permainan bola baling

Download Permainan bola baling

Post on 21-May-2015

9.696 views

Category:

Sports

244 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Permainan Bola Baling SK St Mary Papar

2. Sejarah 1909 - Torball - Russia 1917 - Handball - Jerman 1926 - dunia - Amsterdam 1936 - olimpik - Berlin 1976 - Malaysia oleh Lim Hock (diperkenalkan) 1979 - peringkat kebangsaan 1985 - Pestarama Maktab 1987 - Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) 1994 - komanwel (PBBM) @ tuan rumah 3. Padang & Gelanggang Dimainkan dalam atau luar dewan Dimainkan dalam dua pasukan Setiap pasukan ada tujuh pemain Dua orang pengadil Ukuran gelanggang 40m panjang 20m lebar Tiang gol didirikan dalam kawasan gol yangjejari 6m dari tepi tiang gol dan 7m darigarisan penjaga gol (3m panjang 2m tinggi) Menggunakan bola kecil bersaiz 2 (wanita 14ke atas ), saiz 3 (lelaki 16 ke atas) atau saiz1(perempuan 8-14 /lelaki 8 - 16) 4. Kemahiran Asas1. Berlari2. Melompat3. Hantaran bola4. Menyambut bola5. Menjaring gol6. Mengelecek bola dengan tangan7. Mengadang8. Menjaga gol 5. Kemahiran Pertama: Hantaran Bolaa. Hantaran bahub. Hantaran lantunc. Hantaran aras dadad. Hantaran lompate. Hantaran sisi 6. Hantaran BahuCara menghantar bola yang sering digunakan olehpemain dalam permainan Bola Baling. Biasanya,cara ini dilakukan semasa membuat hantaranjauh. Kelebihan cara ini ialah persediaan hantaranini boleh mengelirukan pihak lawan. Dari keadaanbersedia, pemain boleh terus mengelecek,menjaring, menukar hala hantaran ataumemusingkan badannya. 7. Hantaran LantunDilakukan apabila membuat hantaran secaramengejut. Kelemahannya adalah bola itu dapatdisekat oleh pihak lawan yang bertindak balaspantas. Hantaran ini biasanya dilakukan dengansebelah tangan. 8. Hantaran Aras DadaBerasal daripada kemahiran yang sama dalampermainan bola keranjang. Sesuai untuk hantaranjarak dekat di aras dada. Pergerakan bola ituadalah hasil tolakan dari jari-jari tangan. Tanganhendaklah ikut lajak di akhir tolakan. 9. Hantaran LompatIni adalah satu lagi gerak keliru yang berasal daripermainan bola keranjang. Biasanya apabilaseorang penyerang melompat untuk menjaringtidak berpeluang membuat demikian, ia akanmembuat hantaran terus kepada kawannyasupaya bola tidak terlepas kepada pihak lawan 10. Hantaran SisiCara hantaran sisi juga digunakan bila membuathantaran jarak dekat dan pantas. Pemain tidakperlu memusingkan badannya untuk menghadapke arah penerima hantarannya apabila hantaransisi dilakukan. Hantaran cara ini banyakmelibatkan pergerakan pergelangan tangan danmemang sesuai bagi pemain yang mempunyaitapak tangan yang besar. 11. Kemahiran Kedua: Menangkap Bola Prinsip utama dalam menangkap bola ialahmengawal, mematikan kelajuan bola,memegangnya dengan baik dan terusmengawalnya dengan menggunakan kedua-duabelah tangan yang berkedudukan relaks. Pelbagai cara tangkapan boleh dilakukandengan paling penting ialah setiap tangkapanhendaklah dilakukan dengan tepat tanpamengira kelajuan atau jenis hantaran yangdibuat oleh rakan. Bagaimanapun, tangkapanyang tepat dan betul bermula daripadalontaran atau hantaran yang tepat atausempurna. 12. Cara Menangkap Bola Dengan kedua belah tangan bola aras mukaApabila hendak menangkap bola setinggi arasmuka, pemain seboleh-bolehnya hendaklahberada di belakang hala pergerakan bola itu.Kedua-dua belah tangan dihulur secara lurus kehadapan untuk menangkap bola. Sebaik sahajaditangkap bola hendaklah dibawa dekat badanuntuk kawalan yang lebih baik. 13. Cara Menangkap Bola Dengan kedua belah tangan bola rendahUntuk menangkap bola rendah pemain perlumerendahkan badannya dan kedua-dua belahtangan dihulur untuk menerima bola yangmenuju kepadanya. Jari-jari menghala kebawah semasa menangkap bola. 14. Cara Menangkap Bola Dengan sebelah tanganCara ini hanya dapat dilakukan dalam situasiapabila penerima bola tidak menghadapitekanan atau gangguan daripada pihak lawansemasa hantaran dibuat. Penerima hendaklahmemerhatikan bola sehingga dapatditangkapnya. Untuk kawalan bola yang kemas,keseluruhan tapak tangan yang menangkapbola hendaklah berada di belakang bola. 15. Cara Menangkap Bola Menangkap Bola TinggiJika perlu pemain hendaklah melompat untuk menangkap bola hantaran tinggi. Faktor yang sangat penting dalam situasi ini adalah lompatan hendaklah dibuat pada masa yang tepat. Kedua-dua belah tangan dihulur ke atas untuk menangkap bola. Sebaik sahaja mendarat, bola hendaklah dibawa rapat ke badan supaya dapat mengawalnya dengan lebih kemas. 16. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan dari atas kepala1. Pemain bergerak satu langkah ke depan.2. Pemain meletakkan berat badan pada kaki kiri sambil kaki kanan membengkok.3. Tangan pemain yang memegang bola dibengkokkan sedikit dan dibawa ke belakang kepala pada aras bahu.4. Satu lonjakan dilakukan oleh pemain sambil tangan yang memegang bola diluruskan ke atas kepala dan membalingnya kuat ke arah sasaran.5. Tangan dan badan pemain hendaklah mengikut lajak selepas membuat hantaran. 17. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan dari bawa lengan1. Pemain mengambil satu langkah ke depan dengan kaki kiri. Kaki kanan dibengkokkan sambil bola dibawa ke belakang bawah aras bahu.2. Tangan pemain yang memegang bola diluruskan sambil kaki kanannya melangkah ke depan dan seterusnya bola dilontar dengan kuat ke sasaran.3. Kaki kiri pemain dilajakkan ke belakang dan tangan kanan dilepaskan. 18. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan Lompat1. Pemain bergerak sebaik-baiknya tiga langkah ke garisan gol. Ketika ini pemain memegang bola dengan kedua-dua belah tangan.2. Di luar garisan gol, pemain akan melonjak tinggi ke kawasan gol sambil membuat jaringan dengan menggunakan sebelah tangan seperti cara jaringan dari atas kepala. Arah yang dituju ialah satu daripada empat penjuru gol pihak lawan.3. Pemain akan mendarat dalam kawasan gol selepas bola dilontarkan.4. Tangan dan badan pemain hendaklah mengikut lajak. 19. Kemahiran Ketiga: Menjaring Bola Jaringan pada aras pahaPemain yang menerima bola, memegangnya padakedudukan aras paha, dan dengan serta-mertaterus membuat jaringan. Gerakan dalamjaringan ini amat pantas. Arah tujuan boladaripada jaringan ini amat sukar ditentukanoleh penjaga gol atau pemain pertahanan.Cara jaringannya ialah pemain berlari pantas kekawasan gol dan membengkokkan lututnyasehingga bola berada di bawah lengan lawan.Dengan pantas, pemain ini membuat jaringanyang ditujukan ke sebarang bahagian di bawahpalang pintu gol pihak lawan. 20. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan sisiPemain tangan kanan berpura-pura membuatjaringan pada arah kiri pemain lawan. Secaratiba-tiba , dia akan mengangkat kaki kanannya,menggerakkan badannya ke kiri dan berdiripada kaki kiri. Apabila mendarat di sisi, pemainberkenaan memusingkan sedikit badan danbahunya, membawa bola lebih rendah lalumembuat jaringan di bawah lengan pemainlawan. Jaringan ini lebih berkesan jika dilakukansecara mengejut 21. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan junam dan jaringan jatuh1. Pemain berada di luar garisan kawasan gol.2. Dengan menggunakan kaki kiri, pemain melonjakkan badannya ke udara menuju ke kawasan gol.3. Semasa melonjak, pemain membuat jaringan ke sasaran, iaitu jaringan dibuat semasa berada di udara sebelum mendarat.4. Pemain mendarat dengan mempertahankan badan menggunakan tangan atau menggulingkan tangan. 22. Kemahiran Ketiga: Menjaring Bola Jaringan penalti1. Pemain berada di tempat penalti bersama- sama dengan bola. Pandangan hendaklah fokus pada penjaga gol untuk memerhatikan kemungkinan pergerakan yang bakal dilakukan.2. Pemain melakukan jaringan pada sebarang sudut gol pihak lawan.3. Jika penjaga gol ke depan, pemain menggunakan teknik membuat jaringan melambung untuk menjaring.4. Pemain melakukannya mengikut lajak. 23. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan lambungJaringan lambung (lob) digunakan untuk menewaskan penjaga gol yang telah bergerak ke depan golnya. Umumnya, terdapat 3 situasi berlakunya keadaan begini, iaitu:1. Apabila penjaga gol berada jauh di depan golnya dengan tujuan mengecilkan sudut pemain lawan daripada lontaran penalti.2. Apabila penjaga gol meluru ke depan untuk menandingi pemain lawan yang memperoleh bola untuk membuat jaringan.3. Apabila penjaga gol keluar untuk mengecilkan sudut terhadap pemain lawan ketika terjadi serangan pantas. 24. Kemahiran Ketiga:Menjaring Bola Jaringan voliJaringan Voli adalah sama dengan jaringan lompat.Teknik melakukan jaringan Voli adalah seperti berikut:1. Jaringan ini dimulakan dengan pemain melompat ke arah bola hantaran.2. Semasa melompat, pemain menangkap bola dengan kedua-dua belah tangan.3. Pemain membuat jaringan sebelum mendarat. 25. Aksi-aksi permainan bola baling 26. Aksi-aksi permainan bola baling 27. Aksi-aksi permainan bola baling 28. Aksi-aksi permainan bola baling 29. Aksi-aksi permainan bola baling 30. Aksi-aksi permainan bola baling 31. Semoga menjadi JOHAN dalam permainan bolabaling Gambar pemain bola baling pasukan lelaki & pasukanperempuan SK St Mary Papar Gambar semasa pertandingan peringkat daerah Gambar semasa aktiviti 1M1S