portfolio internship partition cover

Download Portfolio Internship Partition Cover

Post on 08-Jan-2016

242 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio Internship Partition Cover

TRANSCRIPT

PORTFOLIO INTERNSHIP

(1 JULAI 2013- 26 JULAI 2013)

NAMA : NO.KAD PENGENALAN : UNIT :

SEMESTER : 8

OPSYEN : NAMA SEKOLAH : MENTOR :

SENARAI SEMAK PORTFOLIO INTERNSHIP(Diisikan oleh Guru Pembimbing setiap kali penyeliaan)

Nama Pelajar: _______________________________________________

Kursus & Major: _______________________________________________

Bil.Item- itemTandakan

(() atau (x)

PGP

1.Biodata Guru Pelatih

2.Profil Sekolah

a) Sejarah sekolah

b) Senarai guru semasa

c) Pencapaian sekolah

d) Senarai tugas guru

3.Pengajaran dan Pembelajaran Major sahaja

a) Jadual Waktu

b) Huraian Sukatan Pelajaran

c) Rancangan Mingguan

d) Rancangan Pengajaran Harian

e) Refleksi ringkas

f) Rekod Prestasi Murid

4.Laporan Aktiviti kokurikulum (Pilih satu)

5.Projek / Aktiviti (Laksanakan 3 projek / aktiviti)

5.1) Projek/ Aktiviti 1

a) Nama projek / aktiviti

b) Kertas kerja/ tindakan

c) Refleksi

d) Lampiran (surat, gambar, dll)

5.2) Projek / Aktivit 2

a) Nama projek / aktiviti:

b) Kertas kerja/ tindakan

c) Refleksi

d) Lampiran (surat, gambar, dll)

5.3) Projek / Aktiviti 3

a) Nama Projek / Aktiviti

b) Kertas kerja / tindakan

c) Refleksi

d) Lampiran (surat, gambar, dll)

6.Laporan Pelaksanaan Intership (8-10 muka surat)

6.1) Projek / Aktiviti 1

- Draf Laporan

- Laporan Lengkap

6.2) Projek / Aktiviti 2

- Draf Laporan

- Laporan Lengkap

6.3) Projek / Aktiviti 3

- Draf Laporan

- Laporan Lengkap

7.Lain-lain Dokumen

P- Pelajar (Guru Pelatih)

GP Mentor (Guru Pembimbing)

(1)

Biodata Guru Pelatih

(2)

Profil Sekolah

Sejarah sekolahSenarai guru semasaPencapaian Sekolah Senarai tugas guru(3)Pengajaran & Pembelajaran

a) Jadual Waktu

b) Huraian Sukatan Pelajaran

c) Rancangan Mingguan

d) Rancangan Pengajaran Harian

e) Refleksi ringkas

f) Rekod Prestasi MuridRujuk Buku Rancangan Mengajar(4)Laporan Aktiviti

Kokurikulum(5)Projek/Aktiviti(Projek 1, 2 & 3)a) Nama projek/aktiviti:

b) Kertas kerja/tindakanc) Refleksid) Lampiran (surat, gambar, dll.)

(5.1)

Projek / Aktiviti 1

a) Nama Projekb) Kertas Kerja/ Tindakan

c) Refleksi

d) Lampiran (surat, gambar, dll)

(a)Nama Projek / Aktiviti :(b)

Kertas Kerja / Tindakan

(c)

Refleksi

(d)

Lampiran (surat, gambar, dll)

(5.2)

Projek / Aktiviti 1

e) Nama Projek

f) Kertas Kerja/ Tindakan

g) Refleksi

h) Lampiran (surat, gambar, dll)

(a)

Nama Projek / Aktiviti :

(b)

Kertas Kerja / Tindakan

(c)

Refleksi

(d)

Lampiran (surat, gambar, dll)

(5.3)

Projek / Aktiviti 1

i) Nama Projek

j) Kertas Kerja/ Tindakan

k) Refleksi

l) Lampiran (surat, gambar, dll)

(a)

Nama Projek / Aktiviti :

(b)

Kertas Kerja / Tindakan

(c)

Refleksi

(d)

Lampiran (surat, gambar, dll)

(6)Laporan Pelaksanaan Internship Draf laporan Laporan lengkap

(6.1)Projek /Aktiviti 1

Draf Laporan

Laporan Lengkap

(6.2)

Projek /Aktiviti 1

Draf Laporan

Laporan Lengkap

(6.3)

Projek /Aktiviti 1

Draf Laporan

Laporan Lengkap

(7)Lain-lain Dokumen