presentation 1 edit

Click here to load reader

Post on 02-Jul-2015

2.079 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

BAB 9 : MENGGLOBALISASIKAN PERNIAGAANDISEDIAKAN OLEH : NABILA HUDA BINTI MD SAFAR

ISI KANDUNGAN DEFINISI DAN PERANAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA JENIS-JENIS PERNIAGAAN ANTARABANGSA EVOLUSI PERNIAGAAN ANTARABANGSA KONSEP PENTING DALAM PERNIAGAAN ANTARABANGSA CABARAN SYARIKAT MULTINASIONAL STRUKTUR DAN KAWALAN POLITIK, UNDANG-UNDANG, CUKAI DAN EKONOMI BAYARAN PERDAGANGAN DAN PERTUKARAN MATA WANG RISIKO PERDAGANGAN ANTARABANGSA GALAKAN DAN PERLINDUNGAN PERDAGANGAN KAWASAN DAGANGAN BEBAS KAWASAN PERTUMBUHAN MSC (RUJUKAN KEPADA CYBERJAYA)

DEFINISI DAN PERANAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA Definisi Perniagaan antarabangsa adalah transaksi barangan (perkhidmatan) dengan barangan (perkhidmatan) atau barangan dengan wang yang berlaku melepasi sempadan politik dan ekonomi. Peranan Kelebihan perniagaan antarabangsa ialah membantu pengeluaran secara massa ataupun bidang ekonomi skala. Kelebihan mutlak ialah keupayaan sesebuah negara menghasil sesuatu pada kos yang lebih murah atau lebih baik daripada negara lain. Kelebihan berbanding adalah kemampuan sesebuah negara menghasilkan sesetengah produk lebih murah dan lebih baik daripada mengeluarkan produk yang lain. Gelagat pembeli adalah berbeza di antara satu tempat dengan tempat yang lain bergantung kepada banyak faktor.

Import

Eksport

JENIS-JENIS PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Kontrak pengeluaran Pembuatan

Perkhidmatan

Import Import ialah membeli barangan dari negara luar untuk dijual atau digunakan di dalam negara sendiri. Eksport Eksport ialah menjual barangan ke luar negara hasil pengeluaran negara sendiri. Perkhidmatan Perkhidmatan adalah satu bentuk produk tidak nampak yang boleh dieksport dan diimport merentasi sempadan antarabangsa. Pembuatan Pembuatan (manufacturing) ialah pengeluaran barangan secara massa barangan keperluan pengguna di kilang-kilang. Kontrak pengeluaran Kontrak pengeluaran ialah pemberian kontrak pekilangpekilang luar negara mengeluarkan sesuatu produk sesebuah syarikat.

EVOLUSI PERNIAGAAN ANTARABANGSA Kebanyakan syarikat memulakan dengan mengeksport, mewujudkan firma antarabangsa dan berkembang menjadi syarikat multinasional MNC. Eksport adalah darjah penglibatan antarabangsa yang paling rendah. MNC adalah syarikat yang menghasilkan keluaran di banyak negara dan mengeksportnya ke merata-rata negara di dunia. Countertrading adalah kaedah pembelian dan pembayaran secara tukar beli barangan seperti perniagaan barter, tetapi lebih kompleks daripada itu.

Dunia Tanpa Sempadan

Pasaran Menimbul (Emerging Market)

Selatanselatan

Penswastaan

KONSEP PENTING DALAM PERNIAGAAN ANTARABNAGSA

Nasionalisasi Lokalisasi

Globalisasi

Dunia Tanpa Sempadan Dunia tanpa sempadan di dalam aspek perdagangan adalah tidak sama dengan aspek politik. Di dalam aspek politik sempadan diwujudkan sebagai tanda kuasa dan kedaulatan. Sempadan politik inilah yang membatasi perdagangan serta mempengaruhi perniagaan di dalam banyak aspek. Akibat itu, politik diwujudkan cukai-cukai yang dinamakan tarif, pelbagai sekatan di atas nama kualiti dikenakan terhadap barangan import sebenarnya adalah amalan dasar perlindungan. Negara-negara di dunia mewujudkan sempadan yang lebih besar, mengadakan blok-blok dagangan yang lebih bebas seperti Kesatuan Eropah (EU), Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), dll. Blok-blok perdagangan bebas ini cuba membebaskan belenggu sempadan politik mereka kepada perdagangan, di mana pengeluaran, pemasaran, pengagihan, dan keseluruhan perniagaan bebas tanpa tarif dan tanpa sebarang sekatan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan satu lagi konsep yang dipanggil langit terbuka, boleh membantu mempercepatkan lagi konsep perdagangan bebas tanpa sempadan.

Pasaran Menimbul (Emerging Market) Pasaran menimbul adalah pasaran baru muncul kerana penduduk di kawasan tersebut baru mempunyai kuasa beli yang tinggi dan berkesan berbanding dengan sebelumnya. Sebagai pasaran menimbul, negara-negara di Asia Timur menjadi kuasa pembeli yang besar bagi produkproduk baru keluaran negara-negara maju. Banyak syarikat-syarikat antarabangsa mengambil kesempatan daripada pasaran menimbul dan meletakkan kedudukan mereka menjadi lebih kukuh. Cth : misalnya KFC Malaysia muncul di antara restoran makanan segera yang lebih hebat berbanding dengan McDonald sedangkan di Amerika Syarikat, McDonald adalah jauh lebih besar berbanding dengan KFC.

Selatan-Selatan Selatan-selatan adalah negara yang dianggap masih belum maju dari segi pembangunan, terdiri daripada negara-negara miskin dan sedang membangun. Globalisasi Proses pengglobalan perniagaan adalah satu trend baru kini dimana semua negara bercita-cita untuk berdagang merentasi sempadan negara masing-masing. Sebab-sebab: i. ii. iii. iv. Keperluan untuk mengimport produk dengan harga yang lebih rendah. Keperluan untuk mengimport produk yang lebih baik kualitinya. Keperluan eksport sebagai peluang menambahkan pasaran. Eksport dapat membantu pertukaran wang asing dan defisit dagangan negara.

Lokalisasi Lokalisasi adalah strategik pemasaran yang memberi tumpuan produk yang sesuai untuk sesuatu pasaran tertentu. cth : misalnya pengeluaran filem di Malaysia hanyalah untuk keperluan hiburan pasaran di Malaysia sahaja. Berbanding dengan globalisasi, pengeluaran filem untuk pasaran antarabangsa, jalan cerita mestilah bersifat global, bahasa pertuturan diubah kepada bahasa internasional (Bahasa Inggeris), para pelakon dan mutu filem pada keseluruhannya mesti diubah mengukut kehendak pasaran antarabangsa memerlukan kos yang tinggi sedangkan risiko pulangan adalah belum pasti. Nasionalisasi Nasionalisasi adalah proses menjadi dan mengekalkan syarikatsyarikat perniagaan sebagai hakmilik negara.

Penswastaan Penswastaan

ialah

proses

menjadikan

syarikat

atau

perbadanan awam kepada syarikat milik pemegang saham yang terdiri daripada kerajaan, institusi-institusi kerajaan atau swasta dan orang awam. Amalan

penswastaan

di

Malaysia

dimulakan

dengan

memperbadankan sesebuah organisasi. Memperbadankan dan penswastaan adalah dua entiti yang berbeza. Sesebuah agensi kerajaan diperbadankan, ia mempunyai

jawatan kuasa atau lembaga pengarah tersendiri yang bebas daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dari segi pengurusan dan kenaikan pangkat serta gaji para pekerja. Apabila sesebuah institusi itu berjaya sebagai sebuah

perbadanan barulah ia diswastakan.

CABARAN SYARIKAT MULTINASIONALDi antara cabaran-cabaran : i. ii. Keadaan politik Undang-undang

iii. Ekonomi iv. Sosio budaya yang pelbagai

Oleh itu syarikat-syarikat MNC perlu mewujudkan struktur organisasi serta kaedah kawalan yang berbeza daripada syarikat-syarikat domestik. Kaedah struktur dan kawalan juga akan berbeza bila berdagang di negara-negara yang berlainan bergantung kepada perbezaan persekitaran yang ada.

STRUKTUR DAN KAWALAN Struktur Struktur organisasi global pada asasnya adalah mengikuti kaedah perjabatan secara fungsi seperti Rajah 12.2. Struktur ini akan diubahsuai mengikut cara sesebuah organisasi ini beroperasi seperti import-eksport, melesenkan, usahasama, francais atau membuka kilang di negara luar dan sebagainya. PresidenRajah 12.2 Struktur MNC

Jabatan Pengeluaran

Jabatan Kewangan

Jabatan Pemasaran

Struktur

jaringan

adalah

yang

paling

biasa

bagi

organisasi multinasional. Syarikat KFC mewujudkan jaringan restoran-restoran yang membeli ayam dari jaringan syarikat miliknya sendiri, iaitu Ayamas dan juga bahan-bahan

pemprosesan yang lain dan minuman daripada syarikat miliknya (jaringan) sendiri seperti Pepsi Cola. Kawalan Cara kawalan yang asas dengan mewujudkan objektif kawalan, mengadakan piawai pengukuran dan penilaian adalah perlu.

Rajah 12.3 Struktur Mengikut Produk

Presiden

Jabatan Produk X

Jabatan Produk Y

Jabatan Produk Z

Jabatan Pengeluaran

Jabatan Kewangan

Jabatan Pemasaran

Rajah 12.4 Struktur Mengikut Geografi

Presiden

UtaraRajah 12.5 Struktur Mengikut Pengkelasan Pelanggan

Tengah

Selatan

Presiden

Jabatan Pelanggan Organisasi

Jabatan Pelanggan Kerajaan

Jabatan Pelanggan Pengguna Awam

POLITIK

UNDANGUNDANG SOSIO-BUDAYA DAN PENGURUSAN RENTAS BUDAYA

CUKAI

EKONOMI

Politik Faktor penting yang menentukan kejayaan sesebuah perniagaan. Syarikat-syarikat perniagaan antarabangsa perlu menyesuaikan corak pengurusan dengan sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dan keputusan memasuki industri dan pasaran selalunya bergantung kepada kestabilan politik. Negara yang mengamalkan pasaran bebas, kebiasaan kepada perniagaan walaupun terpaksa berhadapan dengan persaingan. Jika mengamalkan sistem komunis atau sosialis, pengurusan sesebuah perniagaan juga perlu diubah mengikut sistem yang ada. Masalah yang mungkin dihadapi ialah masalah nasionalisasi syarikat-syarikat swasta, sekatan pengeluaran modal atau keuntungan dari negara tersebut dan sebagainya yang boleh memberi kesan langsung kepada sesebuah syarikat.

Undang-undang Perundangan ada kaitan rapat dengan politik. Kerajaan yang berkuasa di dalam sesebuah negara adalah didokong oleh parti politik yang menang di dalam pilihanraya. Parti politik pula membawa fahaman masing-masing yang mempengaruhi keadaan atau peruntukan undang-undang negara. Cukai Cukai adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan kepada pemastatutin di sesebuah negara kerana perkara-perkara tertentu yang telah diperuntukan di dalam perundangan negara. Perniagaan adalah sektor yang antara terbanyak memberi ke