presentasi agama islam iman kepada hari akhir

Click here to load reader

Post on 20-Feb-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  1/11

  Disusun Oleh :

  1. ARGHEA DWI M(02)

  2. DIYAN PUTRI R(06). NO!I DWI " (10)#. $ETYOWATI HARI I (1#)%. WINDA AYU A

  (16)

  6. AI$YAHTU& '(1)

  . ANNI$A W (1*). DITA NUR A (%)

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  2/11

  Iman Kepada HariAkhir

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  3/11

  Hari Akhir +,+l+h h+-i e-+/hi-n+ selu-uh -ses/ehi,u+n 3+/hlu/ ,i ,uni+ ini.

  Beriman kepada hari akhir berarti 3e+/ini

  ,en4+n seenuh h+5i +h+ +/+n +,+ /ehi,u+n 4/e/+l ++,i se5el+h h+n7u-n+ +l+3 se3es5+.

  8e-i3+n /e+,+ h+-i +/hi- 3e-u+/+n ciri-cirimuttaqin.

  (Q.S. Al-Baqoroh : 4)

  ,+n 3e-e/+ 4 e-i3+n /e+,+ /i5+ Al9u-;+n 45el+h ,i5u-un/+n /e+,+3u ,+n /i5+9/i5+ 4,i5u-un/+n seelu33u< se-5+ 3e-e/+ +/in +/+n +,+n+/ehi,u+n +/hi-+5

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  4/11

  H+-i A/hi- Menu-u5 Al9u-;+n

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  5/11

  . HA!I AKHI! "#$%!%& A'-Q%!A$

  a. Kiamat Suhro (Kiamat Kecil)kiamat *uhro : e-+/hi-n+ /ehi,u+n se5i+ 3+/hlu/4 e-n++ +5+u -us+/n+ se+4i+n +l+3 ini. $ee-5i :3+5i< en7+n+ +l+3< ,ll.

  se5el+h 3+nusi+ 3+5i seelu3 ,+5+n4n+ /i+3+5 -uhn+

  e-+,+ ,i +l+3 +-=+h (+l+3 /uu-) se+4+i3+n+ >-3+nAll+h :

  ?,+n ,i h+,++n 3e-e/+ +,+ ,in,in4 s+3+i h+-i 3e-e/+,i+n4/i5/[email protected] (Al9Mu;3inun : 100)

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  6/11

  b. Kiamat Kubra (Kiamat Be*ar)

  kiamat kubra : berakhirn+a *eluruh kehidupanmakhluk di alam ini *ecara *erempak dan merupukana,al mema*uki alam akherat.

  (Al-alalah : -/)

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  7/11

  Hari Akhir :

  .Hari Kiamat (0aumul Qi+amah)

  1.Hari Kebankitan (0aumul Baat*)

  2.Hari Berkumpul di padan "ah*+ar

  (0aumul "ah*+ar)4.Hari 3enhitunan Amal (0aumul hi*ab)

  .Hari 3enimbanan Amal (0aumul "ian)

  /.Hari 3enetapan (0aumul 5a*l)

  6.Hari 3embala*an ( 0aumul 7aa 80aumuddin)

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  8/11

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  9/11

  &anda-tanda *ebelumdatann+a kiamat

  1. Terbitnya matahari dari arah barat

  2. Munculnya binatang aneh yg dapat disaksikan oleh

  manusia pada waktu pagi3. Dicabutnya ilmu dengan mewafatkan para ulama

  4. Keluarnya daal yg melanglang buana mencariteman

  !. Datangnya ya"u dan ma"u#. $er%inaan tradi dimana&mana

  '. (enyapnya )l&*uran dari hati manusia

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  10/11

  HIK"AH B#!I"A$ 3A9A HA!IAKHI!

  . memperkuat ke+akinan bah,a AllahS;& adalah 9at +an "aha Kua*a dan"aha Adil

  1. "endoron manu*ia aar bertindakdenan penuh tanun

 • 7/24/2019 Presentasi Agama Islam Iman Kepada Hari Akhir

  11/11

  !I"A

  KASIH