presentation ipg kampus ipoh

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2016

61 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN(EDU 3063)PENSYARAH PEMBIMBING:ENCIK ROSLI NGAH

Ahli KumpulanM.Saraswati T.Rani Cheng Kok Meng

TOPIK 5

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH MESRA BUDAYA

Pengurusan Bilik Darjah Mesra Budaya Persekitaran FizikalPersekitaran Sosio-emosiPengurusan PdPPedagogi Kelas BercantumSosiolinguistikPenilaian BerasaskanBudayaPedagogi Relevan BudayaDan Kepelbagaian KelompokPerhubungan KelompokEtnikPedagogi Pribumi

Dapat mengembangkan nilai-nilai murni yang menjadi nadi dalam kehidupan sesebuah masyarakat yang aman dan harmoni di peringkat nasional dan global.

Antara nilai-nilai murni yang di perlukan dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, etnik dan budaya ialah:-

Guru harus menyediakan suasana pembelajaran yang boleh menggalakkan komunikasi dan interaksi yang baik dalam kalangan murid di dalam dan di luar bilik darjah.Hormat-menghormatiToleransiPerihatinKasih sayang terhadap orang lainMESRA BUDAYA DALAM BILIK DARJAH

Contoh situasi bagaimana guru dapat menangani cabaran kepelbagaian budaya serta mewujudkan situasi bilik darjah mesra budaya:-

Guru mewujudkan peluang mengumpul maklumat dalam kalangan murid Contoh: Berbincang dan berkongsi ilmu

Guru menggunakan bahan kurikulum yang mewakili kumpulan etnikContoh: Topik pakaian tradisional

Guru mewujudkan peluang murid memahami budaya lainContoh: Program anak angkat

VIDEO PENGURUSAN PERSEKITARAN FIZIKAL

Satu proses mendapatkan penyertaan kerjasama dan campur tangan ahli untuk mencapai objektif organisasi atau kumpulan dalam sesuatu gerakerja.Ini termasuk prosesMengelolaMengarah Memimpin Mengawal

Persekitaran fizikal bilik darjah memainkan peranan penting dalam menyediakan suasana yang boleh mempengaruhi dan saling bertindak antara guru dan murid. Ruang bilik darjah adalah tempat menyampaikan mesej tentang kepelbagaian, membina hubungan, menggalakkan komunikasi dan menghargai perbezaan individu dalam kalangan murid.

PERSEKITARAN BILIK DARJAH JUGA MEMBENTUKAN MURID-MURID YANG SEIMBANG DARI SEGI JERIS

Jasmani Emosi Rohani Intelek Sosial

PENYUSUNAN BILIK DARJAH

Bilik darjah perlu mempunyai peralatan asas seperti papan putih, papan kenyataan, ruang yang selesa, meja kerusi dan lain-lain. Papan kenyataan perlu ada jadual waktu, jadual bertugas, carta organisasi, pelan keselamatan, sudut mata pelajaran, sudut bacaan dan kata-kata motivasi.

Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam menguruskan persekitaran fizikal bilik darjah

Bilik darjah harus dihiasi dengan gambar dan petikan inspirasi dari pelbagai budaya yang mencerminkan latar belakang murid dan mempamerkan kepelbagaian masyarakat kitaPengaturan meja murid harus memupuk kerjasama pelbagai bangsa, memupuk dialog, menggalakkan perbezaan pendapat dan memastikan keselesaan berinteraksi dengan rakan dari pelbagai bangsa dan budaya

Bilik darjah yang paling efektif apabila disusun untuk memaksimumkan suara dan penyertaan murid dari pelbagai bangsa dan budaya Norma dan harapan dalam bilik darjah perlu mengambil kira budaya dan komunikasi yang berbeza, gaya dan keperluan bahasa. Harus dititikberatkan di sini ialah murid dari pelbagai budaya perlu terlibat dalam penetapan norma bilik darjah

Perangsang membangkit dan mengekalkan minat murid terhadap pengajaran dan pembelajaranWoolfolk (1990)=motivasi atau kuasa dalaman akan membangkit, mengarah dan mengawal minat dan tingkahlaku muridPengurusan Persekitaran Sosio-Emosi

VIDEO

Langkah yang perlu dilakukan:1. Beri pujian, penghargaan dan ganjaran supaya murid dapat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna.2. Guru perlu mengurus emosi murid dengan berkesan supaya mereka dapat menerima hakikat terhadap kekuatan dan kelemahan diri.

3. Hubungan yang positif antara guru dan murid harus dibina terlebih dahulu.4. Hubungan positif dengan rakan sekelas juga perlu dibina.

5.Emosi murid perlu diurus dengan penuh kebijaksanaan supaya mereka tidak sentiasa berada dalam kebimbangan apabila berada di dalam kelas dan berhadapan dengan guru dalam sesuatu aktiviti pembelajaran.6. Murid yang stabil emosinya akan mempunyai minat yang mendalam, disenangi kawan karib, boleh menerima demokrasi secara terbuka, suka berjenaka dan boleh menanggung konflik yang berlaku dalam bilik darjah.

Perhubungan Antara Kelompok Etnik

Etnik adalah perkataan Yunani, iaitu ethnos yang bermakna orang. Etnik merujuk kepada kelompok manusia yang ditentukan menerusi perbezaan ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya.Etnik juga dapat dipecahkan menerusi perbezaan budaya dan demografi atau tempat tinggal. Di sekolah murid diharap akan memperoleh lima perkara seperti kesedaran, kefahaman, akomodasi, saling menghormati dan perpaduan bagi bertindak ke arah memperbaiki dan memupuk hubungan etnik dalam kalangan mereka.

Murid digalakkan untuk berfikir mengenai hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah, latar belakang ekonomi, agama, budaya dan politik serta aspek penting lain.

6 perkara menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia:Perkara 8 : Persamaan dan hak sama rata dan pengecualian peruntukan itu dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanyaii. Perkara 10 (4): Batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja, Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanyaiii. Perkara 38: Kuasa Majlis Raja-Raja Melayu menghalang parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja melayu, orang Melayu, bahasa Melayu dan Islam

vi. Perkara 153 : Kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kedudukan yang sah etnik lain. v. Perkara 152 : Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa merekaiv. Perkara 150 (6a): Kedudukan agama Islam, adat istiadat Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan meski pun dalam keadaan daruratGuru harus memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam masyarakat.

Setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran

Setiap aktiviti dan program yang dirancang haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif serta yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak.

PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPembinaan persekitaran bilik darjah mesra budaya banyak bergantung kepada pengurusan pengajaran dan pembelajaran.Pengurusan pengajaran yang berkesan akan mencapai matlamat pembelajaran atau hasil pembelajaran seperti yang dihasratkan. Setiap guru sedar bahawa pengurusan pengajaran dan pembelajaran dapat melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani , intelek dan sosial.

Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan murid pelbagai etnik perlu mengambil kira perkara-perkara berikutKepelbagaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan perbezaan budaya muridPengurusan sumber pengajaran dan pembelajaran mesra budayaPemupukan nilai dan budaya MalaysiaKemudahan dan peralatan pengajaran dan pembelajaranSusun atur bilik darjahPenaksiran dan penilaian prestasi pelajar

Kepelbagaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan perbezaan budaya muridMalta Fulop dan Ference Maton (2003) kajian empirikal menunjukkan perbezaan antara budaya ada kaitan dengan jangkaan pembelajaran dan pengetahuan, ontologikal dan epistomologikal yang mempengaruhi cara berfikir dan cara bertindak.

Hal ini mendorong ke arah perbezaan pencapaian pendidikan.Hal ini ada kaitan dengan perbezaan jangkaan pembelajaran antara Melayu dengan murid bukan Melayu.Orang Melayu lebih menumpukan perhatian terhadap hal-hal keagamaan.

Masyarakat bukan Melayu lebih mengutamakan pencapaian akademik yang membolehkan anak mereka menjadi profesional dalam kerjaya pada masa depan.Sehubungan ini guru perlu sentiasa mengambilkira faktor ini dalam merancang dan mengurus pengajaran dan pembelajaran. Murid-murid Melayu dihantar oleh ibu bapa mereka ke sekolah yang boleh menjamin pencapaian anak mereka dalam hal-hal keagamaan.30

Walaupun murid menganuti agama yang berbeza-beza tetapi murid perlu diasuh mengamalkan nilai-nilai murni yang diajar oleh semua agama.Murid perlu sentiasa diingatkan bahawa semua agama menyuruh penganutnya hidup berbaik-baik tanpa persengketaan dan permusuhan.Seseorang guru harus menekankan nilai-nilai seperti baik hati, amanah, bertanggungjawab dan berbaik-baik antara satu sama lain kepada murid-muridnya.Pemupukan Nilai dan Budaya Malaysia

Pengurusan sumber dan pembelajaran mesra budayaPemilihan bahan sumber untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan penting dalam memastikan murid pelbagai etnik dapat belajar dalam suasana yang menyeronokkan.Guru perlu memberi perhatian terhadap beberapa perkara dalam memilih bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

Memilih bahan atau sumber pembelajaran yang menonjolkan kepentingan hubungan kemanusiaan tanpa mengira perbezaan etnik. Guru boleh memilih sumber yang paling sesuai untuk memupuk perasaan kasih sayang antara etnik.Menggalakkan murid-murid mencari bahan seperti cerita-cerita rakyat, lagu-lagu rakyat sesuatu etnik untuk dikongsi semasa pembelajaran. Contoh, menyanyikan lagu Selamat Hari Raya.Memilih sumber pembelajaran yang mengandungi ciri-ciri budaya sesuatu etnik bagi memupuk pemahaman dan perkongsian nilai budaya. Contoh pantang larang, adat istiadat perkahwinan

Susun atur bilik darjahSusun ataur bilik darjah melibatkan kerusi meja tempat duduk murid.Persekitaran bilik darjah mesra budaya akan wujud apabila murid ditempatkan di tempat duduk yang dikelilingi oleh rakan-rakan daripada pelbagai etnik.Murid-murid yang mudah

View more