pp exam 2015

Download PP exam 2015

Post on 04-Jan-2016

227 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jun 2015

TRANSCRIPT

JABATAN PENGAJIAN AMDUB1012 PENGAJIANMALAYSIA

TAJUKPEMBENTUKAN MALAYSIA PADA TAHUN 1963

TARIKH PENYEDIAAN20/8/2015

TARIKH HANTAR25/9/2015

TEMPOH PENYEDIAAN4 Minggu

KELASDKA 1B

SESISesi Jun

NO. KUMPULAN1/2/3 /4/5/6/7/8/9/10

NAMA AHLI KUMPULANNAMANO.PENDAFTARANNO.TELEFON

Muhammad Badrul Amin bin Zainul Amri15DKA15F1058017-4460208

Emir Sham Syaufi bin Shamsul Kamal15DKA15F1045019-2270530

Ameer Lutfi bin Arjuna15DKA15F1039011-37000472

Muhammad Illyas Ashraf bin Jamali15DKA15F1025011-37512798

NAMA PENSYARAHEncik Hanafi Bin Bosroh

MAKLUM BALAS PENSYARAHKRITERIA PEMARKAHANMARKAH

Jawapan (28%)

Rujukan (1%)

Lampiran (1%)

TANDATANGAN DAN COP PENSYARAH

BILTAJUKMKS.

1. PENGHARGAAN1

2.PEMDAHULUAN2

3.PROSES PEMBENTUKAN MALAYSIA3-9

4.CABARAN-CABARAN PEMBENTUKAN MALAYSIA10-12

5.KESAN PENYINGKIRAN SINGAPURA13-15

6.KESIMPULAN16

7.LAMPIRAN17

Isi kandungan

PenghargaanAssalamualaikum. Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak-pihak yang telah membantu kami untuk menyiapkan kerja kursus e-folio Pengajian Malaysia ini iaitu mengenai Pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Sehubungan dengan itu, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pensyarah Pengajian Malaysia kami, Encik Hanafi bin Bosroh yang memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada kami sepanjang proses membuat e-folio. Kecekalan dan kesabaran beliau amat kami hargai.Akhir sekali, terima kasih kepada rakan-rakan sekelas yang sama-sama berbincang dan berkongsi maklumat untuk menyiapkan e-folio ini.Terima kasih sekalung budi.

Pengenalan kepada Pembentukan Malaysia 1963

Pada31 Ogos 1957, Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Selepas merdeka, Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan cadagan kepada Kerajaan British supaya Brunei, Sabah, dan Sarawak digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu menjadi Malaysia. Namun, Kerajaan British menolak cadagan itu kerana Singapura diketepikan.

Buat pertama kalinya,Sir Malcom Macdonald,Pesuruhjaya Jeneral Inggeris di Asia yang ditugaskan untuk menyelaraskan dasar Inggeris ke atas Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah, dan Sarawak menyarankan supaya wilayah wilayah itu dipereratkan hubungannya dari segi politik.

Sejak tahun 1947, Singapura memperjuangkan gabungannya dengan Persekutuan Tanah Melayu. MIsalnya, Parti Tindakan Rakyat ( PETIR ) dan David Marshall iaitu Ketua Menteri pertama ( 1955 ) juga menyarankan konsep persekutuan. Di Semenanjung Tanah Melayu, Tan Sri Mohammmad Ghazali Shafie pada tahun 1954 dan Dato Tan Cheng Lock pada tahun 1955 juga menyarankan konsep yang sama.

Konsep tersebut menjadi semakin hebat apabila Tunku Abdul Rahman PutraAl-haj ( Ketua Menteri Semenanjung Tanah Melayu ) pada tahun 1955, mengumumkan hasratnya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi Singapura melalui Semenanjung Tanah Melayu. Pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Tanah Melayu Raya yang merupakan gabungan Semenanjung Tanah Melayu,Singapura,Brunei, Sabah, dan Sarawak.

Idea pembentukanMalaysiatercetus pada 27 Mai 1961, melalui ucapan yang dibuat oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman. Ucapan tersebut berlangsung di Hotel Adelphi, Singapura semasa majlis makan tengah hari di hadapan Persatuan Wartawan Luar Negeri di Asia Tenggara. Tunku melahirkan idea untuk mewujudkan satu bentuk penyatuan ekonomi dan politik yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu dengan wilayaj jajahan British, iaituSingapura,Brunei, Sabah, danSarawak.

Idea ini dilahirkan atas kesedaran bahawa Tanah Melayu dan wilayah-wilayah terbabit sukar untuk berdiri sendiri serta berasingan, terutama dalam menghadapi sebarang persaingan di peringkat antarabangsa. Cadagan ini membawa maksud perlunya kerjasama antara penduduk wilayah-wilayah terbabit untuk mengadakan kerjasama dengan kerajaan British dalam menjayakan pembentukan gagasan politik baru di Asia Tenggara.

Sementara itu, Lee Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura pada masa itu, juga menyarankan percantuman Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu. Beliau sedar bahawa gabungan dengan Persekutuaan Tannh Melayu akan membolehkan Singapura mendapatkan kemerdekaan yang awal dan daapt menyekay pengaruh komunis. Cadagan itu ditolak oleh Tunku Abdul Rahman kerana bimbang akan keseimbangan kaum, yang mana majoriti penduduk Singapura adalah kaum Cina.

Cadagan ini menimbulkan pelbagai reaksi. Pada 23 Julai 1961, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malysia ditubuhkan (JPPM ). JPPM memberi peluang kepada pemimpin di Sabah danSarawakuntuk mengemukakan pandagan memandankan mereka masih menetang gagasan. Akhirnya Sabah danSarawakmenerina gagasan ini dan menyusun satu memorandum untuk dihantar kepada Suruhanjaya Cobbold.

Suruhanjaya ini menjalankan satu tugas iaitu meninjau pendapat rakyat Sabah danSarawak, seterusnya membuat satu syor perlembagan yang baru. Pada bulan Ogos 1962, JAK ditubuhkan bagi merangka perlembaganMalaysia. JAK mengeluarkan laporannya pada 27 Februari 1963. Laporan ini telah diteriam oleh pihak British. Berdasarkan laporan ini, perjajianMalaysiatelah ditandatangani diLondonbersama 4 aggota negeri yang terlibat pada 9 Julai 1963.Malaysiatelah diisytiharkan secara rasminya pada 16 September 1963.

Proses Pembentukan MalaysiaProses perbincangan dan perundingan ke arah pembentukkan Malaysia ini sebernarnya sangat panjang dan kompleks. Banyak perkara yang perlu dipertimbangkan dan diatasi sebelum cadagan ini dapat direalisasikan. Beberapa tindakan juga perlu diambil bagi memastikan pembentukan ini memuaskan hati semua pihak.Cadangan Pembentukan Malaysia menimbulkan berbagai-bagai reaksi. Sebahagian besar rakyat negari asal berminat, tetapi darjah minat itu berubah-ubah dari semasa ke semasa. Ini terjadi akibat perkembangan politik tempatandan oleh perubahan yang berlaku di negeri anggota yang lain. Tidak dinafikan bahawa dari semenjak awal lagi ada pihak dan individu tertentu yang menentang atau sama sekali tidak menyetujui usul itu.Antara proses prosespembentukan Malaysia ialahJawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ( JPPM ), Suruhanjaya Cobbold,Jawatankuasa Antara Kerajaan ( JAK ),Referendum SingapuradanPengisytiharan Malaysia.

Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ( JPPM )JPPM ditubuhkan pada 23 julai pada tahun 1961 . ia dipengerusi oleh Donald Stephen ( anggota Majlis Undangan Sabah ) . antara anggotanya ialah Tunku Abdul Rahman ( Tanah Melayu ) , Lee Kuan Yew ( singapura ) , Dato Mustapha Dato Harun ( Sabah ) , Temenggung Jugah Anak Berieng ( Sarawak ) dan Dato Setia Pangeran Ali ( Brunei )

Tujuan JPPM ditubuhkan ialah :Memberitahu orang ramai mengenai konsep Malaysia kepada orang ramai ( Sabah, dan Sarawak ).Mengumpulkan sambutan mereka terhadap Malaysia.Menyediakan memorandum mengenai cara pembentukan Malaysia.JPPM telah memberi peluang kepada pemimpin Sabah dan Sarawak mengemukakan pandagan mengenai gagasan Malaysia. JPPM telah mengadakan 4 mesyuarat di Kota Kinabalu (21 Ogos 1961), Kuching (18 Disember 1961), Kuala Lumpur (6 Januari 1962) dan Sinagpura (1 Februari 1962).Hasil daripada rundingan yang dijalankan gagasan penubuhan Malaysia semakin mendapat sokogan. Sarawak mengeluarkan kertas putih mengenai Malaysia pada 4 Januari 1962 dan Sabah pada 31 Januari 1962. Kemudian, JPPM akhirnya berjaya menyusun satu memorandum yang ditandatagani oleh wakil wakil,dan kemudian dihantar kepada Suruhanjaya Cobbold pada 23 Februari 1962. Antara isi kandungan memorandum ini ialah:Perlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas perlembagaan Malaysia.Kerajaan Persekutuan berkuasa dalam hubungan luar, pertahanan dan keselamatan.Islam agama rasmi tetapi rakyat bebas beragama.Bahasa Melayu bahasa kebangsaan tetapi bahasa lain masih boleh digunakan.Hak istimewa seperti orang Melayu diberi kepada rakyat pribumi Sabah dan Sarawak.Sabah, Sarawak berhak mengawal imigrasennya sendiri.Perwakilan Parlimen berasaskan jumlah penduduk dan jumlah luas kawasan.Memorandum ini disokong oleh rakyat Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu.

Suruhanjaya CobboldSuruhanjaya Cobbold ditubuhan pada Januari 1962.Ia dipengerusikan oleh Lord Cobbold (bekas Gabenor Bank ofEngland). Ahli-ahlinya terdiri daripada Sir Anthony Abel dan Sir David Watherston iaitu wakil British dan Muhammad Ghazalie Shafie dan Dato Wong Pow Nee iaitu wakil Tanah Melayu. Suruhanjaya ini ditubuhkan hasil rundingan Tunku keLondonpada Oktober 1961.Rundigan ini berlansung dari 21 23 november 1961.Antara tugas - tugas utama suruhanjaya ini ialah:Meninjau pandangan rakyat Sabah dan Sarawa mengenai Malaysia.Membuat syor-syor perlembagaan.Suruhanjaya ini menjalankan tugasnya dari 19 Februari sehingga 18 April 1962. Suruhanjaya Cobbold telah mengadakan 50 perjumpaan dengan 690 kumpulan orang ramai diadakan dan 2000 atau lebih memorandum telah diterima. Pada 18 April 1962, laporan disiapkan dan diserahkan kepada Kerajaan Tanah Melayu dan British pada Jun 1962. Pada1 Ogos 1962mengesahkan bahawa 80% daripada rajyat Sabah dan Sarawak menyokong gagasan Malaysia. Selain itu, laporan ini diumumkan mengenai pandangan rakyat Sabah danSarawak:1/3 menyokong kuatMalaysia1/3 menyokong dengan syarat1/3 hendak merdeka dahulu sebelum menyertaiMalaysiaDengan itu, suruhanjaya ini turut menyokong gagasanMalaysiadan mengesyorkan syor-syor PerlembagaanMalaysiaseperti dibawah:Nama persekutuan baru MalaysiaPerlembagaan Tanah Melayu 1957 menjadi asas PerlembagaanMalaysiaKedudukan istimewa kaum pribumi Sabah danSarawakdijaminSabah danSarawakberhak memilih Ketua Negeri sendiriPenduduk pribumi Sabah danSarawakdibenarkan berkhidmat dalam perkhidmatan awam secepat mungkinDasar pendidikan, agama, imigrasen, perwakilan Parlimen, ke