perhimpunan bulanan jabatan kimia malaysia ucapan...آ  kemeriahan sambutan bulan kemerdekaan...

Download PERHIMPUNAN BULANAN JABATAN KIMIA MALAYSIA ucapan...آ  Kemeriahan sambutan bulan Kemerdekaan kurang

Post on 03-Sep-2019

12 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERHIMPUNAN BULANAN

  JABATAN KIMIA MALAYSIA SEPTEMBER 2015

  TEKS UCAPAN

  YANG BERUSAHA TUAN HAJI

  ISMAIL BIN TALIB KETUA PENGARAH

  JABATAN KIMIA MALAYSIA

  8 SEPTEMBER 2015 DATARAN KIMIA MALAYSIA

  8.30 PAGI

  DISEDIAKAN OLEH

  UNIT KOMUNIKASI KORPORAT JABATAN KIMIA MALAYSIA

 • 2

  (Salutasi)

  Bismillahirrahmanirrahim

   Terima kasih saudara dan saudari

  Pengerusi Majlis

   Yang Berusaha Puan Rosnah binti

  Awang

   Timbalan Ketua Pengarah (Dasar),

  Jabatan Kimia Malaysia

   Yang Berusaha Puan Hasnah binti

  Hussin

  Timbalan Ketua Pengarah (Operasi),

  Jabatan Kimia Malaysia

 • 3

   Pengarah-Pengarah Bahagian

   Pegawai-pegawai kanan

   Serta Tuan-tuan dan Puan-puan,

  warga KIMIA yang saya hormati

  sekalian.

  Assalamualaikum Warrahmatullahi

  Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam

  1Malaysia dan Salam 1Kimia.

  1. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat

  Allah s.w.t. kerana dengan izin dan

  limpah kurniaNya, dapat kita bersama-

 • 4

  sama dalam Majlis Perhimpunan

  Bulanan Jabatan Kimia Malaysia Ibu

  Pejabat bagi bulan September 2015

  pada pagi yang berbahagia ini.

  2. Terlebih dahulu, saya merakamkan

  setinggi-tinggi penghargaan kepada

  Pengarah dan warga kerja Bahagian

  Industri Klasifikasi dan Tarif

  Dagangan kerana telah mengatur

  dan menganjurkan Majlis

  Perhimpunan Bulanan kita pada pagi

  ini dengan baik sekali.

 • 5

  Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

  [KENAIKAN PEGAWAI SAINS GRED C48

  KE GRED C52]

  3. Saya ingin mengucapkan tahniah

  kepada 5 orang Pegawai Sains atas

  kenaikan pangkat dari Gred C48 ke

  Gred C52. Mereka adalah:

   Puan Maimunah bt. Sulaiman @

  Wahid (31 Januari 2015)

   Puan Roslin Bar (16 Jun 2015)

   En. Wong Kong Yong (16 Jun 2015)

 • 6

   En. Mohd. Jamadi bin Haji Md. Jidi (16

  Jun 2015)

   En. Khairul Hadi bin Haji Abdul Raof

  (18 Jun 2015)

  4. Saya amat berharap agar atas

  kenaikan pangkat ini, anda semua

  akan menggandakan usaha dan

  berusaha dengan lebih gigih untuk

  mengangkat tinggi Jabatan Kimia

  Malaysia.

 • 7

  [KURNIAAN PINGAT KEBESARAN]

  5. Saya ingin mengucapkan tahniah

  kepada YBhg. Dato’ Haji Mohamad

  Salleh bin Ramli, Mantan Pengarah

  Jabatan Kimia Malaysia, Cawangan

  Pahang di atas pengurniaan Darjah

  Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P)

  yang membawa gelaran Dato’

  daripada Kebawah Duli Yang Maha

  Mulia Sultan Pahang pada 2

  September 2015 di Istana Pahang.

 • 8

  [SAMBUTAN KEMERDEKAAN 2015]

  6. Kita telah menyambut Hari

  Kemerdekaan Negara tahun 2015

  pada 31 Ogos yang lepas. Sambutan

  Hari Kemerdekaan atau Kebangsaan

  pada tahun 2015 lebih menekankan

  kepada semangat kejiwaan dan

  bersatu hati rakyat Malaysia apabila

  “Sehati Sejiwa” dipilih sebagai tema

  sambutan Hari Kemerdekaan tahun

  2015.

 • 9

  7. “Sehati Sejiwa” mencerminkan roh

  kesepaduan, kesefahaman, kekitaan

  dan kemanusiaan seluruh rakyat di

  negara ini selain melambangkan

  semangat kesepaduan yang dimiliki

  oleh semua rakyat tidak kira di mana

  mereka berada.

  8. Walau bagaimanapun, saya secara

  peribadi merasa agak kecewa dengan

  semangat “Sehati Sejiwa” di kalangan

  warga Jabatan Kimia Malaysia.

 • 10

  Kemeriahan sambutan bulan

  Kemerdekaan kurang dirasai di

  Jabatan ini. Bendera kurang digantung

  di sekitar kawasan bangunan. Kita

  sepatutnya mencontohi Jabatan Kimia

  Malaysia, Cawangan Kuching,

  Sarawak yang begitu bersemangat

  dalam perkara ini. Mereka telah

  menjadi Johan dalam Pertandingan

  Menghiasi Bangunan sempena Bulan

  Kemerdekaan (Kategori Bangunan

  Kerajaan).

 • 11

  9. Saya turut merasa kecewa dengan

  kurangnya jumlah kehadiran pegawai

  kita terutamanya Pegawai Kanan

  dalam Program Amanat Hari

  Kebangsaan oleh Perdana Menteri

  pada 30 Ogos yang lepas. Sebagai

  penjawat awam, kita seharusnya

  mendokong semua program anjuran

  kerajaan apatah lagi yang melibatkan

  Perdana Menteri Malaysia dengan

  semangat “Sehati Sejiwa”. Diharapkan

  perkara ini tidak berulang lagi di masa

  hadapan.

 • 12

  Hadirin sekalian,

  [KARNIVAL BOWLING PUSPANITA

  MOSTI 2015]

  10. Pada 5 September yang lepas, telah

  berlangsung Karnival Bowling

  PUSPANITA MOSTI yang bertempat

  di Kelab Golf, Bukit Jalil. Jabatan

  Kimia Malaysia telah bertindak

  sebagai urusetia dalam pertandingan

  ini.

  11. Sekali lagi saya ingin menegur

  ketidakhadiran Pegawai Kanan Wanita

 • 13

  kita dalam acara ini. Sepatutnya kita

  seluruh warga Kimia memiliki

  semangat “Sehati Sejiwa” dalam

  setiap perkara yang melibatkan

  jabatan kita yang tercinta ini. Kita

  sepatutnya menyokong setiap acara

  atau setiap program yang melibatkan

  jabatan atau kementerian kita.

  Tuan-tuan dan Puan-puan sekalian,

  [SAMBUTAN HARI RAYA AIDILADHA

  1436H]

 • 14

  12. Seperti semua sedia maklum, pada

  bulan ini kita akan menyambut Hari

  Raya Aidiladha yakni ibadah korban

  iaitu pada 24 September 2015

  bersamaan 10 Zulhijjah 1436H.

  Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat

  Allah S.W.T. kerana dengan sifat

  Rahman dan RahimNya maka kita

  dianugerahkan lagi dengan sambutan

  Aidiladha. Bagi mereka yang

  mempunyai rezeki lebih sedikit tidak

  salah untuk membuat ibadah korban

 • 15

  ini. Sangat digalakkan, sunat muakkad

  dan ganjarannya sangatlah banyak.

  13. Saya ingin mengucapkan Selamat

  Hari Raya Aidiladha kepada semua

  warga Kimia. Marilah kita bersama-

  sama meraikan sambutan Aidiladha ini

  melalui semangat 1Malaysia dan

  ”Sehati Sejiwa” yang turut

  memperlihatkan kepentingan nilai-nilai

  pengorbanan untuk agama, bangsa

  dan negara.

 • 16

  [PENUTUP – PELANCARAN MINGGU

  OSH]

  14. Selain dari aspek kualiti kerja makmal

  yang perlu dipatuhi, aspek kesihatan

  dan keselamatan juga tidak kurang

  pentingnya dalam memastikan

  keberkesanan perkhidmatan Jabatan

  Kimia Malaysia. Sehubungan dengan

  itu, Jabatan, melalui Unit OSH,

  Bahagian IKTD telah mengendalikan

  beberapa program dan aktiviti bagi

  memastikan tempat kerja adalah

  selamat dan tidak membahayakan

 • 17

  kesihatan pekerja. Melalui aktiviti-

  aktiviti OSH, saya berharap agar

  semua kakitangan dapat menjadikan

  amalan kesihatan dan keselamatan di

  tempat kerja sebagai budaya kerja

  harian.

  15. Pada 2 September 2015 yang lalu,

  pihak Ibu Pejabat telah Pasukan Audit

  daripada Majlis Negara Bagi

  Keselamatan dan Kesihatan

  Pekerjaan untuk Audit Peringkat

  Kedua Anugerah Keselamatan dan

 • 18

  Kesihatan Negara Peringkat

  Kebangsaan 2015. Saya berharap

  Jabatan Kimia Malaysia akan berjaya

  memenangi anugerah tersebut bagi

  kategori Sektor Awam dan Badan-

  badan Berkanun. Kali terakhir pihak

  Ibu Pejabat memenangi anugerah

  tersebut ialah pada tahun 2005.

  16. Seperti mana pihak tuan/puan sedia

  maklum, pihak pengurusan Jabatan

  Kimia Malaysia amat komited dalam

 • 19

  melaksanakan program-program OSH

  bagi memastikan pematuhan kepada

  Akta Keselamatan dan Kesihatan

  Pekerjaan 1994 dan keperluan-

  keperluan bagi sistem pengurusan

  keselamatan dan kesihatan pekerjaan

  OHSAS 18001. Sehubungan dengan

  itu, saya ingin menarik perhatian dan

  mengingatkan tuan/puan supaya

  sentiasa mengikut dan mematuhi

  peraturan-peraturan yang ditetapkan.

  Saya dapati masih ramai staf yang

 • 20

  tidak mematuhi peraturan-peraturan

  yang ditetapkan seperti :

   Tidak memakai PPE semasa

  menjalankan analisis

   Makan minum dalam makmal

   Merokok di tempat yang tidak

  dibenarkan

  17. Saya berharap agar semua staf

  memberi perhatian serius kepada

  perkara ini, memandangkan pihak luar

  sentiasa menjadikan Jabatan Kimia

  Malaysia sebagai role model dan

 • 21

  sentiasa menjadi rujukan dalam

  pelaksanaan program keselamatan

  dan kesihatan di tempat kerja.

  18. Minggu ini iaitu dari 7 - 11 September

  2015 merupakan sambutan Ming

Recommended

View more >