pola pola ayat dasar

19

Upload: shima350z

Post on 26-May-2015

24.623 views

Category:

Education


175 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pola Pola Ayat Dasar
Page 2: Pola Pola Ayat Dasar
Page 3: Pola Pola Ayat Dasar

Frasa nama + Frasa Nama ialah ayat yang subjek dan predikatnya terdiri daripada frasa nama.

Frasa nama + Frasa Nama ialah ayat yang subjek dan predikatnya terdiri daripada frasa nama.

Page 4: Pola Pola Ayat Dasar

SUBJEK (FN) PREDIKAT (FN)1.Dia pengetua baru di sekolah

itu.2.Bangunan itu bangunan Kementerian

Pendidikan.3. Buku tebal itu buku kesayangan saya.4. Awang Haji

Tengahketua pengurus pejabat kami.

Bah lai, jangan angan-angan!

Perhatikan contoh ayat di

bawah ani…

Page 5: Pola Pola Ayat Dasar

FN + FK ialah subjek terdiri daripada kata nama dan predikat terdiri daripada kata kerja.

Frasa kerja boleh disertai dengan kata bantu. Contoh: masih, belum, sedang, telah, pernah, mesti dan lain-lain

Page 6: Pola Pola Ayat Dasar

SUBJEK (FN) PREDIKAT (FK)

1. Arif belum makan dari semalam.

2. Pelajar itu sedang bermain kikik.

3. Mereka menari dengan gembiranya.

4. Saya belajar di Sekolah MenengahRaja Isteri Pengiran AnakSaleha.

Page 7: Pola Pola Ayat Dasar

FN + FA ialah ayat yang subjeknya terdiri daripada frasa nama manakala predikatnya terdiri daripada frasa adjektif.

Frasa adjektif boleh disertai dengan kata penguat amat, sangat, nian, sungguh dan sebagainya.

Page 8: Pola Pola Ayat Dasar

SUBJEK (FN) PREDIKAT (FA)

1. Rumah itu besar.

2. Buah tarap ini sangat manis.

3. Makanan ini masih elok.

4. Latihan tatabahasa pada kali ini

agak senang.

Page 9: Pola Pola Ayat Dasar

FN+FS ialah ayat yang subjeknya frasa nama dan predikatnya terdiri daripada frasa sendi nama.

Frasa sendi nama terbentuk daripada kata sendi nama seperti di, ke, dalam, dari dan kepada.

Page 10: Pola Pola Ayat Dasar

SUBJEK (FN) PREDIKAT (FS)

1. Surat ini daripada peguam ayah.

2. Bekalan ini untuk adik.

3. Pokok rambutan itu di belakang rumah.

4. Tolong berikan buku ini kepada Awang Budiman

Page 11: Pola Pola Ayat Dasar
Page 12: Pola Pola Ayat Dasar
Page 13: Pola Pola Ayat Dasar

Samsul guru Bahasa Melayu.

Mereka membaca buku.

Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel.

Hadiah ini daripada abang.

Page 14: Pola Pola Ayat Dasar

1. Samsul guru Bahasa Melayu.Subjek:Predikat:Pola ayat:

2. Mereka membaca buku.Subjek:Predikat:Pola ayat:

Samsulguru Bahasa Melayu.FN + FN

membaca buku

Mereka

FN + FK

Page 15: Pola Pola Ayat Dasar

3. Anak bongsu Siti Noor itu sangat comel.Subjek:Predikat:Pola Ayat:

4. Hadiah ini daripada abang.Subjek:Predikat:Pola ayat:

Anak bongsu Siti Noor itusangat

comel.FN + FA

Hadiah inidaripada abang.

FN + FS

Page 16: Pola Pola Ayat Dasar
Page 17: Pola Pola Ayat Dasar
Page 18: Pola Pola Ayat Dasar

4. Anak kucing itu sedang asyik mengejar tiga ekor tikus.( ______________ )

5. Sungai Belait sungai yang terpanjang di Negara Brunei Darusalam.( ______________ )

6. Sekumpulan remaja sedang berkelah di tepi Pantai Muara. ( ______________ )

Page 19: Pola Pola Ayat Dasar