pmr latihan sejarah

Download PMR Latihan Sejarah

Post on 12-Jun-2015

6.477 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LATIHAN SET 2: MASUKKAN JAWAPAN DI PETAK YANG DISEDIAKAN 1 Kelemahan utama kaedah lisan ialah A B C D

2

Penyataan di atas merujuk kepada upacara pengkebumian dalam masyarakat A B C D

3

Antara yang berikut manakah ciri-ciri kerajaan agraria? I II III IV A B C D

4

Apakah kepentingan pokok bakau dan pokok api-api kepada Melaka? I II III IV A B C D

5

Struktur pentadbiran Kesultanan Melayu di atas dinamakan A B C D

6

Melaka mengalami zaman kemerosotan semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Apakah faktor-faktor kemerosotan tersebut? I II III IV A B C D

7

Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah II memperkukuhkan kuasa kerajaan Johor semasa pemerintahannya? I II III IV A B C D

8

Apakah persamaan antara negeri Perak dengan Pahang? A B C D

9

Kelantan dan Terengganu menghantar bunga emas kepada Siam. Tindakan ini membuktikan bahawa negeri-negeri berkenaan kaya dengan hasil emas

kalah dalam peperangan ingin dihormati oleh Siam berbaik-baik dengan Siam

10 Senarai di atas adala sukatan untuk mengukur A B C D

11 Berdasarkan rajah di atas, apakah kepentingan jalan ini kepada masyarakat Melayu tradisional? A B C D

12 Berdasarkan rajah di atas, pihak yang terlibat dalam pendidikan formal di Sarawak ialah I II III IV A B C D

13 Apakah tujuan masyarakat Melanau di Sarawak merayakan perayaan Kaul? I

II III IV A B C D

14 Senarai di atas merujuk kepada undang-undang adat di Sabah. Apakah tujuan utama undangundang tersebut diadakan? A B C D

15 Penyataan di atas berkaitan dengan perayaan masyarakat di Sabah. Perayaan tersebut dirayakan oleh suku kaum A B C D

16 Penyataan di atas mengambarkan kedudukan Pulau Pinang yang strategik. Apakah kesan penyataan di atas kepada Pulau Pinang ? A B C D

17 Mengapahkah SHTI memerlukan Seberang Perai ? I II

III IV A B C D

18 Apakah kesan utama Perjanjian Pangkor ke atas Perak ? A B C D

19 Apakah kesannya kepada British sekiranya rancangan itu dilaksanakan? I II III IV A B C D

20 Pernyataan di atas mengambarkan pelaksanaan Sistem Kangcu. Apakah kepentingan Surat Sungai kepada orang Cina ? A B C D

21 Apakah tujuan perlantikan tersebut ?

A B C D

22 Mengapakah perlembagaan Sarawak tidak sempat dilaksanakan ? A B C D

23 Apakah syarat-syarat pemberian piagam tersebut? I II III IV A B C D

24 Majlis Penasihat dianggotai oleh I II III IV A B C D

25 Penyataan di atas berkaitan dengan bandar A B C D

26 Teh yang dihasilkan di Tanah Melayu bermutu tinggi dan dikenali sebagai A B C D

27 Mengapakah tanaman tradisional menjadi kurang penting menjelang kurun ke-20? A B C D

28 Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mengatasi penularan penyakit di atas? A B C D

29 Apakah kesan daripada pengenalan undang-undang di atas? A B C D

30 Apakah tujuan British memperkenalkan enakmen di atas? A B C D

31 Mengapakah tokoh-tokoh di atas gagal membebaskan Kedah daripada penjajahan Siam dari tahun 1821-1841? A B C D

32 Mengapakah Gerakan Sultan dapat menawan 11 buah kubu Dato Bahaman di Bentong pada Januari 1892? A B C D

33 Apakah peranan yang dimainkan oleh akhbar-akhbar Melayu dalam membangkitkan semangat kebangsaan Melayu? I II III IV A B C D

34 Mengapakah perjuangan Kesatuan Melayu Muda (KMM) dianggap radikal? A B C D

35 Mengapakah persidangan pertama Sahabat Pena yang diadakan di Taiping, Perak dianggap penting dalam gerakan kebangsaan? I II III IV A B C D

36 Apakah faktor kekalahan tentera British ? I II III IV A B C D

37 Jepun telah menggabungkan negeri-negeri Sabah, Sarawak dan Brunei pentadbiran yang dikenali sebagai A B C D

di bawah satu unit

38 Pentadbiran Jepun di Tanah Melayu telah mencetak wang pokok pisang tanpa kawalan.Tindakan ini menyebabkan A B C D

39 Apakah kuasa yang mengambil kesempatan mengisi kekosongan tersebut ? A B C D

40 Antara berikut, yang manakah merupakan tindakan orang Melayu menentang Malayan Union? I II III IV A B C D

41 Senarai di atas merupakan antara sebab British membuat perubahan pentadbirannya di Tanah Melayu. British boleh mencapai matlamat di atas melalui A B C D

42 Mengapakah orang Melayu tidak tertarik dengan ideologi komunis ? I II III IV A B C D

43 Pernyataan di atas merupakan tindakan British mengatasi ancaman keganasan komunis. Bagaimanakah British menguatkuasakan undang-undang tersebut ? I II III

IV A B C D

44 Pernyataan di atas merupakan antara usaha kerajaan membanteras ancaman komunis. Mengapakah kerajaan mengambil langkah tersebut ? A B C D

45 Apakah tujuan Community Liaison Committee(CLC) di atas ditubuhkan ? I II III IV A B C D

46 Mengapakah berlaku perubahan dalam dasar British tersebut ? I II III IV A B C D

47 Siapakah yang mengetuai Jawatankuasa Perhubungan Antara Kaum (CLC)? A B C D

48 Apakah faktor kemenangan Parti Perikatan pada tahun 1955 ? I II III IV A B C D

49 Berdasarkan jadual di atas,apakah syarat yang dikenakan oleh pihak British terhadap Parti Perikatan sebagai syarat untuk memberikan kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu ? A B C D

50 Berdasarkan pernyataan di atas, siapakah yang telah mempengerusikan rundingan tersebut ? A B C D

51 Mengikut Perjanjian London, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan menandatangani satu perjanjian pertahanan dengan pihak British

Mengapakah syarat tersebut ditetapkan ? A B C D

52 Mengapakah dokumen tersebut dibuat dalam tulisan Jawi ? A B C D

53 Penyataan di atas kesan daripada usaha British mengukuh kedudukan di Sarawak. Apakah kesan daripada pengenalan perlembagaan tersebut? A B C D

54 Merujuk kepada penyataan di atas,penentangan hanya dicetuskan oleh A B C D

55 Merujuk kepada pernyataan di atas,apakah langkah pihak British untuk melibatkan pemimpin tempatan dalam pentadbiran di Sabah ? A B C

D

56 Mengapakah penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut ? I II III IV A B C D

57 Apakah tugas Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ? A B C D

58 Merujuk kepada pernyataan di atas,mengapakah tindakan tersebut diambil ? A B C D

Rajah di atas merujuk kepada cara Malaysia menghadapi konfrontasi dengan Indonesia. 59 X ialah A

B C D

60 Maklumat di atas menerangkan tentang sebuah parti politik di Sarawak. Mengapakah parti tersebut menentang pembentukan Malaysia ? A B C D

LATIHAN SET 2: MASUKKAN JAWAPAN DI PETAK YANG DISEDIAKAN Kelemahan utama kaedah lisan ialah tidak benar kurang tepat sukar difahami unsur tokok tambah Jawapan Dalam upacara pengkebumian mayat dikebumikan dengan barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu. Penyataan di atas merujuk kepada upacara pengkebumian dalam masyarakat Zaman Logam Zaman Neolitik Zaman Mesolitik Zaman Paleolitik Jawapan Antara yang berikut manakah ciri-ciri kerajaan agraria? Mempunyai kawasan tanah subur di pedalaman Menjalankan aktiviti perdagangan dan membuat kapal Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian Menjalankan kegiatan berburu dan mengutip hasil hutan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Apakah kepentingan pokok bakau dan pokok api-api kepada Melaka? Benteng pertahanan Petunjuk bagi pelayar Mengelak tiupan angin Pelindung semula jadi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Jawapan

Struktur pentadbiran Kesultanan Melayu di atas dinamakan sistem Menteri sistem Bendahara sistem Pembesar Berempat sistem Pembesar Empat Lipatan Jawapan Melaka mengalami zaman kemerosotan semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Apakah faktor-faktor kemerosotan tersebut? Kedatangan Portugis Kelemahan askar Melaka Kelemahan kepemimpinan Kekurangan askar upahan Melaka I, II dan III I, II dan V I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Bagaimanakah Sultan Alauddin Riayat Shah II memperkukuhkan kuasa kerajaan Johor semasa pemerintahannya? Menakluki Aru Melantik Sultan Pahang Mengekalkan hubungan dengan Portugis Meneruskan penguasaan jajahan takluk Melaka I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Apakah persamaan antara negeri Perak dengan Pahang? Membantu Melaka semasa serangan Portugis Merupakan negeri pertama yang dikuasai oleh Siam Menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Melaka Mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka Jawapan b

Kelantan dan Terengganu menghantar bunga emas kepada Siam. Tindakan ini membuktikan bahawa negeri-negeri berkenaan kaya dengan hasil emas

kalah dalam peperangan ingin dihormati oleh Siam berbaik-baik dengan Siam Jawapan Kaul Cupak Senarai di atas adala sukatan untuk mengukur jarak masa keluasan isi padu Jawapan Berdasarkan rajah di atas, apakah kepentingan jalan ini kepada masyarakat Melayu tradisional? Merupakan jalan perdagangan utama Memendekkan masa perjalanan Jalan yang sangat sibuk Jalan bebas cukai Jawapan

Berdasarkan rajah di atas, pihak yang terlibat dalam pendidikan formal di Sarawak ialah bilal lebai imam guru agama I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan

Apakah tujuan masyarakat Melanau di Sarawak merayakan perayaan Kaul? Mengelak penyakit

Tanda kesyukuran Selamat semasa berada di laut Memperolehi tangkapan yang banyak I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jawapan Babas Sogit Kapanasan Senarai di atas merujuk kepada undang-undang adat di Sabah. Apakah tujuan utama undangundang tersebut diadakan? Mendidik generasi muda Membentuk masyarakat berwawasan Memelihara hubungan kekeluargaan Mengeratkan hubungan masyarakat Jawapan Penyataan di atas berkaitan dengan perayaan masyarakat di Sabah. Perayaan tersebut dirayakan oleh suku kaum Murut Bajau Sungai Kadazandusun Jawapan Pusat pengumpulan bar