piawaian tatakelakuan perniagaan global

Click here to load reader

Post on 13-Nov-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

N I L A I • Segalanya bermula dengan pasukan kami
• Keselamatan sentiasa menjadi keutamaan kami
• Kami komited untuk menang...dengan cara yang betul
• Kami bekerja keras, meraikan kejayaan dan bergembira
• Kami berusaha demi keungulan
I K R A R Kami berikrar membawa “Kepakaran Amali” untuk faedah pelangan kami setiap hari, menggerakkan perniagaan kehadapan dengan kepantasan dan kecemerlangan.
V I S I Kami sedang membina perniagaan penyelenggaraan automotif dan enjin terkemuka di dunia. Kami akan mempercepatkan pertumbuhan di seluruh dunia dengan meningkatkan tumpuan dan pelaburan kami di dalam:
• Jenama Valvoline, dibina di atas produk-produk berkualiti dan Perkhidmatan
• Model Industri servis peruncitan terbaik
• Teknologi yang membolehkan kelajuan, inovasi dan peningkatan kecekapan dalam setiap aspek perniagaan kami
• Hubungan nilai yang kukuh dengan rakan-rakan saluran kami
Kepakaran Amali– menggerakkan benda di seluruh dunia
H A
N D
S O
N E
KOD ETIKA VALVOLINE
Di Valvoline kami berusaha demi keungulan dalam semua yang kami lakukan dan
bertekad untuk menang... dengan cara yang betul. Kita boleh mencapai visi untuk
membina perniagaan penyelenggaraan automotif dan enjin terkemuka di dunia sekiranya
kita mematuhi piawaian tertinggi tatalaku etika yang diterima pakai dan bertindak
sewajarnya dengan integriti dalam persekitaran global yang semakin kompetitif ini.
Standard Global Tatakelakuan Perniagaan (“Kod”) kami mencerminkan komitmen kepada
pasukan kami, pelanggan kami, rakan perniagaan dan pemegang saham kami yang
kami akan bertindak dengan kejujuran dan integriti dalam segala yang kami lakukan.
Kod membantu untuk mewujudkan amalan perniagaan kami dan berfungsi sebagai asas
polisi, prosedur dan garis panduan Syarikat kami. Kami mengharapkan setiap pekerja,
ejen dan rakan kongsi perniagaan untuk sentiasa menjalankan tugas dengan cara yang
konsisten dengan undang-undang, serta nilai-nilai dan piawaian yang dinyatakan dalam
Kod kami.
Nilai-nilai kami dan piawaian yang dinyatakan dalam Kod adalah bukan sekadar
kata-kata. Ia mentakrifkan siapa kami sebagai sebuah syarikat. Kod ini adalah merupakan
sebahagian daripada syarat-syarat pekerjaan anda dengan Valvoline dan menjalank-
an perniagaan dengan Valvoline. Jika anda pernah bimbang bahawa Kod kami dan
nilai-nilainya tidak dipatuhi oleh pekerja atau rakan kongsi perniagaan atau jika anda tidak
pasti mengenai situasi, ia adalah kewajipan dan tanggungjawab anda untuk bersuara.
Walaupun ini mungkin tidak selalu kelihatan mudah, ia adalah apa yang kita semua
perlu lakukan untuk merealisasikan matlamat kita untuk mencapai keungulan. Valvoline
mempunyai polisi yang ketat untuk diambil tindakan dan kakitangan boleh berkongsi
kebimbangan mereka tanpa risiko terhadap kerjaya mereka. Terdapat banyak cara untuk
melaporkan kebimbangan anda dan di dalam Kod, anda akan menemui panduan untuk
mendapatkan bantuan.
Terima kasih di atas komitmen anda terhadap Nilai-Nilai dan Kod kita dan juga
melakukan tugas anda dalam menjadikan Valvoline dihormati dan kumpulan beretika di
pasaran global. Lagipun, kami tidak akan mampu mencapai mana-mana matlamat kami
tanpa anda semua, kakitangan kami yang bekerja setiap hari untuk menjadikan Valvoline
hebat.
PIAWAIAN TATAKELAKUAN PERNIAGAAN GLOBAL P E N G E N A L A N P E R U T U S A N
SAM MITCHELL, KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF
JULIE O’DANIEL, PEGAWAI UNDANG-UNDANG
4KOD ETIKA VALVOLINE
Apakah tujuan Kod kita? ..............................................................................................................................................7
Apakah tanggungjawab kita?7
Kepentingan untuk Bersuara .......................................................................................................................................7
Kita bertindak dengan Integriti dan Kejujuran .....................................................................................................9
Perlindungan dan Penggunaan Sumber Syarikat ......................................................................................................10
Maklumat sulit ............................................................................................................................................................10
Privasi Data ................................................................................................................................................................11
Komunikasi Luaran ....................................................................................................................................................11
Konflik Kepentingan ...................................................................................................................................................12
Maklumat Orang Dalam .............................................................................................................................................15
Memastikan Keselamatan Produk dan Kualiti ...........................................................................................................17
Persaingan dan Antitrust ............................................................................................................................................17
Mengamalkan Urusan Saksama ................................................................................................................................17
5KOD ETIKA VALVOLINE
IS I KANDUNGAN Kami Mengiktiraf Setiap Individu Terhadap Perubahan yang Mereka Lakukan .......................................... 19
Menghargai Kepelbagaian dan Tanpa Diskriminasi ...................................................................................................20
MenghalangGangguan20
MelindungiMaklumat Pekerja .....................................................................................................................................21
Kita Memacu Inovasi dan Keputusan dengan Memahami Pasaran dan Peluang ........................................ 22
Mengamalkan Kesaksamaan dalam Pemasaran dan Pembelian
Menuruti semua Kawalan Dagangan Antarabangsa Berkaitan Eksport, Import, Sekatan dan Embargo dan Anti Boikot .........................................................................................................23
Kami Komited Terhadap Nilai-Nilai Tanggungjawab, Kemampanan dan Ketelusan ................................... 24
Integriti Kewangan dan Menyimpan Rekod-rekod yang Tepat .................................................................................25
Penipuan ....................................................................................................................................................................25
Bertindak balas kepada Permintaan daripada para Pemegang Saham, Penganalisis dan Media ...........................26
Mengambil bahagian dalam Aktiviti Kebajikan dan Politik Peribadi ..........................................................................26
Kami Mewujudkan Persekitaran Kerja yang Selamat dan Kesedaran Kesihatan, Memerlukan Pematuhan yang Merangkumi Pengawasan Produk dan Alam sekitar .................................. 27
Mengekalkan Tempat Kerja yang Selamat ................................................................................................................28
Mendokong Komitmen kami terhadap Tanggungjawab Keselamatan Produk dan Pengawasan Alam Sekitar .......28
Pihak yang perlu Dihubungi untuk sebarang Bantuan ..................................................................................... 29
Pengecualian .......................................................................................................................................................... 30
7KOD ETIKA VALVOLINE
TATAKELAKUAN VALVOLINE Apakah tujuan Kod kita? Lebih dari 150 tahun, kepakaran amali Valvoline dan komitmen terhadap prestasi, kualiti dan inovasi telah dicurahkan ke dalam setiap produk yang dibuat. Ia bermula dengan pasukan kita dan Nilai teras kita sebagai sebuah syarikat, menunjukkan komitment teguh kita untuk menang...dengan cara yang betul, berdasarkan standard etika yang tinggi. Tatakelakuan (Kod) telah diwujukan bagi mendokumenkan dedikasi kami terhadap Nilai Valvoline, Ikrar dan Visi dan juga menyediakan panduan dalam meletakkan nilai-nilai kita ke dalam setiap tindakan.
Kod kita termasuk rujukan kepada dasar-dasar Valvoline yang pelbagai dan alat serta sumber berguna yang lain. Oleh kerana tiada Tatakelakuan yang boleh meliputi setiap situasi yang mungkin, Valvoline bergantung pada anda untuk menerapkan semangat nilai-nilai kita, menggunakan pertimbangan yang baik dan bercakap apabila anda mempunyai soalan atau kemusykilan.
Valvoline beroperasi di lebih daripada 130 negara, kemungkinan terdapat undang-undang tempatan, peraturan-peraturan atau adat bercanggah dengan Kod kita. Apabila terdapat percanggahan atau perbezaan di antara keperluan undang-undang dan Kod kita, anda mesti sentiasa berpegang teguh pada piawaian yang lebih ketat. Jika anda mempunyai soalan, suarakan dan berunding dengan ahli Jabatan undang-undang, Pasukan Pematuhan atau hubungi 1-800-VALVOLINE.
Terhadap Siapa Kod ini Digunapakai? Kod kita terpakai kepada semua kakitangan Valvoline, yang merangkumi semua kakitangan Valvoline Penukaran Minyak Segera (“VIOC”) dan usahasama lelaki berumur Valvoline, serta pegawai-pegawai dan ahli-ahli Lembaga Pengarah kami. Kami juga meng- harapkan ejen kami, rakan-rakan usahasama (tidak diuruskan oleh Valvoline), perunding dan pihak ketiga yang lain berpegang kepada piawaian yang sama apabila bertindak bagi pihak Valvoline. Valvoline akan mengambil langkah-langkah sesuai terhadap pihak ketiga yang tidak memenuhi jangkaan kami atau tanggungjawab terhadap kontrak mereka.
Apakah tanggungjawab kita? Sebagai kakitangan Valvoline, kita mempunyai tanggungjawab untuk:
• Bertindak dengan selamat, beretika dan mengikut undang-undang yang tersurat dan tersirat di mana-mana kita beroperasi.
• Membaca Kod dan biasakan dengan panduannya.
• Bersuara apabila kita melihat sesuatu yang mungkin melanggar Kod atau menyebabkan kebimbangan kepada kita. Bertanyakan soalan dan mendapatkan panduan apabila kita tidak pasti perkara yang betul untuk dilakukan.
• Bekerjasama dan memberi maklumat yang jujur dalam mana-mana siasatan antara Syarikat atau pihak ketiga.
Kepentingan untuk Bersuara Kita semua mempunyai kewajipan untuk mendukung piawaian etika Valvoline. Jika anda memerhati atau mengesyaki salah-laku yang tidak selamat atau tidak beretika, anda diharapkan untuk bersuara. Oleh yang demikian, anda memberi Syarikat kita peluang untuk menangani isu tersebut dengan segera dan penuh tanggungjawab.
Kita boleh bersuara dengan menghubungi mana-mana pihak seperti berikut:
• Penyelia atau pengurus kami
• Ketua Pegawai Undang-undang Valvoline atau mana-mana ahli Jabatan undang-undang.
• 1-800-VALVOLINE (untuk menghubungi Jabatan Keselamatan, Etika Global dan Pejabat Pematuhan atau Talian bantuan Etika dan Pematuhan Global)
Untuk maklumat lanjut, lihat bahagian pihak yang perlu dihubungi untuk bantuan pada penghujung Kod ini.
8KOD ETIKA VALVOLINE
TATAKELAKUAN VALVOLINE Komitmen Kami terhadap Tiada Tindakan balas Valvoline tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang tindakan balas pekerja terhadap laporan yang dibuat dengan niat yang baik. Sebarang tindakan balas akan dianggap sebagai salah laku. Kita seharusnya berasa bebas untuk bersuara jika mengesyaki sebarang pelanggaran terhadap undang-undang atau Kod tanpa rasa takut ia nya menjejaskan pekerjaan kita. Maklumat lanjut, sila rujuk polisi Tiada Tindakbalas kami.
Akibat Pelanggaran Kod kami Sesiapa yang melanggar kod kita, termasuk mereka yang bertindak balas terhadap pengadu atau yang terlibat di dalam siasatan, akan dikenakan tindakan disiplin dan termasuk kemungkinan penamatan perkhidmatan. Ini terpakai kepada semua kakitangan tanpa mengira jawatan atau gelaran.
1-800-VALVOLINE adalah tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu bagi anda menyuarakan kebimbangan mengenai kelakuan tidak beretika, tidak selamat atau melanggar dasar dan undang-undang syarikat. Sebarang Panggilan yang dibuat ke Talian bantuan Etika dan Pematuhan Global dilayan secara sulit hingga ke tahap yang munasabah. Anda boleh memilih untuk memperkenalkan diri anda atau dengan cara lain yang dibenarkan undang-undang. Anda juga boleh menyuarakan kebimbangan tanpa memperke- nalkan diri. Jika anda berada di luar Amerika Syarikat, sila rujuk kepada polisi-polisi tempatan dan prosedur menggunakan Talian bantuan Etika dan Pematuhan Global. Sila ambil perhatian kemungkinan ada nombor telefon atau maklumat perhubungan lain yang tersedia untuk anda. Bantuan bahasa adalah tersedia kepada pemanggil yang tidak boleh berbahasa Inggeris.
Tindakan balas bermaksud sebarang tindakan negatif dalam pekerjaan yang diambil terhadap pengadu yang telah membuat laporan dengan niat yang baik atau akan membuat laporan pada masa akan datang.
Membuat laporan dengan niat yang baik tidak bermakna anda perlu pasti bahawa sesuatu yang tidak beretika berlaku — ia hanya bermaksud sekiranya anda mempunyai alasan yang kukuh untuk mempercayai sesuatu yang mungkin salah.
9KOD ETIKA VALVOLINE
Reputasi kami terhadap kejujuran dan integriti bermakna rakan-rakan sekerja, pelanggan, rakan niaga dan para pemegang saham mempercayai kita untuk melakukan perkara yang betul.
10KOD ETIKA VALVOLINE
Selain daripada sumber syarikat seperti dana atau inventori, sumber syarikat lain adalah termasuk:
• Aset fizikal
• Sumber-sumber teknologi
• Harta Intelek
Untuk maklumat lanjut, sila rujuk dasar kami yang meliputi perlindungan Harta Intelek.
Maklumat sulit Syarikat kami beroperasi dalam persekitaran yang sangat kompetitif dan kami komited untuk melindungi maklumat sulit kami. Tidak mendedahkan maklumat sulit kepada sesiapa di luar syarikat, termasuk kepada keluarga dan rakan, kecuali ke- tika memberikan maklumat yang diperlukan untuk tujuan per- niagaan yang sah. Sungguhpun begitu, ambil langkah-langkah sewajarnya seperti pelaksanaan Perjanjian Kerahsiaan untuk mengelakkan penyalahgunaan maklumat.
Jangan dedahkan maklumat sulit kepada orang lain di dalam Syarikat kecuali mereka mempunyai alasan perniagaan yang sah untuk tahu.
Pendedahan maklumat sulit adalah dilarang kerana ia berpotensi dapat membantu pesaing kita, menyebabkan pelanggaran undang-undang sekuriti atau sebaliknya menjejaskan Valvoline atau orang lain yang mempunyai kaitan dengan maklumat tersebut. Jika anda mengesyaki bahawa seseorang itu mendedahkan maklumat sulit tanpa kebenaran, anda perlu segera menghubungi pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Keselamatan, Jabatan Undang-undang atau 1-800-VALVOLINE (Talian bantuan Etika dan Pematuhan Global), mengikut kesesuaian. Ingat, anda juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi maklumat sulit Valvoline walaupun setelah anda meninggalkan Syarikat. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk polisi kami dalam melindungi maklumat Valvoline.
• Rancangan perniagaan
• Data kewangan
• Dokumen-dokumen kejuruteraan
• Kaedah pembuatan
• Data pekerja seperti maklumat gaji dan prestasi
Aset fizikal ialah perkakasan seperti kemudahan, jentera, peralatan, komputer, peranti mudah alih dan lain-lain peralatan dan bahan-bahan.
Sumber-sumber teknologi termasuk perkara-perkara seperti telefon, e-mel, mesej segera (IM), Internet dan Intranet kami. Jangan sekali-kali menggunakan sumber teknologi kami untuk perkara yang tidak sesuai, termasuk menghantar untuk tujuan menghina atau menyinggung perasaan orang lain — sekiranya anda tidak boleh menyampaikan ia secara peribadi, jangan sampaikan melalui e-mel atau IM.
Harta Intelek merujuk kepada idea-idea kami seperti paten, tanda dagangan, hak cipta, rahsia dagangan, pengetahuan perniagaan dan lain-lain jenis maklumat bukan awam. Hak-hak ke atas harta intelek yang dicipta menggunakan bahan-bahan Syarikat, pada waktu Syarikat, perbelanjaan yang ditanggung Syarikat atau dalam skop tugas-tugas anda terhadap Valvoline. Ia juga adalah penting untuk kita mengambil perhatian da- lam melindungi harta intelek orang lain. Kita tidak seharusnya berkongsi atau menggunakan Harta Intelek milik orang lain tanpa kebenaran.
Maklumat sulit adalah maklumat rahsia dan biasanya tidak diketahui di luar Syarikat. Ia boleh dalam apa jua bentuk (sama ada lisan, bertulis atau digital).
Maklumat sulit adalah termasuk:
11KOD ETIKA VALVOLINE
KITA BERTINDAK DENGAN INTEGRIT I DAN KEJUJURAN Privasi Data Sebagai sebahagian daripada pekerjaan kita seharian, ramai di antara kita mempunyai akses kepada maklumat peribadi sesama pekerja, rakan niaga dan pelanggan kita. Jika pekerjaan kita berkaitan maklumat peribadi, kita perlu mematuhi dasar Privasi Data dan dasar IT kami yang menitikberatkan perlindungan, akses dan penggunaan maklumat peribadi. Kegagalan untuk memenuhi tanggung- jawab kita boleh menyebabkan Syarikat dikenakan tindakan oleh kerajaan, menjejaskan reputasi, kemungkinan dikenakan saman, denda dan penalti.
Komunikasi Luaran Kita mempunyai kewajipan untuk melaporkan maklumat yang tepat kepada orang ramai. Jangan beri apa-apa maklumat sekiranya anda dihubungi dan diminta untuk berbincang berhubung perniagaan syarikat oleh mana-mana ahli media, pemblog, pelabur atau penganalisa pasaran.
Sebaliknya, anda perlu merujuk pihak tersebut kepada jurucakap kami di Jabatan Komunikasi atau Pejabat Pelabur.
Begitu juga, apabila menggunakan media sosial anda harus jelas bahawa anda tidak bercakap bagi pihak Syarikat.
Anda perlu sentiasa:
• Menyatakan bahawa bahan-bahan dan catatan pendapat anda adalah milik anda dan bukan dari Syarikat.
• Mengambil setiap langkah yang mungkin untuk memasti- kan bahawa anda tidak akan mendedahkan maklumat sulit.
• Menahan diri daripada menggunakan logo atau tanda niaga Valvoline .
• Memastikan semua kenyataan adalah benar dan tidak mengelirukan.
Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa tiada perkara dalam Kod ini bertujuan untuk mengganggu dengan menahan atau menghalang komunikasi kakitangan dalam isu upah, jam bekerja, lain-lain terma dan syarat-syarat pekerjaan, atau hak-hak lain yang dilindungi oleh undang-undang. Anda mempunyai hak untuk melakukan atau menahan diri daripada aktiviti tersebut.
Untuk maklumat lanjut, sila lihat polisi Media Sosial kami.
Dasar privasi data memerlukan kita untuk melind- ungi maklumat peribadi tentang pihak yang pernah berurusan, sedang berurusan dan berpotensi untuk berurusan dengan Valvoline:
• Pelanggan dan pembekal
12KOD ETIKA VALVOLINE
Konflik Kepentingan Apabila anda berada dalam situasi di mana kepentingan bersaing boleh menyebabkan anda untuk mengejar faedah peribadi anda, rakan-rakan anda atau keluarga anda dan ia ditanggung oleh Valvoline, anda mungkin berhadapan dengan situasi konflik kepentingan. Kita semua harus mengelakkan situasi seperti ini dan juga situasi seakan-akan seperti konflik.
Adalah tidak mungkin untuk menyenaraikan semua keadaan yang unik yang menjurus kepada konflik, tetapi contoh-contoh berikut perlu sentiasa didedahkan kepada Jabatan undang-undang:
• Bekerja bersama atau diselia oleh ahli keluarga terdekat.
• Bersaing dengan syarikat kami.
Bagi tujuan Kod ini, istilah “keluarga terdekat” termasuk saudara-mara yang mempunyai kaitan dengan seorang pekerja, sama ada melalui darah atau perkahwinan:
KITA BERTINDAK DENGAN INTEGRIT I DAN KEJUJURAN
Anda tidak sepatutnya mempunyai pegangan atau lain-lain kepentingan kewangan dalam mana-mana syarikat pesaing Valvoline. Anda juga harus berhati-hati sekiranya mempunyai kepentingan dalam mana-mana orang atau Syarikat yang memo- hon untuk melakukan perniagaan dengan Valvoline, terutamanya jika anda mempunyai tanggungjawab langsung dalam membuat keputusan sama ada mahu atau tidak untuk menjalankan perni- agaan dengan mereka. Sekiranya Valvoline bukan satu-satunya majikan anda, sentiasa pastikan bahawa anda tidak bekerja un- tuk pesaing Valvoline dan tugas kedua anda tidak mengganggu kerja anda di Valvoline.
Aset syarikat hanya boleh digunakan untuk memberi manfaat kepada Valvoline. Walaupun beberapa kegunaan yang boleh dibenarkan, ia harus minimum dan selaras dengan dasar-dasar Valvoline.
Sebarang peluang perniagaan yang anda temui ketika bekerja Valvoline, ia perlu didedahkan — tidak tersembunyi atau digu- nakan untuk keuntungan peribadi.
13KOD ETIKA VALVOLINE
Hadiah dan Hiburan Bertukar-tukar hadiah dan adab perniagaan lain boleh mem- bantu menguatkan hubungan profesional, tetapi kita tidak harus memberi atau menerima apa-apa dari pihak ketiga yang tidak sah atau boleh kelihatan mempengaruhi keputusan perniagaan.
Menawar atau menerima hadiah dan hiburan
Menawar atau meminta hadiah atau faedah dari pihak ketiga adalah dilarang sama sekali. Dalam sesetengah kes, anda mungkin ditawarkan hadiah, hiburan atau faedah lain daripa- da pelanggan, pembekal, penjual atau kenalan perniagaan lain. Walaupun anda mungkin merasakan bahawa menerima perkara-perkara itu tidak akan menjejaskan tingkah laku anda, ia mungkin mempengaruhi kewajaran anda dalam membuat keputusan.
Secara umumnya, hadiah atau hiburan yang anda mungkin boleh terima hanya daripada pihak yang tidak boleh men- jalankan perniagaan dengan Valvoline, adalah seperti berikut:
• Pemberian yang tidak kerap yang bernilai rendah, seperti pen, kalendar atau barangan promosi kecil yang berkaitan dengan perniagaan
• Makan sekali-sekala bersama kenalan perniagaan
• Sekali-sekala menghadiri sukan, teater atau lain-lain acara kebudayaan dengan kenalan perniagaan
Polisi kami dengan tegas melarang penerimaan perkara-perkara berikut:
• Hadiah atau pinjaman wang tunai, bersamaan tunai (seperti Kad Hadiah) atau sekuriti
• Pinjaman harta benda, termasuk kemudahan percutian atau peralatan untuk kegunaan peribadi
• Servis peribadi yang diberi percuma atau kurang dari harga pasaran
• Diskaun untuk pembelian barangan atau perkhidmatan untuk kegunaan peribadi
Menawarkan hadiah dan hiburan
Kami komited untuk memenangi perniagaan berasaskan produk dan perkhidmatan kami yang berkualiti. Menawar- kan Hadiah, hiburan atau faedah untuk memenangi atau mengekalkan perniagaan adalah tidak beretika dan menyalahi undang-undang.
Walau bagaimanapun, terdapat sesetengah acara di mana ianya dibenarkan untuk memberi hadiah sederhana, Makan atau hiburan kepada kenalan perniagaan untuk membina atau mengekalkan perhubungan perniagaan dan muhibah. Pastikan hadiah tersebut adalah sederhana.
Anda mempunyai tanggungjawab untuk mempertim- bangkan sama ada hubungan peribadi, aktiviti-aktiviti luar atau kepentingan kewangan anda boleh men- gakibatkan konflik sebenar atau tanggapan konflik kepentingan. Mempunyai konflik kepentingan bukanlah semestinya melanggari Kod ini, tetapi gagal untuk mendedahkan hal tersebut, adalah kemungkinan. Jika konflik atau potensi konflik akan timbul, segera beritahu penyelia anda. Jika anda mempunyai soalan tentang konflik kepentin- gan, sila rujuk kepada dasar Konflik Kepentingan kami.
KITA BERTINDAK DENGAN INTEGRIT I DAN KEJUJURAN
14KOD ETIKA VALVOLINE
Menawarkan Hadiah, Makanan, Hiburan atau Nikmat kepada Pegawai Kerajaan Jenis perniagaan kami kadang-kadang memerlukan kami ber- interaksi dengan pegawai-pegawai kerajaan yang pelbagai. Anda perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Jabatan Undang-undang sebelum memberikan apa-apa yang bernilai kepada pegawai kerajaan. “Pegawai kerajaan” terma- suk semua pekerja dan pegawai-pegawai di semua peringkat jabatan kerajaan atau agensi, sama ada eksekutif, perun- dangan atau kehakiman. Pegawai dan kakitangan syarikat di bawah pemilikan kerajaan atau kawalan akan juga dianggap sebagai “pegawai kerajaan.”
Anda juga boleh mencari maklumat tambahan tentang mener- ima barang-barang tersebut di dalam polisi Hadiah, Hidangan dan Hiburan.
Jika, selepas menyemak polisi Hadiah kami, anda mempunyai sebarang soalan mengenai pemberian ihsan perniagaan atau bimbang tentang sesuatu yang telah ditawarkan kepada anda, anda perlu bercakap dengan penyelia anda atau Jabatan Undang-undang.
“Apa-apa yang Bernilai”
Ungkapan ini secara literal bermaksud sebarang yang mungkin mempunyai nilai kepada seorang pegawai kerajaan, termasuk wang tunai, hadiah, makanan, hiburan, peluang perniagaan, produk Syarikat, tawaran pekerjaan dan banyak lagi. Tiada had kewangan; sebarang jumlah boleh ditafsirkan sebagai rasuah.
SEMAK INI! Lihat di bawah untuk contoh hadiah dan hiburan yang anda mungkin (atau mungkin tidak) memberi atau menerima.
Amat baik untuk memberi atau menerima barangan pengiklannan yang murah dan dipasarkan secara meluas.
Barangan pengiklanan kecil yg murah seperti pen atau kalendar
Setara dengan tunai seperti kad pemberian hadiah
Pekerja tidak boleh memberi atau menerima persamaan tunai, tanpa mengira jumlah. Oleh kerana kad hadiah ke- lihatan seperti wang tunai, ia boleh mudah dilihat sebagai rasuah atau pembayaran yang tidak sah. Dari masa ke semasa, Syarikat boleh menubuhkan satu program menjadikan kad hadiah sebagai anugerah
Perjalanan peribadi seperti percutian
Perjalanan yang tidak berkaitan dengan kerja tidak perlu diberi atau diterima. Percutian adalah terlalu mahal untuk dipertimbangkan sebagai ihsan perniagaan biasa.
Belanja makan seperti makan tengah hari atau makan malam untuk tujuan perniagaan
Mempelawa pihak ketiga makan hidangan yang munasabah, atau membenarkan pihak ketiga membawa anda makan hidangan yang munasabah boleh diterima. Pastikan yang ianya tidak terlalu mahal dan ianya tidak bermaksud untuk mempengaruhi keputusan perniagaan.
Secara amnya boleh untuk memberi dan menerima tiket ke majlis. Jika tiket acara yang mempunyai nilai muka yang berjumlah kurang daripada $250, pengurus anda akan memberi panduan berdasarkan polisi Valvoline yang telah digariskan . Tetapi jika tiket lebih mahal dari- pada $250, anda mesti mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada ahli Pasukan Kepimpinan Valvoline.
Tiket untuk acara-acara seperti sukan permainan
KITA BERTINDAK DENGAN INTEGRIT I DAN KEJUJURAN
15KOD ETIKA VALVOLINE
Maklumat Orang Dalam Ramai di antara kita akan terdedah kepada maklumat mengenai Valvoline — atau mengenai syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan dengan Valvoline — yang tidak boleh diketahui umum. Kita tidak boleh berdagang sekuriti Valvoline atau sekuriti syarikat lain semasa memegang bahan, maklumat bukan awam. Kita juga tidak boleh mendedahkan maklumat seperti ini kepada orang lain yang memungkinkan ia didagangkan. Sebarang perdagangan orang dalam adalah dilarang sama sekali.
Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai sama ada maklumat yang ada pada anda dikira sebagai maklumat orang dalam penting atau undang-undang melarang pembelian dan penjualan sekuriti, anda harus hubungi Jabatan Undang- undang sebelum bertindak. Untuk maklumat lanjut, sila lihat polisi Perdagangan Orang Dalam kami.
Maklumat dalaman boleh jadi positif atau negatif dan biasanya termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut:
• Maklumat mengenai potensi penggabungan, pengambilalihan atau penjualan
• Maklumat kewangan dalaman, unjuran atau ramalan
• Perkembangan penting produk dan pelancaran produk baharu
• Pengambilalihan atau kerugian daripada kontrak utama
• Perubahan organisasi yang besar, seperti perubahan dalam pengurusan eksekutif
• Pengisytiharan pemecahan saham atau penawaran sekuriti tambahan
• Produk-produk baru
16KOD ETIKA VALVOLINE
DAN BERSAING SECARA ADIL UNTUK MENANG .
Kami sedang berusaha keras mencipta pro- duk-produk berkualiti unggul yang memenuhi piawaian ketat dan mengatasi para pesaing kami. Ini bermakna bersaing secara beretika dalam lingkungan undang-undang dan berdasarkan harga, kualiti dan perkhidmatan.
17KOD ETIKA VALVOLINE
DAN BERSAING SECARA ADIL UNTUK MENANG . Memastikan Keselamatan dan Kualiti Produk Keselamatan dan kualiti produk adalah menjadi keutamaan bagi Valvoline dan adalah menjadi tanggungjawab setiap pekerja. Kita mesti mempunyai komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap keselamatan dan kualiti produk Syarikat kami. Matlamat kami adalah untuk sentiasa memenuhi atau melebihi harapan pelanggan-pelanggan kami, yang bermaksud memastikan bahawa:
• Produk dan pakej-pakej kami adalah selamat untuk pelanggan dan alam sekitar apabila digunakan sebagaimana yang dimaksudkan.
• Kami memenuhi atau melebihi semua keperluan perundangan dan kawal selia berkenaan yang berkaitan dengan keselamatan dan pelabelan produk.
Sebagaimana kami menyediakan produk yang selamat dan berkualiti, kami juga mengharapkan pembekal kami memastikan produk dan perkhidmatan yang mereka sediakan untuk kami berkualiti dan selamat. Kami akan memilih dan mengawal bahan mentah dan pembungkusan kami dengan bertanggungjawab untuk menyediakan produk-produk yang selamat dan berkualiti yang memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
Jika anda mempunyai soalan mengenai dasar dan prosedur Syarikat yang dirangka untuk melindungi kualiti dan keselamatan produk-produk kami, sila bercakap dengan penyelia anda atau Jabatan EH&S.
Persaingan dan Antitrust Valvoline mematuhi semua undang-undang persaingan dan antitrust yang berkenaan di seluruh dunia. Kami bersaing secara beretika dengan membuat keputusan bebas mengenai bagaima- na untuk bersaing yang tidak akan menyebabkan pelanggan diperlakukan secara tidak adil atau menyekat persaingan bebas di pasaran.
Secara umumnya, undang-undang antitrust dan persaingan melarang kami daripada:
• Berkomunikasi dengan pesaing tentang harga dan syarat-syarat jualan, bidaan, tahap pengeluaran atau peruntukan daripada produk, perkhidmatan, jualan, pelanggan, pembekal atau wilayah
• Melazimkan jualan produk dengan perjanjian untuk membeli produk-produk lain Valvoline (iaitu “mengikat”)
• Meletak harga di bawah kos kami
• Meminta pelanggan kami menjual produk kami pada harga yang kami tetapkan—kami boleh cadangkan harga jualan semula, tetapi kami tidak boleh memaksa mana-mana pelanggan untuk menggunakannya
Jika pesaing cuba untuk membincangkan sebarang topik anti-persaingan dengan anda, hentikan perbualan dengan serta-merta dan laporkan insiden tersebut kepada Jabatan Undang-undang. Secara umumnya, elakkan perbualan men- genai maklumat sensitif dengan pesaing kami melainkan jika anda mendapat kebenaran daripada penyelia anda dan Jabatan Undang-undang Valvoline.
Undang-undang antitrust dan persaingan selalunya kompleks dan berbeza-beza dengan ketara dari satu negara ke satu neg- ara, sesuatu yang dibenarkan dalam satu negara mungkin men- yalahi undang-undang di negara lain. Penalti kerana melanggar peraturan boleh jadi teruk. Jika anda mempunyai sebarang per- tanyaan atau kebimbangan, anda perlu mendapatkan panduan daripada Jabatan Undang-undang. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Anti-Trust Valvoline.
Mengamalkan Urusan Adil Kami akan berurusan secara adil dengan semua pembekal, pe- langgan, pesaing dan selainnya yang berinteraksi dengan kami. Kami tidak akan memberi gambaran yang salah atau menghi- langkan fakta penting, memanipulasi atau menyembunyikan maklumat perniagaan bukan-rahsia yang perlu untuk memahami suatu transaksi perniagaan cadangan, mendedahkan atau men- gancam untuk mendedahkan maklumat perniagaan sulit pihak lain atau sebaliknya melibatkan diri dalam mana-mana jenis lain urusan atau amalan tidak adil.
Kami akan mendapatkan maklumat mengenai pesaing, produk pesaing, pelanggan dan pembekal secara beretika dan menurut undang-undang.
Secara umumnya:
• Jangan sekali-kali mendapatkan maklumat melalui cara yang tidak wajar, seperti melalui rasuah atau pengawasan terselindung keatas pesaing kami.
• Jangan mengupah pekerja pesaing untuk mendapatkan maklumat sulit atau menggalakkan pekerja pesaing untuk mendedahkan maklumat sulit mengenai majikan mereka.
• Jika ditawarkan maklumat mengenai pesaing yang anda percaya mungkin sulit, anda harus bertanya jika ianya sulit dan bagaimana ia diperolehi.
• Jika anda menerima sebarang maklumat pesaing yang anda percaya sulit atau diperolehi dengan cara yang tidak sepatutnya, hubungi Jabatan Undang-undang dengan segera.
18KOD ETIKA VALVOLINE
DAN BERSAING SECARA ADIL UNTUK MENANG .
Mencegah Rasuah dan Sogokan Kami tidak terlibat dalam sogokan atau rasuah dalam apa jua bentuk, dan kita berusaha untuk memastikan rakan niaga kami berkongsi komitmen ini. Aktiviti-aktiviti yang berikut, sama ada dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga adalah dilarang sama sekali:
• Memberi atau menerima rasuah
• Menyimpan rekod-rekod yang tepat
• Menggunakan pihak ketiga yang terlibat dalam tingkah laku ini bagi pihak kami
Undang-undang Pencegahan Rasuah adalah kompleks, dan terdapat kesan-kesan yang serius kerana melanggarnya. Ingat Jangan sekali-kali memberi apa-apa yang bernilai, malah sesuatu yang kecil sekalipun, kepada pegawai kerajaan tanpa menerima kebenaran daripada Jabatan Undang-undang terlebih dahulu. Anda juga hendaklah melaporkan sebarang permintaan wang atau apa-apa yang bernilai yang dibuat oleh pegawai kerajaan. Perlu diingat bahawa Jabatan Undang-un- dang harus dihubungi apabila terdapat kebimbangan mungkin apa-apa bayaran dilihat sebagai tidak wajar.
Rasuah termasuk mana-mana keadaan di mana sesuatu yang bernilai diberi—kepada kami atau oleh kami—dengan harapan dapat mempengaruhi keputusan perniagaan. Undang-undang Pencegahan Rasuah, termasuk Akta Amalan Rasuah Asing Amerika Syarikat (FCPA), melarang memberikan apa-apa perk- ara bernilai (seperti bayaran, hadiah atau sogokan) untuk mem- pengaruhi pegawai asing, calon-calon atau parti politik. Ini ada- lah benar walaupun berbuat demikian adalah mengikut tradisi tempatan. Larangan ini biasanya dilanjutkan kepada rakan-rakan dan ahli keluarga pegawai itu. Mana-mana pekerja atau ejen syarikat kami yang terlibat dengan urus niaga atau aktiviti-aktiviti asing juga mesti mematuhi garis panduan Valvoline mengenai FCPA dan undang-undang anti rasuah dan anti-sogokan lain.
FCPA juga memerlukan kita menyimpan kira-kira, rekod dan akaun-akaun yang tepat menggambarkan transaksi asing dan domestik kami. Kami mempunyai dasar-dasar dan prosedur tertentu untuk membantu pekerja dengan peruntukan-peruntu- kan ini.
Walaupun beberapa undang-undang, termasuk FCPA, membenarkan bayaran pemudahan kecil untuk mempercepat- kan tindakan rutin kerajaan, undang-undang negara-negara lain mungkin tidak membenarkan pembayaran sebegitu. Jabatan Undang-undang perlu sentiasa dirujuk sebelum apa-apa bayaran pemudahan dibuat.
Kami juga boleh bertanggungjawab apabila pihak ketiga ber- tindak bagi pihak kami melanggar undang-undang anti-rasuah. Kerana situasi ini boleh menjadi rumit untuk ditelusuri, sesiapa sahaja yang bercadang untuk mengupah seorang perunding yang akan melaksanakan perkhidmatan di luar Amerika Syarikat atau Kanada mesti mengikuti prosedur kami untuk usaha wajar.
Usaha wajar juga diperlukan sebelum melibatkan ejen atau pengedar bagi jualan produk-produk kami di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Untuk maklumat lanjut, lihat Akta Amalan Rasuah Asing dan dasar-dasar Pengekalan Perunding dan Pengekalan Penyedia Perkhidmatan kami.
Ingat, pegawai kerajaan termasuk semua pekerja dan pega- wai-pegawai, di mana-mana peringkat, jabatan atau agensi kerajaan, sama ada eksekutif, perundangan atau kehakiman. Pegawai dan kakitangan syarikat di bawah pemilikan atau kawalan kerajaan akan juga dianggap sebagai “pegawai kerajaan.”
19KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI MENERIMA SETIAP ORANG BAGI PERBEZAAN YANG D IA MIL IK I .
Kami berdedikasi untuk menyediakan persekitaran kerja inklusif yang memupuk rasa hormat kepada semua rakan sekerja, pelang- gan dan rakan perniagaan kami. Sebahagian daripada dedikasi itu bermakna mengenepi- kan perbezaan dan menghargai input daripada orang lain.
20KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI MENERIMA SETIAP ORANG BAGI PERBEZAAN YANG D IA MIL IK I .
Menghargai Kepelbagaian dan Komitmen kepada Bebas- Diskriminasi Kami menghargai kepelbagaian. Keputusan pekerjaan seperti pengambilan, pembuangan dan kenaikan adalah berdasarkan faktor-faktor sah berkaitan dengan pekerjaan dan tidak ber- dasarkan sebarang ciri-ciri yang dilindungi.
Valvoline tidak akan bertolak ansur terhadap diskriminasi yang menyalahi undang-undang terhadap mana-mana pekerja atau pemohon pekerjaan.
Jika anda merasakan bahawa anda mengalami atau melihat apa-apa kelakuan diskriminasi yang dilarang, anda perlu ber- cakap dan dengan serta-merta mendedahkan situasi tersebut kepada pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Undang-undang atau 1-800-VALVOLINE (Talian Bantuan Global Etika dan Pematuhan). Anda tidak akan mengalami tindak balas atas perbuatan membuat laporan yang berniat baik kepada syarikat kami. Untuk maklumat lanjut, lihat polisi Peluang Pekerjaan Saksama kami.
Menghalang Gangguan Valvoline tidak bertoleransi terhadap gangguan—noktah. Secara umumnya, gangguan adalah sebarang bentuk tingkah laku tidak diundang ke arah orang lain yang dipengaruhi oleh ciri-ciri yang dilindungi dan digunakan untuk mewujudkan persekitaran kerja yang bermusuhan. Ia adalah satu bentuk diskriminasi dan ianya tiada tempat di Valvoline.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa gangguan secara semulajadi boleh jadi secara lisan atau bukan lisan, secara fizikal atau bukan fizikal dan secara seksual atau bukan-seksual. Untuk memastikan gangguan tidak berlaku di tempat kerja kami, kami mesti pasti bahawa komen-komen dan tindakan-tindakan kami sesuai dan terhormat.
Walaupun undang-undang anti-diskriminasi mungkin berbeza-beza mengikut lokasi, di Valvoline, kami melarang keputusan berkaitan pekerjaan yang berasaskan perkara berikut:
• Umur
• Orientasi seksual
• Identiti jantina
• Status veteran
• Mana-mana sifat peribadi lain yang dilindungi oleh undang-undang di mana anda bekerja
21KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI TERIMA SETIAP ORANG BAGI PERBEZAAN YANG D IA MIL IK I .
Melindungi Hak Asasi Manusia dan Ekonomi Valvoline mangamalkan dasar toleransi sifar bagi penggunaan buruh kanak-kanak, buruh paksa, penyeludupan manusia atau perebutan tanah. Kami juga akan menolak untuk menjalank- an perniagaan dengan subkontraktor, rakan perniagaan dan pembekal yang terlibat dalam amalan-amalan ini. Jika anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa sesiapa sahaja yang berurusniaga dengan kami melanggar polisi-polisi ini, suarakan. Untuk maklumat lanjut, sila lihat polisi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hak Ekonomi Valvoline.
Mematuhi Undang-undang Gaji dan Masa Bekerja Kami menyediakan tempat kerja yang selamat, waktu bekerja munasabah dan upah yang saksama bagi orang yang bekerja bagi pihak kami.
Kami juga menghormati hak-hak pekerja kami untuk menyertai (atau tidak menyertai) kesatuan buruh pekerja.
Melindungi Maklumat Pekerja Kami menghormati privasi satu sama lain dan bekerja untuk melindungi maklumat peribadi sesama pekerja. Dikalangan kami yang mempunyai akses kepada maklumat ini hendaklah memastikan bahawa ia dikumpulkan, disimpan dan digunakan dengan cara yang sah. Jika tanggungjawab pekerjaan anda melibatkan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pen- gubahsuaian, pemindahan, penyekatana, penghapusan atau penggunaan maklumat peribadi pekerja, anda mempunyai kewajipan untuk mengetahui dan mematuhi undang-undang perlindungan data dan privasi dan dasar-dasar yang berke- naan dengan kerja anda. Untuk maklumat lanjut mengenai isu-isu ini, lihat seksyen Kod ini yang berkaitan dengan privasi data dan polisi Valvoline mengenai privasi data.
Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa gangguan secara semulajadi boleh jadi secara lisan atau bukan lisan, secara fizikal atau bukan fizikal dan secara seksual atau bukan-seksual. Untuk memastikan gangguan tidak berlaku di tempat kerja kami, kami mesti pasti bahawa komen-komen dan tindakan-tindakan kami sesuai dan terhormat.
Gangguan seksual adalah berdasarkan jantina dan terjadi dalam perlbagai bentuk, termasuk:
• Kemaraan yang tidak diingini atau menyentuh
• Jenaka seks yang tidak sesuai
• Komen seks tidak senonoh
Gangguan bukan seksual juga boleh jadi dalam pelbagai bentuk, termasuklah:
• Komen menyakitkan
• Jenaka perkauman
• Gambar-gambar menghina yang berkaitan dengan bangsa, agama, etnik, jantina, umur atau kumpulan-kumpulan lain yang dilindungi
22KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI MEMACU INOVASI DAN HASIL DENGAN MEMAHAMI PASARAN DAN PELUANG-PELUANGNYA.
Kami tahu menegakkan undang-undang membawa kepada kejayaan dalam pasaran. Para pemegang kepentingan kami bergantung pada kami untuk bertindak secara beretika.
23KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI MEMACU INOVASI DAN HASIL DENGAN MEMAHAMI PASARAN DAN PELUANG-PELUANGNYA. Menggunakan Pemasaran Adil dan Amalan Pembelian Kami enggan melibatkan diri dalam sebarang pengiklanan atau aktiviti pemasaran yang mengelirukan. Kami bertanggung- jawab memastikan semua bahan-bahan pemasaran dan promosi kami mengandungi maklumat yang seimbang mengenai risiko dan manfaat produk kami. Ini bermakna Kami tidak akan menyalahgambarkan produk, perkhidmatan atau harga, atau yang daripada pesaing kami. kami mesti asaskan bahan jualan dan pemasaran kami kepada fakta-fakta dan penyelidikan berdokumen, dan memasukkan semua maklumat yang diperlukan secara sah.
Menuruti semua Kawalan Dagangan Antarabangsa Berkaitan Mengenai Eksport, Import, Sekatan dan Embargo dan Anti Pemulauan Sebahagian daripada usaha menegakkan undang-undang adalah memastikan bahawa kami mematuhi piawaian ketat yang diwujudkan oleh kerajaan seluruh dunia.
Import dan eksport
Ianya adalah penting untuk memastikan bahawa kami mematuhi semua undang-undang negara dan tempatan dan peraturan mengenai aktiviti perdagangan antarabangsa. Kami mesti mengikut undang-undang yang berkaitan dengan eksport, eksport semula atau import di negara-negara di mana kita menjalankan perniagaan.
Sekatan perdagangan dan menyalahi undang-undang pemulauan
Sekatan perdagangan boleh menyekat atau melarang urusan dengan sesetengah negara (atau individu dalam atau dari negara-negara tersebut). Ianya adalah penting bagi kami untuk menuruti sekatan berkenaan di mana sahaja kami melakukan perniagaan. Anda harus berunding dengan Kumpulan Dagangan Global Valvoline atau Jabatan Undang-undang jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai sekatan. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Peraturan Perdagangan kami.
Pemulauan berlaku apabila seorang individu, kumpulan, atau negara enggan melakukan perniagaan dengan sesetengah orang lain atau negara.
Undang-undang anti pemulauan AS secara umumnya mela- rang syarikat-syarikat Amerika Syarikat dan anak-anak syarikat mereka daripada terlibat dengan mana-mana pemulauan antarabangsa, melainkan pemulauan tersebut telah dilulus- kan oleh Kerajaan AS. Valvoline diminta melaporkan seba- rang permintaan pemulauan yang disyaki kepada Kerajaan AS. Anda perlu dengan serta-merta menghubungi Jabatan Undang-undang jika anda mengesyaki anda telah menerima apa-apa bentuk permintaan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan pemulauan, sama ada secara lisan atau bertulis. Sila lihat polisi Peraturan Perdagangan kami untuk lebih terperinci.
Eksport boleh berlaku apabila sesuatu produk, perkhidmatan, teknologi atau sepotong maklumat dihantar kepada orang di negara lain (atau kepada bukan warganegara di negara yang sama). Sebelum mengeksport apa-apa, anda mesti mengesah- kan kelayakan kedua-dua lokasi penghantaran dan penerima. Anda juga perlu mendapatkan semua lesen dan permit yang diperlukan, dan membayar segala duti yang sepatutnya.
Import berlaku apabila kami membawa barang-barang yang kami beli dari sumber asing atau luar ke negara lain.
Import adalah juga secara umumnya tertakluk kepada pelbagai undang-undang dan peraturan-peraturan. Khususnya, aktiviti ini mungkin memerlukan pembayaran duti dan cukai, serta penyerahan pemfailan tertentu.
Urusan tertentu yang mungkin terhad termasuk pemindahan aset, pembayaran wang, penyediaan perkhidmatan, pengeks- portan teknologi sensitif dan perjalanan ke negara-negara yang terjejas.
24KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI KOMITED KEPADA NILAI -NILA I TANGGUNGJAWAB, KEMAMPANAN DAN KETELUSAN.
Kami mempunyai tanggungjawab untuk telus mengenai keputusan kami, dengan kedua-duanya masyarakat dan antara satu sama lain.
25KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI KOMITED KEPADA NILAI -NILA I TANGGUNGJAWAB, KEMAMPANAN DAN KETELUSAN.
Integriti Kewangan dan Menyimpan Rekod-rekod yang Tepat Setiap daripada kami bertanggungjawab untuk ketepatan dan kebolehpercayaan buku, rekod dan penyata Valvoline. Semua dokumen Valvoline perlu memenuhi piawai dalaman, prinsip perakaunan yang diterima secara umum dan semua keperluan peraturan. Ianya adalah penting untuk tidak memalsukan rekod atau sengaja cuba untuk menyembunyikan maklumat.
Penipuan Di Valvoline, kami mempunyai dasar-dasar dan prosedur- prosedur yang direka untuk mencegah dan mengesan penipuan. Sebarang kemusykilan berhubung penipuan atau penyelewengan kewangan hendaklah dilaporkan dengan serta-merta.
Menuruti Keperluan Pengurusan Rekod-rekod Ia adalah penting bagi kami untuk menyimpan dan menyeleng- gara rekod-rekod perakaunan untuk tujuan undang-undang, peraturan, dan keperluan perniagaan. Menguruskan rekod- rekod dengan cara yang betul membolehkan kami memenuhi keperluan perniagaan kami dan membantu kami mematuhi peraturan dan undang-undang yang perlu. Pengurusan yang betul juga akan memastikan bahawa rekod kami boleh didapati dalam kes litigasi, audit atau penyiasatan.
Dasar pengurusan rekod dan jadual pengekalan yang kami iku- ti menerangkan tempoh masa kami perlu menyelenggara dan menyimpan rekod-rekod perniagaan kami. Ianya juga melalui prosedur simpanan perundangan, seperti yang dibincangkan di bawah.
Salahlaku penipuan boleh termasuk penyembunyian fakta-fakta disengajakan dengan niat untuk menipu atau mengelirukan orang lain.
Melakukan penipuan tidak hanya dilarang—ianya adalah menyalahi undang-undang.
Rekod-rekod termasuk semua dokumen elektronik, kertas atau lain-lain yang kami cipta atau terima.
Rekod-rekod mungkin kadang-kadang boleh diletakkan di bawah simpanan perundangan apabila sudah menjadi subjek atau berkaitan dengan litigasi sebenar atau yang berpotensi. Jika maklumat adalah sebahagian daripada simpanan perun- dangan, ianya mesti tidak pernah diubah atau dimusnahkan. Kegagalan mengekalkan rekod-rekod ini dengan betul boleh membawa kepada akibat yang serius. Rekod perlu dikekalkan seperti yang diarahkan oleh Jabatan Undang-undang.
Perbuatan penipuan juga termasuk:
• Membuat pemfailan awam yang tidak tepat kerana laporan kewangan palsu (seperti pengiktirafan hasil tidak wajar, penyataan aset keterlaluan atau penyataan kurang liabiliti) atau disebabkan oleh salah guna aset (seperti penipuan kawat atau vendor rekaan)
• Perbelanjaan Tunai dan menanggung hutang untuk tujuan yang tidak wajar
• Pemerolehan hasil dan aset dengan cara penipuan, atau mengelak kos dan perbelanjaan
• Kegagalan mendedahkan kewajipan (seperti pendedahan mengenai keadaan kewangan Valvoline, keputusan operasi, pengurusan pampasan dan lain-lain bidang perniagaan)
Salah satu jenis rekod paling biasa yang kami buat ialah laporan perbelanjaan. Ianya adalah sangat penting untuk ianya didokumenkan secara tepat. Jika anda tidak pasti sama ada perbelanjaan yang tertentu bolehdituntut balik, rujuk dasar pembayaran balik perbelanjaan kami, atau tanya penyelia anda. Apabila mewujudkan rekod-rekod seperti e-mel dan mel suara, anda sentiasa perlu melaporkan maklumat dengan tepat dan dalam cara yang tidak akan menyebabkan kerosakan kepada reputasi kami jika diumumkan dalam akhbar, televisyen atau di mahkamah.
26KOD ETIKA VALVOLINE
KAMI KOMITED KEPADA NILAI -NILA I TANGGUNGJAWAB, KEMAMPANAN DAN KETELUSAN.
Mengambil bahagian dalam Audit dan Penyiasatan Akan tiba masanya apabila seorang juruaudit atau pegawai kerajaan meminta anda untuk mengambil bahagian dalam menjalankan sesuatu penyiasatan atau audit. Ianya adalah penting untuk bekerjasama dengan permintaan ini dan anda sentiasa perlu memaklumkan kepada Jabatan Undang-undang sebelum menunaikan apa-apa permintaan orang luar. Ianya adalah penting untuk kami bersikap jujur apabila terlibat dalam audit dan penyiasatan, dan Jangan sekali-kali menyembun- yikan, mengubah atau memusnahkan mana-mana rekod yang diminta.
Bertindak balas kepada permintaan daripada para Pemegang Saham, Penganalisis dan Media Melainkan jika anda dengan jelas dibenarkan untuk berbuat demikian, anda tidak perlu membuat kenyataan umum bagi pihak Valvoline. Jika seorang pelabur, penganalisis sekuriti, rakan media atau wartawan meminta anda untuk membuat kenyataan bagi pihak Valvoline, anda hendaklah menolak dengan sopan untuk memberi komen. Setelah menolak, dengan serta-merta rujuk siasatan itu kepada pengurus anda, Hubungan Pelabur, Jabatan Komunikasi dan Hal Ehwal Kor- porat, Jabatan Undang-undang atau 1-800-VALVOLINE (Talian Bantuan Global Etika dan Pematuhan), mengikut kesesuaian. Untuk maklumat lanjut, sila lihat Polisi Hubungan Media kami.
Mengambil bahagian dalam Aktiviti Kebajikan dan Politik Peribadi Apabila anda ingin menyumbangkan masa dan wang untuk sebab-sebab yang penting, anda perlu menjadikan ianya jelas bahawa anda tidak bertindak bagi pihak Valvoline. Begitu juga aktiviti politik—anda bebas untuk menyertainya, tetapi hanya pada masa kelapangan anda dan menggunakan wang dan sumber anda sendiri.
• Anda tidak akan dibayar balik bagi sumbangan politik atau kebajikan.
• Dalam kes tertentu, menyokong bagi pihak syarikat boleh diterima, tetapi melobi amat dikawal selia oleh undang- undang dan anda perlu mendapatkan panduan daripada Hubungan Kerajaan atau Jabatan Undang-undang terlebih dahulu.
• Komunikasi dengan pegawai-pegawai kerajaan bagi pihak syarikat mesti dilakukan selaras dengan Jabatan Undang-undang untuk memastikan aktiviti-aktiviti tersebut mematuhi undang-undang dan polisi-polisi kami sepenuhnya.
Valvoline tidak membayar balik kepada pekerja atas sumban- gan amal peribadi beliau. Anda tidak boleh menggunakan harta, kemudahan, masa atau dana Syarikat bagi aktiviti-ak- tiviti politik. Jika anda mempunyai sebarang soalan menge- nai sumbangan, perbelanjaan atau lobi politik anda harus mendapatkan panduan daripada Jabatan Hal Ehwal Kerajaan kami, Jabatan Undang-undang atau merujuk kepada Polisi Sumbangan dan Perbelanjaan Politik kami.
27KOD ETIKA VALVOLINE
Kami juga komited kepada budaya sifar-kejadian. Ini bermakna kami mengambil kira peningkatan prestasi secara serius dan kami tidak mengambil risiko-risiko yang tidak boleh diterima.
KAMI MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG SEDAR TENTANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN, MEMERLUKAN PEMATUHAN DAN
MENERIMA PENGAWASAN PRODUK DAN PERSEKITARAN.
28KOD ETIKA VALVOLINE
Mengekalkan Tempat Kerja yang Selamat Untuk memastikan tempat kerja yang selamat, kami perlu:
• Melaporkan kemalangan, kecederaan dan amalan kerja yang tidak selamat dan mengambil masa untuk membetul- kan mana-mana keadaan tidak selamat yang kami lihat.
• Tidak bekerja di bawah pengaruh.
• Meninjau kemungkinan keganasan.
Untuk maklumat lanjut, sila lihat polisi-polisi kami menge- nai Penyalahgunaan Dadah dan Minuman Beralkohol di acara-acara Valvoline. Jika anda mempunyai kebimbangan tentang kesihatan, keselamatan atau perlindungan di tempat kerja, sila hubungi pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Keselamatan, Jabatan Uundang-undang atau 1-800-VALVOLINE (Talian Bantuan Global Etika dan Pematuhan ), mengikut kesesuaian.
Mendokong Komitmen kami terhadap Keselamatan Produk Bertanggungjawab dan Pengawasan Alam Sekitar Sebagai sebuah syarikat, kami komited untuk:
• Mengurangkan impak kami terhadap alam sekitar.
• Menyediakan maklumat keselamatan produk.
Kami sentiasa menggalakkan amalan kerja selamat dan menge- lakkan risiko keatas warga sekerja, jiran-jiran dan masyarakat kami—ini bermakna melaporkan kemalangan dan nyaris kema- langan sebaik sahaja kami melihatnya. Kami juga melaksanakan program-program, latihan dan kawalan dalaman yang perlu untuk mencapai matlamat-matlamat Keselamatan tertinggi.
Kami tidak mungkin akan bekerja semasa di bawah pengaruh alkohol, dadah haram, dadah preskripsi disalah guna ubat- ubatan dibeli di kaunter, semasa menjalankan urusan perniag- aan Syarikat atau semasa menggunakan kenderaan Syarikat. Ianya juga penting bahawa kita tidak akan mengilang, menge- dar, mendispens, menggunakan, memiliki, memindah atau menjual dadah haram atau peralatan.
Kami tidak pernah bertolak ansur atas sebarang bentuk keg- anasan di tempat kerja. Ini termasuk ancaman dan tindakan keganasan, serta mengugut, tingkah laku mengancam, mem- buli dan cuba menanam rasa takut pada orang lain. Senjata tidak dibenarkan di tempat kerja kecuali anda telah menerima kelulusan bertulis terlebih dahulu dari pihak Peguam Pembela Umum, selaras dengan undang-undang tempatan. Jika anda pernah melihat atau mengesyaki keganasan atau ancaman keganasan di tempat kerja, dengan serta-merta hubungi pen- gurus anda, Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Keselamatan, Jabatan Undang-undang atau di 1-800-VALVOLINE (Talian Bantuan Global Etika dan Pematuhan), mengikut kesesuaian. Jika anda percaya bahawa seseorang itu dalam bahaya, hubungi pegawai keselamatan bangunan atau pihak berkuasa tempatan terlebih dahulu.
Untuk melindungi alam sekitar, kami membuat produk-produk yang boleh dihasilkan, diedarkan, digunakan dan dikitar semula atau dilupuskan dengan selamat. Kami juga berusaha untuk menghapuskan atau mengurangkan pelepasan, buangan dan sisa daripada operasi kami, dan menggalakkan kecekapan tenaga dan pemuliharaan sumber.
Kami memastikan pelanggan kami mempunyai maklumat pent- ing keselamatan supaya mereka dapat menguruskan risiko dan memaklumkan kepada pihak berkepentingan.
KAMI MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG SEDAR TENTANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN, MEMERLUKAN PEMATUHAN DAN
MENERIMA PENGAWASAN PRODUK DAN PERSEKITARAN.
29KOD ETIKA VALVOLINE
SIAPA BOLEH D IHUBUNGI UNTUK BANTUAN Talian Bantuan Pekerja Amerika Syarikat dan Kanada 1 800 VALVOLINE (800 825 8654)
Australia 0011 800 825 8654
Brazil 0 800 825 8654
China 800 825 8654
United Kingdom 00 800 825 8654
Negara-negara lain 1 859 202 3865 (panggilan caj balik)
Jabatan Komunikasi dan Hal Ehwal Korporat Amerika Syarikat dan Kanada 1 800 VALVOLINE Di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Lihat arahan pendailan di atas
Program Bantuan Pekerja Amerika Syarikat dan Kanada sahaja 1 800 522 6330
Kecemasan Alam sekitar, Kesihatan, Keselamatan dan Keselamatan atau Kejadian Amerika Syarikat dan Kanada 1 800 VALVOLINE (800 825 8654)
Australia 0011 800 825 8654
Brazil 0 800 825 8654
China 800 825 8654
United Kingdom 00 800 825 8654
Negara-negara lain 1 859 202 3865 (panggilan caj balik)
Kaunsel Am Amerika Syarikat dan Kanada 1 859 357 7859 Di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Lihat arahan pendailan di atas
Jabatan Sumber Manusia Amerika Syarikat dan Kanada 1 800 VALVOLINE 1 800 VALVOLINE Di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Lihat arahan pendailan di atas
Jabatan Undang-undang Amerika Syarikat dan Kanada 1 859 357 7405 Di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Lihat arahan pendailan di atas
Berkaitan Perubatan Pekerja Amerika SYarikat dan Kanada 1 800 VALVOLINE Di luar Amerika Syarikat dan Kanada. Lihat arahan pendailan di atas
30KOD ETIKA VALVOLINE
PENGECUALIAN Kami mesti mematuhi semua Kod kami. Jika anda ingin mendapatkan pengecualian peruntukan Kod ini, anda mesti sepenuhnya mendedahkan keadaan tertentu anda secara bertulis kepada Jabatan Undang-undang untuk kelulusan sebelum mengambil sebarang tindakan. Jika pengecualian yang diberi kepada ahli lembaga pengarah atau pegawai eksekutif Valvoline yang berkaitan dengan mana-mana elemen definisi kod etika yang dinyatakan dalam Seksyen 406 (i) Akta Sarbanes-Oxley 2002, Valvoline akan mendedahkan pengecualian seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan-peraturan bursa saham berkenaan.
IBU PEJABAT GLOBAL