pmr 2010.ppt

Download PMR 2010.ppt

Post on 10-Apr-2016

11 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • TAJUK-TAJUK TINGKATAN 1, 2 DAN 3

 • TAJUK UTAMA

 • JADUAL ANALISISSOALAN MATEMATIK2004 - 2008

 • NILAIAN MARKAH

 • MATEMATIK PMR

 • MATEMATIK PMR

 • MATEMATIK KERTAS 1 PENILAIAN MENENGAH RENDAH

 • MATEMATIK KERTAS 1 ANALISIS MASA

  40 SOALAN: 75 MINIT

 • MATEMATIK KERTAS 1 ANALISIS MASA

  40 SOALAN: 75 MINITBUKAN1 SOALAN: 1.875 MINIT

 • MATEMATIK KERTAS 1 ANALISIS MASA

  40 SOALAN: 75 MINITBUKAN1 SOALAN: 1.875 MINITSEBENARBACA+FAHAM+KIRA: 1.5 MINIT MENGHITAM: 0.375 MINIT

 • MATEMATIK KERTAS 2 PENILAIAN MENENGAH RENDAH

 • MATEMATIK KERTAS 2 ANALISIS MASA

  20 SOALAN: 105 MINIT

 • MATEMATIK KERTAS 2 ANALISIS MASA

  20 SOALAN: 105 MINITBUKAN1 SOALAN: 5.25 MINIT

 • MATEMATIK KERTAS 2 ANALISIS MASA

  20 SOALAN: 105 MINITBUKAN1 SOALAN: 5.25 MINITSEBENAR60 MARKAH: 105 MINIT 1 MARKAH: 1.75 MINIT

 • MATEMATIK KERTAS 2 PERINGATAN1.Jawapan Sebenar 6 : (-2)(-3) Tidak dikira

  2.Jawapan Sebenar : Tidak dikira

  3.Jawapan Sebenar 0 : Tidak dikira

  4.Jawapan Sebenar 15.2 : 10+5.2 Tidak dikira

  5.Jawapan Sebenar : Tidak dikira

  32-3 -2021236

 • MATEMATIK KERTAS 2 PERINGATAN6. Jawapan Sebenar Tidak dikira

  7. Jawapan Sebenar Tidak dikira

 • MATEMATIK KERTAS 2 PERINGATANNombor Perpuluhan Berulang:

  Misalan 1.222222222 TERIMA 1.22 Ditulis: 2 Tempat perpuluhan/2 Kali Nombor Berulang

  Pecahan Tidak Wajar

  Misalan TERIMA Untuk 37212

 • Format soalan kertas 2Dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu /Dwibahasa

 • Format soalan kertas 2Dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu /Dwibahasa

  Markah maksima ialah 60 markah dan markahnya dalam pelbagai iaitu 1 markah, 2 markah hingga 6 markah bagi sesuatu soalan.

 • Format soalan kertas 2Dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu /Dwibahasa

  Markah maksima ialah 60 markah dan markahnya dalam pelbagai iaitu 1 markah, 2 markah hingga 6 markah bagi sesuatu soalan.Setiap jawapan perlu ditunjukkan jalan mengira yang jelas dalam ruang jawapan yang disediakan sahaja.

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&P

  KAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberi

  KAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberiMenguji soalan berdasarkan contohKAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberiMenguji soalan berdasarkan contohMembuat latihan yang diberi oleh guru

  KAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberiMenguji soalan berdasarkan contohMembuat latihan yang diberi oleh guruMembuat latihan soalan-soalan lain

  KAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberiMenguji soalan berdasarkan contohMembuat latihan yang diberi oleh guruMembuat latihan soalan-soalan lainMencari soalan bagi format yang sama dari soalan PMR yang lalu

  KAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberiMenguji soalan berdasarkan contohMembuat latihan yang diberi oleh guruMembuat latihan soalan-soalan lainMencari soalan bagi format yang sama dari soalan PMR yang laluBerbincang dan bertanya rakan sebaya

  KAEDAH BELAJAR

 • Memberikan tumpuan 100% dalam proses P&PMembuat salinan contoh-contoh yang diberiMenguji soalan berdasarkan contohMembuat latihan yang diberi oleh guruMembuat latihan soalan-soalan lainMencari soalan bagi format yang sama dari soalan PMR yang laluBerbincang dan bertanya rakan sebayaMerujuk kepada guru bagi soalan sukar diselesaikanKAEDAH BELAJAR

 • CIRCLES II

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC.CENTRE

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC.CENTRECHORD

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC.CENTRECHORDMINOR ARC

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC.CENTRECHORDMINOR ARCMINOR SEGMENT

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC.CENTRECHORDMINOR ARCMINOR SEGMENTMAJOR SEGMENT

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceARC.CENTRECHORDMINOR ARCMINOR SEGMENTMAJOR SEGMENTMAJOR ARC

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferencea)The radius that is perpendicular to a chord bisects the chord and vice versa

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenceb)The perpindicular bisectors of two chords intersect at the centre of the circle

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference0

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference0c)Two chords that are equal in length are equidistant from the centre and vice versa

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumference

 • 3.1b PROPERTIES

  CHORD-is a straight line drawn across a circle with both ends on the circumferenced)Chpords of the same length cut arcs of the same length

 • PYTHAGORAS THEOREMABC8cm6cm

 • PYTHAGORAS THEOREMABC8cm10cm

 • PYTHAGORAS THEOREMABC6cm10cm

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESa)Angles subtended at the circumference by the same arc are equal

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESa)Angles subtended at the circumference by the same arc are equal

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESa)Angles subtended at the circumference by the same arc are equal

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESa)Angles subtended at the circumference by the same arc are equalSame angles

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESb)Arcs of equal length subtend equal angles-at the circumference-at the centre

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESb)Arcs of equal length subtend equal angles-at the circumference-at the centre

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESb)Arcs of equal length subtend equal angles-at the circumference-at the centreSame angles

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESb)Arcs of equal length subtend equal angles-at the circumference-at the centreSame angles

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESc) The angle subtended by an arc at the centre is twice the angle at the circumference

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESc) The angle subtended by an arc at the centre is twice the angle at the circumference0 centreab

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESc) The angle subtended by an arc at the centre is twice the angle at the circumference0 centrex2x

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESd)The angle subtended at the circumference in semicircle is

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESd)The angle subtended at the circumference in semicircle is

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESd)The angle subtended at the circumference in semicircle is

 • PROPERTIES OF ANGLES IN CIRCLESd)The angle subtended at the circumference in semicircle is

 • 3.3b)IDENTIFIYING INTERIOR OPPOSITE ANGLESCyclic Quadrilateral-a quadrilateral whose 4 vertices lie on the circumference

 • 3.3b)IDENTIFIYING INTERIOR OPPOSITE ANGLESCyclic Quadrilateral-a quadrilateral whose 4 vertices lie on the circumference -the sum of the interior opposite angles is 180

 • 3.3b)IDENTIFIYING INTERIOR OPPOSITE ANGLESCyclic Quadrilateral-a quadrilateral whose 4 vertices lie on the circumference -the sum of the interior opposite angles is 180-the exterior angle is equal to its corresponding interior opposite angle

 • 3.3b)IDENTIFIYING INTERIOR OPPOSITE ANGLESCyclic Quadrilateral-a quadrilateral whose 4 vertices lie on the circumference -the sum of the interior opposite angles is 180-the exterior angle is equal to its corresponding interior opposite angle (a=b)ab

 • ex:In the figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. BAE is a straight line. Finda)Angle BCDb)Angle ABCABCDF50135

 • ex:In the figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. BAE is a straight line. Finda)Angle ABCDb)Angle ABCABCDF50135

 • ex:In the figure, ABCD is a cyclic quadrilateral. BAE is a straight line. Finda)Angle ABCDb)Angle ABCABCDF50135

 • Ex:In the diagram, 0 is the centre of the circle.Find the value yY701050PQRS

 • Ex:In the diagram, 0 is the centre