pjk ting 3 edit hafiz.docx

Download pjk ting 3 edit hafiz.docx

Post on 31-Oct-2014

28 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN TIGA 2013 MINGGU WAKTU TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal a) Daya Tahan Kardiovaskular i) Cadangan aktiviti - Parlof HASIL PEMBELAJARAN P: Melakukan sekurangkurangnya dua aktiviti daya tahan kardiovaskular K: Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. A: Kerjasama 1 a. b. c. d. 2 3 4 CADANGAN AKTIVITI Melakukan latihan Parlof 4 stesen: Tekan tubi Bangkit tubi Burpee Lentik belakang Sistem Buddy Membincangkan aspek-aspek keselamatan. Membincangkan dari aspek-aspek: a) Prosedur pelaksanaan b) Faedah hubungkait dalam permainan c) Kontektual dengan aktiviti harian. CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

1-2

1

Folio

1

3-4

1

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri a) Amalan pengambilan makanan secara berlebihan i) Sebab-sebab pengambilan makanan secara berlebihan PJ: 1 Kecergasan 1.1 Kecergasan fizikal a) Prinsip latihan i) Memanaskan badan ii) Menyejukkan badan iii) Kebolehbalikan

K: Menyatakan sebab-sebab pengambilan makanan secara berlebihan A: Kesederhanaan

1

Perbincangan dalam kumpulan

5-6

1

P: Dapat melakukan dengan teknik lakuan yang betul secara berperingkatperingkat mengikut tahap kematangan dan kemampuan. K. Menyatakan aktiviti memanas dan menyejukkan badan A: Disiplin diri

1

Membincangkan konsep memanas dan menyejukkan badan dalam kumpulan 2 Mencatatkan aktiviti memanaskan dan menyejukkan badan 3 Menyediakan folio individu berkaitan dengan prinsip-prinsip latihan.

Folio

2

MINGGU

WAKTU

TUNJANG / TAJUK / KEMAHIRAN PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.2 Kesihatan diri a) Amalan pengambilan makanan secara berlebihan ii) Kesan amalan pengambilan makanan berlebihan PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri a) Amalan pengambilan makanan secara berlebihan iii) Cara mengatasi berat badan berlebihan dan obesiti

HASIL PEMBELAJARAN K: Dapat menyatakan kesan amalan pengambilan makanan berlebihan A: Kesederhanaan

CADANGAN AKTIVITI 1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

7-10

1

11-12

1

K: Dapat menyatakan cara-cara mengatasi berat badan berlebihan A: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan

3

1 13

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri a) Amalan pengambilan makanan secara berlebihan PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.2 Kesihatan diri a) Amalan pengambilan makanan secara berlebihan PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri b) BMI (Indeks jisim badan) i) Definisi

K: Menyenaraikan faedah mengambil makanan seimbang A: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan 2 Menyediakan folio murid.

Folio

14

1

K: Menyenaraikan faedah mengambil makanan seimbang A: Kesederhanaan

1 Aktiviti perbincangan dalam kumpulan 2 Menyediakan folio murid. Folio

15

K: Menyatakan definisi BMI dan formula BMI A: Kesederhanaan

1

Mengira indeks jisim badan mengikut umur pelajar dalam kelas.

1

4

16

1

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.1 Kesihatan diri b) BMI (Indeks jisim badan)

P: Mengira status berat badan berdasarkan formula BMI K: Menilai status berat badan mengikut kategori A: Kesederhanaan

1 2

Mengira indeks jisim badan mengikut peringkat umur. Menilai status berat badan mengikut kategori

1 17

PK: 3 Kebersihan K: Menyatakan peruntukan dan yang terdapat pada akta keselamatan bagi mencegah penyakit persekitaran daripada merebak 1.1 Keselamatan A: Bekerjasama a) Akta dan undang- undang i) AktaPencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988. PK: 1 Kesihatan K: Menjelaskan tentang diri dan institusi perkahwinan keluarga A: Hargai diri 1.2 Kekeluargaan a) Institusi kekeluargaan i) Perkahwinan

1

Perbincangan dalam kumpulan kecil a) Kandungan akta b) Peruntukan yang terdapat pada akta.

1 Perbincangan dalam kumpulan

18

1

5

19

1

PK: 1 Kesihatan diri dan keluarga 1.2 Kekeluargaan a) Institusi kekeluargaan ii) Kebahagiaan dalam hidup berkeluarga

K: Menerangkan tanggungjawab setiap ahli keluarga bagi memupuk sebuah keluarga bahagia. A: Hormat-menghormati

MINGGU

WAKTU

20

1

TUNJANG / HASIL PEMBELAJARAN TAJUK / KEMAHIRAN PK: 1 Kesihatan K: Menyatakan sebab-sebab diri dan seks sebelum kahwin keluarga dilarang 1.2 Kekeluargaan A: Sayang diri a) Institusi kekeluargaan iv) Seks sebelum Kahwin

CADANGAN AKTIVITI

CADANGAN STRATEGI / PENILAIAN

1

Perbincangan dengan bimbingan guru tentang masalah isu seks.

6

21

1

PK: 3 Kesihatan dan keselamatan persekitaran 1.2 Pertolongan cemas a) Kecederaan dan bantu mula i) Prinsip dan prosedur CPR

P: Menujuk cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur R.I.C.E. dan CPR K: Mengenalpasti keadaan yang memerlukan CPR A: Prihatin

1 2

Tunjuk cara Menyediakan folio murid. Folio

22-23 PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 1.2 Pertolongan cemas. a) Kecederaan dan 7antu mula i) Prinsip dan prosedur R.I.C.E.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL K: Menyatakan Prinsip dan prosedur R.I.C.E. A: Bekerjasama 1 Perbincangan dalam kumpulan 1

24

1

7

25

1

26

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 1.2 Pengurusan konflik dan stres a) Situasi yang menyebabkan stress PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut: i) Umur

K: Menyatakan jenis situasi yang menyebabkan stres A: Kenyakinan diri

1 Perbincangan dalam kumpulan

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut umur dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan umur A: Kesederhanaan

1

Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan diet harian(RDA)

27

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 1.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil mengikut: ii) jantina

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut jantina dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan jantina A: Kesederhanaan

1

Perbincangan dalam kumpulan kecil.

8

28

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 1.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut: iii) aktiviti

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut aktiviti dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan aktiviti A: Kesederhanaan

1

Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan diet harian(RDA)

29

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.1 Pemakanan a) Makanan yang diambil hendaklah mengikut: iv) Fisiologi

K: Mengenalpasti keperluan makanan mengikut fisiologi dan menyatakan keperluan diet harian (RDA) mengikut keperluan fisiologi A: Kesederhanaan

1

Perbincangan kelas tentang pembentangan menu merujuk jadual keperluan Diet Harian(RDA)

30

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 2.3 Penyalahgunaan bahan a) Kronologi pengambilan dadah

K: Menyatakan kronologi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik A: Sayangi diri

1 2 3

Perbincangan dalam kumpulan Kajian kes Forum

9

31-32

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat 1.2 Penyalahgunaan bahan b) Implikasi pengambilan dadah

K: Menyatakan implikasi pengambilan dadah terhadap sosial, ekonomi dan politik A: Sayangi diri

1 2

Perbincangan dalam kumpulan perbahasan Melawat agensi berkenaan

Perbahasan

33-34

1

PK: 2 Gaya Hidup Sihat. 1.3 Pengurusan Stres a) Perhubungan Kendiri - Meningkatkan nilai diri PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 1.1 Keselamatan a) Akta dan undangundang iii) Peranan agensi berkaitan

K: a) Mengenalpasti cara-cara mengatasi stres b) Membincangkan cara mengatasi stres A: Kenyakinan diri

1

Perbincangan dala kumpulan kecil

35-36

1

K: Menerangkan peranan murid membantu melaksanakan akta ini. A: Sayangi diri

1

Perbincangan dalam kumpulan

10

37-38

1

PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 3.1 Keselamatan a) Akta dan undangundang i) Akta pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 ii) Agensi berkaitan iii) Peranan agensi berkaitan PK: 3 Kebersihan dan keselamatan persekitaran 1.1 Pertolongan Cemas ii) Prinsip dan prosedur teknik resusitasi kardiopulmonari

K: Membuat inferens penguatkuasaan pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit A: Sayangi diri

1

Perbincangan dalam kumpulan kecil

39

1

K: Menjelaskan cara pelaksanaan pertolongan cemas mengikut prosedur R.I.C.E. dan CPR A: Kenyakinan diri

1 2 3

Tunjuk cara Menonton video berkaitan CPR Menyediakan folio

Folio

11

40-45

ULANGKAJI PEPERIKSAAN PMR

46

CUTI SEKOLAH AKHIR TAHUN

12