present liberalisasi 2003

Upload: fahmi-amirul

Post on 09-Jul-2015

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LIBERALISASI PERDAGANGANOLEH : AMIRUL FAHMI BIN SELIKEN

Maksud LIBERALISASI

Proses membebaskan diri (masyarakat) daripada sebarang sekatan politik dan moral. Liberalisasi perdagangan ialah proses perdagangan yang bebas daripada sebarang sekatan atau halangan sama ada melalui politik ataupun moral.

Maksud GLOBALISASI

Proses yang membolehkan sesuatu aktiviti (ekonomi,kebudayaan) untuk disebarkan / diluaskan ke peringkat antarabangsa dengan adanya sistem komunikasi yang canggih

Kesan liberalisasi & globalisasi

Corak pengeluaran produk berubah secara ketara Penyerapan pengetahuan dan maklumat serta penumpuan faktor2 pasaran semakin pesat Pengaruhi perhubungan antara negara-negara dan masyarakat

Implikasi LIBERALISASI

Proses ini memberikan implikasi besar kepada :1. Kerajaan 2. Sektor perniagaan 3. Masyarakat

Proses globalisasi :

Bersifat :

Komponen perkhidmatan yang meningkat dalam perdagangan Proses pengeluaran secara global Pertumbuhan perdagangan antarabangsa dan aliran modal yang pesat Kesediaan negara2 untuk bekerjasama (pelbagai hala /serantau)

Apa itu globalisasi?

Dianggap sebagai proses yang mempunyai dimensi ekonomi Proses meningkatkan pergantungan sesama kita dan tekatan antara manusia Nilai dan idea2 yang melampaui sempadan nasional untuk menyatukan seluruh duniacth : Kemudahan satelit Komputer Internet

Negara yang berjaya mengintegrasikan proses liberalisasi dan globalisasi :i. ii. Sebilangan kecil Negara Asia Amerika Latin

Bila Liberalisasi :

Pertambahan momentum (daya) proses pembangunan Pertumbuhan perdagangan dunia memberangsangkan Sistem pelbagai hala telah diperkuat dengan peraturan2 dalam Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) Ruang pasaran dunia semakin meningkat

Kesannya :

Peluang perdagangan oleh sektor2 baru Contohnya : tekstil, pakaian, perkhidmatan dan pertanian Bidang perkhidmatan diantarabangsakan dengan membangunkan perkhidmatan pengeluaran yang efisien Pelaburan asing lansung (FDI) terus wujud sebagai sumber penting pengindustrian negara2 membangun

Kelebihan Liberalisasi

Menggalakkan penglibatan Syarikat-syarikat Transnasional (TNC) dalam proses pengindustrian ekonomi negara2 membangun TNC membantu mengukuhkan kapasiti teknologi dan kebolehan sumber manusia Dianggap sebagai kunci pembangunan ekonomi Mewujudkan pasaran2 baru Peluang pekerjaan yang banyak

Kesan2 negatif

Negara membangun mengalami masalah untuk mengubah komitmen kepada peluang komersial berdasarkan pembukaan pasaran yang dibuat oleh negara2 maju Banyak komitmen yang dijanjikan oleh negara2 perdagangan utama telah ditarik balik Percubaan untuk kaitkan perdagangan dengan isu2 bukan perdagangan sebagai muslihat menghalang eksport negara2 membangun TNC pentingkan proses pengeluaran untuk pasaran dunia

Firma negara2 maju menyedari :

Pelaburan asing menjamin persaingan dan keuntungan Mewujudkan suasana yang membolehkan mereka beroperasi ke merata dunia Kebebasan untuk memasuki mana2 pasaran Hak mendirikan peniagaan Kebebasan membawa masuk keluar wang antarabangsa

Kesan globalisasi

Kehilangan autonomi dasar yang mengubah / menghalang skop pembangunan Dasar kewangan bebas semakin sulit berikutan keterbukaan halangan2 kepada pengaliran modal Mengurangkan keupayaan pihak berkuasa untuk mempengaruhi objektif seperti jumlah pengeluaran, kadar inflasi dan bilangan pekerja Turun naik mata wang yang ketara

Glosari

Dimensi : Ukuran saiz sesuatu Tekatan : Hubungan rapat Efisien : Cekap Kapasiti : Kekuatan Komitmen : Sikap atau pendirian