pindaan perlembagaan

Click here to load reader

Download Pindaan perlembagaan

Post on 14-Jun-2015

242 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pindaan Perlembagaan

TRANSCRIPT

  • 1. PINDAAN PERLEMBAGAANPindaan Perlembagaan terbahagi kepada 2iaitu : Pindaan Perlembagaan Persekutuan Pindaan Perlembagaan Negeri

2. Pindaan Perlembagaan PersekutuanPerkara 158 Perlembagaan Persekutuan Pindaan perlembagaan dibuatsekiranya ada pertambahan ataupemansuhan sesuatu dasar. Situasi di Malaysia, pindaanperlembagaan dilaksanakan tanpareferendum rakyat. Perkara-perkara yang boleh dipindadalam perlembagaan denganpersetujuan 2/3 ahli majlis Parlimen 3. 4 cara meminda Perlembagaan1. Mendapat persetujuan lebih 2/3 ahli MajlisParlimen dan diperkean kelulusan Yangdipertua Negerinan oleh Majlis Raja-raja.2. Mendapat persetujuan lebih 2/3 ahli MajlisParlimen dan kelulusan Yang ipertua NegeriSabah dan Sarawak.3. Perkara yang memerlukan suara majoritidalam Parlimen.4. Perkara-perkara yang dipinda denganmendapat persetujuan daripada 2/3 ahli MajlisParlimen. 4. Perkara yang boleh dipinda dengancara 1. Perkara 14 31 Kewarganegaraan Perkara 32 Keutamaan YDP dan Permaisuri Perkara 38 Tugas dan kuasa majlis raja-raja. Perkara 63 Keistimewaan Parlimen. Perkara 70 Raja-raja Melayu dan YD Negeri Perkara 71 Jaminan Persekutuan terhadapperlembagaan negeri Perkara 72 Keistemewaan Dewan Undangan Negeri Perkara 152 Bahasa Kebangsaan Perkara 153 Kedudukan istemewa orang Melayu dan BumiputraSabah dan Sarawak. Perkara 159 Pindaan perlembagaan. Perkara 181 Kedualatan raja-raja. 5. PINDAAN PERLEMBAGAANPINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANKedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera diSabah dan SawarakKepentingan-kepentingan sah kaum-kaum yang lainHak-hak dan kedaulatan raja-rajaTugas dan kuasa Majlis Raja-rajaHal-ehwal IslamKedudukan bahasa KebangsaanKewarganegaraanKeistimewaan ParlimenPengubahan sempadan antara negeri di SemenanjungMalaysia 6. PINDAAN PERLEMBAGAANPINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANHak warga Sabah dan Sarawak menjadiwarganegara MalaysiaPelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggidi Sabah dan SarawakSoal agama, bahasa, dan keistimewaanbumiputera di Sabah dan SarawakKuasa perundangan negeri di Sabah danSarawakHak kesamarataan penduduk di Sabah danSarawak 7. PINDAAN PERLEMBAGAANPINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANBentuk sumpah dan ikrarPelantikan hakim dan persaraan ahli Dewan NegaraPeruntukan tambahan kewarganegaraanPersempadanan kawasan pilihan rayaPerkara-perkara dalam Senarai Negeri dalam SenaraiPerundangan yang melibatkan:Pelaksanaan triti, perjanjian atau konvesyen antaraPersekutuan dengan mana-mana negara lainTujuan menyamakan undang-undang antara duabuah negeri atau lebih 8. PINDAAN PERLEMBAGAANPINDAAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANPerkara-perkara yang tidak disebut dalam mana-manakaedah pindaan di atas. 9. PINDAAN PERLEMBAGAAN 10. PINDAAN PERLEMBAGAANKedaulatan sultan atau ketua negeriKedudukan sultan atau Yang DipertuaNegeriKuasa pengampunan sultan atau YangDipertua NegeriKeistimewaan DUN 11. PINDAAN PERLEMBAGAANWarisan takhta kerajaanKedudukan para pembesar istanaPara pembesar adat melayuCara pelantikan dan sifat-sifat waristakhta, permaisuri, dan pemangku rajaPemecatan, penarikan diri, danpenurunan takhta raja atau warisKurniaan atau pelucutan pangkat,gelaran kehormatan, bintang kebesarandan sebagainya. 12. SEKIAN, TERIMAKASIH