permainan bola jaring @ sk st mary

of 30 /30
OLEH PN HASLINDA MIDY PENOLONG KANAN KOKUM SK ST MARY PAPAR PERMAINAN BOLA JARING

Author: haslinda-midy

Post on 21-May-2015

2.075 views

Category:

Sports


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PERMAINANBOLA JARING OLEH PN HASLINDA MIDYPENOLONG KANAN KOKUM SK ST MARY PAPAR

2. TAHUKAH ANDA?SUKAN INI DIGANBUNGKAN DENGAN SUKAN BOLAKERANJANG YANG JUGA MENGGUNAKAN KERANJANG SEBAGAI GOL?SUKAN INI MERUPAKAN SATU-SATUNYA JENIS SUKAN DI DUNIA YANG KHUSUS DIMAINKAN OLEH WANITA.BOLA JARING MULA DIMAINKAN PADA TAHUN 1981 DI AMERIKA SYARIKAT DAN SEMENJAK ITU SUKAN INI SEMAKIN POPULAR KEPADA SEMUA GOLONGAN TIDAKKIRA USIA. 3. PROGRAM PERTANDINGANPelbagai kejohanan/sukan telah disertai oleh PBJM setelahbergiat aktif antaranya ;Kejohanan Bola Jaring Remaja Dunia (pertama kali pada tahun1998 ~ Canberra, Australia)Kejohanan Bola Jaring Asia (pertama kali pada tahun 1985 ~Kuala Lumpur)Kejohanan Bola Jaring Remaja Asia (pertama kali pada tahun1994 ~ Hong Kong)Sukan Komanwel ke XVI (kali pertama tahun 1998 ~ KualaLumpur)Sukan SEA Ke XXI (kali pertama pada tahun 2001 ~ KualaLumpur) 4. VISI & MISI PBJM VISIPBJM SELAKU BADAN SUKAN WANITA TERUNGGULMAMPU MEMPERKASAKAN SUKA BOLA JARING & SEKALIGUS CEMERLANG DI PERINGKAT ASIA MISI MEMPERTINGKATKAN & MEMANTAPKAN MUTUPERMAINAN SUKAN BOLA JARING DI MALAYSIAMENERUSI PROGRAM PEMBANGUNAN UNTUK ATLET DAN KEPEGAWAIAN SELARAS DENGAN SLOGAN BOLA JARING MEMBINA GENERASICEMERLANG 5. OBJEKTIF Memajukan dan mengembangkan permainan BolaJaring mengikut undang-undang seperti mana yangtelah ditetapkan oleh persatuan Bola JaringAntarabangsa (IFNA) Bertindak sebagai badan penyelaras bagi semua ahli-ahli gabungan Mengawasi segala aspek permainan Bola Jaring diseluruh Malaysia Bertidak sebagai badan penganjur dan pengawal diMalaysia untuk pertandingan kebangsaan danantarabangsa berpandukan kepada undang-undangpermainan yang telah ditetapkan oleh PersekutuanPersatuan Bola Jaring Asia (IFNA) dan peraturanpertandingan yang ditetapkan sendiri oleh PBJM 6. PERATURAN & PERALATANPERMAINAN BOLA JARING 7. PERALATANSukan ini tidak memerlukan peralatan yang banyaksekadar peralatan seperti berikut;BolaGelangangTiang gol10 orang pemain (7 pemain utama & 3 simpanan)2 orang pengadil 8. BOLA Bersaiz 5 Ukur lilit ~ 99cm 102cm Berat ~ 6.3 7.26 kg Diperbuat daripada kulit @ getah 9. TIANG GOL Diletakkan pada kedua-dua belah gelangang Ketinggian ~ 30.5 m (10kaki) Diperbuat daripada besi Ukur lilit bulatan jaring ~38cm Tiang perlu dibalutdengan karung guniapabila pertandingandiadakan bagimengelakkan kecederaan 10. GELANGGANG Permukaan ~ keras & rata Boleh dimainkan di padang berumput (kawasanterbuka) @ padang bersimen @ parket (kawasantertutup) Garis sepanjang 30.50m dinamakan garisan tepimanakala garis 15.25m dinamakan garisan gol.Gelanggang terbahagi kepada 3 sempadan yangdipanggil kawasan menjaring ataupun kawasan Ddimana tiang gol didirikan pada pusat bulatan 11. UKURAN GELANGANG DAN TIANG 12. PEMAIN Terdiri daripada 7 orang pemain utama dan 3 pemainsimpanan Setiap pemain mempunyai fungsi tersendiri Kedudukan pemain adalah seperti berikut; GK ~ Penjaring gol GD ~ Pertahanan gol WD ~ Pertahanan sayap C ~ Pemain tengah WA ~ Penyerang Sayap GA ~ Penyerang Gol GS ~ Penjaring gol 13. KEDUDUKAN PEMAIN 14. KEDUDUKAN & KAWASAN PERMAINAN Kawasan bermain bagi setiap pemain: Kawasan bermain bagi setiap pemain:(GS) Penjaring Gol (GS) Penjaring Gol--1, 21, 2(GA) Penyerang Gol (GA) Penyerang Gol--1, 2, 31, 2, 3(WA) Penyerang Tepi (WA) Penyerang Tepi -- 2, 3 2, 3(C) (C) Pemain Tengah Pemain Tengah -- 2, 3 2, 3(WD) Pengadang Tepi (WD) Pengadang Tepi --3, 43, 4(GD) Pengadang Gol (GD) Pengadang Gol--3, 4, 53, 4, 5(GK) Penjaga Gol (GK) Penjaga Gol--4, 5 4, 5 15. PENGADIL Bertanggungjawab memastikanpertandingan berjalan lancar Memastikan semua pemain bermaindengan bersih dan mengikutiperaturan ditetapkan Orang yang paling berkuasa dalamgelangan & segala keputusanpengadil adalah muktamad Terdapat 2 orang pengadil & 2orang pegawai bertugas sebagaipenjaga masa & pencatat jaringan Pengadil lazimnya terdiri daripadaperempuan tetapi ada terdapat jugapengadil lelaki 16. PAKAIAN Pakaian seragam yang sesuai terdiri daripada baju tshirt,seluar pendek @ panjang, skirt, stokin & kasut kanvas Mememakai pakaian seragam berhuruf ~ bibs Huruf pada bibs mestilah jelas di depan & belakang Barang kemas & aksesori tidak boleh di pakai semasapertandingan Kuku hendaklah di potong pendek Pemilihan kasut sesuai dengan tempat permainan samaada di dalam dewan mahupun padang (kasut spike amattidak digalakkan 17. CARA BERMAIN Pemain dalam gelangan seramai 7 orang setiappasukan (14 orang dalam satu gelanggang) 2 orang pengadil berada diluar gelangan Tempat permain perlu diketahui oleh pemain Peraturan & undang2 pemain seperti membuatjaringan, melakukan kesalahan, membuat hantaran,membuat lontaran penalti, membuat hantaranpercuma, menjaringkan gol & menggantikan pemainjuga hendaklah diketahui oleh setiap pemain 18. TEMPOH PERMAINAN Permainan biasanyadikira 2 suku waktu(setiap suku ialah 15minit rehat 3 minit) &ada juga 4 suku waktu(setiap sukupermainan 15 minit ,rehat tengah 5 minit& rehat awal danakhir adalah 3 minit) 19. PERATURAN2 LAIN Peraturan pertandingan perlu dipatuhi oleh semua pemain Pemain boleh menangkap bola dengan satu tangan atau dua belah tangan Boleh menepis @ menampar bola ke arah pemain lain dalam pasukannyaketika bola sedang dimainkan Setelah menangkap bola, pemain perlu melontarkannya kepada rakan laindalam masa 3 saat Pemain tidak dibenarkan untuk menguling bola @ memegang sambilberlari @ melontar ke arah udara dan menangkapnya semula @menatuhkannya & mengambilnya semula (dropball) Pemain tidak boleh sengaja menendang bola, merampas daripada tanganlawan, menumbuk @ memainkan bola apabila berada di lantaigelanggang Tidak dibenarkan untuk mendapatkan sokongan tiang semasamenjaringkan gol @ menggoyangkan tiang gol semasa pihak lawanmembuat jaringan 20. UNDANG-UNDANG BOLA JARING 21. UNDANG-UNDANG 9 (KELUAR KAWASAN)9.1 PEMAIN KELUAR KAWASAN9.1.1 Pemain dengan atau tanpa bola dianggap keluarkawasan jika memasuki kawasan selaindaripada kawasan bermainnya.9.1 .2 Pemain boleh menjangkau dan mengambil bola dari kawasan di luar kawasan bermainnya atau menumpang atau menyokongsokong di atas bola di luar kawasan bermainnya. PENALTI - Hantaran Percuma kepada pasukan lawan di tempat di mana kesalahan berlaku. 22. 9.2 KELUAR KAWASAN SERENTAKApabila dua orang pemain berlainan pasukan keluar kawasan serentak :- (i)Jika kedua-dua orang pemain tidakmenyentuh bola, mereka tidakdidenda dan permainan diteruskan; (ii) Jika salah seorangmemegang atau menyentuh bola,lambungan dilakukan antara kedua-dua pemain berkenaan dalamkawasan bermain mereka sendiri kecualisepertimana diperuntukkan di bawahUndang-Undang 9.2 (iv); 23. (iii)Jika kedua-dua pemain memegang atau menyentuh bola, lambungan dilakukan antara kedua-dua pemain berkenaan dalam kawasan bermain mereka sendiri kecuali sepertimana diperuntukkan di bawah Undang- Undang 9.2(iv); (iv)Jika seorang pemain yang hanya dibenarkan dalam Kawasan Gol, masuk ke Kawasan Tengah dan seorang pemain lawan keluar kawasan serentak ke Kawasan Gol, seorang atau kedua-duanya menyentuh bola, lambungan dilakukan dalam Kawasan Tengah antara mana-mana dua pemain lawan yangdibenarkan dalamkawasan tersebut. 24. UNDANG-UNDANG 10(KELUAR GELANGGANG)10.1 Bola Keluar Gelanggang apabila :- (i)Menyentuh tanah di luar Gelanggang; (ii) Menyentuh objek atau orang yang berada diluar Gelanggang; (iii)Dipegang oleh pemain yang menyentuhtanah, objek atau orang yang berada diluar Gelanggang.PENALTI bagi Undang-Undang 10.1 Hantaran ke dalam kepada pasukan lawan pemain yangakhir menyentuh bola, diambil di tempat bola melintasigarisan. 25. 10.2 Bola yang menyentuh bahagian tiang gol dan melantunsemula ke dalam gelanggang tidak dianggap keluargelanggang.10.3 Pemain dianggap keluar gelanggang, jika ketikamenyentuh atau menangkap bola, mana-mana bahagianbadannya menyentuh tanah, objek atau orang yang beradadi luar gelanggang.10.4 Pemain yang tidak menyentuh bola boleh berdiri ataubergerak ke luar gelanggang tetapi masuk semulasebelum memainkan bola dan tiada lagi sentuhan dengantanah di luar gelanggang.PENALTI bagi Undang-Undang 10.3 hingga 10.4 Hantaran Ke Dalam kepada pasukan lawan di tempat dimana pemain itu keluar Gelanggang. 26. 10.5 Jika bola diterima serentak oleh dua orangpemain berlainan pasukan dan salah seorangdaripada mereka mendarat di luargelanggang, maka satu lambungan akandilakukan di dalam gelanggang antara duapemain berkenaan di tempat kejadianberlaku. 27. 10.6 Pemain yang keluar gelanggang untukmengambil bola atau membuat hantaran kedalam dibenarkan masuk semula ke dalamgelanggang.PENALTI bagi Undang-Undang 10.6 Hantaran Penalti atau Hantaran atauJaringan Penalti kepada pasukan lawan ditempat di mana pemain yang bersalah berdiri. 28. 10.7 Pemain yang keluar Gelanggang tanpa sebab yangmunasabah (seperti bukan mengambil Hantaran Ke Dalamatau mengambil bola atau mendapatkan kedudukanpermainan yang lebih baik) tidak boleh masuk ke Gelanggangsemasa permainan sedang berjalan, kecuali:- i. Selepas satu jaringan dibuat; ii.semasa pemberhentian untuk kecederaan iii. selepas masa rehat.PENALTI bagi Undang-Undang 10.7 Hantaran Percuma kepada pasukan lawan di tempat bolaberada semasa permainan diberhentikan. Pemain berkenaanhendaklah meninggalkan Gelanggang sehingga golseterusnya dijaringkan atau sehingga masa rehat yangberikut. 29. KOLEKSI GAMBAR 30. SEKIAN TERIMA KASIHMAJULAH SUKAN UNTUKNEGARA ******************************