perkembangan seni kanak tbk kpg jana sambungan

of 16/16

Post on 03-Jul-2015

162 views

Category:

Education

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tugasan Perkembangan Seni Kanak-kanak

TRANSCRIPT

  • 1. Pendidikan menjelang wawasan 2020 menekankan kepentingan melahirkan warga Malaysia yang kreatif dan inovatif. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang memberi penekanan kepada usaha melahirkan lebih ramai lagi individu yang kreatif dan inovatif bagi membangunkan negara. Usaha yang disarankan ini dilihat relevan dengan aspirasi pendidikan seni visual kerana subjek ini dilihat sebagai satu cabang disiplin yang membolehkan fikiran kreatif berkembang kerana sifatnya yang tidak konservatif dan tidak jumud.2

2. Victor Lowenfeld (1975) menyatakan, hasil seni kanak-kanak bersifat luahan dan ekspresif yang menguji keupayaan kognitif kanak-kanak serta bersifat peribadi dan tersendiri. Kanak- kanak dilahirkan dengan kebolehan dan keupayaan yang berbeza serta bersifat semulajadi. Walaubagamanapun, bakat dan kreativiti yang tidak diberi galakan dan bimbingan yang sewajarnya dapat dilupuskan dengan begitu sahaja. Poses pembelajaran kanak-kanak dibantu dengan penggunaan alat bantuan sensori seperti peta, gambargambar dan peralatan-peralatan sains. Pengetahuan yang lebih mendalam dan berstruktur dari segi konvensi-konvensi artistik mewujudkan bahan perantara untuk kanak-kanak mengembangkan kreativiti. Pengetahuan ini memerlukan penganalisisan, kemahiran pemikiran rasional dan pemprosesan maklumat secara kognitif melalui keupayaan individu untuk membentuk dan mencipta, memahami serta menginterpretasikan hasil atau karya seniVictor Lowenfeld (1975) 3. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semulajadi proses tumbesaran mereka. Hasil kerja seni visual yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak.4 4. Peringkat Contengan2-4 TahunPeringkat Praskematik4-7 TahunPeringkat Skematik7-9 TahunPeringkat Kesedaran Realisma9-12 TahunPeringkat Rasional12-14 TahunAdolescent Art in High School14-17 Tahun 5 5. a) Contengan tanpa kawalan atau contengan tidak menentu b) Contengan terkawal ataupun contengan kawalan garisanc) Contengan bermakna Menggunakan apa sahaja bahan atau alat pada sebarang permukaan di sekitar mereka; Contengan garisan bersifat panjang, pendek secara berulang-ulang;Tidak menggambarkan apa-apa imej maskular berada pada tahap lemah);(kawalanHanya catatan kinestetik bukan bertujuan untuk menggambar (lebih kepada kepuasan dan seronok dapat memiliki alat dan diberi kebebasan);Cara alat dipegang ikut keupayaan dan kesukaan; Daya contengan bergantung kepada perkembangan fizikal dan psikologikal kanak-kanak. KE MENU UTAMA6 6. a) Contengan tanpa kawalan atau contengan tidak menentu b) Contengan terkawal ataupun contengan kawalan garisanc) Contengan bermakna Keupayaan menconteng bergantung kepada kawalan maskular tangan; Wujud koordinasi mata dan tangan; Suka conteng hingga penuhi ruang permukaan; Garisan berulang dengan pelbagai nilai garisan; Alat contengan dipegang dengan lebih baik; Tangan selalunya tidak diangkat semasa menconteng; Mula bentuk rupa mudah menegak dan melintang;sepertibulat,garisanCuba menampakkan sesuatu representasi kerana mula menyedari hubungan diantara contengan dengan objek tampak. KE MENU UTAMA7 7. a) Contengan tanpa kawalan atau contengan tidak menentu b) Contengan terkawal ataupun contengan kawalan garisanc) Contengan bermakna Lewat usia 3-4 tahun Kanak-kanak cuba menamakan bahagian pada lukisan atau menceritakan tentang lukisan mereka walaupun imej sebenar tentang cerita atau nama tersebut tidak jelas Gambar yang dilukis dapat dikaitkan dengan alam sekitar (cuba menggambarkan perasaan) Mula menampakkan imaginasi (tidak hanya tertumpu pada pergerakan kinestetik) Piaget namakan peringkat ini sebagai peringkat intuitif dalam operasi konkritKE MENU UTAMA8 8. Bermulanya bentuk konkrit (kanak-kanak melukis bentuk yang terdapat dipersekitaran mereka) Gambar yang dilukis telah mula dikenali imejnya Imej digambarkan berasaskan apa yang mereka tahu bukan merupakan reprensentasi tampak Contoh : Mereka lukis muka orang, mereka tahu setiap muka ada telinga, mata, hidung dan mulut. Kedudukan atau kadar banding mulut, mata dan lain-lain tidak penting kepada mereka Imej manusia digambarkan dengan rupa asas (bulat bagi muka, garisan panjang bagi anggota tubuh, kaki dan tangan). Objek dilukis dimana-mana sahaja pada ruang lukis Unsur ruang cuba dinampakkan iaitu berdasarkan objek-objek penyokong yang diletakkan disekeliling objek pertama. Ruang ini dinamakan ruang badan.Suka mencuba dan buat pernyataan sendiri walaupun imej yang terhasil tidak logik bagi orang dewasa KE MENU UTAMA9 9. KE MENU UTAMA10 10. Skema bermaksud sebagai suatu konsep. Ianya diulang-ulang Simbol-simbol merupakan konsep yang dibuat oleh kanak-kanak tetapi sifatnya tidak tekal. Ia akan berubah mengikut tahap perkembangan kanakkanak.Simbol-simbol merupakan perlambangan tentang apa yang mereka lihat dan yang mereka rasai (emosi) serta keupayaan kinestatik mereka. Kanak-kanak di peringkat ini tertarik melukis gambar manusia dan objekobjek yang menarik perhatian mereka. Lukisan mereka banyak menggunakan bentuk geometri seperti bulat, empat segi, tiga segi, bujur dan lain-lain. Objek yang menjadi tumpuan mereka seperti muka manusia, digambarkan secara berlebihan (exegeration). Kefahaman mereka tentang ruang digambarkan melalui satu garisan dasar satah di mana semua objek dilukis di atas atau dalam lingkungan garis tersebut. Lukisan mereka bayak kelihatan bersifat hiasan (dekoratif) KE MENU UTAMA11 11. Menyedari tentang diri sebagai seorang ahli rakan sebaya dan masyarakat Perbezaan jantina mula dirasakan dan sebab itu mereka mula bergerak mengikut rakan sebaya sama jantina. Lukisan mereka juga menampakkan ciri-ciri perbezaan jantina melalui ciri rambut dan pakaian. Cara melebih-lebihkan (exegeration) tidak lagi dilakukan Objek atau gambar yang dilukis berdasarkan kepada kesedaran tampak sahaja bukan melalui pengamatan. Kefahaman ruang digambarkan melalui kesan tindan-tindih objek. Objek tidak lagi diletakkan atas garis dasar satah, tetapi memahami garis horizon di mana, objek banyak bertumpu di bahagian bawah (tanah). Kadar banding (propotion) pada lukisan orang, dilakukan secara naturalistik. Menguunakan warna bagi menggambarkan sesuatu objek.Hijau pokok,biru untuk langit,kuning untuk tanah dan sebagainya.untukMemasukkan lebih banyak objek dalam lukisan merekaKE MENU UTAMA12 12. Peringkat Peeudo-natiralistik, iaitu lebih menyedari tentang bentuk-bentuk sebenar seperti apa yang diperhatikan Peringkat peralihan zaman kanak-kanak ke zaman remaja dan bersifat lebih kritikal. Lukisannya diolah lebih natural Memahami konsep ruang. Objek yang jauh bersaiz lebih kecil berbanding yang dekat Terdapat tanda-tanda dalam lukisan mereka yang Cuma menggunakan perspektif Terdapat juga yang cuba mengubahsuai gambar orang dan haiwan ke dalam bentuk karton melalui lukisan satirikalKE MENU UTAMA13 13. Individu peringkat ini telah mula membuat kritikan diri, idealistik dan menyedari peranannya dalam masyarakat. Bersifat dan merasakan bebas membuat keputusan sendiri. Kefahaman tentang ruang, objek dan perlambangan menjadi lebih matang. Lukisan di peringkat ini menjadi penting kepada mereka sebagai media melahirkan emosi, perasaan, respon terhadap sesuatu dan penyataan fikirannya. Mula mengembangkan minat dan kemahuan untuk mendapatkannya kemahiran seni dan tertentu yang disukainya seperti batik, catan dan sebagainya. Peringkat ini memulakan era memahami kehidupan sosial dan konsep seni yang berfungsKE MENU UTAMA14 14. Secaraumumnyakanak-kanakpadaperingkattadikadanprasekolah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif dan aktif. Pembelajaran pendidikan seni visual memainkan perananmemperkembangkan sifat sifat seni ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran Aktiviti pembelajaran yang bercorak perkembangan pemikiran, penerokaan dan ciptaan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri.KE MENU UTAMA15 15. NORHAYATI BT MOHD NORDIN 660103-08-7262 NURUL AIN BT MOHD KASIM 830917-08-5214 DINA A/P BAH RAZI 861002-08-5042 KDC KEMAS 2011 / KEMAS 1 (PERINGKAT 3) 16