presentation full

Download Presentation full

Post on 14-Aug-2015

19 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. PENDEKATAN PENGAJARAN MATEMATIK YANG DILAKUKAN DALAM BILIK DARJAH. Disediakan Oleh: MUHAMAD ASYRAF BIN YUSOFF D20111047833 MUHAMMAD SAUFI BIN ISMAIL D20111047996 RUZAINI BIN ABD RAHIM D20111047977
 2. 2. PENGENALAN
 3. 3. PENDEKATAN PENGAJARAN Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya (Noor Hisham, 2011). Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (penyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian) (Parera, 1986). Definisi pendekatan pengajaran?
 4. 4. Jenis Tradisional Pendekatan Berpusatkan Guru Berpusatkan Pelajar Model Tyler 5E Behavior Kaedah Konvensional Inkuiri Masteri Kontruktivisme Koperatif Sosial Personal Pemprosesan Maklumat Berpusatkan Bahan Berpusatkan Masalah Moden Pengajaran dan Pembelajaran
 5. 5. Pengajaran dan pembelajaran Matematik dalam bilik darjah Isu 3: Tidak suka Akan Perubahan Isu 1: Pengajaran dan Pembelajaran Tradisional Isu 2: Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 6. 6. Isu 1: Pengajaran dan Pembelajaran Tradisional
 7. 7. Havice (1999) mengklasifikasikan bahawa pengajaran secara tradisional melibatkan penggunaan buku teks dan kaedah pengkuliahan sahaja. Stinson & Claus (2000) menyatakan bahawa peralatan dalam kelas tradisional dilengkapi dengan barisan kerusi dan meja berserta dengan papan tulis di hadapannya. Menurut Neo & Rafi (2007), pengajaran dan pembelajaran secara tradisional merupakan kaedah kapur dan cakap atau kaedah menggunakan transparansi (OHP) DEFINISI
 8. 8. FAKTOR GURU MENGAMALKAN PENGAJARAN TRADISIONAL 1. MALAS Menurut Ee Ah Meng (2003), aspek peperiksaan yang ditekankan dalam sistem pendidikan menyebabkan guru-guru cuba menghabiskan sukatan pelajaran walaupun masih ada pelajar yang lemah. 2. KEKURANGAN MASA 3. MENGEJAR SILIBUS
 9. 9. ISU PENGAJARAN TRADISIONAL BOSANMINAT Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, minat adalah keinginan (kesukaan, kecenderungan) kepada sesuatu Bored is feeling impatient or dissatisfied, because you are not interested in something or because you have nothing to do (Macmillan Dictionary)
 10. 10. BOSAN Muhammad Sobri (2002), guru-guru yang mengajar dengan hanya menggunakan buku teks sebagai pelajaran, hanya membuktikan yang dia tidak kreatif untuk menimbulkan suasana yang gembira dan akhirnya menjadikan kelas mereka bosan serta pelajar-pelajar tidak mendapat idea baru. Menurut Mohd Fazreen (2003), pembelajaran yang dijalankan oleh guru dengan hanya menggunakan buku teks sebagai bahan pelajaran boleh menimbulkan suasana hambar dan seterusnya menimbulkan kebosanan di kalangan pelajar. Pembelajaran secara tradisional ini selalunya menyebabkan pembelajaran berlaku secara cetek atau tidak mendalam dan pelajar mendapati isi kandungan pembelajaran sangat abstrak, membosankan dan amat susah untuk mengaitkan masalah dengan dunia yang nyata (Christopher, 2006).
 11. 11. MINAT Dalam kajian Quek (2006) mendapati bahawa minat mempunyai pengaruh yang positif kepada pencapaian murid dalam mata pelajaran Matematik. Kajian Ee (1998) mendapati bahawa guru dapat meningkatkan minat murid melalui pelbagai rangsangan seperti nada yang berubah-ubah, bahan bantu yang menarik, permainan dan sebagainya. Menurut Haslina (2002), kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik akan merangsang minat pelajar untuk mengikuti pelajaran.
 12. 12. PENGAJARAN BERASASKAN TRADISIONAL VS PENGAJARAN BERASASKAN MULTIMEDIA Pencapaian Sikap Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan Tradisional ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap Matematik di Kalangan Pelajar Berisiko (Azura Ishak et al, 2009)
 13. 13. DAPATAN KAJIAN Pencapaian Pengajaran Tradisional Ujian Bilangan pelajar Min Pra 25 16.437 Pasca 25 22.471 Ujian Bilangan pelajar Min Pra 25 8.267 Pasca 25 23.067 Pencapaian Pengajaran Multimedia Peningkatan skor min ujian pencapaian Matematik adalah sebanyak 14.800 Peningkatan skor min ujian pencapaian Matematik adalah sebanyak 6.034
 14. 14. Sikap terhadap matematik Sikap Matematik Bilangan pelajar Min Pra 25 191.138 Pasca 25 187.000 Sikap Matematik Bilangan pelajar Min Pra 25 179.160 Pasca 25 187.640 Pengajaran tradisional Pengajaran multimedia Peningkatan skor min sikap Matematik adalah 8.480 iaitu sebanyak 2.827 peratus. Penurunan skor min sikap Matematik adalah 4.138 iaitu sebanyak 1.379 peratus.
 15. 15. ISU 2: PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 16. 16. ISU PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Kemahiran guru Bantuan penyelenggaraan Kemudahan
 17. 17. KEMAHIRAN TEKNOLOGI MAKLUMAT GURU Kursus dikendalikan oleh JPN, BTP, dan wakil yang dilantik oleh pihak KPM RMK-8, tahun 2002-2007 seramai 247,804 guru mengikuti kursus kemahiran ICT (KPM,2007).
 18. 18. NAMUN : ADAKAH SEMUA GURU DAPAT MENGUASAI KEMAHIRAN ICT INI????? ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI???
 19. 19. BUKTI KAJIAN LEPAS Guru-guru yang berkhidmat di luar bandar dan pedalaman, masih tidak dapat menguasai kemahiran ICT ini (Mohammed Sani, 2004) (Johan,2005) maklumat kursus lewat diterima, peralatan komputer mengambil masa yang lama untuk dibaiki dan sebagainya.
 20. 20. ADAKAH DENGAN KURSUS INI SAHAJA SUDAH MENCUKUPI ??? Levine (1998), pengetahuan serta sikap terhadap komputer adalah dipengaruhi oleh kekerapan penggunaan komputer, semakin kerap seseorang individu menggunakan komputer, tahap pengetahuannya juga meningkat.
 21. 21. TIADA KEMAHIRAN Tidak tahu guna ICT dalam pengajaran Gan (2000), menyatakan kekurangan latihan juga menjadi penghalang kepada penggunaan ICT dalam P&P.
 22. 22. BANTUAN PENYELENGGARAAN Berlaku kerosakan pada sistem komputer, guru biarkan sahaja masalah. Guru tidak ada kepakaran dari segi penyenggaraan komputer. Juruteknik yang dilantik hanyalah bertugas di pejabat pendidikan daerah masing- masing.
 23. 23. JURUTEKNIK KOMPUTER DATANG MEMBAIKI KOMPUTER ROSAK BERBULAN-BULAN SELEPAS ADUAN DIBUAT.
 24. 24. KEMUDAHAN Bilangan komputer yang tidak dapat menampung bilangan pelajar di sekolah. Tiada makmal khusus untuk subjek Matematik merupakan punca yang seterusnya. Ketiadaan makmal khusus untuk subjek Matematik juga telah menyebabkan guru tidak dapat mengintergrasikan ICT dalam P&P.
 25. 25. KEKANGAN-KEKANGAN YANG MEMANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN SEPERTI KEKANGAN KEWANGAN DAN SEBAGAINYA.
 26. 26. ISU 3: TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN
 27. 27. MUHAMMAD SUHAIMI TAAT BERITA HARIAN (24 APRIL 2013) Perubahan adalah satu-satunya perkara di dunia ini yang tidak akan berubah. Para pendidik perlu bersedia menghadapi perubahan dalam sistem pendidikan negara sama ada berkaitan dengan perkara makro dan mikro. Kesediaan untuk berubah bergantung kepada faktor dalaman dan faktor luaran.
 28. 28. SYED ISMAIL DAN AHMAD SUBKI BUKU GURU DAN CABARAN SEMASA (2010) Cabaran Guru Masa Kini Pengenalan Teknologi Baharu Perubahan Prosedur yang boleh menjimatkan masa, tenaga dan kos Penuhi Keperluan Semasa Pelbagai Bentuk Perubahan dalam sistem pendidikan
 29. 29. AZIZ & SHARMIZAL (2007) Terdapat guru yg lebih berpengalaman dan mereka lebih suka menggunakan kaedah chalk and talk semasa mengajar. Kaedah yang bercanggah dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang diajar kepada guru praktikal.
 30. 30. Faktor-faktor yang menghalang guru daripada melakukan inovasi Faktor Inersia Rasa terancam Masa dan Kemudahan Sumber: Omar Hashim (1991)
 31. 31. KESIMPULAN Guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai agar pengajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Pendekatan pengajaran sangat penting kerana dari situ akan timbulnya minat, motivasi dan semangat pelajar untuk belajar. Guru seharusnya memilih kaedah atau pendekatan yang mengikut peredaran zaman. Guru perlu memilih kaedah yang memberi kesan yang mendalam bukan sahaja kepada kefahaman pelajar, malah memberi kesan kepada jiwa dan menyentuh perasaan pelajar.
 32. 32. Aktiviti: Teka Teki Suka Suki 1. Anda mengikuti satu perlumbaan, anda memotong orang di posisi nombor dua. Sekarang anda nombor berapa? 2. Nombor ini apabila ditambah kepada 5/4 menghasilkan jawapan yang sama dengan apabila ianya didarab dengan 5/4. Nyatakan nombor ajaib tersebut? 3. Terdapat sebuah bakul berisipadu 20 cm3 dan beberapa biji bola sama saiz berisipadu 5 cm3. Berapa biji bola yang boleh diisi secara satu persatu dalam sebuah bakul yang kosong? 5. Salah satu tempat yang ahli matematik suka pergi. 4. Kenapa orang Rom kata Algebra adalah mudah bagi mereka?
 33. 33. Sekian