portfolio pbs unit praktikum

Download Portfolio PBS Unit Praktikum

Post on 14-Apr-2018

1.800 views

Category:

Documents

98 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Portfolio PBS Unit Praktikum

  1/31

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  1

  1.0 BIODATA

  1.1 NAMA : SITI ROZITA BINTI DAN

  1.2 NO. K/P : 840328-08-5952

  1.3 MAJOR : PENDIDIKAN SENI VISUAL

  AMBILAN : AMBILAN KHAS DISEMBER 2011

  1.4 TARIKH PBS : 6 -16 OGOS 2012

  1.5

 • 7/30/2019 Portfolio PBS Unit Praktikum

  2/31

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  2

  2.0 PERNYATAAN PROFESIONAL

  2.1 Sebelum PBS

  Sebelum kami menjalankan Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kami

  telah menerima taklimat berkaitan dengan PBS daripada En. Ismail selaku

  pensyarah penyelaras PBS iaitu pengalaman berasaskan sekolah. Taklimat kami

  diadakan di Dewan Seri Budiman IPTHO. Ini merupakan kali pertama kami guru-guru

  pelatih semester 2 DPLI-PSV-SR menjalankan PBS. Program ini adalah bertujuan

  untuk memberi kefahaman kepada guru-guru pelatih tentang alam persekolahan dan

  juga memahami perspektif seorang guru.

  Menerusi program ini, kami dapat melihat melalui pemerhatian, penelitian

  dokumen, refleksi tingkah laku murid, pengurusan sekolah dan juga pengurusan bilik

  darjah di sekolah, guru pelatih akan dapat memahami sekolah sebagai sebuah

  institusi pendidikan dan peranan guru di dalam bilik darjah untuk melaksanakan

  secara teori dan amali dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selaras dengan

  kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara ringkasnya, dengan menjalani

  program PBS, guru-guru pelatih akan dapat memahami bagaimana proses

  mengajar, bagaimana murid belajar dan juga bagaimana pengurusan sekolah

  mentadbir sekolah.

  Selain itu, antara fokus utama tugasan PBS adalah memberi kefahaman

  kepada pelajar tentang budaya sekolah, melatih pelajar untuk menyesuaikan diri

  dengan keadaan di sekolah dan di dalam bilik darjah. Selain itu, PBS juga bertujuan

  untuk memberi pendedahan awal tentang pengajaran dan pembelajaran murid, dan

  membantu guru pelatih untuk memahami pengurusan strategi pengajaran

  pembelajaran. Secara tidak langsung, pengalaman kemahiran berkomunikasi

  dengan murid, guru dan kakitangan sekolah juga merupakan salah satu di antara

  objektif PBS.

 • 7/30/2019 Portfolio PBS Unit Praktikum

  3/31

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  3

  Menerusi PBS juga guru pelatih dapat membina kemahiran mengumpul

  maklumat tentang peranan dan tanggungjawab Panitia Pendidikan Seni Visual,

  kaedah dan strategi dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran pendidikan

  seni visual dan maklumat yang berkaitan pengurusan bilik darjah dan pengurusan

  murid. Di samping itu, dapat membina kemahiran inkuiri penemuan dan kemahiran

  berfikir secara kritis dan analitikal dalam merancang dan melaksanakan sebarang

  aktiviti di sekolah dan ketika bersama murid. PBS membolehkan guru pelatih

  membina sikap positif terhadap profesion keguruan, memberikan juga semangat

  untuk menjalankan tugas sebagai guru akan datang dan guru pelatih dapat belajar

  menyesuaikan diri dengan persekitaran tempat kerja yang berlandaskan

  perkhidmatan.

  Di akhir tugasan, saya dikehendaki membuat refleksi mengenai tugas dan

  tanggungjawab guru dan mendokumentasikan pengalaman yang dilalui untuk

  perbincangan semasa sesi refleksi nanti. Pada semester ini, kami dikehendaki

  membuat PBS selama dua minggu dan diberi peluang untuk menjalankan PBS

  mengikut tempat pilihan kami sendiri dan majoriti antara kami menjalankan PBS di

  kampung halaman masing-masing. Saya memilih untuk menjalankan PBS di

  kampung halaman dan memilih sekolah di mana sekolah ini merupakan sekolah

  rendah saya pada tahun 1991 hingga 1996 iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Tiang

  Baroh, selekoh yang terletak di negeri Perak. Walau bagaimana pun, sebelum ini

  saya telah mempunyai pengalaman selama 2 tahun sebagai guru GSTT di Sekolah

  Menengah Kebangsaan Batu Muda, Sentul di Kuala Lumpur dan saya tidak

  mengalami sebarang permasalahan dari segi menyesuaikan diri dengan keadaan

  persekolahan. Namun begitu, PBS ini amat penting untuk saya kerana ini adalah

  pengalaman pertama saya di sekolah rendah. Oleh itu, tidak menjadi masalah jika

  saya ditempatkan untuk mengajar di kawasan bandar mahupun di kawasan luar

  bandar.

  Selepas mendengar taklimat daripada pensyarah, barulah kami memahami

  serba sedikit tentang PBS ini. Selain mengenali budaya sekolah sewaktu

  menjalankan PBS, kami juga dikehendaki mencari bahan-bahan bantu mengajar

  untuk tugasan bagi kursus Aspek Pedagogi Dalam PSV dan juga tugasan bagi kerja

 • 7/30/2019 Portfolio PBS Unit Praktikum

  4/31

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  4

  kursus Psikologi Pendidikan serta tugasan PBS. Menerusi ke semua tugasan yang

  kami perolehi, kami dikehendaki membahagikan masa yang ada selama dua minggu

  untuk mengkaji dan mendapatkan semua bahan bagi kesemua tugasan tersebut.

  Selain itu, saya juga dikehendaki menyelesaikan soalan tugasan yang telah

  ditetapkan oleh pihak institut. Soalan tersebut mengkehendaki saya melihat

  bagaimana perhatian murid dibina dan dikekalkan sepanjang proses pengajaran

  pembelajaran, bagaimana murid dapat dilibatkan dalam aktiviti perbincangan,

  bagaimana pengukuhan terhadap setiap isi pengajaran dilaksanakan, bagaimana

  cara guru memberikan arahan yang jelas kepada murid, bagaimana murid

  digerakkan untuk melaksanakan aktiviti secara berkesan, bagaimana guru

  menangani gangguan luar jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

  sedang berjalan, bagaimana guru menangani masalah tingkah laku murid dalam

  proses pengajaran dan pembelajaran, adakah aktiviti berkumpulan dijalankan di

  dalam kelas oleh guru-guru sedia ada dan jika ada, bagaimana aktiviti kumpulan

  diuruskan dan dijalankan dan bagaimana sesi pengajaran dan pembelajaran

  ditamatkan.

  Saya telah menjalankan PBS di Sekolah Kebangsaan Ayer Limau bermula

  dari 6.08.2012 sehingga 16.08.2012. Saya harap saya dapat menjalankannya

  dengan sebaik mungkin. Sebelum menjalankan PBS, saya telah mengetahui terlebih

  dahulu tentang jumlah murid dan juga hari persekolahan bagi sekolah tersebut.

  2.2 Semasa PBS

  Semasa sedang menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah, saya telah

  melakukan beberapa pemerhatian mengenai sekolah yang telah saya pilih. Saya

  telah melakukan kajian mengenai pengurusan sekolah, murid-murid dan kakitangan-

  kakitangan sekolah. Sekolah ini diuruskan oleh 4 orang pentadbir yang berkarisma

  dan berwibawa dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan dengan lancar.

  Jawatan-jawatan penting seperti Guru Besar, Penolong Kanan 1,Penolong kanan

  Hal Ehwal Murid dan Penolong Kanan Kokurikulum dipegang oleh guru lelaki serta

 • 7/30/2019 Portfolio PBS Unit Praktikum

  5/31

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  5

  seorang guru perempuan. Guru-guru yang mengajar di sekolah ini juga majoritinya

  adalah guru wanita.

  Semasa menjalani PBS, saya telah melakukan beberapa pemerhatian

  mengenai pengurusan bilik darjah termasuklah kaedah dan strategi yang dijalankan

  oleh guru ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, dengan kerjasama

  dari guru matapelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 3 dan pihak sekolah, saya

  dapat memasuki kelas tahun 3 dan membuat pemerhatian sepenuhnya terhadap

  pengajaran dan pembelajaran guru tersebut. Guru tersebut juga merupakan guru

  kelas dan guru matapelajaran bahasa melayu saya dari ketika saya berusia 7 tahun

  sehingga 12 tahun. Setiap darjah atau tahun hanya mempunyai 1 kelas, dari tahun 1

  sehingga tahun 6 dan termasuk juga prasekolah yang mempunyai 1 kelas sahaja.

  Melalui pemerhatian tersebut, saya dapat menyelesaikan sebahagian soalan yang

  berkaitan dengan tugasan PBS. Bagi menyiapkan keseluruhan tugasan ini, saya

  turut menemubual guru kelas tahap dua, guru-guru bagi matapelajaran lain serta

  guru penanda kertas peperiksaan UPSR bagi menjawab soalan yang terdapat dalam

  tugasan tersebut. Selain itu, semasa PBS juga saya turut melakukan tugasan

  Psikologi Pendidikan EDM2203 dan Pendekatan Pengajaran Literasi LNP2202W.

  2.3 Selepas PBS

  Selepas menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah, saya telah mengumpul

  dan mengemaskini maklumat-maklumat yang telah saya perolehi dan kumpulkan

  semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah. Saya turut menjumpai

  beberapa ilmu pengetahuan yang berguna dan boleh saya gunakannya di masa

  hadapan kelak. Saya telah mempelajari mengenai teknik bertanya yang betul dan

  berkesan yang boleh digunakan apabila ingin mendapatkan sebarang maklumat

  daripada mana-mana pihak. Teknik bertanya dan komunikasi yang betul dan

  berkesan dapat membantu saya untuk memperolehi maklumat yang saya perlukan

  dengan cepat dan mudah. Berdasarkan teknik bertanya dan komunikasi yang baik

  dengan guru-guru dan kakitangan di sekolah, saya telah berjaya perolehi ini pelbagai

  maklumat dan pelbagai input, justeru itu dapat saya simpulkan bahawa apabila kita

 • 7/30/2019 Portfolio PBS Unit Praktikum

  6/31

  PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH

  6

  menghormati seorang manusia dengan baik, maka kita akan mendapat

  penghormatan yang setimpal dan begitulah sebaliknya.

  Selain itu, saya juga mendapat input yang sangat berguna semasa berjumpa

  dengan Guru Besar iaitu Encik Ramli bin Bajuri, banyak nasihat yang diberikan

  kepada saya bagi menjadi seorang guru yang dapat membentuk dan membantu

  anak didik yang bakal menerajui negara kelak. Tambahan lagi, beliau turut

  mengingat