presentation tqm

50
SELAMAT DATANG & SELAMAT MENDENGAR DIHARAPKAN MELALUI PEMBENTANGAN INI ANDA MENDAPAT ILMU PENGAJIAN PERNIAGAAN Pembentangan ini akan lebih menarik jika anda menumpukan perhatian

Upload: cg-zue

Post on 28-Nov-2014

4.320 views

Category:

Business


5 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: presentation TQM

SELAMAT DATANG

&

SELAMAT MENDENGAR

DIHARAPKAN MELALUI

PEMBENTANGAN INI ANDA MENDAPAT

ILMU PENGAJIAN PERNIAGAAN

Pembentangan ini akan lebih menarik jika anda menumpukan perhatian

Page 2: presentation TQM

PE

NG

AJI

AN

PE

RN

IAG

AA

N

Page 3: presentation TQM

ZAKwAN ZAHIN

NUR HAFIZAH

SITI KHALIJAH

MOHAMAD FIRDAUS

Page 4: presentation TQM

PUAN ZUBAIDAH

MOHAMAD ALI

PENYELIA

Page 5: presentation TQM

NUR HAFIZAH BINTI ABDUL RAHMAN

6USM(A)

921115-07-5456

Page 6: presentation TQM

PENGENALAN

Page 7: presentation TQM

TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM)

SATU PROSES PENGURUSAN KUALITI YANG

BERASASKAN FALSAFAH KUALITI

BERORIENTASIKAN PELANGGAN,

PENAMBAHBAIKAN SECARA BERTERUSAN,

PENGLIBATAN SEMUA ORANG SETIAP

BAHAGIAN DAN PROSES DALAM

ORGANISASI SERTA PENYELESAIAN

MASALAH SECARA BERPASUKAN

Page 8: presentation TQM

1920-an : Digunakan oleh kilang-

kilang di Amerika Syarikat bagi

tujuan mengawal kualiti.

1950-an : Mendapat sambutan

daripada para pengurus syarikat di

Jepun ,ketika itu sedang pesat

membangun dalam sektor industri

1980-an : Berkembang pesat ke

seluruh negara

BIL

AK

AH

KO

NS

EP

TQ

M B

ER

KE

MB

AN

G

Page 9: presentation TQM

BAGAIMANAKAH

KONSEP TQM

MUNCUL DAN

MENDAPAT

SAMBUTAN?

Page 10: presentation TQM

FALSAFAH

PENGURUSAN

KUALITI

TRADISIONAL

TIDAK LAGI

MAMPU

MENJAMIN

PENGHASILAN

OUTPUT YANG

MENEPATI

KEHENDAK

PELANGGAN

TOTAL QUALITY

MANAGEMENT

(TQM)

TERBUKTI DAPAT

MEMBANTU KEARAH

KECEMERLANGAN

PRESTASI

DAPAT MENIKMATI

OUTPUT YANG

BERKUALITI

MELALUI PENJIMATAN

KOS DAN

PENINGKATAN

KECEKAPAN OPERASI

Page 11: presentation TQM
Page 12: presentation TQM

MEMBANTU SESEORANG DALAM MENUBUHKAN

SESEBUAH PENIAGAAN DENGAN

MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP TQM

MEMBENTUK PROSES PENGURUSAN YANG LEBIH

BERKUALITI DENGAN MENINGKATKAN

KECEKAPAN SISTEM OPERASI SESEBUAH

PENIAGAAN

MENDATANGKAN IMPAK YANG POSITIF KEPADA

NEGARA

SISTEM PENGURUSAN YANG LEBIH SISTEMATIK

DAN MEMPUNYAI PELAN PERANCANGAN MASA

DEPAN YANG LEBIH JELAS

Page 13: presentation TQM

LEBIH JELAS,LEBIH MEMAHAMI,LEBIH

MENDALAMI

MARI SAMA-

SAMA KITA

CUBA LIHAT

6UUM(A)

Page 14: presentation TQM

TAHUKAH ANDA SEMUA?

Page 15: presentation TQM

KUPASAN

TOPIK

Page 16: presentation TQM

LATAR BELAKANG TQM

OBJEKTIF TQM KONSEP TQM

KEBAIKAN

DAN

KELEMAHAN

TQM

PRINSIP-PRINSIP

TQM

Page 17: presentation TQM
Page 18: presentation TQM

KUPASAN IDEA

Page 19: presentation TQM

LATAR

BELAKANG

PENGURUSAN

KUALITI

MENYELURUH

(TQM)

Page 20: presentation TQM

1920-an (AMERIKA SYARIKAT)

Pada masa itu, kawalan kualiti bertujuan untuk mengawal item-

item cacat dalam proses pengeluaran di kilang

PADATAHUN 1924

W.A.Shewhart di Ball Telephone Laboratories telah membina

carta kawalan statistik yang pertama.

Carta ini berupaya memberi amaran awal agar penyelarasan ke

atas proses pengeluaran dapat dilakukan sebelum output yang

cacat dihasilkan.

Penggunaan carta kawalan menandakan permulaan era kawalan

kualiti secara statistik.

Page 21: presentation TQM

ANTARA 1940-an DAN AWAL 1980-an

dua lagi konsep kualiti telah dibangunkan iaitu:

1)konsep kepastian kualiti

2)konsep kawalan kualiti menyeluruh

Penekanan mula diberikan kepada usaha penambahbaikan

proses pengeluaran dengan menggunakan pendekatan statistik

PADA AKHIR 1980-an

Penggunaan TQM bukan sahaja dapat memanfaatkan pihak

organisasi dari segi peningkatan kecekapan operasi dan

penjimatan kos, tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan

pelanggan akibat output yang berkualiti.

Page 22: presentation TQM

W.Edwards Deming

A.V.Feigenbaum

Genichi Taguchi

Joseph M. Juran

Philip B. Carosby

Page 23: presentation TQM
Page 24: presentation TQM
Page 25: presentation TQM

MEMBERI KEPUASAN KEPADA

PENGGUNA

MENGHASILKAN PRODUK YANG

BERKUALITI

MEMBANGUNKAN ATAU

MENINGKATKAN DAYA SAING

MENCAPAI KEKUATAN

PENGHASILAN PRODUK

Page 26: presentation TQM

KONSEP

BERORIENTASIKAN

PELANGGAN

AKTIVITI

BERTERUSAN

MELIBATKAN

SEMUA ASPEK

Page 27: presentation TQM

KUALITI DIPAMERKAN

KECEKAPAN

PENTADBIRAN

KEBOLEHAN

PEKERJA

KELICINAN

OPERASI

Page 28: presentation TQM

ASPEK

MATLAMAT

ITU SENDIRI

STRATEGI

YANG

DIGUNAKAN

TINDAKAN

PENCEGAHAN

Page 29: presentation TQM

MOHAMAD FIRDAUS BIN ABDULLAH

6 UPM(A)

921219-07-5653

Page 30: presentation TQM

KE

BA

IKA

N

Meningkatkankemahiran dan moral

pekerja.

Membangkitkan

semangat pekerja untuk

mencapai kecemerlangan

dan matlamat dalam

syarikat.

Pekerja akan memenuhikomitmen dalam

syarikat.

Page 31: presentation TQM

Hanya boleh dipakai

oleh sesetengah

organisasi sahaja

kerana ia melibatkan

kos yang tinggi.

Kekurangan pekerja

yang berkemahiran

dan kekurangan

kepakaran.

KELEMAHAN

Page 32: presentation TQM
Page 33: presentation TQM

PRINSIP TQM

SOKONGAN PIHAK

ATASAN

PERANCANGAN KUALITI

STRATEGIK

UTAMAKAN PELANGGAN

LATIHAN & PENGIKTIRAFANSEMANGAT

BERPASUKAN

PENGUKURAN PRESTASI

KEPASTIANKUALITI

Page 34: presentation TQM
Page 35: presentation TQM

2)PERANCANGAN

KUALITI

STRATEGIK

DAPAT

KENALPASTI

PELANGGAN

DAPAT

TENTUKAN

MISIDAPAT

TENTUKAN

PERANAN

Page 36: presentation TQM

(3)UTAMAKAN PELANGGAN

DAPAT MENGETAHUI KEHENDAK

PELANGGAN

DAPAT TERJEMAH KEHENDAK

PELANGGAN

HASIL PRODUK

BERKUALITI

Page 37: presentation TQM
Page 38: presentation TQM

SITI KHALIJAH BINTI SHAFIE

6 USM(A)

920613-07-5606

Page 39: presentation TQM

(5)SEMANGAT BERPASUKAN

DAPAT TUKAR

MAKLUMAT KOMUNIKASI LEBIH BAIK

Page 40: presentation TQM

DAPAT TINGKATKAN

PRESTASI PELAJAR

DAPAT TENTUKAN

PIAWAIAN YANG DIKEHENDAKi

MENYEDIAKAN SALURAN AGIHAN

MEWUJUDKAN MEKANISME

(6)PENGUKURAN PRESTASI

Page 41: presentation TQM

(7)KEPASTIAN KUALITI

MEMENTINGKAN PENCEGAHAN

JAMIN PENGHASILAN

OUTPUT BERKUALITI

DAPAT PASTIKAN

PELANGGAN PUAS HATI

BERI KEYAKINAN

PADA PELANGGAN

Page 42: presentation TQM

KESIMPULAN

Page 43: presentation TQM
Page 44: presentation TQM
Page 45: presentation TQM

Berjaya mempengaruhi sertamerubah sikap para pengurus di sektor swasta dan kerajaan tentangcara menguruskan kualiti.

Para pengurus menukar carapengurusan bercoraktradisional kepada TQM.

Ini kerana cara pengurusan TQM lebih efektif dan berjayameningkatkan kualiti sertaproduktiviti organisasi.

Page 46: presentation TQM
Page 47: presentation TQM
Page 48: presentation TQM
Page 49: presentation TQM
Page 50: presentation TQM