pertanian - 103.8.163.254103.8.163.254/document/upload/nnanicfmarn6  · pdf filesekitar...

Click here to load reader

Post on 22-Apr-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

beritaberitaberita

PERTANIAN

Bil 12/2007 Edisi DISEMBERBil 12/2007 Edisi DISEMBERBil 12/2007 Edisi DISEMBER

Projek Ternakan Ikan Keli Dalam Kanvas

Industri Tanaman Nangka Pertubuhan Peladang

Pengkulturan Rumpai Laut PPK Merbok

PPK Sri Medan Membangun Bersama Ahli

Sektor pertanian yang di l ihat semakin berkembang masa kini dengan pelbagai projek pengeluaran yang berasaskan pertanian telah membantu meningkatkan pengeluaran makanan dalam negara dan mengurangkan kos makanan yang diimport. Pada tahun 2000, jumlah import makanan adalah sebanyak RM 11.2 bilion berbanding dengan eksportnya, RM 6.9 bilion. Ini bererti defi sit perdagangan ialah RM 4.3 bilion. Peningkatan pengeluaran makanan dalam negara telah dapat mengurangkan defi sit tersebut kepada RM 2.6 bilion pada tahun 2005 dan pada tahun 2010 ia dijangka mencapai RM 0.4 bilion.

Melihat kepada peluang-peluang yang mampu menjana ekonomi, Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Tanah Merah, Kelantan telah mengusahakan projek ternakan ikan keli dalam kanvas yang turut melibatkan ahli PPK. Keputusan untuk mengusahakannya diambil selaras dengan saranan kerajaan agar pengeluaran makanan dalam negara ditingkatkan bagi memenuhi permintaan dan mengurangkan pergantungan dari luar.

Selain daripada menyahut saranan kerajaan, PPK juga mempunyai objektif khusus dalam mengusahakan projek tersebut. Antara objektif tersebut ialah:

Memajukan kawasan tanah terbiar milik peserta seluas 2 hektar untuk dijadikan kawasan pengeluaran makanan khususnya dengan ternakan ikan keli dalam kanvas.

Menjadikan kawasan tersebut sebagai projek yang boleh melatih/membimbing peladang sekitar yang berminat untuk mengusahakan ternakair serupa.

Mewujudkan skim payung atau perladangan kontrak (contract farming) kepada peladang sekitar untuk jaminan pemasaran hasil pengeluaran dan pemindahan teknologi.

Membantu meningkatkan KDNK Negeri Kelantan khususnya dalam bidang pertanian dan industri asas tani.

Ternakan Ikan Keli Dalam Kanvasprojek Oleh : Rohman Jasmani (Ibu Pejabat LPP)

Tapak projek ternakan ikan keli dalam kanvas seluas 1.3 hektar itu terletak bersebelahan pejabat PPK. Kawasan tersebut amat sesuai untuk ternakan ikan air tawar kerana bentuk muka bumi yang rata membolehkan bekalan air bawah tanah mudah diperolehi. Di samping itu, kedudukannya yang berhampiran dengan jalanraya menyebabkan keperluan asas seperti elektrik dan air mudah diperolehi, manakala pemasaran hasil boleh dilakukan mengikut jadual.

Ikan keli dari sepsis eksotika (Clarias gariepinus) dan Afrika (lazera) yang dikenali sebagai African catfi sh, sharp tooth catfi sh atau Nile catfi sh diternak kerana permintaan yang tinggi untuk kegunaan restoran dan pengguna tempatan.

Ternakan ikan keli dalam kanvas dilakukan bagi mendapatkan hasil yang bermutu tinggi dan konsisten. Dengan kaedah ini ternakan dapat dilaksanakan secara berterusan kerana jadual serta kaedah pengurusannya dapat disusun dengan rapi menggunakan teknologi terkini di samping memudahkan kerja-kerja pengawalan penyakit dan musuh. Perlaksanaan projek adalah secara sistem perladangan berkontrak atau skim payung di mana peserta akan dibekalkan segala pengetahuan, teknologi dan pasaran. Seramai lima orang peserta yang terdiri daripada ahli PPK terlebih dahulu diberi latihan dan tunjuk ajar secara praktikal berkaitan kaedah dan penggunaan teknologi ternakan tersebut.

Ikan keli yang diternak lebih bersifat omnivore dengan menjadikan bahan buangan sayuran, invertibrat akuatik, ikan kecil dan puing (detritus) sebagai sumber makanan. Sementara itu terdapat beberapa ciri-ciri lain yang menjadikan ikan keli jenis tersebut pilihan kebanyakan penternak, antaranya ialah:

* Boleh matang dan mudah membiak di dalam kurungan , termasuk pembiakan aruhan.

BeritaTRANSFORMASI Pertanian Edisi 122007 Lembaga Pertubuhan Peladang

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

2 BeritaTRANSFORMASI Pertanian Edisi 122007 Lembaga Pertubuhan Peladang

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

3

Strategi menambahkan sumber bekalan makanan dalam negara bukan sahaja dapat

mengurangkan tekanan infl asi barangan yang diimport bahkan juga oleh mainan pengeluar-

pengeluar makanan dalam negara sendiri.

* Boleh membesar dengan cepat.

* Boleh diternak dengan kepadatan tinggi, sama ada melalui sistem monokultur atau polikultur.

* Boleh tahan dan bertoleransi kepada pelbagai keadaan kualiti air, misalnya pada kemasinan air sehingga 29 bahagian perseribu (ppt).

Kolam kanvas dengan saiz 1.22 meter lebar dan 3.05 meter panjang dengan ketinggian 0.92 meter dibina secara berdampingan sebanyak dua baris dan setiap peserta diperuntukan sebanyak 18 kolam dengan kapasiti 112 ekor/meter persegi atau 600 ekor setiap kolam menjadikan jumlah ternakan 10,800 ekor sepusingan.

Anak ikan bersaiz 10 cm dimasukkan ke dalam kolam mengikut kapasiti yang disyorkan. Bagi memastikan ikan mampu hidup dan membesar tanpa gangguan, air kolam perlu ditukar dengan kadar sebanyak 30% sehari. Pemberian makanan rumusan yang dihasilkan daripada bahan-bahan tumbuhan dan haiwan serta vitamin dan garam galian adalah disyorkan. Makanan jenis ini digunakan kerana ia didapati lebih seimbang, bersih, mudah diperolehi dan disimpan serta mempunyai kadar penukaran makanan yang cekap.

Makanan yang dicadangkan hendaklah mempunyai kandungan protein mentah 25-30%, lemak 3%, gentian 8%, abu 16%, kelembapan 12% dan fosforus 1%. Makanan diberi dua kali sehari pada pukul 7.30 pagi dan 5.00 petang secara sedikit demi sedikit sehingga ikan berhenti makan. Kadar pemberian makanan ialah 3-12% berat badan ikan/hari bergantung kepada tahap penerimaannya dan peringkat pembesaran.

Bagi mengelakkan pencemaran air yang terjadi melalui tidakbalas daripada najis ikan dan lebihan makanan yang tinggal, penukaran air dilakukan dengan menggantikan separuh daripada air kolam sepusingan.sepusingan. dengan menggantikan separuh daripada air kolam dengan menggantikan separuh daripada air kolam

BeritaTRANSFORMASI Pertanian Edisi 122007 Lembaga Pertubuhan Peladang

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

2 BeritaTRANSFORMASI Pertanian Edisi 122007 Lembaga Pertubuhan Peladang

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASIBERITA TRANSFORMASIBERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

3

dengan air baru. Ini boleh dilakukan sebulan sekali jika keadaan air menjadi sangat tercemar di mana warna air menjadi kehitaman. Bagi kolam yang mempunyai bekalan air yang cukup, penukaran air berterusan adalah digalakkan.

Ikan keli mencapai tahap matang dan boleh dipasarkan setelah tiga bulan diternak dengan saiz mencapai 25-30 cm panjang dan berat 200 gm seekor. Seminggu sebelum dipungut, paras air kolam dicadang diturunkan keparas sepertiga kolam supaya ikan dapat membentuk lapisan kul i t tebal bagi memudahkan pengendal ian semasa penuaian hasil. Ikan perlu diberi makan dua hari sebelum ditangkap. Kolam dikeringkan perlahan-lahan sebelum senja supaya hasil dapat diambil dalam keadaan cuaca persekitaran yang sejuk menggunakan pukat atau tangguk apabila paras air cukup rendah.

Hasil ikan keli yang dikeluarkan akan diambil oleh PPK Tanah Merah melalui sistem perladangan kontrak

dan akan dipasarkan terus kepada pemborong tempatan atau jualan terus dari ladang. Sepanjang tempoh perlaksanaan projek, peluang-peluang dan saluran kedua pasaran akan dibangunkan untuk menjamin peserta-peserta mendapat pulangan yang baik dan masalah lambakan dapat diatasi.

Secara purata, peserta ternakan ikan keli ini mampu memperolehi pendapatan tambahan sebanyak RM17,160 setahun atau RM3,432 seorang. Ini bermakna setiap perserta akan memperolehi tambahan pendapatan sebanyak RM3,432 setahun atau bersamaan RM286 sebulan.

Projek ternakan ikan keli dalam kolam kanvas yang diusahakan oleh PPK adalah untuk mengatasi masalah pengurusan dan pengawalan stok ikan serta penyakit dalam tanah. Ia juga dapat menggalakkan pengeluaran secara berterusan dan membantu ahli-ahli memperoleh pendapatan sampingan bagi meningkatkan ekonomi mereka.

BeritaTRANSFORMASI Pertanian Edisi 122007 Lembaga Pertubuhan Peladang

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

4 BeritaTRANSFORMASI Pertanian Edisi 122007 Lembaga Pertubuhan Peladang

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

BERITA TRANSFORMASILEMBAGA PERTUBUHAN PELADANGLEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG

5

Oleh : Tajul Nizam Shahadan (Ibu Pejabat LPP)PERTUBUHAN PELADANG

PENGENALAN

Nangka atau nama saintifiknya Antocarpus heterophyllus adalah salah satu jenis buah yang tersenarai dalam Dasar Pertanian Negara. Sejenis buah tropika yang berpotensi untuk pasaran domestik, eksport dan gantian eksport sama ada dalam bentuk segar atau diproses.

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) telah memberi tumpuan terhadap buah nangka mulai tahun 2002 dengan membuat perancanga

View more