perkongsian unit bahasa melayu darjah 2 p2 parents... · penilaian holistik peri sepanjang tahun...

of 20 /20
Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 Guru-guru Darjah 2: Cikgu Nisfawati (2M1) Cikgu Nur Arina (2M2)

Upload: vuongkhanh

Post on 11-Mar-2019

234 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Perkongsian Unit Bahasa Melayu

Darjah 2

Guru-guru Darjah 2: Cikgu Nisfawati (2M1)

Cikgu Nur Arina (2M2)

Page 2: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Kandungan

1. Program yang

dijalankan. • Programmes conducted.

2. Item-item tatabahasa. • Grammatical items.

3. Penilaian Holistik PERI • PERI Holistic Assessment.

Page 3: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Program Bacaan Sepanjang Tahun

•Murid dj 1 & dj 2

• Bermula hujung Penggal 1

• Perlu bimbingan membaca &

bertutur dalam Bahasa

Melayu

• Sukarelawan yang mengetuai

para ibu-ibu: Puan Suraya

Program Unit Bahasa Melayu

Program Reading Mum

Page 4: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Program Bacaan Sepanjang Tahun

•Murid dj 1 – dj 4

• Buku cerita yang disediakan

di dalam kelas

• 30-40 buku setiap kelas

•Matlamat: 10 buku setahun

Program Unit Bahasa Melayu

Program Bacaan Luas (ERP)

Page 5: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Kegiatan Budaya

• Membuat Topeng Haiwan

• Menyanyi Lagu Rakyat

• Kelas Lakonan - Speech & Drama

• Membuat Penanda Buku

Program Unit Bahasa Melayu

Minggu Dwibahasa – Aktiviti Kelas Penggal 3

Objektif: Melestarikan penggunaan

Bahasa Melayu di sekolah (murid & guru)

Page 6: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Kegiatan Budaya

Program Unit Bahasa Melayu

Minggu Dwibahasa – Aktiviti Kelas

• Menyanyi (Dj 1 & 2)

• Bercerita (Dj 3 & 4)

• Mereka Poster (Dj 5)

• Mereka Logo (Dj 6)

• Bahas (Dj 6)

• Forum Dalam Talian (Dj 5 & 6)

• Mengarang (Dj 3 – 6)

Peraduan Antara Kelas

Page 7: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Program Celik ICT Sepanjang Tahun

Program Unit Bahasa Melayu

Mekar http://tinta.edumall.sg (Dj 1 – 6)

Nadi http://nadi.edumall.sg (Dj 3 – 6)

iMTL Portal Lisan (Dj 4)

Peraduan Lensa Bahasa (Dj 4 & 5)

10’M Aksara (Dj 4)

Page 8: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun

Program Unit Bahasa Melayu

Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

•Portfolio •Rubrik •Senarai Semak •Projek Mini

•Bina Ayat / Karangan •Kertas 2 •Kefahaman Mendengar •Lisan

Page 9: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Item-Item Tatabahasa…

• Kata Kerja (Verbs)

• Penyusunan Ayat (Rearranging of Sentences)

• Ejaan (Spelling)

• Kata Berlawan (Antonyms)

• Kata Adjektif (Adjectives)

• Penjodoh Bilangan (Countable

Nouns)

• Tanda Baca (Punctuations)

• Prosedur Kloz (Cloze Passage)

• Susun Frasa (Rearranging Of Phrases)

• Kefahaman (Comprehension)

• Bina Ayat (Building Sentences)

• Karangan (Composition)

Dj. 2

Semester 1

Dj. 2 Semester 2

Page 10: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Pelan Penilaian

Darjah 2 2014

Page 11: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Darjah 1 Term 1 Term 2

Listening

(15%)

Formative

Appropriate response to

listening stimulus

Words / phrases /

instructions

Picture matching

Summative

Appropriate response to

listening stimulus

words / phrases /

instructions

Picture matching

Speaking

(35%)

Formative

Pick & Tell (checklist)

Formative

Show & Tell (rubric)

Summative

Picture Description

Reading

(20%)

Formative

Recognize and

pronounce / Read aloud

Words / simple phrases

Summative

Recognize words

Reading (words and

sentences)

Writing &

Language Use

(30%)

Formative

Review Paper 1

35Q

Vocab/comprehension

Summative

Mini Test 1

vocabulary / sentences

structure / simple

phrases / compre 35Q

Formative

Written Expression

Total (100%) 0 % 10%

Holistic Reporting

System Portfolio

Progress Card &

Portfolio

No. of summative

assessments

0 2

Page 12: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Lisan: Penerangan Gambar

Page 13: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Bahagian 1: Kef Mendengar Dj 2

Page 14: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Bahagian 2: Kef Mendengar Dj 2

Page 15: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Rubrik: Bacaan

Page 16: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Rubrik: Perbualan

Page 17: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Surat Kepada Ibu Bapa: Unjuk & Ujar

Page 18: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Rubrik: Unjuk & Ujar

Page 19: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik
Page 20: Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Nama Guru Ext E-mel

Cg Iffah 210 [email protected]

Cg Nisfa 363 [email protected]

Cg Arina 315 [email protected]

Cg Sharifah 304 [email protected]

Cg Zafira 307 [email protected]

Cg Aznani 321 [email protected]

Hubungi Kami