perpustakaan negara malaysia data pengkatalogan-dalam ... perubatan wanita 131 • penyelesaian...

Download Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam ... Perubatan Wanita 131 • Penyelesaian Ketika

Post on 27-Oct-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

  Zaharudin Muhammad Sakit Puan & Perbidanan : fardu kifayah yang terabai / Zaharudin Muhammad. Bibliografi: ms. 139 ISBN 978-967-361-071-6 1. Gynecologic diseases. 2. Women--Diseases. 3. Health--Religious aspects--Islam. I. Judul. 297.63

  Sakit Puan & Perbidanan : fardu kifayah yang terabai @ 2013 oleh Zaharudin Muhammad

  Hak penerbitan oleh Kemilau Publika Sdn Bhd. Tidak dibenarkan mengulang cetak mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain, sebelum mendapat izin secara bertulis daripada KEMILAU PUBLIKA SDN BHD. Pihak penerbit tidak bertanggungjawab atas kesilapan maklumat walaupun langkah berjaga-jaga sudah diambil.

  Cetakan pertama, Mei 2013 ISBN 978-967-361-071-6 Font: Adobe Garamond Pro 12/15

  Penerbit Eksekutif : Masri Abu Soed Penasihat Syariah : Ustaz Zainudin Hashim Editor Syariah : Khairul Anwar Mohd Ariff Editor Urusan : Sazlindawati Suhaimi Editor : Solehah Abu Bakar/ Nazrie Haslieanie Mohd Kobri

  Konsep/ Perwajahan Kulit : La Khauf Curve Perwajahan Isi : Siti Munirah Mat Tap Pemasaran : Wahyudi Mohd Yatim & The Backbone

  Diterbitkan oleh: Kemilau Publika Sdn Bhd 22F, SU Mall, Jalan Bidara 8, Saujana Utama 47000 Sg. Buloh, Selangor. Tel: 03-6038 8314/15 Faks: 03-6038 8341 emel: sales@kemilau.net.my www.kemilau.net.my www.facebook.com/bukukemilau

  Dicetak oleh: Percetakan Zafar Sdn Bhd Lot 18, Jln 4/10B, Spring Crest Industrial Park, 68100 Batu Caves, Kuala Lumpur

 • Kandungan

  Kandungan v Kalam Penerbit vii Pengantar Penulis x Pengantar Obstetrik dan Ginekologi (O&G) xvii Mukadimah Cetakan Kemaskini xix

  Bab 1: Asas-asas Pengenalan 1 Definisi Sakit Puan dan Perbidanan 1• Hukum Asas Serta Disiplin Perubatan Islam 2• Hukum Asas Perubatan Antara Lelaki dan • Perempuan Serta Maqasid Syariah Atau Tujuan Syarak di Sebaliknya 7 Lelaki Dibolehkan Mengubati Wanita Dengan • Syarat Tertentu 17 Darurat Boleh Mengharuskan Perkara yang • Diharamkan Dengan Syarat Perkara yang Diharamkan Lebih Kecil Berbanding Darurat Tersebut 20 Isu Perbidanan dan Perbezaan Dengan • Penyakit-penyakit Lain 23 Aurat Adalah Simbol Maruah dan Bahagian Sulit • Adalah Mahkota 27 Dilema Antara Menjaga Maruah dan Menjaga Nyawa 31•

 • vi

  Sakit Puan dan Perbidanan: Dilema Aurat Wanita Ketika Bersalin

  Bab 2:Situasi, Realiti dan Implikasinya 37 Contoh-contoh Pengakuan Ibu Bersalin 37• Implikasi Berdasarkan Realiti dan Situasi Berdasarkan • Pengalaman Responden 52

  Bab 3:Satu Pandangan Berasaskan Syariat 65 Dari Sudut Pesakit 65• Dari Sudut Suami Apabila Bahagian Sulit • Isteri Diperiksa oleh Doktor Lelaki 73 Garis Panduan Cemburu Menurut Islam 78• Dari Sudut Doktor dan Pelajar Perubatan 84• Dari Sudut Pandangan Kerajaan 109•

  Bab 4:Penyelesaian 122 Realiti Hospital Islam Malaysia • pada Hari Ini dan Harapan 122• Skop Penyelesaian 129• Mengambil Inti Pati, Bukan Mengambil Keseluruhan 130• Memberikan Kesedaran Kepada Pelajar • Perubatan Wanita 131 Penyelesaian Ketika Kekurangan Doktor Wanita dan • Peranan Doktor Lelaki Ketika Ini 133 Perubatan Tradisional Melayu Perlu Diformalkan • Dan Digabungkan Dengan Perubatan Moden 135 Peranan Pelajar Perubatan Perempuan 141• Peranan Kerajaan (Kementerian Pendidikan dan • Kementerian Kesihatan) 144 Usaha Penyelesaian Secara Menyeluruh Perlu • Dilakukan oleh Semua Pihak 146 Tempoh Penyelesaian 148•

  Penutup 150 Lampiran Khas 1 154 Lampiran Khas 2 158 Rujukan 192 Biodata Penulis 196

 • Kalam Penerbit

  Barang kali kita semua telah mengetahui akan hakikat ini. Betapa menyeru kepada kebaikan atau amar makruf itu adalah sesuatu yang amat besar nilainya di sisi Allah, waimma hanya dengan sepatah kata. Selagi mana kita sentiasa istiqamah dengan usaha menyeru kepada ketaatan terhadap Allah, sama ada melalui lidah mahupun pena, ia pasti akan menjadi sebahagian daripada amal soleh kita sebagai hamba-Nya di muka bumi ini.

  Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang yang menyerah diri?”

  (Fussilat: 33)

 • viii

  Sakit Puan dan Perbidanan: Dilema Aurat Wanita Ketika Bersalin

  Melalui ukiran kata pada lembaran buku yang dipersembahkan kepada khalayak, ia merupakan refleksi komitmen kami untuk mendokumentasikan himpunan perkataan yang mampu menyeru untuk memperteguhkan ketaatan mereka kepada Yang Maha Berkuasa.

  Mungkin lembaran buku yang dipersembahkan tidak mampu mengungkapkan kesempurnaan ilmu yang amat luas ruang lingkupnya, tetapi sekurang- kurangnya ia menjadi sebahagian daripada ruang untuk pembaca mencapai kesempurnaan tersebut. Kombinasi ilmu yang terkandung pada setiap buku yang kami persembahkan, ditambah dengan pelbagai sumber ilmu lain yang mampu dicapai oleh pembaca, mudah-mudahan dapat mencetuskan benih-benih pengetahuan yang segar di minda pembaca. Lantas, kelak ia akan tumbuh subur menjadi banat atau rimba ilmu yang berharga jua menaungi setiap usaha pembinaan tamadun kemanusiaan yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah.

  Tiada yang lebih bermakna selain daripada kepuasan pembaca meneguk manisnya ilmu yang terkandung daripada setiap buku yang dipersembahkan. Dan tiada yang lebih berharga selain daripada menjadi sebahagian daripada pemangkin pembinaan tamadun cintakan ilmu dalam kalangan khalayak. Biarpun ia harus melalui ruang waktu yang panjang, tetapi ia tetap bernilai. Persis pepatah lama Cina yang berbunyi, ‘andai inginkan kebahagiaan setahun, semailah benih, andai inginkan kebahagiaan sepuluh tahun, tanamlah pokok dan andai inginkan kebahagiaan seratus tahun, didiklah manusia.’

 • ix

  Kalam Penerbit

  Justeru ruang waktu yang lama tidak sesekali mematahkan semangat. Apa yang dipersembahkan adalah lembaran ilmu yang diharap menjadi himpunan kata sebagaimana yang dimaksudkan oleh-Nya melalui surah Fussilat, ayat 33. Manfaat jua yang tersimpul menjadi harapan kami tatkala limpahan ilmu daripada buku terbitan kami usai dicicip pembaca.

  Selamat membaca,

  KEMILAU PUBLIKA