maklumat yang bernas

  6. Pendekatan khusus7. Guna bahasa mudah

  8. Empati dengan perokok

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  10/30

  ASAS KEMAHIRANASAS KEMAHIRANKAUNSELINGKAUNSELING sambungansambungan

  9. Berikan alternatif utk membantu

  10. Berikan galakan bg setiap tindakan

  11. Tegas setiap perokok mampuberhenti

  12. Berikan motivasi

  13. Berikan ruang untukberkomunikasi secara terbuka

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  11/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 11

  Jenis KlienJenis Klien

  a. Bertekad untuk berhenti merokok

  b. Cuba-cuba ingin berhenti merokok

  c. Ikut rakan untuk berhenti merokok

  d. Ingin mencuba penggunaan

  farmakoterapi (jika disediakan) keranapercuma

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  12/30

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  13/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 13

  Prinsip Kaunseling Berhenti MerokokPrinsip Kaunseling Berhenti Merokok

  11..Individu yang waras bolehmenentukan arah kehidupannya

  sendiri dengan memilih yang

  mana baik dan buruk

  2. Memberi celik akal kepadaklien supaya dia sedar akan

  potensi diri (tahu sedar -bertindak)

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  14/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 14

  Prinsip Kaunseling Berhenti MerokokPrinsip Kaunseling Berhenti Merokok

  1.Tiada paksaan dalam kaunseling berhentimerokok.

  - Niat untuk berhenti merokok hendaklahdatang dari seseorang.

  - Peranan kaunselor ialah fasilitate individu

  supaya niat untuk berhenti merokoktersebut wujud.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  15/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 15

  Prinsip KaunselingPrinsip Kaunseling

  4.KKenalpasti kekuatan dan kelemahannya.Perbaiki kelemahan dan memperkasa kekuatanklien untuk berubah.

  5.Klien dibimbing ke peringkat penerimaankendiri (self-acceptance) dan kefahaman

  kendiri (self-understanding) dari segikelemahan dan kekuatan dirinya.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  16/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 16

  Kaedah KaunselingKaedah Kaunseling

  Kemahiran mendengar

  Kemahiran memimpin

  Kemahiran refleksi Kemahiran rumusan

  Kemahiran konfrontasi

  Kemahiran pentafsiran Kemahiran pemberitahuan

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  17/30

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  18/30

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  19/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 19

  Kaedah KaunselingKaedah Kaunseling

  3. Kemahiran Refleksi- cara untuk menyatakan kepada klien

  bahawa kaunselor memasuki ruang

  rujuk klien dan memahami rasa hatimereka.

  * Refleksi perasaan

  * Refleksi pengalaman * Refleksi isi

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  20/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 20

  Kaedah KaunselingKaedah Kaunseling

  4. Kemahiran Rumusan

  - untuk memberi rasa arah

  kepada klien mengenai pergerakan sesikaunseling dari segi perasaan dan idea.

  - Supaya klien memahami dan

  menghayati setiap langkah sesikaunseling yang diikuti.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  21/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 21

  Kaedah KaunselingKaedah Kaunseling

  5. Kemahiran Konfrontasi

  - Proses mengenalpasti secara jujur

  dan ikhlas terhadap apa yang telahatau sedang dialami oleh klien

  - Tidak campuradukkan perasaan

  - Beri maklumbalas untuk kesedarankendiri klien

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  22/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 22

  Kaedah KaunselingKaedah Kaunseling

  6. Kemahiran Pentafsiran

  - Proses penerangan yang diberikan

  kepada klien agar ia dapat melihatpermasalahannya dalam bentuk ataucara yang baru.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  23/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 23

  Kaedah KaunselingKaedah Kaunseling

  7. Kemahiran Pemberitahuan

  - Proses memberitahu dan berkongsi

  maklumat dengan klien, contohnyamenasihati berhubung sesuatuperkara

  **merupakan kemahiran yang kurangdigunakan kerana dikhuatiri akanmewujudkan sikap pergantungan seseorangklien serta tidak mengalakkan

  perkembangan peribadi klien.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  24/30

  TEKNIKTEKNIK--TEKNIK KAUNSELINGTEKNIK KAUNSELINGBERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK 5R5R

  1. Relevance (Relevan)

  - Sedar keburukan akibat merokok

  2. Risk (Risiko)

  - Kenalpasti keburukan merokok3. Rewards (Ganjaran)

  - Sedar kebaikan berhenti merokok

  4. Roadblocks (Halangan)

  - Kenalpasti halangan

  5. Repetition (Ulangan)

  - Gagal sekali bukan bererti gagal utk selama2nya

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  25/30

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  26/30

  TEKNIKTEKNIK--TEKNIK KAUNSELINGTEKNIK KAUNSELINGBERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK -- TEKNIK 5ATEKNIK 5A

  3. Assess (Menilai)

  - Tentukan samada perokok bersedia

  untuk berhenti-adakah anda merancang untuk

  berhenti bulan depan?

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  27/30

  4. Assist (Membantu)

  - Bantu utk beri motivasi kepada

  perokok- Penghayatan, tindakan dan

  pengekalan

  TEKNIKTEKNIK--TEKNIK KAUNSELINGTEKNIK KAUNSELINGBERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK -- TEKNIK 5ATEKNIK 5A

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  28/30

  5. Arrange follow-up (Mengaturtemujanji)

  - Aturkan temujanji dengan perokokseminggu selepas berhenti merokok

  TEKNIKTEKNIK--TEKNIK KAUNSELINGTEKNIK KAUNSELINGBERHENTI MEROKOKBERHENTI MEROKOK -- TEKNIK 5ATEKNIK 5A

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  29/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 29

  KesimpulanKesimpulan

  Kaunseling berhenti merokok adalah untukmembimbing dan membantu dari segipsikologi dan memberi motivasi kepada

  seseorang klien untuk memulakan danmelakukan langkah-langkah berhentimerokok.

  Ia lebih berkesan sekiranya dilakukan

  bersama dengan pendekatan psikososialyang lain serta aspek perubatan(farmakologi) dan kesihatan.

 • 8/9/2019 Prinsip Dan Kaedah Kaunseling Berhenti Merokok (Taklimat Berhenti Merokok 17 Jul 2010)

  30/30

  Prinsip & Kaedah Kaunseling 30

  Ada komen,pendapat &

  soalantuan-tuan?